Anda di halaman 1dari 14

SEKOLAH KEB. PARIT KEROMA DARAT, MUAR.

JBA5034
PENTAKSIRAN TAHUN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 4
NAMA GURU MATA PELAJARAN : AMAT SUJANGI BIN ABDULLAH

KELAS :

T4/2014

(STANDARD KANDUNGAN)
PENGETAHUAN

NILAI

KEMAHIRAN PROSES SAINS


BIL

NO. SURAT
BERANAK

NAMA MURID

BAND KESELURUHAN
SAINS
TAHUN 4

JANTINA
PROSES HIDUP
HAIWAN

PROSES HIDUP MANUSIA

PROSES HIDUP
TUMBUHAN

PENGUKURAN

SIFAT BAHAN

PENGARATAN BAHAN

SISTEM SURIA

TEKNOLOGI
TAHAP PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

BALQIS MAISARAH BINTI SHAHRUL


HAZIMMIRZA BIN KAMARUDDIN
HUDA 'IZZATI BINTI ABDULLAH
MOHAMAD HAIDI AIZAT BIN MOHD FAUZI
MOHD KHAIRUL IZWANDY BINTI ZAMRI
MUHAMMAD AFIQ AIZAT BIN SULAIMAN
MUHAMMAD AFIQ BIN ZAMBRI
MUHAMMAD AFIQ ZAFRAN BIN NOOREDI
MUHAMMAD AIMAN HAKIM BIN AZMAN
MUHAMMAD AIRIL REEZA BIN SULEIMAN
MUHAMMAD ANSARULLAH BIN TUKINO
MUHAMMAD HAZIM BIN HASNANI
MUHAMMAD SHAHZUAN BIN AZHAR
M. SYAZWAN SYAHMI B. M. SAFRUDIN
NOR ALEEYA NAJWA BINTI M. KHAIRE
NOR NAZURAH BINTI ISA
NUR AIDA AFRINA BINTI ZAIHISHAM
NUR FARHAN BAZLAA' BINTI HANIPAH
NUR HUMAIRAH BINTI JAMALUDDIN
NUR SYAMIM BINTI YAHYA
NURDIENNA AIRIENNA BINTI MOHD JUNAIDY
NURUL HAZWA ANIS BINTI ABD TALIB
NURUL NADHIRAH BINTI MOHD RAZALI
NURUL NASRIYAH BINTI ABDUL JALAL
NURUL SYAMIMI BINTI ZAINAL
NURUS RABIATUL SAADAH BINTI SAMSUL
RABBIATULADAWIYAH BINTI HISHAM
SITI NUR AISYAH BT ABDULLAH
SITI NURYASMEEN BINTI YUSAK

1
TARIKH PELAPORAN :
BILANGAN MURID :

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.2

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3, 6.4,
6.5

6.6

6.7, 6.8
&6.9

7.1

7.2 & 7.3

8.1

9.1

9.2

10.1

10.2 & 10.3

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

14 OGOS 2013
34

.
AMAT SUJANGI BIN ABDULLAH
GURU SAINS

.
EN.MOHAMMED BIN OMAR
GURU BESAR

T4/2014

SEKOLAH KEB. PARIT KEROMA DARAT, MUAR.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

4
40

42

SEKOLAH KEB. PARIT KEROMA DARAT, MUAR.


JBA5034
PENTAKSIRAN TAHUN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 4

Nama Murid :
No. Surat Beranak
Jantina
Kelas
Nama Guru Sains
Tarikh Pelaporan

MOHAMAD HAIDI AIZAT BIN MOHD FAUZI


0
L
T4/2014
AMAT SUJANGI BIN ABDULLAH
14 OGOS 2013

Berikut adalah pernyataan bagi pencapaian murid:


BIL

STANDARD
KANDUNGAN

1.1.1

MEMERHATI

Memerihalkan penggunaan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang berlaku

1.1.2

MENGELAS

Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza

1.1.3

MENGUKUR MENGGUNAKAN NOMBOR

Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai yang betul

1.1.4

MEMBUAT INFERENS

Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian

1.1.5

MERAMAL

Memerihalkan satu kemungkinan atau peristiwa

1.1.6

BERKOMUNIKASI

Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai

1.1.7

MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA

Memerihalkan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan satu situasi

1.1.8

MENTAFSIR DATA

Membuat satu penerangan berdasarkan data

1.1.9

MENDEFINISI SECARA OPERASI

Memerihalkan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi

10

1.1.10

MENGAWAL PEMBOLEH UBAH

Mengenal pasti perkara yang mempengaruhi suatu penyiasatan

KEMAHIRAN

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

11

1.1.11

MEMBUAT HIPOTESIS

Memerihalkan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan

12

1.1.12

MENGEKSPERIMEN

Menentukan kaedah dan alat radas yang sesuai seperti yang dirancang

13

1.2

KEMAHIRAN MANIPULATIF

Mengendalikan penggunaan peralatan, bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang betul

14

2.1

PERATURAN BILIK SAINS

Menyatakan salah satu peraturan bilik sains.

