Anda di halaman 1dari 1

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

LINGKUNGAN REMBIGA UTARA


Jalan Lombok Rt.01 Rembiga Utara Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram

Nomor : 003/LK-RU/II/2016
Lamp. : Hal : Permohonan Pengadaan barang
Kepada Yth,
Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram
di
Tempat.
Assalamualaikum W. W.
Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Shalawat
serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Bersama ini kami sampaikan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Rembiga Utara telah mengadakan Program
kebersihan dan program pengolahan sampah di lingkungan Rembiga Utara Kelurahan Rembiga, maka dengan ini kami bermkasud
mengajukan permohonan pengadaan barang, diantaranya :
1. 3 Unit Gerobak sampah
2. 50 Unit Tong Sampah
3. 5 Unit Alat Biopori
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.
Wabillahittaufiq wal hidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Rembiga Utara, 7 Februari 2016
Kepala Lingkungan Rembiga Utara

Suhaemi