Anda di halaman 1dari 65

PJM 3123 E

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PJ


DAN SUKAN
N A M A P E N S YA R A H

MR. CHANDER
KURSUS

A/L VENGADASALAM

:
4 PISMP RBT AMBILAN JUN 2014

NAMA AHLI

MUHD. AMIRUL HAFIZ BIN JIPRI


AMIR ASHRAF BIN AZMAL
N U R H A S M AWAT I B I N T I J U N A I D I

PROGRAM SUKAN
M A L AYS I A
ASPEK PERANCANGAN, PENGELOLAAN
D A N P E N TA D B I R A N
P E M B A N G U N A N J U R U L AT I H
K E N A L PA S T I B A K AT
P E M B A N G U N A N AT L E T

ASPEK
PERANCANGAN,
PENGELOLA AN DAN
P E N TAD B I R A N

TUJUAN PEMBANGUNAN SUKAN

Melaksanakan program pembangunan sukan dari peringkat akar umbi secara


menyeluruh ke semua daerah.

Mewujudkan program latihan yang sistematik dan berkesan secara berterusan


dalam jangka masa panjang.

Melahirkan atlet remaja yang berpotensi dan layak untuk mewakili Negeri
dalam kejohanan SUKMA dan seterusnya mewakili negara.
Melahirkan pegawai sukan dan jurulatih yang berkualiti serta lebih efisen dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
Memantau perlaksanaan program latihan yang dijalankan di setiap pusat
latihan.

ASPEK PERANCANGAN
OBJEKTIF UTAMA:
Pembangunan sukan akan menekankan kepada penambahbaikan institusi
dan organisasi untuk meningkatkan profesionalisme dan menggalakkan
pencapaian yang lebih baik dalam sukan.
3 TERAS STRATEGIK DLM PMBANGUNAN SUKAN:
A)
Memperkukuh jentera sukan negara dan keupayaan institusi
persatuan sukan - menggalakkan pencapaian yang lebih baik dalam sukan.
B)
Membangunkan budaya kesukanan di kalangan rakyat Malaysia
melalui pelaksanaan pelbagai program sukan.
C) Menggalakkan gaya hidup aktif dan sihat melalui sukan dan rekreasi.

ASPEK PENGELOLAAN
Peningkatan kemudahan sukan
Beberapa kemudahan sukan sedia ada di peringkat negeri dan daerah akan di naik taraf.
Langkah akan diambil untuk memastikan penyenggaraan dan penjagaan kemudahan
dilakukan dengan sempurna termasuk penguatkuasaan peraturan dan prosedur mengenai
penggunaan kemudahan tersebut.
Penyediaan atlet pelapis

Akses yang lebih kepada program latihan di luar negara akan disediakan untuk
memastikan atlit cemerlang dalam sukan berprestasi tinggi pada peringkat antarabangsa.

Usaha akan terus diambil untuk menyedia lebih ramai atlit muda untuk menyertai
pertandingan pada peringkat antarabangsa melalui program latihan dan kejurulatihan
yang sistematik.

Pembangunan sukan sekolah


Pendekatan yang lebih bersistem - mengenalpasti dan menyediakan atlit di
peringkat sekolah rendah dan menengah akan diguna pakai bagi mewujudkan asas
yang lebih baik bagi membolehkan penyertaan dalam sukan berprestasi tinggi.

Sekolah akan digalakkan untuk menganjur aktiviti selepas waktu sekolah bagi

menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah baik kemahiran mereka


dalam sukan yang dikenali dan melibatkan diri dalam aktiviti baru di bawah
bimbingan jurulatih yang baik.
Program kejurulatihan

Satu program khas akan diperkenalkan untuk akreditasi jurulatih yang terlibat
dalam menjalankan program pembangunan atlit manakala bekas atlit dan atlit sedia
ada yang berpengalaman akan digalakkan untuk mengikuti latihan yang perlu untuk
menjadi jurulatih.

Institusi pendidikan tinggi awam - digalakkan untuk menawarkan lebih banyak


tempat kepada pelajar untuk mendaftar pada peringkat ijazah dalam bidang sains

PROGRAM
L AT I H A N
PELAPIS

1. PELAPIS KEBANGSAAN
Latar belakang
Kumpulan atlet Pelapis Kebangsaan merupakan atlet remaja terbaik
negara yang dipilih bagi memastikan negara sentiasa mempunyai
kumpulan atlet sokongan kepada atlet elit sedia ada bagi meneruskan
cabaran di temasya sukan di peringkat Asean, Asia, Komanwel dan
Dunia.

Para atlet yang dipilih ditempatkan secara sepenuh masa di pusat-pusat


latihan Majlis Sukan Negara dan diberi semua kemudahan latihan dan
sokongan sebagaimana atlet elit negara.

Para atlet ini nanti diberi peluang selama dua pusingan Sukan Sea untuk
mempertingkatkan prestasi mereka dan melayakkan diri untuk
ditempatkan di kelompok atlet elit negara.

PERLAKSANAA
N
Umur : Bawah 23 tahun

KRITERIA PEMILIHAN

Pencapaian di Temasya
Sukan Malaysia
Ranking terbaik
remaja

Ranking Senior
Melepasi
kriteria
pemilihan
mengikut
sukan

2. PELAPIS SERANTAU
LATAR BELAKANG
Majlis Sukan Negara telah menubuhkankan Akademi Serantau Zon
Utara di Bukit Mertajam dan Akademi Serantau Zon Selatan di
Stadium Tan Sri Dato Haji Hassan Yunus Larkin Johor pada tahun
2008.

Pada tahun 2012, Akademi Serantau Zon Selatan dipindahkan.

Kesemua atlet dan jurulatih dipindahkan ke Akademi Serantau Zon


Utara dan turut di namakan sebagai Akademi Serantau Majlis Sukan
Negara.
Penubuhan Akademi Serantau di peringkat zon ini memberi peluang
kepada atlet muda berbakat untuk menjalani latihan separuh masa
di bawah kendalian jurulatih-jurulatih yang berpengalaman.

PERLAKSANAA
N
Umur : 16-23 tahun

KRITERIA PEMILIHAN

Pencapaia
n di
Temasya
Sukan
Malaysia

Ranking
terbaik
remaja

Ranking
Senior

Melepasi
kriteria
pemilihan
mengikut
sukan

Matlamat penubuhan pusat latihan serantau sukan spesifik adalah bagi memenuhi keperluan latihan
semasa dan untuk
membesarkan tapak penyertaan atlet-atlet muda berbakat dari negeri-negeri.

PUSAT

SUKAN

Akademi Serantau Majlis Sukan


Negara

Angkat Berat, Memanah, Olahraga,


Berbasikal, Tinju & Taekwondo

Pusat Latihan Serantau Ipoh

Berbasikal

Pusat Latihan Serantau SSTMI

Olahraga & Gimnastik

Pusat Latihan Serantau Kota Bharu

Angkat Berat

3. PELAPIS NEGERI
LATAR BELAKANG
Program ini menumpukan perhatian kepada pembentukan
kemahiran sukan spesifik bagi atlet atlet berumur 13-21
tahun di peringkat negeri.
Atlet- atlet terbaik akan diberi peluang untuk memasuki
Program Pelapis di peringkat zon mahupun kebangsaan.

Latihan akan dijalankan secara separa masa sebanyak 5-8


sesi seminggu.
Para atlet akan diberi kemudahan latihan dan kejurulatihan
yang mencukupi bagi membolehkan mereka menjalani
latihan yang teratur.

PROGRAM PENGGALAKKAN SUKAN


(PPS)

LATAR BELAKANG

Program ini merupakan salah satu inisiatif baru Majlis Sukan Negara untuk
mengembangkan program pembangunan di peringkat akar umbi.

Selain daripada itu, program ini juga turut berperanan sebagai program
penggalakan yang memudahkan proses pencarian bakat-bakat baru dan
secara tidak langsung akan meluaskan lagi tapak penyertaan atlet.
Program ini dilaksanakan oleh pihak Unit Sukan Prestasi Tinggi Negeri
(USPTN) bagi memastikan pusat latihan negeri (PLN) sedia ada tidak
ketandusan bakat baru yang boleh di serapkan ke PLN untuk menjalani
latihan harian.
Antara objektif PPS ialah dengan menyediakan peluang latihan kepada atlet
muda yang berbakat seawal mungkin serta memberi peluang kepada sekolah
dan kelab yang aktif dan berminat untuk bersama-sama membangunkan
sukan di peringkat akar umbi.

