Anda di halaman 1dari 1

BIL

PROGRAM /
PROJEK

1.

Mesyuarat

TANGGUNG-

TEMPOH/

JAWAB

HARI

Ketua Panitia

3 kali

Panitia

KOS/

OUTPUT

KPI

SASARAN

SUMBER

Tiada

setahun

PELAN
KONTINGENSI

Guru dapat

Peratus

Pelajar

Pengedaran

maklumat

murid yang

lulus 100%

panduan

tentang

cemerlang

perancangan

perancangan

meningkat

panitia

dan
pencapaian
panitia
2.

Teknik
menjawab
cara SPM

Pn. Shima
Pn. Rosdalila

1 jamkertas 1
2 jam-

-RM500
Unit
Panitia

Kertas 2

Pelajar tahu

Bilangan

Pelajar

Pengedaran

cara

pelajar

lulus 100%

modul-modul

menjawab

mendapat

sebenar dan

gred A dan B

cara markah

dalam SPM

diberikan.

dan lulus

(Jan-Mac)
3.

Kelas
tambahan
bersepadu

Pn. Shima
Pn. Rosdalila

kepada pelajar.

meningkat

5 kali

Pelajar dapat

Bilangan

10%

Kelas dilakukan

(April-Jun)

membuat

pelajar

pelajar

selepas waktu

ulangkaji

mendapat

dapat A

persekolahan.

soalan-soalan

gred A dan B

format SPM

dalam SPM

lebih awal.

dan lulus

Tiada

(ICC)

meningkat
4.

Kelas
bimbingan
fasilitator

Pn. Shima
Pn. Rosdalila

(Julai

Tiada

Sept)

Dapat

Bilangan

Gred

Kelas dilakukan

melahirkan

pelajar

purata

selepas waktu

fasilitator

mendapat

meningkat

persekolahan

dalam

gred A dan B

kalangan

dalam SPM

pelajar.

dan lulus
meningkat

5.

Soalan latih
tubi

Pn. Shima
Pn. Rosdalila

(OktoberNovember)

Tiada

Pelajar dapat

Bilangan

100%

Program

mengulangkaji

pelajar

pelajar

dikendalikan

soalan-soalan

mendapat

lulus

oleh guru-guru

format SPM

gred A dan B
dalam SPM
dan lulus
meningkat.

dalaman.

PELAN TAKTIKAL SAINS SUKAN