Anda di halaman 1dari 8

Contoh karangan punca punca gejala sosial di kalangan

remaja
Remaja merujuk golongan yang berumur belasan tahun dan belum bekerja atau masih
bersekolah. Antara budaya negatif yang sering menghantui remaja kita meliputi
penagihan dadah, jenayah, dan menyertai kumpulan samseng. Sebenarnya, ada
pelbagai faktor yang membawa remaja kita mudah terpengaruh dalam aktiviti
sedemikian itu.

Faktor kurangnya pegangan agama menjadi teras menularnya masalah ini terutama
dalam kalangan remaja di kawasan bandar. Ketiadaan kefahaman agama yang kukuh
telah membawa remaja kita begitu mudah untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak
baik itu. Maka, tanpa pegangan agama kehidupan remaja kita menjadi begitu mudah
untuk terjebak dalam aktiviti budaya songsang ini.
Selain itu, remaja kita melihat budaya luar terutama dari Barat itu sebagai sesuatu yang
moden dan mengikut peredaran zaman. Mereka begitu taksub untuk meniru budaya
kuning itu kerana menyedari itulah norma yang harus dicontohi oleh mereka tanpa
sebarang cubaan untuk menilainya sebagai objektif pula. Jadi, persepsi mengenai
budaya luar itu sebagai budaya yang mulia telah menjerumuskan remaja kita ke lembah
yang hina itu.

Malah, ibu bapa zaman globalisasi ini begitu sibuk dengan urusan pejabat lalu
melupakan tugas mendidik anak itu. Ketiadaan perhatian dan didikan ibu bapa telah
memudahkan anak remaja kita untuk terpesong daripada budaya tempatan yang penuh
kesopanan tersebut. Jelaslah, ibu bapa yang terlalu mementingkan kerjaya sendirilah
yang menghancurkan masa depan remaja itu.

Namun, kita juga tidak boleh menolak penularan gejala sosial dalam kalangan remaja
kita disebabkan oleh rakan sebaya. Remaja lebih banyak menghabiskan masa dengan
rakan sebaya berbanding masa bersama-sama ibu bapa dan pihak sekolah. Lantaran
itu, remaja lebih mempercayai kata-kata dan penerangan rakan sebaya yang sengaja
membawa remaja itu ke arah kemudaratan semata-mata.

Kesimpulannya, semua faktor yang dihuraikan tadi memang telah membawa remaja kita
terlibat dalam pelbagai aktiviti yang bercorak negatif itu. Semua pihak terutama ibu bapa
hendaklah menyedari kemelut ini lalu segera mengambil langkah mencegahnya. Bak
kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara, yang membuktikan
betapa pentingnya golongan remaja ini kepada masyarakat dan negara kita.

Nota : Tekanan di rumah jadi boleh huraikan lagi- ibubapa bercerai, sering dikongkong,
suasana yang tidak kondusif.

KARANGANCONTOH1
Tajuk: PUNCA-PUNCA BERLAKU GEJALA SOSIAL

SOALAN:

Banyak pendapat yang mengatakan bahawa gejala sosial yang berlaku dalam kalangan
remaja berpunca daripada kepincangan dalam institusi kekeluargaan. Pada pendapat
anda, apakah punca-punca yang menyebabkan masalah ini terus berleluasa?

Sejak akhir-akhir ini isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja sedang
hangat diperkatakan di media cetak dan media elektronik. Hal ini demikian kerana ramai
remaja di negara kita terlibat dengan pelbagai gejala yang tidak sihat seperti pergaulan
bebas, black metal, pembuangan bayi dan lain-lain lagi. Sehubungan itu, masa depan
negara akan terjejas kerana generasi pelapis yang ada sekarang sudah hilang jatidiri,
identiti dan samangat patriotik untuk membangunkan negara. Mereka telah tenggelam
dalam dunia mereka yang tersendiri iaitu hidup untuk berseronok semata-mata.
Persoalannya apakah punca-punca yang menyebabkan remaja terlibat dalam
gejala sosial yang semakin parah sekarang yang menjadi seperti duri dalam daging
kepada negara ini?

