Anda di halaman 1dari 13

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS

SULTAN MIZAN,

22200 KOTA PUTERA, BESUT, TERENGGANU.

LAPORAN BINA INSAN GURU (SIRI 5)


LAWATAN PENANDA ARAS
KE
SEKOLAH CEMERLANG
SK TENGKU MAHMUD 2,
22200 JALAN GONG KEPAS DALAM,
BESUT, TERENGGANU.

TARIKH :
08 MAC 2010 (ISNIN)

ANJURAN:
GURU PELATIH 5PISMP KAJIAN SOSIAL 2

1
KANDUNGAN

BIL. ISI KANDUNGAN MUKA SURAT


1. PENDAHULUAN 3
2. RASIONAL DAN MATLAMAT 3
OBJEKTIF 4
3. TARIKH, MASA. TEMPAT, SASARAN DAN 4
ANJURAN
4. ANJURAN 5
5. ANGGARAN KEWANGAN 5
6. KEPERLUAN PERALATAN 5
7. PENGANGKUTAN 6
8. SENARAI NAMA PENSYARAH PENGIRING 6
9. JAWATANKUASA PENGENDALIAN PROGRAM 7-8
10. TENTATIF PROGRAM 9
11. BORANG SEMAKAN, RALAT DAN SOKONGAN 10
KETUA JABATAN
11. PENUTUP 11
12. LAMPIRAN 12
13. SENARAI NAMA PELAJAR 13
14. KELULUSAN 14

PENGENALAN

Program Bina Insan Guru (BIG) mula dilaksanakan pada tahun 2001 untuk
memenuhi keperluan Latihan Perguruan Pra-perkhidmatan. Pembinaan Insan Guru
adalah adalah asas pembentukan masyarakat dan menjadi kerangka kepada
pembentukan Negara Bangsa.

2
1.RASIONAL

Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan dalam Model Konseptual


Pendidikan Guru, elemen-elemen intelek, jasmani, rohani dan emosi diberi
penekanan dalan proses pembentukan insan guru yang menyeluruh dan seimbang.
Atas kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan insan guru adalah
pembina generasi cemerlang, pembentuk jati diri dan menjadi “role model” kepada
masyarakat, guru harus mampu menangani cabaran era globalisasi.

Berdasarkan rasional di atas, maka program BIG dilaksanakan di semua


Institut Pendidikan Guru di Malaysia. Semua guru pelatih (guru pra-perkhidmatan)
wajib mengikuti kursus dan lulus kursus dengan jayanya. Kursus BIG mengandungi
tiga tema utama iaitu Konsep dan Ciri-Ciri Dalam Pembinaan Insan Guru,
Pembinaan Insan Guru, serta Peranan dan Tanggungjawab Insan Guru. Ketiga-tiga
tema ini direalisasikan melalui satu lawatan benchmarking yang bakal dilaksanakan.

2. MATLAMAT

Pelajar-pelajar dapat meningkatkan tahap kefahaman dengan pendedahan ciri-ciri


kepimpinan sekolah cemerlang, sistem pengurusan serta insfrastruktur dan budaya
sekolah. Melaluinya, para guru pelatih akan lebih jelas bagaimana nak mewujudkan
satu suasana sekolah yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga
seimbang dari segi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

3. OBJEKTIF

Program ini dijalankan untuk memenuhi aktiviti penggayaan dan mengeratkan


perhubungan antara pensyarah dan pelajar. Walaubagaimanapun objektif utama
lawatan penanda aras ini ialah :

3
I. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan
kepada komuniti.
II. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan
persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran
berkomuniti dalam kepelbagaian budaya.
III. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan
akhlak keguruan.
IV. Merancang, melaksanakan, memimpin program, berkerjasama dan
mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan.
V. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi,
rohani dan sosial.
VI. Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan
komuniti pendidikan.

