Anda di halaman 1dari 1

NAMA :___________________________ TAHUN :_____________ TARIKH :______________

JAWAB SOALAN YANG TELAH DIBERIKAN.


Tuliskan lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam
gambar di bawah.

1. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________