Keruntuhan institusi kekeluargaan telah dikenal pasti sebagai punca utama


meningkatnya statistik gejala keruntuhan moral dalam kalangan remaja pada hari ini. Ibu
bapa pada zaman sekarang boleh dikatakan kebanyakankannya sentiasa sibuk dengan
urusan perkerjaan masing-masing. Hal ini menyebabkan mereka kesuntukan masa
untuk berada di rumah bersama-sama keluarga. Sejak kecil anak-anak mereka telah
dibesarkan oleh pengasuh sehingga menyebabkan mereka kurang mendapat perhatian

dan kasih sayang daripada ibu bapa mereka sendiri. Sedangkan tugas mendidik anakanak adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa seperti yang diperintahkan oleh nabi
Muhammad s.a.w kerana anak adalah anugerah daripada Allah s.w.t. Apabila meningkat
remaja mereka akan mengisi kekosongan jiwa mereka itu dengan aktiviti yang tidak
berfaedah seperti minum arak, berdisko dan merempit. Oleh itu, kurang perhatian
daripada ibu bapa telah mendesak anak-anak terjebak dengan pelbagai gejala social
yang amat membimbangkan.

Selain itu, remaja zaman sekarang amat mudah dipengaruhi olen rakan-rakan
mereka khususnya dalam pembentukan sahsiah dan tingkah laku. Hal ini bermakna
pengaruh rakan sebaya juga turut mempengaruhi penglibatan remaja dalam pelbagai
gelaja sosial yang menjijikkan itu. Oleh kerana berkawan dengan rakan yang buruk
akhlaknya seperti kaki penagih dadah menyebabkan remaja tidak dapat mengelak
daripada terjebak sama dalam gejala tersebut. Apabila ketagih mereka akan mencuri
pula untuk membeli bekalan dadah daripada pengedar dalam kalangan rakan-rakan
mereka. Sehubungan dengan itu, hidup mereka seolah-olah sudah hilang arah
tujuannya sehingga mereka terjebak pula dalam pergaulan bebas, membuang bayi dan
membunuh. Natihajnya remaja yang menjadi aset penting pembangunan negara tidak
mampu menyumbang tenaga ke arah memakmurkan negara kerana telah dirosakakan
oleh rakan-rakan yang tidak berakhlak itu.

Di samping itu, pengaruh media massa juga turut memainkan peranan


mendorong para remaja terlibat dengan gejala sosial. Dasar langit terbuka yang
diamalkan sekarang telah merosakkan minda para remaja. Hal ini demikian kerana,
mereka boleh melayari internet untuk memuat turun cerita-cerita lucah atau porno
terutama dari luar negeri. Keadaan ini ditambah pula dengan penayangan filem-filem
barat yang mempamerkan cara hidup bebas, seks dan dadah sebagai amalan hidup
mereka di kaca televisyen . Unsur ini telah menyendatkan minda remaja dengan perkara
negatif dan mereka mudah terikut dengan budaya tidak sihat itu. Oleh itu, media massa
juga mempunyai kuasa yang sangat hebat dalam membentuk remaja kerana
pembentukan identiti mereka berpunca daripada apa yang mereka tonton setiap hari.

Tuntasnya peningkatan statistik berhubung gejala keruntuhan akhlak dalam


kalangan remaja masa kini sangat bersangkaut paut dengan keutuhan sesebuah
institusi kekeluargaan. Namun masih terdapat pelbagai faktor lain yang telah
merosakkan akhlak remaja seperti rakan sebaya dan media massa. Sehubungan

dengan itu, semua pihak mestilah berganding bahu untuk menyusun strategi yang efektif
dan bersepadu bagi membendung peningkatan gejala sosial dalam kalangan remaja.

Karangan : contoh 2
FAKTOR GEJALA SOSIAL DALAM KALANGAN REMAJA

Berita Harian,12 Julai 2001 lalu telah melaporkan bahawa dalam tempoh 10 tahun
antara tahun 1989 hingga tahun 1998,kadar jenayah membabitkan remaja meningkat
sebanyak 35 peratus bagi lelaki dan 25 peratus bagi perempuan.Statistik ini
menunjukkan bahawa masalah sosial dalam kalangan remaja semakin
membimbangkan.Hal ini tidak seharusnya dipandang remeh kerana remaja merupakan
satu-satunya tonggak negara dalam menerajui kepimpinan negara sesuai dengan
ungkapan pemuda harapan bangsa,pemudi tiang negara.Persoalannya,jika remaja kita
musnah sebagai akibat keseronokan yang sementara ini,siapakah yang akan terus
memperjuangkan nasib negara kita? Justeru,senario ini mencetuskan kebimbangan
kepada semua pihak termasuklah golongan ibu bapa,guru,masyarakat,dan negara.
Tidak dinafikan,pelbagai usaha telah digembleng bagi mengatasi kemelut ini.Namun
begitu,apakah punca kepada kegagalan tersebut?