4. TARIKH
08 MAC 2010 (ISNIN)

5. MASA
08.00a.m – 04.00 p.m

6. TEMPAT
SK Tengku Mahmud 2, Jalan Gong Kepas Dalam, 22200 Besut, Terengganu.

09-6957795

7. KUMPULAN SASARAN
Kumpulan sasaran adalah guru pelatih 5 PISMP PENGAJIAN SOSIAL 2 ambilan
Januari 2008 seramai 18 orang
8. ANJURAN
5 PISMP KAJIAN SOSIAL 2
Dengan Kerjasama
SK TENGKU MAHMUD 2, BESUT, TERENGGANU

4
9. ANGGARAN KEWANGAN

Untuk kewangan, pihak organisasi pelajar bersetuju untuk memohon


pembiayaan kelengkapan dari Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan, Besut
sepanjang lawatan untuk pengurusan makan minum peserta lawatan sebagaimana
seperti di bawah:

Bil Pendapatan RM Perbelanjaan RM


1. RM10 X 18 orang 180.00 Minum Pagi RM 3 X 18 orang 54.00
2. Makan Tengah Hari RM5 X 18 90.00
orang
MAKANAN 144.00
3. Persediaan Kecemasan 36.00
Jumlah 180.00 Jumlah 180.00

10. PERALATAN YANG DIPOHON SUMBANGAN DARI JAWATAN


KUASA PERWAKILAN PELAJAR IPG Kampus Sultan Mizan.

Bil. KEPERLUAN KUANTITI


1. Plak IPG Kampus Sultan Mizan 1 Buah

2. Air Mineral (Kecil) 2 Kotak

11. PENGANGKUTAN

Bilangan bas yang diperlukan ialah 1 buah coaster IPG KSM bagi 18
pelajar dan 1 orang pensyarah pengiring.

12. PENSYARAH PENGIRING / PENSYARAH PENGENDALI

5
Bil. Nama Pensyarah JABATAN
1. En. Mohammad Ramiz Bin Hj Omar JKS

13. JAWATANKUASA PENGENDALIAN PROGRAM :

Penaung : Pengarah IPG Kampus Sultan Mizan


Dr. Maznah Bt Abd Samad
Pengerusi : Timbalan Pengarah IPG Kampus Sultan Mizan
Tn Hj Zainuddin Bin Muhammad
Timb. Pengerusi : Ketua Jabatan Kajian Sosial
En Che Aminulddin Bin Abd. Hamid

6
Mentor : Pensyarah Jabatan Kajian Sosial
En Mohammad Ramiz Bin Hj Omar

Pengerusi : Wan Nur Ayuni Binti Wan Sukri


Naib Pengerusi : Nur `Izzati Binti Abdul Rahman
Setiausaha : Nurul Hidayah Binti Razali
Bendahari : Mohd Fikri Emir Bin Hasyim

JAWATANKUASA KERJA

JK PENGANGKUTAN

1. Nor Syahirah Binti Othman


2. Hairil Asraf Bin Mohammad

JK MAKANAN

1. Nurjannah Binti Mohd Nor


2. Nurul Hilda Adila Binti Jamian

JK KESELAMATAN

1. Muhammad Aminruddin Bin Kamal Bashah


2. Azhar Bin Rosli

JK HUBUNGAN LUAR DAN PENAJAAN

1. Mohd Amar Bin Md Arif


2. Siti Sarizah Bin Md Saril

JK DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

1. Wan Mohd Hafizuddin Bin W. Mohd


2. Nurul Hanani Binti Mohd Zaki

7
JK PERALATAN

1. Norazhar Bin Yusuff


2. Wan Mohd Khairi Bin Wan Abdul Rahman

JK TUGAS-TUGAS KHAS

1. Zulhilmi Bin Daud


2. Mohamad Nazri Bin Pie

14. TENTATIF PROGRAM

TARIKH MASA AKTIVITI


07.30 a.m Guru pelatih dan pensyarah berkumpul.
07.45 a.m Bertolak dari Institut Pendidikan Guru
Kampus Sultan Mizan
08 .03. 2010
08.00 a.m Tiba di SK Tengku Mahmud 2
ISNIN 08.15 a.m Penerangan dan taklimat tentang sejarah
penubuhan sekolah

