Anda di halaman 1dari 4

Pertanyaan ini sangat penting namun jawabannya justru jauh lebih penting.

Satu
pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang cukup panjang. Jilbab atau hijab
merupakan satu hal yang telah diperintahkan oleh Sang Pembuat syariat. Sebagai
syariat yang memiliki konsekwensi jauh ke depan, menyangkut kebahagiaan dan
kemashlahatan hidup di dunia dan akhirat. Jadi, persoalan jilbab bukan hanya
persoalan adat ataupun mode fashion Jilbab adalah busana universal yang harus
dikenakan oleh wanita yang telah mengikrarkan keimanannya. Tak perduli apakah ia
muslimah Arab, Indonesia, Eropa ataupun Cina. Karena perintah mengenakan hijab
ini berlaku umum bagi segenap muslimah yang ada di setiap penjuru bumi.
Berikut kami ulas sebagian jawaban dari pertanyaan di atas:
Pertama : Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan RasulNya.
Ketaatan merupakan sumber kebahagian dan kesuksesan besar di dunia dan
akherat. Seseorang tidak akan merasakan manisnya iman manakala ia enggan
merealisasikan,mengaplikasikan serta melaksanakan segenap perintah Allah dan
RasulNya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.
"Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah
mendapat kemenangan yang besar". [Al Ahzab:71]
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.


.
"Sungguh akan merasakan manisnya iman, seseorang yang telah rela Allah
sebagaiRabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul utusan Allah".
[HR Muslim].
Kedua : Pamer aurat dan keindahan tubuh merupakan bentuk maksiat yang
mendatangkan murka Allah dan RasulNya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.
"Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya maka sungguhlah dia telah
sesat, sesat yang nyata". [Al Ahzab:36].
Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.
.

"Setiap umatku (yang bersalah) akan dimaafkan, kecuali orang yang secara terangterangan (berbuat maksiat)". [Muttafaqun alaih].
Sementara wanita yang pamer aurat dan keindahan tubuh sama artinya dia telah
berani menampakkan kemaksiatan secara terang-terangan.
Ketiga : Sesungguhnya Allah memerintahkan hijab untuk meredam berbagai macam
fitnah (kerusakan)
Jika berbagai macam fitnah redup dan lenyap, maka masyarakat yang dihuni oleh
kaum wanita berhijab akan lebih aman dan selamat dari fitnah. Sebaliknya,
masyarakat yang dihuni oleh wanita yang gemar bertabarruj (berdandan seronok),

pamer aurat dan keindahan tubuh, sangatlah rentan terhadap ancaman berbagai
fitnah dan pelecehan seksual serta gejolak syahwat yang membawa malapetaka
dan kehancuran yang sangat besar. Jasad yang bugil jelas akan memancing
perhatian dan pandangan berbisa. Itulah tahapan pertama bagi penghancuran dan
pengrusakan moral dan peradaban sebuah masyarakat.
Keempat : Tidak berhijab dan pamer perhiasan akan mengundang fitnah bagi lakilaki.
Seorang wanita apabila memamerkan bentuk tubuh dan perhiasannya di hadapan
laki-laki non mahram, jelas akan mengundang perhatian kaum laki-laki hidung
belang dan serigala berbulu domba. Jika ada kesempatan mereka pasti akan
memangsa dengan ganas laksana singa sedang kelaparan.
Seorang penyair berkata,
"Berawal dari pandangan lalu senyuman kemudian salam disusul pembicaraan lalu
berakhir dengan janji dan pertemuan".
Kelima : Seorang wanita muslimah yang menjaga hijab, secara tidak langsung ia
berkata kepada semua kaum laki-laki,Tundukkanlah pandanganmu, aku bukan
milikmu dan kamu juga bukan milikku. Aku hanya milik orang yang dihalalkan Allah
bagiku. Aku orang merdeka yang tidak terikat dengan siapapun dan aku tidak
tertarik dengan siapapun karena aku lebih tinggi dan jauh lebih terhormat dibanding
mereka.
Adapun wanita yang bertabarruj atau pamer aurat dan menampakkan keindahan
tubuh di depan kaum laki-laki hidung belang, secara tidak langsung ia berkata,
Silahkan anda menikmati keindahan tubuhku dan kecantikan wajahku. Adakah
orang yang mau mendekatiku? Adakah orang yang mau memandangku? Adakah
orang yang mau memberi senyuman kepadaku? Ataukah ada orang yang
berseloroh,Aduhai betapa cantiknya dia?. Mereka berebut menikmati keindahan
tubuhnya dan kecantikan wajahnya hingga mereka pun terfitnah.
Manakah di antara dua wanita di atas yang lebih merdeka? Jelas, wanita yang
berhijab secara sempurna akan memaksa setiap lelaki untuk menundukkan
pandangan mereka dan bersikap hormat ketika melihatnya, hingga mereka
menyimpulkan bahwa dia adalah wanita merdeka, bebas dan sejati.
Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hikmah di balik perintah
mengenakan hijab dengan firmanNya.
"Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka
tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih". [Al Ahzab : 59]
Wanita yang menampakkan aurat dan keindahan tubuh serta kecantikan parasnya,
laksana pengemis yang merengek-rengek untuk dikasihani. Tanpa sadar mereka
rela menjadi mangsa kaum laki-laki bejat dan rusak. Dia menjadi wanita terhina,
terbuang, murahan dan kehilangan harga diri dan kesucian. Dan dia telah
menjerumuskan dirinya dalam kehancuran dan malapetaka hidup.
SYARAT-SYARAT HIJAB