Kemelut ini sebenarnya bermula daripada diri remaja itu sendiri.Perkataan remaja
atau adolescene berasal dari perkataan Latin iaitu adolescere yang bermaksud
membesar atau membesar menjadi matang.Menurut Kamus Dewan,Edisi
Ketiga,remaja merupakan seorang yang mulai dewasa,sudah akil baligh,dan sudah
cukup umur untuk berkahwin.Dari segi perspektif Islam pula,remaja dianggap sebagai
mereka yang sudah cukup umur atau diistilahkan sebagai baligh.Pada peringkat
ini,golongan remaja mengalami peralihan antara zaman kanak-kanak dengan zaman
dewasa.Apabila mengaitkan diri remaja dengan gejala sosial yang semakin berleluasa
pada hari ini,kita dapat melihat sikap ingin mencari sesuatu yang baharu atau sikap ingin
tahu yang ada dalam diri remaja sebagai satu faktor yang utama.Sikap ingin tahu
memang wujud dalam diri remaja.Lazimnya mereka gemar mencuba sesuatu yang
baharu.Setiap perkara yang terlarang,itulah yang ingin diterokai oleh
mereka.Contohnya,fenomena lumba haram yang terjadi akibat keinginan remaja untuk
menunjukkan belang mencerap keseronokan bersama rakan sebaya.Selain itu,masalah
sosial seperti penyalahgunaan dadah juga adalah daripada sikap ingin tahu yang tidak
kena pada tempatnya.Menurut Tun Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi,masalah dadah
yang merupakan masalah utama,masih merupakan ancaman besar negara.Hal ini
membuktikan,betapa seriusnya masalah dadah.Lebih-lebih lagi,gejala ini melibatkan
golongan remaja.

Selain itu,remaja kini lebih suka kepada cabaran dan mudah terikut atau
terpengaruh dengan gaya dan cara hidup orang lain.Kita dapat lihat pada hari ini,budaya
asing semakin mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan remaja seperti cara
pemakaian,makanan mahupun cara pemikiran.Remaja seolah-olah mengagungagungkan budaya asing.Mereka beranggapan bahawa budaya asing yang diikuti adalah
cara hidup moden yang seiring dan sesuai dengan dunia yang kini semakin canggih dan
moden.Sebaliknya,mereka menganggap bahawa cara hidup berlandaskan ajaran
agama adalah kuno dan tidak lagi boleh diguna pakai pada zaman moden ini.Justeru,hal
ini menyebabkan remaja tidak mempunyai pegangan dalam hidup dan bertindak
menjalani kehidupan mengikut cara mereka sendiri.Apabila keadaan ini terjadi,remaja
akan mudah terjebak dengan pelbagai gejala yang tidak sihat.Antara contoh yang paling
releven ialah budaya black metal dalam kalangan remaja yang lahir sebagai akibat
daripada pengaruh budaya asing.

Di samping itu,ibu bapa turut menjadi faktor perdana apabila membincangkan isu
yang melibatkan remaja.Hal ini kerana ibu bapa sering dikatakan sebagai individu yang
dekat dengan remaja dan banyak mempengaruhi proses pembentukan diri
remaja.Namun begitu,ibu bapa kini mengabaikan tanggungjawab dan peranan mereka
terhadap anak-anak.Hal ini kerana ibu bapa kini rakus mengejar kemewahan dan
kebendaan semata-mata untuk memenuhi naluri mereka.Keadaan ini menyebabkan
remaja membesar tanpa belaian kasih sayang dan perhatian daripada kedua ibu dan
bapa.Di sinilah timbulnya perasaan seolah-olah diri remaja tidak dihargai dan
terabai.Lebih-lebih lagi,apabila remaja berhadapan dengan masalah keluarga.Menurut
Dr. Syed Hasan Ahmad,apabila remaja membuat andaian bahawa ibu bapa cuai dalam
tanggungjawab mereka dan berlaku perkara tidak diingini dalam keluarga
terbabit,remaja itu akan berasa marah,kecewa,dan memendam perasaan.
Justeru,remaja mengambil kesempatan keluar untuk meneroka dunia yang penuh
dengan penipuan dan jenayah kerana mereka merasakan kehidupan menjadi kosong
sebagai akibat keperluan emosi mereka yang tidak dipenuhi dengan belaian kasih
sayang oleh ibu bapa.Hal ini membuktikan bahawa ibu bapa merupakan aset signifikan
dalam membentuk diri remaja.

