Anda di halaman 1dari 29

TAKLIMAT / BENGKEL SISTEM GROW DAN

PEMANTAPAN INFO P&P (PENDIDIKAN) ABAD KE-21


KEPADA GURU BESAR & PENOLONG KANAN I (ZON 4)
Tarikh
: 30 Mac 2016 (Rabu)
Tempat
: Bilik Gerakan PPD Kota Marudu
Masa
: 2.00 petang hingga 5.00 petang
Penyampai : Puan Lisa Yong Ka Moi (Pegawai SIPartner)
dan Encik Khairuddin Hj. Jamal (UJQ)

PENGURUSAN BERKUALITI

Matlama
t
PPPM
Menyediakan pendidikan yang
berkualiti bertaraf dunia

Intipati
Pendidikan abad ke-21
- Pengaplikasian kreativiti dan
inovasi berasaskan ICT

Pengurusan
Berkualiti
Bertaraf
dunia

Formula
PDCA + 7P = Q

Rancang
Program

Kajian semula &


penambah baikan

Laksana
Program

Pl
an

Do

Acti
on

Che
ck
Pantau dan Nilai
KPI

7 Prinsip
1. Tumpuan kepada
Pelanggan
2. Kepimpinan
3. Penglibatan semua
anggota
4. Pendekatan sistem
5. Keputusan berdasarkan
fakta
6. Penambahbaikan berterusan

Formula FIJ
(Formula Isnin
Jumaat)

Objektif Program TransKomGB


Semua Guru Besar berupaya memahami, menghayati,
mengamalkan dan berkongsi Standard 1 Aspek 1.7
(Kepimpinan Intruksional), Standard 3 Aspek 3.1
(Pengurusan Kurikulum) dan Standard 4 (PdP)

SKPM
II 100% sekolah

mencapai tahap
MINIMUM kualiti
kepimpinan iaitu
sebanyak 80% (Skor 5)
SKPM Standard 1
untuk kepimpinan
II
II 100% sekolah
mencapai tahap
MINIMUM kualiti
pengurusan kurikulum
iaitu sebanyak 80%
(Skor 5)
SKPM Standard 3.1
untuk pengurusan
kurikulum
III
III 100% guru
mencapai tahap
MINIMUM kualiti
guru iaitu sebanyak
80%
(Skor 5)
SKPM Standard 4
untuk P&P

Kualiti PGB
+
KEBERHA
SILAN

Kualiti
Guru

Kualiti
Murid

Mencabar Kemustahilan,
Mencipta Keunggulan,
Memaksimumkan
Kompetensi,
Melestarikan Kualiti,

TERIMA
KASIH
ATAS PERHATIAN
ANDA
Disediakan oleh:
Sektor Jaminan Kualiti
Aras 7, Wisma Pendidikan
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah
Jalan Punat Tanah, 88450 Likas
KOTA KINABALU, SABAH

088-537010

sjk.sabah@moe.gov.
my

Taklimat
/
Bengkel
akan
membantu
memantapkan pengetahuan tuan / puan Guru
Besar dan Penolong Kanan I berhubung info
pendidikan (P&P) abad ke-21 dan bidang
pengurusan akademik melalui aplikasi SISTEM
GROW :
1. untuk mengambil peduli Data Asas (TOV,
ETR & AR) yang ada di sekolah;
2. memberi kefahaman dan pengetahuan
menentukan Goal Setting (GPS, SKPM,
SKOR) sekolah;
3. meningkatkan kemampuan mengenalpasti
Reality Checking (Trend & Potensi)
Sekolah;
4. meningkatkan keupayaan memadankan

Setiap peserta taklimat / Bengkel ada


membawa bersama :
1. laptop (notebook)
2. analisis peperiksaan sekolah untuk 5
tahun (GPMP UPSR, GPS UPSR dan
GPMP Percubaan) 2011 2015.
3. Skor SKPM Sekolah (2011 2015)
Kegagalan membawa peralatan dan data
seperti yang diminta, akan menyukarkan
tuan / puan menjalani praktikal / aplikasi
GROW Versi 4.3.

Bacaan berguna untuk Pembelajaran Abad ke 21.


+ 10 Ciri Pembelajaran Abad 21
http://bit.ly/1KwwJaK
+ 6 Ciri-ciri Guru Abad 21
http://bit.ly/1Ud7KLT
+ 3 Kemahiran Yang Perlu Dikuasai Pelajar Abad 21
http://bit.ly/1PMeL2T
+ Susun atur Kelas Abad 21
http://bit.ly/1RTu0d5

Bacaan berguna untuk Pembelajaran Abad ke 21.


+ Contoh RPH Abad 21
http://bit.ly/24g4t2z
+ 10 Contoh Aktiviti Pembelajaran Abad 21
http://bit.ly/1Ud7A7c
+ Gallery Walk Sebagai Strategi Pembelajaran
Abad 21
http://bit.ly/1Rd9sdr
Semoga perkongsian ini memberi manfaat untuk
semua! Selamat maju jaya..

Puan Lisa Yong Ka Moi


Pegawai SIPartner
PPD Kota Marudu

TERIMA KASIH