BIL

STANDARD
KANDUNGAN

3.1

PROSES PERNAFASAN MANUSIA

Memerihalkan proses pernafasan dari aspek laluan udara dan pergerakan dada

3.2

PERKUMUHAN DAN PENYAHTINJAAN MANUSIA

Memerihalkan perkumuhan dan penyahtinjaan

3.3

MANUSIA BERGERAK BALAS TERHADAP RANSANGAN

Memberi contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan

3.4

PEWARISAN MANUSIA

Menjelas dengan contoh ciri yang terdapat pada anak yang diwarisi daripada ibu atau bapa

3.5

TABIAT YANG BOLEH MENGGANGGU PROSES HIDUP MANUSIA

Menyebut ciri individu yang diwarisi daripada ibu bapa

4.1

ORGAN PERNAFASAN HAIWAN

Mengelaskan haiwan mengikut organ pernafasan

5.1

TUMBUHAN YANG BERGERAK BALAS TERHADAP RANSANGAN

Menjelas dengan contoh gerak balas bahagian tumbuhan terhadap rangsangan

5.2

FOTOSINTESIS

Mengingat semula keperluan asas tumbuhan

6.1

UKURAN PANJANG

Mengukur panjang dengan menggunakan alat yang seragam.

10

6.2

LUAS

Mengukur luas permukaan dengan menggunakan alat yang sesuai

11

6.3
6.4
6.5

ISI PADU OBJEK


ISI PADU CECAIR
APLIKASI KONSEP ISI PADU CECAIR

Mengukur isi padu pepejal dan cecair menggunakan alat yang sesuai. Mengira isi padu pepejal menggunakan alat yang sesuai dan unit
piawai yang betul.

6.6

JISIM

Mengukur dengan menggunakan alat yang sesuai dan unit piawai yang betul.

Mengukur masa dengan menggunakan alat yang sesuai dan unit piawai yang betul.

Mengelaskan objek berdasarkan bahan. Mengelaskan objek berdasarkan sumber asas

Memerihalkan jenis bahan dan sumber asas bagi suatu objek

12

6.7
6.8

13

6.9

14

PENGETAHUAN

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

MASA
ALAT MENGUKUR MASA
PENGGUNAAN UNIT, ALAT DAN KAEDAH YANG BETUL

7.1

SUMBER ASAS BAGI BAHAN UNUTK MENGHASILKAN SESUATU O

7.2

SIFAT BAHAN

15
7.2

MEREKA CIPTA OBJEK

16

8.1

PENGARATAN BAHAN

Mengelaskan objek dan menyatakan ciri yang digunakan bagi pengelasan

17

9.1

SISTEM SURIA

Memerihalkan ahli dalam Sistem Suria.

18

9.2

SAIZ DAN JARAK RELATIF ANTARA BUMI, BULAN DAN MATAHARI

Menerangkan anggaran saiz dan jarak relatif antara Bumi, Bulan dan Matahari.

19

10.1

KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM KEHIDUPAN

Mengitlak manusia mempunyai had keupayaan dalam melakukan sesuatu aktiviti.

10.2

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
3

Menjelas dengan contoh kepentingan teknologi dalam pelbagai bidang.

10.3

SUMBANGAN TEKNOLOGI

20

BIL

NILAI

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI

AMAT SUJANGI BIN ABDULLAH


GURU SAINS

TAHAP PENGUASAAN
3

TAFSIRAN
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data

.
EN.MOHAMMED BIN OMAR
GURU BESAR

KPS
MEMERH
MENGEMENGUMEMBUA
MERAMBERKOM
MENGGMENTAFMENDEF
MENGAMEMBUA
MENGEK
BIL
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12
1
4
4
5
4
3
3
4
2
3
4
3
4
2
4
5
6
4
3
3
4
2
3
4
3
4
3
4
5
5
5
4
3
4
3
3
4
4
4
4
2
3
3
2
2
2
2
1
2
1
2
3
5
2
3
4
2
3
2
2
1
2
2
2
3
6
2
2
3
2
2
1
2
2
1
1
1
2
7
3
4
4
3
3
2
3
3
2
2
2
3
8
2
3
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
9
4
5
6
4
4
3
4
3
3
4
4
5
10
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
11
3
3
4
3
2
2
3
2
2
2
2
4
12
4
5
6
4
4
3
4
4
3
4
4
5
13
3
4
5
3
2
2
3
3
2
3
3
3
14
4
5
5
4
4
4
4
5
4
4
4
5
15
3
4
5
3
3
3
2
2
2
2
2
3
16
4
5
5
4
4
4
4
4
2
4
4
5
17
4
5
5
4
4
4
4
4
2
4
4
5
18
2
2
3
2
1
2
1
1
2
1
2
2
19
2
3
3
2
3
2
2
1
2
1
2
3
20
4
5
5
3
3
3
3
3
2
3
3
4
21
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
3
22
4
5
5
4
4
4
3
4
3
4
4
5
23
5
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
5
24
4
5
5
4
3
4
4
4
4
4
4
5
25
4
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
5
26
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
27
2
3
4
2
3
2
2
2
2
2
1
3
28
2
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
2
29
3
4
5
3
3
4
3
3
4
3
3
4
30 Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509
31 Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509
32 Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509
33 Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509
34 Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509

TP

GRAF TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN


1
2
3
4
5
16
MEMERH
1
10
5
12
1
MENGE
0
5
6
6
11
MENGU
0
3
5
5
12
14
MEMBUA
4
7
6
11
1

6
TAHAP PENGUASA

12

BIL

10

0
1
4
0

16
14

BIL

MERAM
12
BERKOM
MENGG
10
MENTAF
MENDEF
8
MENGA
MEMBUA
MENGEK
6
KEMAHI
PERATU
4

4
3
5
8
3
8
6
2
0
0

6
11
7
7
15
6
8
4
3
2

10
7
6
7
7
4
6
8
6
7

9
8
11
6
4
11
9
6
7
8

0
0
0
1
0
0
0
9
11
7

0
0
0
0
0
0
0
0
2
5

BILANGAN
2
0

KEMAHIRA

PENGETAHUAN
KEMAHIPERATU
PROSE HIDUP MANUSIA
PHH
PHT
UKUR
1.2
2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
6
3
4
3
4
3
5
4
3
3
3
4
4
3
4
3
4
3
4
3
2
3
3
5
5
4
5
4
5
3
5
3
3
4
4
3
4
2
2
2
3
2
3
3
1
2
2
4
3
2
2
2
3
2
3
3
1
3
2
3
4
2
2
2
3
2
3
3
3
2
1
4
4
3
3
3
3
3
4
4
3
3
2
2
3
2
2
2
2
1
3
3
1
2
2
5
5
5
4
5
5
4
5
4
4
4
4
2
3
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
4
4
3
3
4
3
2
3
4
2
2
2
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
4
4
3
2
3
5
5
5
5
6
4
4
5
4
5
4
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
2
5
6
5
5
5
5
4
5
4
3
4
4
5
6
5
5
5
4
4
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
3
2
5
5
4
3
4
3
3
4
4
3
3
3
4
3
4
2
3
3
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
6
6
5
5
5
5
4
5
5
4
4
4
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
3
2
3
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
5
4
4
4
3
3
3
4
4
3
3
4
Err:509Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

PENGUASAAN KEMAHIRAN
29
29
29
29

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

1
2
3
4
5
6

KEMAHIRAN

PENGETAHUAN

NILAI

UKUR
BAHAN
KARAT
SURIA
TEK
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
5
4
5
3
5
3
4
4
4
3
6
4
4
3
4
3
3
3
4
4
5
4
5
4
4
4
4
3
4
2
3
3
3
2
3
2
2
3
3
2
4
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
2
3
1
3
2
1
3
2
3
4
3
3
2
4
3
3
4
3
2
2
1
3
1
3
2
2
3
1
5
5
5
5
4
5
4
3
4
5
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
4
4
3
2
4
2
2
4
4
5
5
5
5
4
5
4
3
5
5
4
5
3
4
3
4
2
2
4
3
5
5
5
4
4
5
4
4
4
5
4
4
3
3
2
3
3
2
3
3
5
5
5
5
4
4
4
2
4
5
5
4
5
5
4
5
4
2
5
5
3
3
2
2
2
2
1
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
2
2
3
4
5
4
4
3
4
4
2
4
4
4
4
3
2
2
2
3
2
2
3
5
5
5
4
5
4
4
3
4
5
5
6
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
3
4
4
3
4
5
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
3
4
3
3
1
3
2
2
3
3
2
3
2
2
1
2
1
2
2
2
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