Disuntik nilai tambahnya,kurang didikan agama dan moral turut menjadi punca
gejala sosial dalam kalangan remaja.Pendidikan agama dan moral perlu diberi
keutamaan sejak anak-anak masih kecil lagi kerana didikan yang cukup dan sempurna
menjadi benteng yang kukuh untuk menangkis segala anasir yang tidak baik seperti
merokok,melepak,dan kegiatan lumba haram.Melentur buluh biarlah dari rebungnya
merupakan peribahasa yang menjelaskan kepada kita betapa pentingnya anak-anak
dididik sejak kecil dengan didikan agama dan moral.Akhbar Utusan Malaysia,30
September 2002,menyatakan bahawa sikap terpedaya dan sukar mengawal nafsu

dikenalpasti sebagai antara punca utama berlakunya gejala kehamilan luar nikah yang
seterusnya mengundang gejala pembuangan bayi dalam kalangan remaja.Di sini kita
dapat melihat peranan didikan agama dan moral dalam diri remaja kerana kita yakin dan
percaya bahawa apabila mereka mengetahui hukum-hukum agama,sudah pasti mereka
tidak akan menjerumukan diri ke dalam perkara yang ditegah oleh Tuhan.Selain itu,Nabi
Muhammmad S.A.W. sendiri mengingatkan kita agar meninggalkan akhlak yang buruk
demi melahirkan jiwa yang bersih dan tenang.Izharnya,mereka yang terlibat dengan
gejala sosial adalah mereka yang tidak menghayati ajaran agama.Ingatlah agama
tanpa ilmu adalah buta,,manakala ilmu tanpa agama adalah lumpuh.

Tambahan pula,selain ibu bapa,rakan sebaya turut menjadi punca berlakunya gejala
sosial dalam kalangan remaja.Hal ini kerana rakan sebaya merupakan individu yang
rapat dengan remaja selain ibu bapa.Malah remaja kini lebih banyak meluangkan masa
dengan rakan berbanding dengan keluarga.Hal ini menyebabkan remaja terlalu
mempercayai rakan sehingga sanggup melakukan apa sahaja bersama-sama tanpa
memikirkan akibat daripada perbuatan tersebut.Selain itu,remaja takut diri mereka akan
dipinggirkan daripada kumpulan rakan-rakan sekiranya tidak mengikut perbuatan
mereka.Contohnya,apabila sekumpulan pelajar merokok,pasti remaja dalam kumpulan
tersebut akan didesak supaya melakukan perbuatan yang sama.Keadaan ini akan
menimbulkan konflik dalam diri remaja yang tidak mahu disisihkan atau dianggap tidak
berani mencuba.Akhirnya,remaja akan memilih untuk menyertai rakan dengan mengikut
perbuatan mereka itu.Dalam hal ini,remaja perlu sedar bahawa mereka perlu bijak
memilih rakan.Hal ini kerana apabila berkawan dengan penjual minyak wangi,harumnya
akan melekat pada badan kita,manakala apabila berkawan dengan tukang besi,bahang
kepanasan akan turut kita rasai.Jelaslah bahawa rakan sebaya turut memainkan
peranan yang penting dalam pembentukan diri remaja.

Di samping itu,pihak sekolah lebih mementingkan prestasi akademik pelajar


berbanding pembentukan sahsiah diri pelajar.Berdasarkan makalah yang dipetik
daripada Dewan Masyarakat keluaran bulan Mei 2004,terdapat sekumpulan pelajar dari
Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Pendang,yang bertindak ganas memukul
seorang pelajar lelaki sehingga patah tulang rusuk kanannya.Apabila disiasat,puncanya
begitu remeh namun kemelut yang dicetuskan menggemparkan negara berikutan
persepsi pelajar sekolah yang cemerlang akademiknya turut terlibat dalam gejala yang
tidak sihat seumpama ini.Hal ini menjelaskan kepada kita bahawa remaja kini hanya
diberi penekanan terhadap prestasi akademik dan tidak diberi penekanan terhadap
pembentukan sahsiah diri remaja.Keadaan inilah yang menyebabkan berlakunya gejala
sosial dalam kalangan remaja.