8
09.00 p.m Taklimat tentang corak kepimpinan dan
sistem pengurusan sekolah
11.00 a.m Lawatan ke makmal, perpustakaan, bilik
komputer, bilik-bilik khas matapelajaran
dan kios
01.00 p.m Makan tengah hari dan solat
02.30 p.m Sesi bertemu murid tahun 6 dan
pengawas sekolah
04.00 p.m Bertolak balik ke IPGM Kampus Sultan
Mizan

15. BORANG SEMAKAN, RALAT DAN SOKONGAN KETUA JABATAN.

Penyedia Kertas Cadangan Aktiviti :


Nama : Nurul Hidayah Bt Razali
Unit / Opsyen : Kajian Sosial 2 PISMP Ambilan Januari 2008 (Semester 05)
Tandatangan :
Tarikh :

Semakan oleh Pensyarah Penasihat /Mentor :

Nama : En Mohammad Ramiz Bin Hj Omar

9
Jabatan : Kajian Sosial

Ulasan : Harap diberi pertimbangan sewajarnya untuk


dilaksanakan bagi meningkatkan pengetahuan
pelajar tentang pengurusan sekolah cemerlang.
Tandatangan :
Tarikh :

Semakan dan Sokongan Ketua Jabatan

Nama : En Che Aminulddin Bin Abd Hamid


Jabatan : Jabatan Kajian Sosial

Ulasan :

Tandatangan :
Tarikh :

PENUTUP

Di harap melalui program Bina Insan Guru siri 5 ini akan dapat mengeratkan
kerjasama antara guru pelatih dan pensyarah. Pelajar juga harap mempelajari
sebanyak mungkin sumber sumber ilmu yang ditemui sepanjang program samada
berbentuk ilmiah atau riadah. Pihak jawatankuasa juga memohon kerjasama dan
tindakan dari pihak pengurusan Institut supaya mempertimbangkan permohonan
Program Bina Insan Guru kami ini. Kami dahului dengan jutaan terima kasih. Sekian,
wassalam.
Kesimpulannya, semua faedah yang dinyatakan di atas tadi berupaya
membentuk satu rumpun guru pelatih yang berwibawa dalam mengemudi sistem

10
pendidikan di negara ini. Kemampuan untuk mengalami sesuatu pengalaman itu
menjadi satu perkara yang penting dalam kehidupan pelajar kerana itulah proses
kehidupan yang sebenarnya. Kalau semua pelajar kita menyertai aktiviti yang positif
ini, sudah pasti negara kita tidak akan mengalami pelbagai gejala sosial yang sering
kita dengar di dada-dada akhbar ini. Peribahasa “masa itu emas” boleh digunakan
oleh pelajar kita untuk merenung kehidupan mereka dengan sebaik mungkin.

11
UNIT :5 PISMP PENGAJIAN KAJIAN SOSIAL 2
Mentor : En Mohd Ramiz Bin Hj Omar
Bil Nama No Kad Pengenalan
1 AZHAR B ROSLI 871204025829
2 HAIRIL ASRAF B MUHAMAD 881124115495
3 MOHAMAD NAZRI B PIE 880320015139
4 MOHD AMAR B MD ARIF 880229095051
5 MOHD FIKRI EMIR B HASHIM 880105435245
6 MUHAMMAD AMINRUDDIN B KAMAL BASHAH 870920035687
7 MUHAMMAD ZULHILMI B DAUD 880419095175
8 NOOR SYAHIRAH BT OTHMAN 870424235938
9 NORAZHAR B YUSOFF 880404086663
10 NUR ‘IZZATI BT ABD RAHMAN 880301025200
11 NURJANNAH BT MOHD NOR 880917235644
12 NURUL HANANI BT MOHD ZAKI 880724085934
13 NURUL HIDAYAH BT RAZALI 880207295036
14 NURUL HILDA ADILA BT JAMIAN 880814105054
15 SITI SARIZAH BT MD SARIL 880426015284
16 WAN AHMAD HAFIZUDDIN B WAN MOHD 880327115167
17 WAN MOHD KHAIRI B WAN ABD RAHMAN 870830115325
18 WAN NUR AYUNI BINTI WAN SUKRI 880610115066

Diluluskan Oleh :

(DR. Maznah Bt Abd Samad)


Pengarah,
Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan,

12
22200 Kota Putera, Besut,
TERENGGANU.

13