5
4
5
3
4
3
4
2
5
2
4
5
4
5
4
5
5
3
3
5
4
5
6
6
5
2
3
3
5

KPS

BIL

1.1
1
1
4
4
5
4
3
3
4
2
3
4
3
4
2
4
5
6
4
3
3
4
2
3
4
3
4
3
4
5
5
5
4
3
4
3
3
4
4
4
4
2
3
3
2
2
2
2
1
2
1
2
3
5
2
3
4
2
3
2
2
1
2
2
2
3
6
2
2
3
2
2
1
2
2
1
1
1
2
7
3
4
4
3
3
2
3
3
2
2
2
3
8
2
3
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
9
4
5
6
4
4
3
4
3
3
4
4
5
10
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
11
3
3
4
3
2
2
3
2
2
2
2
4
12
4
5
6
4
4
3
4
4
3
4
4
5
13
3
4
5
3
2
2
3
3
2
3
3
3
14
4
5
5
4
4
4
4
5
4
4
4
5
15
3
4
5
3
3
3
2
2
2
2
2
3
16
4
5
5
4
4
4
4
4
2
4
4
5
17
4
5
5
4
4
4
4
4
2
4
4
5
18
2
2
3
2
1
2
1
1
2
1
2
2
19
2
3
3
2
3
2
2
1
2
1
2
3
20
4
5
5
3
3
3
3
3
2
3
3
4
21
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
3
22
4
5
5
4
4
4
3
4
3
4
4
5
23
5
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
5
24
4
5
5
4
3
4
4
4
4
4
4
5
25
4
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
5
26
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
27
2
3
4
2
3
2
2
2
2
2
1
3
28
2
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
2
29
3
4
5
3
3
4
3
3
4
3
3
4
30 Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509
31 Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509
32 Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509
33 Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509
34 Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509

TP

bil

graf untuk kps


1
1.1
1
1.2
0
1.3
0
1.4

2
10
5
3

3
5
6
5

4
12
6
5

5
1
11
12

6
0
1
4

bil

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.2
2.1

PENGETAHUAN
PROSE HIDUP MANUSIA
PHH
PHT
UKUR
2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
6
3
4
3
4
3
5
4
3
3
3
4
4
3
4
3
4
3
4
3
2
3
3
5
5
4
5
4
5
3
5
3
3
4
4
3
4
2
2
2
3
2
3
3
1
2
2
4
3
2
2
2
3
2
3
3
1
3
2
3
4
2
2
2
3
2
3
3
3
2
1
4
4
3
3
3
3
3
4
4
3
3
2
2
3
2
2
2
2
1
3
3
1
2
2
5
5
5
4
5
5
4
5
4
4
4
4
2
3
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
4
4
3
3
4
3
2
3
4
2
2
2
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
4
4
3
2
3
5
5
5
5
6
4
4
5
4
5
4
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
2
5
6
5
5
5
5
4
5
4
3
4
4
5
6
5
5
5
4
4
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
3
2
5
5
4
3
4
3
3
4
4
3
3
3
4
3
4
2
3
3
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
6
6
5
5
5
5
4
5
5
4
4
4
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
3
2
3
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
5
4
4
4
3
3
3
4
4
3
3
4
Err:509Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

29
29
29
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PENGETAHUAN

NILAI

UKUR
BAHAN
KARAT
SURIA
TEK
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
5
4
5
3
5
3
4
4
4
3
6
4
4
3
4
3
3
3
4
4
5
4
5
4
4
4
4
3
4
2
3
3
3
2
3
2
2
3
3
2
4
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
2
3
1
3
2
1
3
2
3
4
3
3
2
4
3
3
4
3
2
2
1
3
1
3
2
2
3
1
5
5
5
5
4
5
4
3
4
5
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
4
4
3
2
4
2
2
4
4
5
5
5
5
4
5
4
3
5
5
4
5
3
4
3
4
2
2
4
3
5
5
5
4
4
5
4
4
4
5
4
4
3
3
2
3
3
2
3
3
5
5
5
5
4
4
4
2
4
5
5
4
5
5
4
5
4
2
5
5
3
3
2
2
2
2
1
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
2
2
3
4
5
4
4
3
4
4
2
4
4
4
4
3
2
2
2
3
2
2
3
5
5
5
4
5
4
4
3
4
5
5
6
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
3
4
4
3
4
5
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
3
4
3
3
1
3
2
2
3
3
2
3
2
2
1
2
1
2
2
2
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

5
4
5
3
4
3
4
2
5
2
4
5
4
5
4
5
5
3
3
5
4
5
6
6
5
2
3
3
5

Anda mungkin juga menyukai