Anda di halaman 1dari 7

UNIT 7

SAYANGILAH JIRAN

DISEDIAKAN OELH:
CHONG CHUEY MIIN
861114-23-6244
5 PISMP BK/BC/BT/PM

Mengetahui
Bulatkan jawapan yang betul.

1. Siapakah yang memerlukan bantuan


daripada Zolta?
a. Anak jiran, Tredi
b. Ibu bapa, Tredi
2.Di manakah Zolta ternampak anak jirannya,
Tredi?
a. Di taman permainan
b. Semasa dalam perjalanan menuju ke kedai
makan.

Memahami
Tuliskan jawapan yang sesuai.

1. Terangkan kepentingan nilai kasih


sayang terhadap jiran.
a. _______________________________________
b. _______________________________________
2.Huraikan kesan-kesan jika tidak memberi
bantuan kepada Tredi.
a. _______________________________________
b. _______________________________________

Mengaplikasi
Lengkapkan ayat dengan jawapan yang sesuai.

1.Apabila Tredi dikerang kesakitan kerana


dipatuk ular, Zolta perlu
__________________________________________
__________________________________________
2. Apabila Tredi berada dalam keadaan
bahaya, Zolta bergegas meminta
__________________________________________
__________________________________________

Menganalisis
Tandakan betul atau salah di ruang yang disediakan.

1. Ibu bapa Tredi menyalahkan Zolta


kerana tidak memberi bantuan
dengan segera kepada Tredi. (
)
2. Zolta meminta jiran menelefon
keluarga Tredi untuk memberitahu
mereka Tredi dipatuk ular. (
)

Menilai
Tuliskan jawapan yang sesuai.

1. Beri pendapat awak tentang kelakuan


Zolta.
__________________________________________
__________________________________________

2. Rumuskan apa nilai murni yang telah


awak belajar dalam cerita ini.
__________________________________________
__________________________________________

Mencipta
Tuliskan jawapan yang sesuai.

1. Rancangkan satu aktiviti untuk


mengekalkan hubungan baik antara
dua keluarga tersebut.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________