PERLAKSANAA
N
Bantuan akan diberikan kepada
Bantuanini
akan
kepada
program
daridiberikan
segi kepakaran
program peluang
ini dari segi
kepakaran
jurulatih,
pendedahan
jurulatih, peluang
pendedahan
pertandingan,
peralatan
asas
pertandingan,
peralatan
serta program binaan. asas
serta program binaan.
Atlet yang diberi keutamaan
Atlet yang
diberi
keutamaan
dalam
program
ialah
dalam
dalam
program
ialah
lingkungan 7 hingga 15 dalam
tahun
lingkungan
7
hingga
15
tahun
dan mereka akan menjalani
dan mereka
akan menjalani
latihan
3 kali seminggu
selama
latihan
3
kali
seminggu
selama
7 bulan dibawah bimbingan
7 bulan
dibawah
bimbingan
jurulatih
sambilan.
jurulatih sambilan.
Jurulatih dari Pusat Latihan
Jurulatih
Pusat
Latihan
Negeridari
(PLN)
akan
Negerijurulatih
(PLN) akan
membimbing
PPS agar
membimbing
jurulatih
agar
selari dengan programPPS
yang
selari
dengan program
dilaksanakan
di PLN. yang
dilaksanakan di PLN.

MAKLUMAT
SUKAN

Sukan yang terlibat di dalam


Program Penggalakan Sukan
ini ialah sukan angkat berat,
akuatik renang, berbasikal,
badminton, gimnastik,
memanah serta olahraga.

Sebanyak 63 pusat latihan


PPS di seluruh negara dengan
penglibatan sebanyak 72
orang jurulatih sambilan dan
725 orang atlet (441 Lelaki &
284 Wanita).

PROGRAM KHAS T20


Program ini (T20) di laksanakan sebagai persiapan negara menghadapi
Temasya Sukan Olimpik pada tahun 2020 dan 2024.

Pihak Majlis Sukan Negara telah pun melaksanakan program Pelapis di


peringkat negeri melibatkan seramai 5000 orang atlet muda berumur dari 7
hingga 21 tahun.
Kelompok atlet muda ini akan menjadi sokongan (complement and
supplement) kepada atlet elit dan pelapis kebangsaan yang sedia ada yang
mana di jangka masih mampu membawa cabaran negara ke temasya Sukan
Olimpik pada tahun 2020 nanti.

Melalui program ini nanti lebih ramai atlet muda berbakat boleh di kenal pasti
untuk diberi latihan yang lebih komprehensif di peringkat kebangsaan.

PERLAKSANAA
N

Atlet-atlet yang terpilih di


dalam program akan
menjalani latihan di pusat
latihan masing-masing dan
akan mengikuti kem
latihan secara berfasa di
bawah kendalian jurulatih
yang berpengalaman.

Mereka akan diberi


pendedahan pertandingan
luar negara di rantau
Asean sebagai persiapan
awal ke arah temasya
tersebut.

FASA LATIHAN

Fasa 1 (2014-2017)
Latihan secara
sambilan

Fasa 3 (2020-2024)
Latihan Sepenuh masa

Fasa 2 (2017-2019)
Latihan Sepenuh masa

MAKLUMAT SUKAN
JUMLAH BILANGAN
ATLET

BIL

SUKAN

JURULATIH

Akuatik (Renang)

18

akuatik (Terjun)

3
4

Akuatik (Renang
Berirama)
Angkat Berat

Badminton

Ong Jin Kooi


Jefferey Ho
Yeoh Kee Nee
Qi Jian Hua
Shareen Png
Song Yi Xin
Nordin Jusoh
Nicholas Wong
Alvin Chew
Wong Pei Tye

9
10
11
12

Gimrama
Hoki (lelaki)
Hoki (wanita)
Lawan pedang

13

Memanah

14

Menembak

15

Olahraga

16

Pelayaran

17

Taekwondo

18

Tinju

Suod Hussain
Junaidi Mohd Nasir
Daria Grinkina
Gergana Kostadinova
Rosniza Abu Bakar
Lailin Abu Hassan
Jiwa Mohan
Mohd Zainal Abidin
Mohd Firdaus Jamaludin
Othman Wahab
Wan Khalmizan
Mohd Izzudin
Mohd Yusri
Baharuddin Hashim
Mansahar Abd Jalil
Trapadi A/L Alagri
Mohamad Fauzi
Mohd Hafizi Roslee
Benjamin Raj
Nurul Nadia Mahamat
Abdul Aziz
Sapok Biki

41

7
8

Berbasikal (Trek &


Lebuhraya)
Gimnastik (MAG)
Gimnastik (WAG)

9
10
35
41

20
29
53
42
40
40
45

40
48
39
40
68

ASPEK PENTADBIRAN
Badan bertanggungjwb dlm pembangunan sektor sukan:
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
PERTUBUHAN DAN PERSATUAN SUKAN

