Anda di halaman 1dari 2

Tugasan 2

Berpandukan Buku Pentaksiran KBAT 2014 (muka surat 48 53) dan Dokumen Standard
atau Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (pilih satu sahaja),anda dikehendaki ;
i)
ii)
iii)

Menggubal dua jenis item objektif dan subjektif pentaksiran Pendidikan Moral
Menggubal dua jenis instrumen pentaksiran Pendidikan Moral
Memberi justifikasi bagi setiap jenis item dan instrumen yang anda bina dan
merujuk kepada unsur KBAT.

Objektif
Isikan tempat kosong dengan nilai murni yang paling sesuai.

Rajah 1
Rajah 1 menunjukkan suatu pagi dalam kelas A dan B.
1. Jika membandingkan murid kelas A dengan kelas B, murid kelas A lebih
A.
B.
C.
D.

berbanding dengan kelas B.


Berdikari
Bekerjasama
Kejujuran
Kasih Sayang

Rajah 2
Rajah 2 menunjukkan perbuatan 2 murid dalam tandas sekolah.
2. Jika anda melihat keadaan sebegini, apakah yang kamu akan buat?
A. Memarahi mereka dan memukul mereka supaya mereka tidak berani
membuat lagi
B. Menconteng bersama mereka kerana perbuatan ini sangat seronok
C. Menghubungi guru disiplin kerana perbuatan ini adalah salah
D. Berpura pura tidak melihat perkara ini kerana hal ini tidak kena mengena
dengan diri.

Subjektif

1. Pada pendapat anda, mengapakah murid murid perlu mematuhi peraturan


sekolah? Kaitkan jawapan anda dengan nilai murni.

2. Jika anda seorang guru besar di sekolah, dan sekolah itu sentiasa berlaku kes
ponteng sekolah, apakah yang anda akan buat untuk membendung isu ini?

Anda mungkin juga menyukai