Anda di halaman 1dari 28

Shalat

- Gabriel Muhammad
Iqbal
- Hilda Handayani
- Gita Lestari
- Hardianti

Shalat

PENGERTIAN
Etimologi:
Shalat berarti doa (QS. At
Tawbah [9]: 103)
Shalat berarti rahmat (QS. Al
Ahzab [33]: 43)

Terminologi
Shalat adalah suatu ibadah yang
terdiri dari beberapa ucapan dan
perbuatan, yang diawali dengan
takbiratul ihram dan diakhiri
dengan salam.

DALIL WAJIB SHALAT


Dalil al-Quran:


"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah
kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu
dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu
mendapatkan kemenangan." (QS al-Haj
[22]: 77)

DALIL WAJIB SHALAT

"Islam didirikan diatas lima perkara


yaitu
bersaksi
bahwa
tiada
sesembahan
yang
berhak
disembah secara benar kecuali
Allah dan Muhammad adalah
utusan Allah, mendirikan shalat,
mengeluarkan zakat, mengerjakan
haji ke baitullah dan berpuasa
pada
bulan
ramadhan".
(HR
Bukhari dan Muslim)

KEDUDUKAN SHALAT

"Pokok
setiap
masalah ialah Islam,
dan tiangnya ialah

shalat,
dan
.

puncaknya
ialah

jihad fi sabilillah."
(HR
Ahmad
dan
Tirmidzi)

Sebagai tiang agama

Ibadah yang pertama diwajibkan

.(
) .

"Shalat itu diwajibkan atas Nabi Muhammad
Saw. pada malam diisra'kan, sebanyak lima
puluh kali, kemudian dikurangi hingga lima,
lalu Beliau diseru: "Hai Muhammad! Putusan-Ku
tidak dapat diubah lagi, dan dengan shalat lima
waktu ini kau tetap mendapat pahala lima
puluh kali." (HR Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi).

Ibadah yang pertama kali dihisab
.
"Sesungguhnya yang
pertama sekali dihisab
atas seorang hamba di
hari kiamat nanti ialah
shalatnya."
(HR
athThabrani).

Garis pemisah antara Muslim dan


kafir


).


(
"Beda antara seorang lakilaki (Muslim) dengan kafir
ialah meninggalkan shalat."
(HR Jama'ah, kecuali
Bukhari dan Nasa'i).

Penghubung antara hamba


dengan Tuhannya

"Sesungguhnya Aku ini


adalah Allah, tidak ada
Tuhan (yang hak) selain
Aku, maka sembahlah Aku
dan dirikanlah shalat untuk
mengingat Aku." (QS Thaha:
14).

HIKMAH
DISYARIATKA
NNYA SHALAT

Mencegah perbuatan keji dan


mungkar (QS al-Ankabut: 45)
Mendidik menjadi pribadi disiplin
Melatih menjadi pribadi tangguh
(QS al-Ma'arij: 19-23)
Meninggikan derajat seorang
Muslim
Membersihkan kesalahan dan
dosa
Melatih hidup secara tertib dan
teratur
Mengajarkan sifat tawadhu
(rendah hati)
Meningkatkan kesehatan
jasmani secara optimal

HUKUM
MENINGGALK
AN SHALAT

Sengaja meninggalkan shalat


dan menentang kewajiban
shalat, dia kafir/murtad.
Sengaja meninggalkan
shalat, tetapi masih
mengakui kewajiban shalat
tersebut, kafir amaly.
Meninggalkan shalat dengan
tidak sengaja, wajib
menunaikan shalat yang
terluput itu.

SYARAT WAJIB SHALAT

Islam.
Berakal
Baligh
Suci dari hadats besar
dan kecil.
Sadar

SYARAT SAH SHALAT

1. Sudah masuk waktu shalat


2. Suci badan, pakaian dan tempat
shalat dari hadats dan najis.

SYARAT SAH SHALAT


3. Menutup aurat

4. Menghadap kiblat

YANG DIANJURKAN SEBELUM


SHALAT
1. Adzan
2. Iqamah

TATA CARA SHALAT

1. Berdiri tegak
menghadap kiblat.
2. Takbiratul Ihram

3. Bersedekap

TATA CARA SHALAT

4. Membaca doa Iftitah

TATA CARA SHALAT

5. Membaca surat alFatihah diawali


dengan bacaan
ta'awudz dan
basmallah

TATA CARA SHALAT

6. Membaca salah satu surat atau ayat


dari Al-Qur'an yang dianggap mudah

TATA CARA SHALAT

7.

Ruku'

TATA CARA SHALAT

8. I'tidal

TATA CARA SHALAT

9. Sujud

TATA CARA SHALAT

10. Duduk iftirasy

TATA CARA SHALAT

11. Sujud kedua seraya membaca takbir


"Allaahu Akbar".
12. Berdiri raka'at yang kedua diiringi
bacaan takbir "Allaahu Akbar",
sebelum berdiri disunnahkan duduk
sebentar seperti duduk di antara 2
sujud.

TATA CARA SHALAT

13. Raka'at kedua.


Cara dan sikap rakaat kedua ini
sama dengan rakaat pertama,
hanya ada beberapa perbedaan
yaitu:
14. Duduk tasyahud awal pada rakaat
kedua.

TATA CARA SHALAT

15. Kemudian membaca shalawat Nabi


Saw.

TATA CARA SHALAT


16. Pada tasyahud awal ini
boleh disertai dengan doa
yang singkat
17. Tasyahud akhir atau
tahiyyat akhir pada rakaat
ketiga (shalat Maghrib).

TATA CARA SHALAT


18. Salam