Hijab sebagai bagian dari syariat islam, memiliki batasan-batasan jelas. Para ulama
pembela agama Allah telah memaparkan dalam tulisan-tulisan mereka seputar
kriteria hijab. Setiap mukminah hendaknya memperhatikan batasan syariat
berkaitan dengan hijab ini. Menjadikan Kitabullah dan Sunnah NabiNya sebagai
dasar rujukan dalam beramal, serta tidak berpegang kepada pendapat-pendapat
menyimpang dari para pengekor hawa nafsu. Dengan demikian tujuan
disyariatkanya hijab dapat terwujud, biaunillah.
Diantara syarat-syarat hijab antara lain:
Pertama : Hendaknya menutup seluruh tubuh dan tidak menampakkan anggota
tubuh sedikitpun selain yang dikecualikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.
"Dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka menundukkan
pandangan mereka dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali yang
biasa nampak dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka".
[An Nuur:31].
Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
"Wahai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteriisteri orang mukmin,Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh
mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu
mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang".
[Al Ahzab : 59].
Kedua : Hendaknya hijab tidak menarik perhatian pandangan laki-laki bukan
mahram. Agar hijab tidak memancing pandangan kaum laki-laki maka harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
-. Hendaknya hijab terbuat dari kain yang tebal tidak menampakkan warna kulit
tubuh.
-. Hendaknya hijab tersebut longgar dan tidak menampakkan bentuk anggota
tubuh.
-. Hendaknya hijab tersebut bukan dijadikan sebagai perhiasan bahkan harus
memiliki satu warna bukan berbagai warna dan motif.
-. Hijab bukan merupakan pakaian kebanggaan dan kesombongan.
Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berikut.
.
"Barangsiapa yang mengenakan pakaian kesombongan di dunia maka Allah akan
mengenakan pakaian kehinaan nanti pada hari kiamat kemudian ia dibakar dalam
Neraka. [HR Abu Daud dan Ibnu Majah, dan hadits ini hasan]
-. Hendaknya hijab tersebut tidak diberi parfum atau wewangian. Dasarnya adalah
hadits dari Abu Musa Al Asyary Radhiyallahu 'anhu, dia berkata bahwa Rasulullah
Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.
.

"Siapapun wanita yang mengenakan wewangian lalu melewati segolongan orang


agar mereka mencium baunya, maka ia adalah wanita pezina". [HR Abu Daud,
Nasai dan Tirmidzi, dan hadits ini Hasan]
Ketiga : Hendaknya pakaian atau hijab yang dikenakan tidak menyerupai pakaian
laki-laki atau pakaian wanita kafir. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.
.
"Barangsiapa yang menyerupai kaum maka dia termasuk bagian dari mereka". [HR
Ahmad dan Abu Daud]
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutuk laki-laki yang mengenakan
pakaian wanita serta mengutuk wanita yang berpakaian seperti laki-laki. [HR Abu
daud Nasai dan Ibnu Majah, dan hadits ini sahih].
Catatan :
Syaikh Albani dalam kitabnya Jilbab Al Marah Al Muslimah Fil Kitab Was Sunnah
mengatakan, menutup wajah adalah sunnah hukumnya (tidak wajib) akan tetapi
yang memakainya mendapat keutamaan. Wallahu alam
Tulisan ini saya tujukan kepada saudari-saudariku seiman yang sudah berhijab agar
lebih memantapkan hijabnya hanya untuk mencari wajah Allah. Juga bagi mereka
yang belum berhijab agar bertaubat dan segera memulainya sehingga mendapat
ampunan dari Allah Azza wa Jalla.
Wallahu waliyyut taufiq
(Ummu Ahmad Rifqi )

Anda mungkin juga menyukai