Anda di halaman 1dari 11

PENGURUSAN

PEMBAYARAN

PENGENALAN
PEMBAYARAN MERUPAKAN PROSES MENYELESAIKAN TANGGUNGAN SEKOLAH.
PENGURUS SEKOLAH PERLU MEMAHAMI KAEDAH PEMBAYARAN DENGAN BAIK UNTUK
MELICINKAN LAGI PENGURUSAN PENTADBIRAN KEWANGAN
SELAKU PEGAWAI PERAKAUNAN SEPERTI YANG DITAKRIFKAN DALAM AKTA TATACARA
KEWANGAN 1957
PENGURUS SEKOLAH BERTANGGUNGJAWAB TENTANG KESASIHAN SEMUA
PERBELANJAAN YANG DILAKUKAN BERKENAAN DENGAN KUMPULAN WANG YANG
DISELENGARAKAN DI SEKOLAH

SEMUA URUSAN PEMBAYARAN MESTILAH DILAKUKAN TIDAK MELEBIHI


14 HARI DARI TARIKH PENERIMAAN INVOIS.

PIHAK YANG TERLIBAT


1. GURU
2. PEMBEKAL
3. KERANI KEWANGAN
4. GURU BESAR

NOTA MINTA

KERTAS KERJA

PROGRAM

1. CONTOH KERTAS KERJA


2. CONTOH NOTA MINTA

BANTUAN AWAL / PEMBAYARAN KWAPM /


PEMBAYARAN E-KASIH
PENERIMAAN KEW 8 DARI PPD

NOTA MINTA

BAUCAR BAYARAN

PENGELUARAN CEK

PENGAGIHAN KEPADA MURID

DOKUMEN SOKONGAN

MASALAH-MASALAH PENGURUSAN
PEMBAYARAN
1. TARIKH INVOIS TELAH LEBIH DARI 14 HARI.
2. PEMBAYARAN TANPA BAUCAR BAYARAN.
3. JUMLAH WANG YANG BERADA PADA NOTA MINTA TIDAK SAMA
DENGAN JUMLAH INVOIS.
4. MASALAH DOKUMEN
I) TIADA KERTAS KERJA BAGI PEMBAYARAN YANG MELIBATKAN
KERTAS KERJA
5. DUIT PERUNTUKKAN UNTUK SESUATU SUBJEK (BERDASARKAN
PENGAGIHAN) TIDAK MENCUKUPI

SEKIAN TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai