Anda di halaman 1dari 1

Modul Karangan Pasang Siap (K-PASS)

Sejak belakangan ini, Negara kita telah mengalami perubahan yang pesat dalam pelbagai aspek terutama dalam
bidang teknologi maklumat dan komunikasi ibarat belut diketil ekornya. Ledakan maklumat dan teknologi telah
memberikan pelbagai manfaat kepada masyarakat kerana dapat mengetahui perkembangan isu-isu di dalam atau di
luar negara. (
Tema
) merupakan antara isu yang sering diuar-uarkan dalam media cetak dan media
elektronik di Negara kita sejak akhir-akhir ini. Sehubungan dengan itu, semua pihak mestilah komited untuk
mendepani isu ini kerana langkah yang seribu bermula dengan langkah yang pertama. Persoalan yang perlu kita
rungkaikan ialah, apakah ( arahan )?
Sebelum nasi menjadi bubur, sebelum bisul menjadi nanah dan sebelum retak menanti belah, jika kita bersedia
memerah otak, beringat serta berikhtiar berhempas pulas, tentu ada formula penyelesaian dan bukanlah satu sahaja
kerana di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Isu yang menjadi perbincangan di atas iaitu ( arahan ) akan
dibugarkan dan didalami dari perspektif ( isi ). Hal ini demikian kerana ( isi ) oleh ( siapa ) dapat (
). Di samping itu, ( isi ) ini juga dapat (
). Sebagai contoh, ( isi ) seperti (
). Sebaliknya jika
(
). Pada hemat saya, kesan jika (
). Berdasarkan hujah yang dinyatakan, sudah terang lagi bersuluh
bahawa ( isi ) merupakan ( arahan ).
Jika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka, namun kita terkadang melihat dan menyesali pintu yang tertutup
tersebut sehingga tidak melihat pintu lain yang terbuka. Memetik kata-kata mutiara Andelucia Longbotton, seorang
ahli Sains dan Matematik bahawa terdapat pelbagai modus operandi yang efektif dan mujarab dalam ( isu ).
( isi ) juga dikenal pasti sebagai salah satu ( arahan ). Hal ini bermaksud, ( siapa ) yang ( isi )
mampu (
). Lagipun, ( isi ) ini juga mampu (
). Sebagai tamsilan, ( isi ) termasuklah (
) Sebaliknya jika (
). Kesan yang tidak dapat disangkal lagi ialah (
). Huraian yang dinyatakan ini
menjelaskan bahawa salah satu ( arahan ) ialah ( isi ).
Norman Vince Pale pernah mengatakan bahawa masalah itu tanda kehidupan kerana semakin banyak masalah
anda, semakin hidup jiwa anda. Kata-kata hikmat tersebut sengaja dipetik untuk menonjolkan setiap masalah atau
kemelut yang kita hadapi pasti mempunyai jalan penyelesaian yang proaktif dan ampuh. Kata-kata tersebut menjadi
mukadimah perbincangan isu ini selanjutnya. Dalam konteks ini, ( arahan ) ialah ( isi ). Fakta tersebut tidak
dinafikan kerana ( isi ) oleh ( siapa ) berupaya untuk (
). Tambahan pula, ( isi ) ini juga
berupaya (
). Misalnya, ( isi ) merangkumi (
). Namun jika (
). Pada pandangan saya,
kesan jika (
). Saya optimis bahawa ( isi ) merupakan ( arahan ).
Sebagai meneruskan kelangsungan idea perbincangan, isu yang sedang dibincangkan akan cuba dilihat pula dari
aspek ( isi ). Usaha ini sesuai dengan kata-kata mutiara seorang ahli iaitu (
) yang menyatakan bahawa (
). Hal ini lantaran, ( siapa ) yang ( isi ) kebiasaannya (
). Pada masa yang sama, ( siapa ) boleh
(
). Biar kita mengambil satu contoh, ( isi ) seperti (
). Hal ini bertentangan pula jika (
).
Pada pandangan saya, kesan jika (
). Menyedari hakikat ini, jadi ( isi ) merupakan ( arahan ).
Memang tidak dapat disangkalkan bahawa Negara kita sedang mengecapi perkembangan dan kemajuan dengan
menongkah arus globalisasi, liberasi dan duniawi yang melanda seantero dunia. Jadi ( arahan ) akan
direalisasikan melalui ( isi ). Bertitik tolak daripada itu, ( isi ) boleh (
). Di samping itu, ( isi )
ini juga dapat (
). Sebagai contoh, ( isi ) seperti (
). Namun demikian (
). Impaknya
ialah (
). Justifikasinya jelaslah bahawa ( isi ) merupakan ( arahan ).
Kesimpulannya, jelaslah bahawa terdapat beberapa ( arahan ). Tidak ada simpul yang tidak boleh diurai dan
tidak ada lajak yang tidak boleh diundurkan. Oleh itu, ( isu ) wajar/tidak wajar (
) kerana memberi
impak positif/negative kepada masyarakat dan Negara. Sebagai akhir kalam, saya ingin membuat konklusi bahawa
semua pihak perlu menggembleng tenaga untuk (
) ( isu/arahan ) persis peribahasa Melayu ke bukit
sama didaki, ke lurah sama dituruni. Saya berpendapat bahawa seluruh strata masyarakat Malaysia perlu bertungkuslumus untuk membendung/menggalakkan/merealisasikan ( isu ) hingga ke akar umbinya. Biarlah pepohon terus
menghijau, biarlah sang matahari terus bersinar dan biarlah Malaysia terus cemerlang, gemilang dan terbilang di
persada antarabangsa. Deduksinya, semua lapisan masyarakat perlu berganding bahu untuk merealisasikan Wawasan
2020 yang telah lama diimpikan oleh mantan Perdana Menteri yang keempat iaitu Tun Dr Mahathir Mohammad.