Anda di halaman 1dari 2

MINGGU 22 (28 Jun 2 Julai)

Tajuk Ucapan Berfokus : NEGARA


KITA, TANGGUNGJAWAB KITA
Maksud Tanggungjawab, Menurut
Kamus Pelajar
= sesuatu (spt kerja, tugas dll) yg
mesti dilakukan; kewajipan:
Maksud Tanggungjawab, Menurut
Kamus Dewan Bahasa Edisi
Keempat

Kesimpulannya, Negara Kita


Tanggungjawab kita bermaksud
Tugas / Kerja yang mesti dilakukan
oleh kita (rakyat) untuk negara kita.
Tugas tugas yang boleh dilakukan
untuk negara kita :1.Sebagai Rakyat, kita
hendaklah sentiasa menjaga
keamanan negara kita.
(Sebagai contoh, rakyat yang
bebilang kaum. Di Sekolah,

= kewajiban yg dipikul oleh

terdapat kaum india, melayu

seseorang

dan cina. Hormat mengormati


sesama kaum. )

2.Menjaga Kebersihan negara

contoh dan teladan baik di

kita. Sebagai contoh di sekolah,

negara orang. Kita juga perlu

kita hendaklah sentiasa

berkelakuan baik apabila orang

memastikan kelas dan kawasan

luar / pelancong datang ke

sekolah bersih dan ceria. Tidak

negara kita). Sebagai contoh di

mengharapkan pekerja

sekolah, apabila ada orang atau

pembersihan sahaja. Perlu ada

pelawat yang datang dari luar,

sikap tanggungjawab bersama

setiap murid mestilah

menjaga kebersihan sekolah.


3. Menjaga nama baik negara
kita. (Sebagai contoh, apabila
kita melancong ke luar negara,
kita hendaklah mengamal

menunjukkan kelakuan yang


baik kepada pelawat yang
datang ke sekolah, untuk
menjaga nama baik sekolah,
serta guru guru.