Anda di halaman 1dari 1

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/2
STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA MATA PELAJARAN
BAHASA INGGERIS

1. Tajuk Program

: READING

2. Tarikh Pelaksanaan : Januari - November


3. Aktiviti yang dijalankan : Murid membaca kad perkataan awal pagi sebelum pdp dijalankan
4. Dapatan :
4.1 Dilaksanakan :

Ya (

Tidak (

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3


4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) :
~ Pihak sekolah mengadakan aktiviti atau program lain.

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :


~Mempelbagaikan bahan bacaan agar dapat menarik minat murid untuk
membaca bahan-bahan berkaitan dengan Bahasa Inggeris.

Disediakan oleh :

Disahkan :

.........................................................

.........................................................

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

Anda mungkin juga menyukai