Anda di halaman 1dari 35

SEJARAH SENI BARAT

Sejarah seni adalah satu rakaman ataupun catatan peristiwa yang telah
berlaku pada masyarakat terdahulu.Ianya melibatkan kehidupan, budaya, aktiviti,
tempat, situasi dan masa. Dalam proses mempelajari sejarah seni ini ianya tidak
akan lari daripada melibatkan faktor-faktor uatam seperti masa, budaya, tempat
dan situasi. Selain daripada faktor-faktor tersebut, sudah semestinya melibatkan
tokoh dan karya yang telah mereka hasilkan. Michelenglo misalnya terkenal
dengan hasil karyanya seperti Madonna and Child, Adam Creation dan banyak
lagi hasil seninya yang masih lagi menjadi rujukan sejarah dan juga pelukis serta
pereka pada masa kini.
Dalam

proses

mempelajari

sejarah

seni

pengetahuan

tentang

perkembangan seni pada awal penemuan hinggalah sekarang amat penting


sekali.Daripada situlah kita dapat mengetahui bagaimana aktiviti-aktiviti dan
perkembangan sesuatu masyarakat itu. Contohnya pada zaman Impressionist,
karya-karya yang dihasilkan oleh Renoir, John Constable, Monet boleh dikatakan
menggambarkan aktiviti-aktiviti social dan rakaman keindahan alam semula jadi
yang begitu natural sekali digambarkan. Begitu juga dengan catan gua batu yang
terawal ditemui di Lascaux Cave di kawasan selatan Perancis. Catan gua
dipercayai dihasilkan di antara 15,000-10 000 tahun sebelum Masihi iaitu di
penghujung zaman Paleolitik. Catan ini adalah gambaran sekumpulan lembu
yang sedang bergaduh,yang berukuran kira-kira 18 kaki tinggi yang dihasilkan
dengan menggunakan batu di atas permukaan gua tersebut.
Andy Warthol misalnya dalam hasil-hasil karyanya begitu optimis sekali
menggambarkan tentang pop dan kontemporari imej.Beliau juga boleh dikatakan
sebagai pelukis yang amat Berjaya dalam zaman Pop Art ini.Imej-imej seperti
Elvis Presley dan Marilyn Monroe dijadikan sebagai subjek yang utama bagi

menghasilkan karya-karyanya.Beliau jiga telah mengeksploitasikan imej-imej


tersebut secara maksimum.Dari lewat hasil karya beliau boleh dijadikan
kesimpulan bahawa unsur-unsur persekitaran dan imej-imej yang popular di
zaman itu juga sangat kuat dalam mempengaruhi perkembangan dan
penghasilannya.
Sebenarnya seni ini bermula sejak zaman Pra Sejarah lagi.Menurut Sarah
P dan Duane,P (1995) di dalam buku mereka memberikan tafsiran bahawa Seni
Pra Sejarah itu adalah merupakan rakaman peristiwa tentang manusia dan
aktiviti mereka di masa lampau.Rakaman peristiwa dan aktiviti yang berlaku itu
terjadi serentak dan tempatnya sahaja yang berbeza.

Zaman Pra Sejarah ini terbahagi kepada 3 zaman yang utama iaitu
Zaman Peleolitik(35 000- 8000 sebelum Masihi), Zaman Mesolitik (25 000-8000
sebelum Masihi) dan Zaman Neolitik (1500-6000 sebelum Masihi).
ZAMAN PALEOLITIK
Pada zaman Paleolitik, mereka sudah mula menghasilkan hiasan diri
dengan menggunakan tebukan pada tulang serta di pasang tali untuk
digantungkan di leher dan di telinga.
Di samping itu juga mereka juga mula melakar dan melukis di dindingdinding gua batu sebagai ritual kepercayaan dan amalan yang mendorong
kepada aktiviti pemburuan. Sebagai contoh catan gua yang dipercayai terawal
ditemui adalah di Gua Lascaux berhampiran dengan bandar Montignac di
bahagian Selatan Perancis. Selain daripada Gua Lascaux catan gua yang
terawal ditemui juga di Gua Altamira di Utara Sepanyol.
Subjek-subjek utama yang menjadi hiasan catan gua pada zaman ini ialah
bison, mammoth, ibex dan kuda. Terdapat juga imej figura manusia digunakan
tetapi sebagai imej sampingan yang dilukis bersaiz kecil sahaja berbanding
dengan subjek-subjek utama. Selain daripada catan pada zaman ini juga
terdapat arca-arca yang telah mereka hasilkan dengan menggunakan batu-batu
dan juga tulang-tulang binatang.Contoh arca yang terawal ditemui ialah Venus
of Villendorf.