Aspek yg dititik berat dlm pembangunan sukan:

SEKOLAH

KERAJAAN

DAN

SEKOLAH

SWASTA

MSSM

PENGURUSAN

KEJURULATIHAN / KEMUDAHAN SUKAN / YAYASAN SUKAN / INTENSIF / BIASISWA

C A R TA O R G A N I S A S I K E M E N T E R I A N B E L I A D A N S U K A N M A L AYS I A

Sumber &
Peluang
Latihan
Kejurulatihan
Sukan

Merangka
Rancangan
Latihan
Kejurulatihan
Sukan

Kriteria
Pemilihan
Calon
Jurulatih

Ciri-Ciri
Program
Latihan
Jurulatih
Kaedah
Menyusun
Program
Pembanguna
n Untuk
Jurulatih

Prinsip
Kejurulatihan

PEMBANGUNA
N
JURULATIH

Bidang Tugas
&
Tanggungjaw
ab Jurulatih
Sukan

Kaedah Menyusun
Program
Pembangunan Untuk
Jurulatih

Persatuan Sukan - menentukan keperluan dalam


bidang sukan
Keperlua Pemimpin Sukan menetapkan bentuk dan
peringkat kepakaran yang diperlukan
n

Mempertimbangkan bilangan jurulatih


Memikirkan sumber, kemudahan, peralatan dan
tenaga pengajar
Peringka Mudah merancang latihan jika kemudahan yang
t
disediakan mencukupi

Persatuan Sukan mengenal pasti jurulatih


berkemahiran tinggi
Mengena Boleh mencari altenatif lain jika tiada kemudahan

l Pasti

Latihan jurulatih boleh dirancang untuk mencapai


matlamat latihan
Meranca Rancangan mesti mengikut keperluan jurulatih yang
sering berubah-ubah
ng
Mengambil kira kemudahan yang ada
Latihan dapat dikendalikan oleh Kementerian dan
Jabatan Belia dan Sukan
Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia dapat
Memikirk membantu melatih jurulatih di peringkat pusat
an

Sumber Tenaga pensyarah dan guru boleh digunakan untuk


mengadakan latihan jurulatih

Ciri-Ciri Program
Latihan Jurulatih

Tahap asas
jurulatih bertugas
dalam kalangan
yang baru
menceburi sukan
Tahap
pertengahan
peringkat daerah
Tahap lanjutan
peringkat negeri
Tahap tinggi
peringkat
kebangsaan

Peringkat

Bahagian
Kursus
Latihan
Bahagian
pertama
pengetahuan
teknik tertentu
Bahagian
Kedua teori
kejurulatihan
Bahagian
ketiga
pengalaman
amali

Penganugerah
an sijil kepada
ahli sukan
yang berjaya
mengikuti
kursus bagi
setiap
peringkat
Perangsang
untuk
meneruskan
latihan
menjadikan
mereka
lebih
Pensijilan
cekap

Sumber Dan Peluang


Latihan
Kejurulatihan Sukan

Kerjasama yang erat


antara sumber-sumber
yang telah memberi
latihan kejurulatihan

Kerjasa
ma

Praktika
l

Dijalankan oleh guru PJK


dan pensyarah pusat IPT

Jurulatih yang berwibawa di


peringkat kebangsaan dan
antarabangsa sering menjadi
tenaga pengajar bagi kursus
jurulatih peringkat perintis.
Perkhidmatan pakar-pakar
klinik sukan boleh diperolehi
daripada mereka.

Klinik
Sukan

Klinik
Teori

Kejurulatih
an

Meliputi psisiologi sukan,


biomekanik dan teori latihan
sukan.
Perkhidmatan didapatkan
daripada pusat latihan sukan
di peringkat institut
perguruan, universiti, hospital
tempatan dll.

Merangka
Rancangan Latihan
Kejurulatihan Sukan

1
Menentukan
bentuk, jenis dan
bidang
pengetahuan
2

Mengeluarkan
tawaran mengenai
kursus latihan

Menentukan
sumber yang
berbentuk
kemudahan, alat
tulis menulis,
kelengkapan &
tenaga pengajar

8
Menentukan
tenaga pengajar
yang bertauliah

Menetapkan
peruntukan masa

9
Mengadakan
program latihan

Diberi
pengikhtirafan
dalam bentuk
pensijilan bagi
jurulatih yang
menamatkan
sesuatu kursus
Peringkat
pertandingan
sukan yang
berlainan
memerlukan
jurulatih yang
berlainan kaliber
jurulatih
digalakkan
mengikuti
program latihan
mengikut
peringkat

