Anda di halaman 1dari 1

MAKALAH KEBUDAYAAN DAERAH

KAMPUNG NAGA
Ditunjukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah
Kebudayaan Daerah

Oleh :
Mariam Ulfah N.S
Norbertha Yun Bria Seo
Fijri Fikriyah
Firman Maulana
Nimas Cindhe Pratiwi
Ikoh Marlina
Hudzaifah Fatullah

133020119
133020125
133020137
133020139
133020141
133020145
133020152

JURUSAN TEKNOLOGI PANGAN


FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2014