ZAMAN MESOLITIK
Pada zaman Mesolitik,mereka juga menghasilkan catan di dalam gua
yang mereka dialami. Subjek-subjek yang digunakan juga hamper sama dengan
zaman Paleolitik iaitu seperti imej-imej bison dan ibex.

ZAMAN NEOLITIK
Pada zaman Neolitik juga menghasilkan hasil seni yang berbentuk catan
namun terdapat sedikit perbezaan berbanding zaman-zaman sebelumnya.
Catan-catan yang

dihasilkan menggunakan warna.

Mereka telah mula

menghasilkan warna sendiri dengan menggunakan bahan-bahan galian. Arca


juga dihasilkan menggunakan tanah liat dan batu kapur dan arca-arca yang
dihasilkan ialah figura yang berbentuk wanita.Ia dikatakan lambing kepada Dewi
Kesuburan yang menjadi kepercayaan mereka. Pada zaman Neolitik juga,
masyarakatnya juga mula membuat binaan yang bersaiz besar. Kebanyakan
seni binanya berbentuk kepada tugu peringatan. Contohnya Stonehenge yang
terletak di Salisbury Plain, Wiltshire di England.

Seni pada zaman Yunani terbahagi kepada 3 zaman iaitu Zaman


Arkaik(650-480 Sebelum Masihi), Zaman Klasikal (480-323 Sebelum Masihi) dan
Zaman Hellenistik (323-31 sebelum Masihi).
ZAMAN ARKAIK
Pada zaman Arkaik, kebanyakan pelukis pada zaman ini menzahirkan
karya-karya mereka pada permukaan pasu yang dibuat daripada seramik dan
juga pada panel-panel pada dinding. Pada zaman ini juga pelukis menghasilkan
karya berdasarkan kepada pemerhatian secara terus pada subjek daripada
pemerhatian yang menyeluruh.
Selain itu juga, pada zaman ini juga telah muncul satu teknik baru dalam
menghasilkan catan pada pasu yang dikenali sebagai Red Figure. Pelukis
bertanggungjawab dalam memperkenalkan teknik Andokides.
Gaya teknik ini adalah di mana beliau mewarnakan latar belakangnya
kehitaman manakala objek atau figuranya diwarnakan dengan kemerahmerahan.Penghasilan arca pada zaman ini juga tidak kurang hebatnya. Arca
yang dihasilkan dibuat daripada ukiran batu dan tembaga yang dibentuk melalui
acuan (bronze casting).
Kebanyakan arca yang dihasilkan pada zaman ini bertemakan figura
manusia dan bersaiz sebenar. Arca-arca yang dihasilkan juga berbentuk
manusia tanpa pakaian (nude figure sculpture). Kebanyakan arca-arca figura
ini adalah gambaran pemuda Greek yang berbentuk gagah perkasa yang
dipanggil Kouros.

ZAMAN KLASIKAL
Pada zama Klasikal merupakan zaman kesempurnaan dalam penghasilan
seni arca.Seni catan kurang menyerlah pada zaman ini.Di mana zaman ini arca
yang dihasilkan adalah lebih sempurna dari segi anatomi dan ketepatan bentuk
manusia. Kebanyakan arca-arca yang dihasilkan adalah lebih ideal dan natural
berbanding dengan zaman Arkaik dimana pengarca kurang memberi penekanan
kepada yang teliti pada bentuk dan anatomi figura. Sebagai contoh Warrior
adalah salah satu contoh arca berbentuk figura manusia yang dihasilkan begitu
ideal dan sempurna sekali. Arca ini dihasilkan dengan menggunakan tembaga.
Kebanyakan pengarca pada zaman klasikal ini menggunakan tembaga dan batu
marmar unutk menghasilkan karya-karya mereka. Seperi juga zaman Arkaik,
arca-arca yang dihasilkan bertemakan figura manusia yang berbogel. Pada
zaman ini, terdapat pengarca yang sangat terkenal iaitu Myron,Polyclitus dan
Phidias.

ZAMAN HELLENISTIK
Pada zaman Hellenistik, bermulanya isu nilai-nilai estetika yang
diperkatakan oleh golongan cerdik pandai. The Laocoon Group adalah arca
yang terkenal pada zaman ini. Pengarca dan pelukis pada zaman ini
menghasilkan karya berdasarkan aktiviti harian, sejarah, mitos, juga potret yang
menjadi lambing kemegahan dan kebanggaan golongan bangsawan.Secara
keseluruhannya boleh dikatakan pada zaman Hellenistik adalah zaman
kesempurnaan dan ideal dalam herarki zaman Yunani, Ia juga menunjukkan
tentang hasil seni dan seni binanya adalah dinamik dan lebih menyerlah
berbanding dengan zaman Arkaik dan zaman Klasikal sebelum ini.

Di antara bangunan yang mempunyai reka bentuk yang menarik ialah


Partheon yang terletak di Acropolis, Athens. Athens adalah merupakan pusat
perkembangan seni, sastera, seni bina, ilmu falsafah dan juga pusat pentadbiran
kerajaan. Reka bentuknya adalah berdasarkan pada struktur reka bentuk kuil
tradisi di mana asas binaannya berdasarkan pada kolum-kolum yang menegak
sebagai tiang sokongan utama iaitu Kolum Doric, Kolum Ionic, dan Kolum
Corinthian.
Seni Roman (Rumawi) adalah merupakan seni yang lahirnya di bawah
pemerintahan Rumawi.Zaman ini adalah merupakan zaman bagi ekpresi seni
yang mempunyai nilai-nilai estetika yang sangat tinggi.Ianya adalh merupakan
gabungan di antara dua zaman iaitu Zaman Republik dan Zaman Empayar.
Di zaman ini juga rata-rata pengkarya menghasilkan karya berdasarkan
pada kemuliaan,keutuhan dan keteguhan empayar Rom itu sendiri. Ianya amat
berbeza sekali daripada Zaman Yunani yang lebih mementingkan kepada
kehidupan dan perkembangan setempat. Pelukis-pelukis pada zaman Roman ini
juga menggabungkan berbagai-bagai unsur dan elemen tambahan bagi
menampakkan kesan-kesan kemewahan yang berlebihan.
Catan dinding seperti Roman Wall Detail of West in a Villa at Boscoreale
yang menggunakan bahan fresco ini dihasilkan dengan gaya dan persembahan
Roman yang begitu tipikal sekali. Dalam catan dinding ini unsur unsur
penggunaan perspektif lansung tidak diberikan penekanan bagi menunjukkan
ruang di antara Latar Depan, Latar Tengah dan Latar Belakang. Pelukisnya
hanya menggunakan saiz objek sahaja bagi menunjukkan ketiga-tiga latar
ini.Dalam catan dinding ini apa yang dilukis cuba diketengahkan adalah jalinan
diantara rupa, paten, warna dan kepelbagaian saiz objek daripada menunjukkan
ruang ilusi 3 dimensi (3D).

Empat gaya utama yang diberikan penekanan dalam penghasilan catan


dinding pada zaman ini ialah Incructation, Architectural, Omate, Intricate.
Selain daripada seni catan seni arca juga merupakan salah satu cabang
karya seni sangat popular di zaman Roman ini.Berdasarkan sikap Rome yang
begitu kuat serta cenderung kepada materalistik dan mahukan secara praktikal
ianya

sedikit

sebanyak

ini.Kebanyakan

mempengaruhi

arca-arca

yang

penghasilan

dihasilkan

adalah

arca

pada

zaman

bermotifkan

potret

individu,yang mana ia dihasilkan begitu teliti dan sempurna sekali peniruannya.