Kriteria Pemilihan
Calon Jurulatih

i. Memiliki kecerdasan & kematangan fikiran.


ii. Mempunyai pengetahuan mengenai
pertumbuhan & perkembangan manusia.
iii. Mempunyai motivasi yang tinggi dalam bidang
& perkembangan sukan.
iv. Berminat untuk melibatkan diri dalam kegiatan
sukan jangka panjang.
v. Mempunyai kemahiran mengajar dengan
menyeronokkan & berkesan.
vi. Mempunyai hubungan manusia yang baik,
mesra, ceria & pandai bergaul.
vii.Mempunyai banyak masa yang diperlukan
untuk melatih ahli-ahli sukan kelak.

Prinsip Kejurulatihan

Individu yang pakar dan dapat


membantu mengembangkan
bakat
Menyedari perbezaan individu.
Bermatlamat untuk mencapai
kecemerlangan.
Kepimpinan melalui teladan.
Berketrampilan menarik.
Sukan sebagai cabaran hidup.

Bidang Tugas Dan


Tanggungjawab
Jurulatih Sukan

Menetapkan P&P mengikut individu


dan aktiviti.
Mewujudkan suasana persekitaran
pembelajaran sukan.
Memberi bimbingan yang
diperlukan.
Menilai kejayaan individu mengikut
objektif yang telah ditetapkan.

KENAL PASTI BAKAT

KENAL PASTI BAKAT


Dikenali sebagai Talent Identification Device (TID)
Ianya

bermatlamat mencungkil bakat-bakat muda yang


berpotensi untuk diberi latihan untuk program di bahagian
pembangunan atlet. Memainkan peranan bagi pelapis untuk
mewakili negara dalam sukan.

PROGRAM UJI
BAKAT
Dikendalikan oleh pihak
MSN dengan kerjasama
KPM.
Diadakan di pusat-pusat
tertentu mengikut zon di
seluruh Malaysia.

PEMILIHAN ATLET SEKOLAH

Majlis Sukan
Sekolah Daerah
Majlis Sukan
Sekolah Negeri
Majlis Sukan
Sekolah Negeri
Sekolah Sukan

Pemilihan
berstruktur

Pemilihan
Objektif

Pemilihan
Subjektif

PEMILIHAN OBJEKTIF
Menilai

tahap kemahiran asas


termasuklah kemahiran istimewa.

dan

kemahiran

khusus

atlet

Menguji tahap kecergasan dan kesesuaian bermain secara individu

atau berpasukan.
Umur dan pengalaman atlet juga merupakan kriteria pemilihan yang

diuji.

PEMILIHAN SUBJEKTIF
Berfokuskan kepada penilaian peribadi seseorang atlet.
Antara aspek yang ditekankan ialah:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Kesanggupan berkorban untuk mencapai kejayaan.


Berdisiplin
Dapat dilatih
Berdedikasi
Bersemangat
Mudah menyesuaikan diri
Tidak sombong

PEMILIHAN SUBJEKTIF
Rekod
Peribadi

KAEDAH
Perbincangan
dengan guru
atau rakan
atlet

IDENTIFIKASI BAKAT
Bakat seseorang atlet sebenarnya dapat dilihat dari segi bakat satu dimensi,
bakat pelbagai dimensi, bakat satu sukan dan bakat dalam pelbagai sukan
(Brown, 2001).

UJIAN FAKTOR PRESTASI


Majlis Sukan Negara (1995), Talent Identification & Fitness
Testing Manual 1997-1998, Kuala Lumpur: Majlis Sukan
Negara, Jadual 3, hlm 6.
Faktor Prestasi
Struktur tubuh badan

