Anda di halaman 1dari 2

29/03/2016

Sistem Perumahan Awam Negeri Pahang

SLIP PENERIMAAN PENDAFTARAN


PERMOHONAN PERUMAHAN AWAM PAHANG (E-PERUMAHAN) PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT 1 MALAYSIA (PR1MA)
No. K/P Pemohon
Nama Pemohon

: 880923-06-5207
: KHAIRUL MUZAFAR BIN AHMAD

Daerah Pilihan
Kawasan Pilihan

: Kuantan
: Penor/Peramu/Tg Lumpur

Projek Pilihan

: PR1MA KAMPUNG HIJRAH, MUKIM


PENOR, DAERAH KUANTAN, PAHANG
DARUL MAKMUR

Tarikh : 29/03/2016

Terima kasih kerana mendaftar dengan E-Perumahan.


Sila sertakan dokumen-dokumen berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Slip penerimaan pendaftaran E-PERUMAHAN


1 Salinan Kad Pengenalan Pemohon
1 Salinan Sijil Kelahiran Pemohon
1 Salinan Slip Gaji Pemohon / Surat Pengesahan Pendapatan daripada JKKK / Penghulu ( Jika Tiada Slip Gaji )
1 Salinan Dokumen yang membuktikan tempoh menetap di Negeri Pahang / Surat Pengesahan bermastautin di Negeri Pahang
daripada JKKK / Penghulu ( Jika Pemohon bukan lahir di Negeri Pahang )
Surat Akuan Sumpah

Sila kemukakan SALINAN DOKUMEN YANG BERKAITANdengan lengkap dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh pendaftaran bagi tujuan
pengesahan dan hantar ke:
Bahagian Perumahan,
Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang,
Tingkat 1, Wisma Sri Pahang
25503 KUANTAN
Tel: 09-5156311 / 09-5129412 / 09-5129416 / 09-5156303
atau Kaunter Perumahan, Pejabat Daerah dan Tanah mengikut Daerah Pilihan anda. Sila rujuk lampiran rujukan alamat.
INI ADALAH CETAKAN KOMPUTER DAN TIDAK PERLU DITANDATANGAN

http://eperumahan.pahang.gov.my/cetak/slip_pr1ma.php?jns_pmhn=mohon&no_pmhn=60272

1/2

29/03/2016

Sistem Perumahan Awam Negeri Pahang


LAMPIRAN 'A'

SURAT AKUAN SUMPAH


Saya KHAIRUL MUZAFAR BIN AHMAD Nombor Kad Pengenalan 880923-06-5207 yang tinggal di alamat NO 398,, PERKAMPUNGAN
TAMAN TERATAI,, FELDA BUKIT SAGU 01,, 26130, , KUANTAN, PAHANG dengan ini juga sesungguhnya dan sebenarnya saya
mengaku bahawa
pendapatan isi rumah saya tidak melebihi RM10,000.00 sebulan, dan
permohonan adalah benar belaka.

apa-apa

maklumat

yang

saya

nyatakan

di dalam borang

2. Saya suami/isteri adalah permastautin di Negeri Pahang semenjak ....................................


dan telah menetap di Daerah ................................semenjak.............................................sehingga sekarang dan saya membuat akuan ini
dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di dalamnya adalah benar, serta menurut Akta Akuan Berkanun 1960.

Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya


diakui oleh yang tersebut namanya
di atas iaitu......................................................
Di......................................................................
di Negeri.........................................................
pada..................Haribulan..................20........

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

.......................................................
Tandatangan orang yang
membuat akuan

...........................................................
(Tandatangan Yang Di Pertua
Mahkamah Sesyen, Majistret
Atau Pesuruhjaya Sumpah)

http://eperumahan.pahang.gov.my/cetak/slip_pr1ma.php?jns_pmhn=mohon&no_pmhn=60272

2/2