Kualiti

pada

zaman

Roman

ini

begitu

mementingkan

mutu

penghasilannya, ini jelas sekali boleh dilihat pada arca yang berjudul Female
Potrait yang menggunakan batu marmar dan bersaiz sebenar. Seni bina adalah
pencapaian terbaik pada zaman roman ini.Rata-rata reka bentuk binaan
bangunannya adalah banyak dipengaruhi dan didominasikan oleh gaya seni bina
zaman

Yunani.

berkonsepkan

Kebanyakan

rugu

peringatan

bangunan-bangunan
sebagai

tanda

yang

dibina

adalah

kekuatan,kebesaran

dan

kemasyuran empayar Rome.


Pada zaman ini arkitek-arkiteknya tidak menggunakan batu marmar
seperti zaman Yunani.Ia sangat mahal dan susah diperoleh.Konkrit digunakan
secara meluas kerana ianya mudah diperolehi.Pada peringkat awal mereka cuba
mencipta bahan-bahan konkrit daripada campuran pazzonala iaitu sejenis batu
yang diperolehi daripada kawasan gunung berapi dan mencampurkannya
dengan batu kapur.
Mereka menggunakan bahan campuran ini untui membina tembok,kubah
dan juga lengkungan pada bumbung bangunan yang dibina.Diantara jenis-jenis
seni pada zaman Roman ini adalah seperti kuil-kuil ibadat, apartment, Bath,
Amphiteater, Jambatan, Basilica dan Truimphal Arch. Bahan-bahan yang
digunakan untuk membina amphiteater ini terdiri daripada batu dan tufa. Di

bahagian luar bangunan ini terdapat banyak kolum-kolum lurus dibina bagi
menyokong struktur binaannya. Kolum-kolum ini bercirikan pada zaman Yunani.
Ampiteater ini juga boleh menampung penonton sehingga 50000 orang.Di
bahagian dalamnya terdiri daripada tiga bahagian utama iaitu Arena, Porodium,
dan Cavea.

RENAISSANCE
Renaissanse membawa maksud kebangkitan dan kelahiran semula seni
dari zaman Yunani dan zaman Rumawi. Seni dari zaman Renaissanse ini juga
merupakan reaksi dan juga tindak balas terhadap Zaman Pertengahan.
Kebanyakan karya yang dihasilkan pada zaman ini melibatkan tema-tema
keagamaan yang terdapat dalam Bibble (keagamaan), mitologi, sejarah, potret
dan juga tubuh badan manusia.Seni zaman Renaissane terbahagi kepada tiga
zaman

utama

iaitu

Zaman

Awal

Renaissance,

Zaman

Kegemilangan

Renaissance, dan Zaman Akhir Renaissance.


Pada zaman awal Renaissance, Giotto di Bonde adalah perintis serta
pembawa laluan kebankitan ini. Beliau juga merupakan seorang pelukis yang
menghasilkan karya berdasarkan kepada perasaan dan juga sifat semula jadi
dan

tingkah

laku

manusia.

Di

dalam

karya-karyanya

beliau

banyak

menggunakan unsur cahaya, ruang, mood suasana semula jadi yang realistik.
Dalam karyanya yang berjudul Lantation yang dilukiskan pada dinding di
Padua Arena Chapel, Itali pada sekitar tahun 1305. Dia menggunakan fresco.
Mural yang dihasilkan ini bertemakan keagamaan. Pelukis lain yang terkenal
pada era ini ialah Allessandro di Mariano di Vanni Filipepi ataupun dikenali
sebagai Sandro Botticelli.Beliau juga dikenali sebagai Master of Mythology .Di
antara karyanya yang terkenal ialah The Birth of Venus yang dihasilkan
menggunakan bahan tempera dan bahantaranya adalah kanvas linen.
Pada zaman Kegemilangan Renaissance inilah merupakan zaman
kemuncak seni di Itali. Pada zaman ini, corak persembahan hasil karya adalah
sama dengan zaman kebangkitannya. Namun,pada zaman ini, pengkaryanya
begitu memberatkan nilai-nilai estetika yang keterlaluan dan mementingkan
kesempurnaan.

Di antara pelukis yang termasyur dan terkenal pada zaman kegemilangan


Renaissance ini ialah Leonardo Da Vinci (1452-1519). Beliau meruakan seorang
seniman yang sangat cekap dan pintar.Oleh itu beliau juga dikenali sebagai ahli
sains,pengarca,pereka,penganalisis dan arkitek.Tidak hairan beliau juga dikenali
sebagai uomo universal kerana kepintarannya dan selain itu dikenali sebagai
Master of All Sciences.Beliau juga adalah merupakan simbol keunggulan
zaman Renaissance di Itali.Di antara karyanya yang terkenal ialah Mona Lisa.
Pada zaman Akhir Renaissance kebanyakannya catan, arca, dan seni
bina menjadi fokus utama dalam zaman ini berdasarkan kepada keagamaan,
mitologi dan potret. Di segi penggunaan bahan dan bahantaranya juga masih
sama iaitu cat minyak, kanvas linen, fresco dan marble bagi penghasilan karya.
Pelukis dan pengarca yang terkenal pada zaman ini ialah Michengelo Buonarroti.
Di antara karya-karyanya yang terkenal ialah The Creation of Adam yang
dihasilkan dengan menggunakan fresco.
Catan ini berbentuk mural yang dilukiskan oleh beliau pada siling
gereja .Selain itu beliau juga menghasilakan arca menggunakan teknik
pahatan(carving).Di

antara

arcanya

adalah

bertajuk

David

yang

menggambarkan tentang seorang lelaki gagah perkasa berdiri tanpa berpakaian.


Seni bina pada zaman Renaissance merupakan salah satu bidang seni
yang sma pentingnya.Kebanyakan seni binanya dipengaruhi oleh gaya zaman
Gothik.Dalam reka bentui terikat kepada peraturan matematik di mana ketepatan
dan juga keseimbangan amat diberi perhatian.Contohnya arkitek Filippo
Brunellesschi adalah yang bertanggungjawab memperkenalkan sistem ini.
Contohnya juga seperti Villa Rotonda yang direka oleh Andre Palladio yang
dibina pada tahun 1567 sehingga tahun 1570 di Vicenza di Itali adalah
merupakan satu reka bentuk yang sangat unik yang menggabungkan gaya
Roman dan Greek dan direka mengikut gaya reka bentuk kontemporari pada
zaman tersebut.

Pada keseluruhannya dapat disimpulkan seni bina zaman Renaissance ini


adalah merupakan kemuncak pada keunikan dalam sejarah seni barat.Ia masih
kekal sehingga hari ini sebagai peninggalan sejarah seni yang terlalu tinggi nilai
dan mutu pembinaannya.
Seni pada zaman awal abad ke19 ini adalah amat penting sekali dalam
perkembangan sejarah seni barat. Zaman ini adalah merupakan zaman transisi
pertukaran gaya, konsep dan teknik penghasilan karya seni selepas zaman
renaissance.Zaman ini juga berlaku revolusii industri yang telah pun mengubah
masyarakat,teknologi dan juga budaya kehidupan yang begitu ketara serta
drastik sekali. Terdapat tiga revolusi penting yang telah mengubah masyarakat di
Barat pada masa ini.
Revolusi-revolusi tersebut ialah revolusi Industri di Britain, Revolusi
Industri di Amerika dan Revolusi Industri di Perancis. Zaman ini juga dikenali
sebagai zaman Penyedaran,(The Enligttenment Era @ The Age of Reason Era).
Ekoran daripada revolusi ini berbagai teknologi baru telah ditemui dan
dipraktikkan. Pelbagai perubahan telah berlaku dalam hal-hal keagamaan,
politik, ekonomi dan masyarakat setempat.
Begitu juga dalam bidang seni, revolusi ini juga menyebabkan para
penggiat seni mula memecahkan peraturan-peraturan dan urutan tradisi klasik
seni lukis dalam proses penghasilan karya. Mereka juga telah mula memecah
tradisi lama di mana pelukis ataupun pengarca jarang sekali bercampur gaul
dengan masyarakat marhain.Pada zaman ini juga pelukis ataupun pengarca
adalah

sebahagian

daripada

masyarakat

dan

menjadi

jurucakap

serta

perantaraan dengan golongan atasan.