Ujian mengenal pasti bakat dan tahap


kecergasan

Ketinggian
Jarak rentang lengan
Ketinggian semasa duduk
Jisim badan

UJIAN FAKTOR PRESTASI


Faktor Prestasi

Ujian mengenal pasti bakat dan tahap


kecergasan

Tindak balas
dan koordinasi

Masa tindak balas


Keupayaan menangkap
Keupayaan membaling

Penglihatan

Penglihatan konvergen
Persepsi dalaman
Penglihatan Pinggiran
Mata dominan

UJIAN FAKTOR PRESTASI


Faktor Prestasi

Kestabilan

Kekuatan dan
kuasa

Ujian mengenal pasti bakat dan tahap


kecergasan

Dirian bangau
Pusingan bangau

Balingan bola
Bangun tubi
Balingan beban (peluru 3 kg)
Lompatan menegak

UJIAN FAKTOR PRESTASI


Faktor Prestasi

Ujian mengenal pasti bakat dan tahap


kecergasan

Lari pecut 40 m
Kelajuan dan keupayaan Pemulihan pecutan
memulihkan pecutan

Ketangkasan

Daya tahan

Ujian Keanjalan Hexagon


(ujian lompatan)
Daya tahan crunch
Tekan tubi
Lari ulang-alik
Larian 800 m

UJIAN FAKTOR PRESTASI


Faktor Prestasi

Kelembutan

Mental

Ujian mengenal pasti bakat dan tahap


kecergasan

Duduk berjangkau
Ekstensi belakang

Skala 1 5 terhadap lima faktor


Inventori Eysencks Personality

UJIAN FAKTOR PRESTASI


Catatan Harian
Latihan
Visualisasi
MENTAL

Fokus dalam
Permainan

Refleksi

Penetapan
Matlamat

http://similarminds.com/eysenck.html

PEMBANGUNAN ATLET
MERANCANG PROGRAM LATIHAN
Memberi penekanan pada beberapa aspek penting seperti:
Teknik permainan (kemahiran sukan)
Taktik permainan
Pelaziman dari segi fizikal
Fisiologi dan psikologi
Pengetahuan permainan (termasuk undang-undang permainan)

PEMBANGUNAN ATLET
BENTUK PROGRAM LATIHAN
Terdapat dua bentuk program latihan iaitu:
Program latihan jangka pendek

(kurang daripada dua tahun)


Program latihan jangka panjang

(dua hingga empat tahun)

PEMBANGUNAN ATLET
LATIHAN KEMAHIRAN PSIKOLOGIKAL (LKP)
LKP merujuk kepada latihan kemahiran mental atau psikologikal yang
dijalankan secara sistematik dan konsisten.
(Weinberg dan gould, 1999)
Kekuatan mental menyumbang antara 50% hingga 95% terhadap peningkatan
prestasi sukan.

PEMBANGUNAN ATLET
PEMAKANAN ATLET
Dalam bidang sukan, pencapaian atlet dipengaruhi oleh tiga faktor utama iaitu
genetik, latihan dan pemakanan.

PEMBANGUNAN ATLET
SAHSIAH
Keperibadian yang cemerlang dalam sukan bakal melahirkan sikap yang baik

dan disenangi oleh pelbagai pihak.


Sukan berkumpulan melibatkan ahli yang ramai seperti bola sepak, hoki,
sepak takraw, bola jaring dan sebagainya amat menuntut keharmonian sikap
yang terbaik dikalangan setiap atlet.

FASA-FASA LATIHAN
FASA PERSEDIAAN
Fasa persediaan umum memberi tumpuan kepada pembinaan kecergasan
fizikal menyeluruh terutamanya dalam aspek kardiovaskular, daya tahan
otot dan kekuatan asas sebelum atlet menjalani latihan pembinaan
komponen.
Isipadu latihan bagi persediaan umum adalah tinggi (85% - 100%)
Intensiti latihan adalah sederhana (40% - 70%).
Jangka masa bagi fasa ini adalah 6 hingga 14 minggu.

FASA-FASA LATIHAN
FASA PERTANDINGAN
Meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan.
Jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6-8 minggu.
Kaedah latihan seperti latihan bebanan untuk pengekalan

daya tahan otot bagi sukan berasaskan kelajuan dan


kekuatan boleh diteruskan tetapi kekerapan latihan perlu
dikurangkan.

FASA-FASA LATIHAN
FASA TRANSISI
Fasa transisi mengambil masa lebih kurang 6-10 minggu.
Tujuan fasa transisi pemulihan fisiologi dan psikologi
seperti rawatan kecederaan dan mengatasi kebosanan.
Tujuan

fasa ini adalah menilai prestasi diri dan


keberkesanan program dan merancang sesi latihan
yang akan datang.

FASA-FASA LATIHAN
ISIPADU
Isipadu adalah jumlah kerja atau aktiviti latihan yang perlu
dilakukan oleh seseorang atlet.
INTENSITI LATIHAN
Kualiti kerja yang yang dikenakan seperti kelajuan larian
atau ulangan maksima (repitition maxsimum).
Intensiti rendah tidak meningkatkan tahap kecergasan.
Intensiti
terlalu
tinggi
mengganggu
proses
pembangunan kecergasan kecederaan.

SEKIAN TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai