Anda di halaman 1dari 7

UJIAN SUMATIF 1 MAC 2016

SAINS KERTAS 2
SK TAMAN MEGAH RIA
NAMA: ___________________________________________________ TAHUN 4_______

1. Rajah 1.1 menunjukkan organ perkumuhan.

Rajah 1.1
a) (i) Nyatakan maksud perkumuhan.
_____________________________________________________________________
[1 markah]
(ii) Nyatakan hasil perkumuhan yang disingkirkan daripada organ
itu.
_____________________________________________________________________
[1 markah]
b) Nyatakan satu amalan yang baik untuk memastikan organ
perkumuhan sentiasa dalam keadaan sihat.
_____________________________________________________________________
[1 markah]
c) Rajah 1.2 menunjukkan seorang budak mengalami sakit perut.

(i)

Rajah 1.2
Nyatakan proses yang terlibat serta kepentingannya kepada
manusia.
Proses
:_______________________________________________________

Kepentingan:_________________________________________________
__
/2m
2. i) Nyatakan proses yang berlaku semasa tarikan nafas dan hembusan
nafas pada rajah 2.1.
Dada naik dan
mengembang

Udara Masuk

Dada turun dan


mengempis

Udara keluar

Rajah 2.1

/
2m

ii)

Rajah 2.2 menunjukkan proses turun naik nafas.

Rajah 2.2
a) Tentukan rajah yang menunjukkan proses berikut:
i)

Menarik nafas: ___________________________________________________

ii)

Menghembus nafass : ______________________________________________

b) Nyatakan organ yang terlibat semasa proses pertukaran gas oksigen


kepada gas karbon dioksida.
_______________________________________________________________________
/
3m

3. Tuliskan kadar pernafasan RENDAH, SEDERHANA dan TINGGI bagi aktiviti


pada rajah di bawah.

/
6m

4. Rajah 4.1 menunjukkan beberapa organ perkumuhan manusia.


a) Isi tempat kosong dalam rajah 4.1 dengan organ perkumuhan yang betul.

Rajah 4.1

Rajah
4.2.

Rajah 4.2

rajah
4.2.

4 c ( i)

5. Rajah 5.1 menunjukkan murid-murid sedang mendengar penerangan yang


diberikan oleh guru sebelum melakukan ujikaji di bilik sains.

Rajah 5.1
a) Apakah yang perlu diberi perhatian oleh murid semasa melakukan uji kaji
itu?
________________________________________________________________ /1m
b) Nyatakan satu peraturan bilik Sains yang perlu dipatuhi semasa
melakukan uji kaji.
___________________________________________________________________ /1m
c) Rajah 5.2 menunjukkan situasi di bilik Sains.

Rajah 5.2
i)

Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh murid tersebut ?


______________________________________________________________________
/1m

ii)

Nyatakan alasan kamu berdasarkan jawapan di 5 (c) (i) .


______________________________________________________________________
6. a) Rajah 6.1 menunjukkan gerak balas manusia terhadap ransangan.
Nyatakan jenis ransangan yang terdapat dalam rajah di bawah.

Ransangan terhadap
bau

Ransangan terhadap
bahaya

Rajah 6.1

/2m

b) Nyatakan gerak balas yang berlaku pada setiap situasi berikut:


i)

Situasi P :___________________________________________________

ii)

Situasi S :____________________________________________________
/2m

c) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada semua situasi di


atas?
_____________________________________________________________________
/1m

7. Rajah 7.1 menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh seorang budak


lelaki.

Rajah 7.1

c)Rajah 7.2 menunjukkan aktiviti yang memerlukan kadar pernafasan yang


rendah.

Rajah 7.2

Disediakan oleh :-

Disemak oleh :-

Disahkan oleh :-

.......................................

.......................................

.......................................

Noor Hayati bt
Muhammad

Nur Quistina bt Mohd


Nawawi