Pada zaman ini mereka mendapat sumber kewangan melalui kormesial,
galeri, orang perseorangan, golongan korporat yang membeli dan mengumpul

hasil karya-karya mereka juga daripada muzium-muzium yang mempromosikan


seta menjual hasil-hasil karya mereka.
Seni Barat abad ke 19 ini terbahagi kepada tiga era utama yang terdiri
daripada seni sebelum Zaman Perang Dunia Pertama, eni selepas Zaman
Perang Dunia Pertama, dan seni Akhir Abad ke 19. Seni sebelum Perang Dunia
Pertama terdiri daripada era Neo-Klasik, era Romantisme, era Realisme, era
Impressionisme dan era Post-Impressionisme. Manakala Seni Selepas Perang
Dunia Pertama terdiri daripada era Fauves dan era Ekpressionisme serta era
yang terakhir pula terdiri adalah Seni Akhir Abad ke 19 terdiri daripada era
Kubisme dan era Futurisme.

ERA NEO-KLASIK
Era Neo-Klasik ini bermula serentak dengan zaman Revolusi Perancis
yang bermula pada tahun 1789. Era ini merupakan permulaan kepada revolusi
perubahan dalam gaya penghasilan karya seni barat. Era ini juga bermula di
peringkat permulaan revolusi di Perancis.Revolusi ini bermula dengan agresif
sekali sehinggalah ianya diarahkan berhenti oleh mahkamah dengan serta merta
tanpa diberikan sebab-sebab munasabab.
Salah seorang daripada pelukis terkenal dan juga ketua revolusinya
adalah Jacques Louis David. Beliau berpendapat bahawa antara seni dan
revolusi adalah dua perkara yang utama dalam memperjuangkan demokrasi di
Perancis.Dengan nada yang penuh semangat perjuangan beliau menolak sistem
pemerintahan cara aristocratic gaya Rocco pada masa itu. Dalam karyanya
yang berjudul Oath of The Horath beliau menggunakan gaya penjimatan yang
dipanggil Neo-Klasikal.Sarah P dan Duane dalam buku mereka Artform
mentakrifkan Neo Klasik sebagai merujuk kepada gabungan di antara dua gaya
dari Zaman Klasikal Greek dan Zaman Rome.Kebanyakan subjek yang
digambarkan adalah merujuk kepada zaman pemerintahan dan kegemilangan
empayar Rom. Dalam catan ini juga David mengambarkan tentang keberanian
dan kesanggupan untuk bekorban demi memperjuangkan keadilan.Beliau
mengambarkan bagaimana tiga bersaudara sedang menerima tiga bilah pedang
daripada bapa mereka sebagai senjata untuk berperang bagi mempertahankan
Empayar Rom. Dalam catan ini juga David mengambarkan tiga bersaudara itu
sebagai symbol bagi mewakili masyarakat Perancis yang bersatu-padu berjuang
untuk mempertahankan penindasan dan demokrasi.
Komposisi

secara

Geometrik

Berstruktur

pada

imej

figura

yang

memegang pedang menjelaskan lagi bahawa catan ini begitu kuat sekali
dipengaruhi oleh catan zaman klasik Greek-Rom. Pada catan ini David
menggunakan satu arah cahaya yang kontras bagi menunjukkan kontras

diantara latar hadapan,latar tengah dan juga latar belakang.Pakaian yang


digunakan oleh figura pada catan ini digambarkan seolah-olah figura ini berada
pada zaman Rom.Susunan imej yang menegak dan melintang pada catan ini
juga seolah-olah ianya bagaikan satu pentas opera.