Akhir sekali,banyak faktor yang menyebabkan gejala sosial dalam kalangan

remaja.Semua pihak haruslah memainkan peranan masing-masing dengan sempurna


supaya dapat mengelakkan fenomena ini daripada terus berleluasa.Gejala-gejala sosial
ini sememangnya boleh ditangani andai terdapat sinergi daripada semua pihak.Bak kata
pepatah di mana ada kemahuan di situ ada jalan.Sesungguhnya,remaja merupakan
harapan bangsa.Oleh itu,masalah yang membabitkan golongan remaja tidak wajar
dibiarkan begitu sahaja tanpa ada titik noktahnya.

Contoh Karangan
Punca-punca masalah sosial dalam kalangan remaja
By MAB on 11 Oktober 2010
Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah
ringkasan tentang punca-punca masalah sosial dalam kalangan remaja. Panjang
ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan
menggunakan perkataan anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan.

Masalah sosial dalam kalangan remaja bermaksud salah laku sosial yang dilakukan oleh
golongan remaja. Masalah sosial seperti membuli rakan, mencuri, terlibat dengan lumba
haram dan sebagainya bukanlah sesuatu yang baharu dalam kalangan remaja pada hari
ini. Malahan, masalah ini semakin menjadi-jadi dari hari ke hari sehingga telah
membimbangkan banyak pihak. Misalannya, sepanjang tahun 2010 sebanyak, 5,165
kes yang melibatkan remaja dilaporkan, masing-masing 1,947 kes membabitkan pelajar
dan 3,218 kes oleh bukan pelajar, iaitu peningkatan 38 peratus dan 43 peratus
berbanding 2009. Sesungguhnya terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan
fenomena ini terus berleluasa.

Gejala kurang sihat ini berlaku kerana para remaja kurang perhatian daripada ibu bapa,
khususnya bagi ibu bapa yang bekerja di bandar. Ibu bapa sibuk bekerja sehingga
mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Akibat keletihan, mereka
langsung tidak mahu mengambil tahu tentang pelajaran anak-anak, apatah lagi untuk
meluangkan masa bagi mendengar masalah anak-anak mereka. Hal ini pasti
menyebabkan anak-anak berasa bosan, sekali gus menyebabkan anak-anak mencari
jalan keluar untuk menghiburkan hati.

Selain itu, golongan remaja terjebak dalam gejala negatif juga akibat bergaul dengan
kumpulan yang salah. Ada sesetengah ibu bapa pula berpendapat bahawa pemberian
wang yang secukupnya kepada anak-anak sudah memadai. Dalam hal ini, ibu bapa
seharusnya tahu bahawa kasih sayang tidak dapat ditukar ganti dengan wang.

Sementara itu, segolongan remaja pula mengambil jalan mudah dengan melakukan
perbuatan yang tidak baik kerana hendak melarikan diri daripada masalah yang
menimpa keluarga mereka. Contohnya perceraian antara ibu bapa mereka.dan
pengaruh rakan sebaya juga merupakan antara punca berlakunya gejala sosial di
negara kita. Para remaja yang buntu dengan masalah yang dihadapi keluar dari rumah
dan mencari kebebasan dengan bergaul dengan kumpulan yang tidak senonoh.

Penglibatan golongan remaja dalam kegiatan jenayah ini dapat diatasi jika semua pihak
memainkan peranan masing-masing. Guru-guru, misalnya boleh memainkan peranan
penting dalam membentuk keperibadian yang ungugul dalam kalangan para pelajar di
sekolah. Kaunseling kepada para pelajar yang bermasalah tentunya dapat membantu
mengatasi masalah yang dihadapi dengan lebih tenang dan rasional.

Dalam pada itu, guru-guru juga mesti menjalankan aktiviti-aktiviti kokurikulum juga boleh
dijalankan dengan berkesan supaya para pelajar tidak mempunyai alasan untuk
melepak. Di samping itu, pendidikan agama haruslah diterapkan dalam kalaangan anakanak sejak mereka kecil lagi. Pendidikan Moral dan agama amat perlu dipertingkankan
kerana semua agama mendidikr penganutnya supaya berkelakuan baik.

Tegasnya, banyak punca remaja ini terlibat dengan masalah sosial. Oleh tu, semua
pihak harus bekerjasama dalam menentukan golongan remaja yang akan meneruskan
kepemimpinan negara pada masa hadapan. Sikap masyarakat kita yang tidak mahu
menjaga tepi kain orang haruslah diubah. Anggota masyarakat sepatutnya prihatin
dengan melaporkan segala kegiatan salah laku yang melibatkan golongan remaja
kepada pihak yang berkuasa.

Anda mungkin juga menyukai