ERA ROMANTISME
Bertolak dari kesedaran dan kuasa manusia, maka lahirlah era
Romantisme. Era ini adalah merupakan era yang dikenali sebagai era ekspresi
emosi.Era ini bermula dari tahun 1825 hingga tahun 1850.Osborne (1970) di
dalam bukunya mentalrifkan bahawa Romanticism itu adalah bermula dari
perkataan Romances yang mana ia adalah istilah yang popular dari cerita epik
percintaan di kalangan penduduk setempat.Romantisme ini juga merujuk kepada
sikap pada seseorang pengkarya itu,di mana perasaan dan emosi adalah lebih
penting berbanding dengan alas an kenapa sesuatu karya dihasilkan.
Kebanyakan hasil karya yang dihasilkan pada era ini lebih bertemakan
pada kebebasan bersuara hak individu. Subjek-subjek utama yang menjadi
pilihan untuk pengkarya adalah keindahan alam semula jadi, kehidupan
masyarakat luar bandar, masyarakat bawahan, figura-figura yang erotik dan juga
sumber-sumber peninggalan sejarah. Sebagai contoh, Francisco Goya adalah
seorang daripada pelukis yang terkenal pada era ini.Dalam catannya yang
bertajuk The Third of May 1808 yang dihasilkan pada 1814 dengan
menggunakan cat minyak di atas kanvas dan berukuran 89 x 134.
Catan ini adalah gambaran semula secara visual tentang peristiwa
kekejaman dan pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh tentera
Napeleon di Puerto del Sol, Sepanyol. Peristiwa pembunuhan dan kekejaman ini
berlaku 2 hari bulan 3 bulan Mei tahun 1808 di mana Napeleon telah
mengarahkan askar-askarnya menembak setiap rakyat tempatan yang berada di
atas jalan raya.
Goya menghasilkan catan ini dengan menggunakan teknik cerah dan
gelap bagi menimbulkan mood yang dramatic. Beliau mengambarkan bagaimana
askar-askar yang ganas dan kejam. Manakala imej igura yang memakai baju
putih di tengah-tengah rakyat Sepanyol yang ditembak itu pula ialah pemimpin

dan juga ketu kepada kumpulan pemberontak. Catan ini adalah antara catan
yang banyak meninggalkan kesan kepada rakyat Sepanyol terhadap kekejaman
dan penindasan yang dilakukan oleh tentera Napeoleon terhadap mereka.
Selain daripada Goya, seorang lagi pelukis yang terkenal pada era ini
adalah John Constable. Beliau menghasilkan catan yang bertemakan alam
semula jadi. Di antara catan yang terkenal ialah The Hay Wain.Catan ini
dihasilkan dengan menggunakan cat minyak di atas kanvas. Karya tersebut
mengambarkan tentang landskap dan keindahan alam semula jadi England pada
sekitar tahun 1800an.

ERA REALISME
Orvirk (1994) dalam catannya menulis Realisme ini bermaksud hasil seni
yang dihasilkan berdasarkan ideology,erotik dan juga nostalgia.Ia juga dihasilkan
berdasarkan kepada pengalaman dan pemerhatian sebenar.Era ini adalah
merupakan lanjutan era Romantisme,Cuma yang menbezakan diantara kedua
zaman ini adalah pelukis sudah berani mempamerkan hasil-hasil kerja mereka
telah dihasilkan untuk berkongsi pengalaman dan idea dengan masyarakat
setempat.Gustave Courbet adalah merupakan seorang pelukis yang terkenal
pada era ini.Beliau berbangsa Perancis.Dalam karyanya yang berjudul The
Stone Breaker. Catan ini dihasilkan dengan menggunakan cat minyak di atas
permukaan kanvas. Dalam catan ini Courbet dengan terang dan jelas sekali
menolak prinsip-prinsip serta formula yang di praktik oleh pelukis dari era NeoKlasikal. Beliau tidak lagi berkarya serta terikat dengan subjek sejarah dan juga
keagamaan tetapi sebaliknya dalam catan ini beliau mengambarkan bagaiman
golongan bawahan bekerja keras membanting tulang empat kerat untuk mencari
rezeki seharian.
Saiz yang digambarkan dalam catan ini adalah bersaiz sebenar bagi
mendapatkan impak yang maksimum dan juga penggunaan warna yang gelap
dan suram yang mana bertujuan untuk adalah bagi menimbulkan mood sebenar
suasana tapak kuari.Beliau juga merupakan pelukis yang pertama menyiapkan
catan secara merujuk suasana sebenar dari permulaan catan ini dihasilkan
sehinggalah catan ini siap sepenuhnya,Courbet juga percaya dengamerujuk
terus kepasa suasana sebenar kita akan mendapat merakamkan suasana yang
natural dan bersahaja berbanding dengan pelukis yang melukis di dalam studio
yang bergantung sepenuhnya pada lakaran kasar yang telah dibut sebelum itu.

ERA IMPRESSIONISME
Era ini adalah merupakan satu era yang paling besar perubahannya pada
pelukis yang menghasilkan catan khususnya. Impressionisme bermakan hasil
catan yang dihasilkan adalah berdasarkan pada apa yang sebenar dilihat depan
mata bukannya apa yang ditafsirkan oleh minda yang penuh dengan imaginasi.
Pada

zaman

ini

pelukis

menghasilkan

catan

berdasarkan

pada

pengamatan dan pemerhatian secara terus pada suasana ataupun pada objek
yang

sebenarnya

tanpa

melakukan

sebarang

penambahan

serta

pengubahsuaian.
Subjek utama ang dilukis yang digambarkan dalam catan adalah landskap
dan alam semulajadi. Bagi mereka cahaya merupakan unsur penting sekali bagi
menimbulkan mood dan suasana pada suatu keindahan, Pegangan teguh para
impressionisme ialah iaitu cahaya adalah penentu kepada sesuatu keadaan dan
suasana, iaitu tanpa cahaya juga tidak akan wujud hari yang terang dan gelap.
Di antara pelukis yang terkenal pada era ini ialah Cloude Monet.Beliau
dilahirkan pada tahun 840,di bandar pelabuhan,Le Havre di bahagian Utara
Perancis.Di antara catannya yang terkenal adalah Impression Sunrise.Dalam
catan Monet tersebut beliau menggunakan warna yang sangat minimum dan
sapuan berus yang agak spontan dan kasar bagi menunjukkan latar depan,latar
tengah dan latar belakang di samping merakamkan suasana ketika matahari
sedang terbit.Selain daripada Monet, Pierre-Auguste juga merupakan salah
seorang pelukis yang penting dalam era ini.Contohnya catan beliau yang
bertajuk The Luncheon Of The Boating Party yang dihasilkan pada tahun 1881
dengan menggunakan cat minyak di atas kanvas yang bertemakan tentang
aktiviti berparti di kalangan masyarakat Perancis di dalam sebuah bot di dalam
Sungai Seine.

ERA POST-IMPRESSIONISME
Zaman Post-impressionist adalah merupakan zaman lanjutan daripada
zaman Impre ssionisme.Seorang pelukis dan juga pengkritik berbangsa Inggeris
yang bernama Roger Fry,telah pun menggelarkan kumpulan pelukis zaman ini
seba gai Post-Impressionisme.Istilah Post ini diambil sempena dengan nama
satu kumpulan pengkarya yang bergiat secara aktif pada akhir abad ke 18.
Daripada catatan yang dibuat oleh Roger Fry,Post-Impressionisme ini
bermaksud pelukis tidak membuat peniruan tetapi sebaliknya mereka mencipta
bentuk.Mereka tidak meniru sesuatu objek yang hidup tetapi mereka mencari
persamaan dengan objek yang hidup.
Di dalam proses catan mereka,imej-imej yang digambarkan adalah secara
logic dan nyata.Catan-catan mereka berupaya menarik daya imaginasi dan
pengamatan dan sebagaimana objek-objek dari kehidupan yang sebenar
mempengaruhi aktiviti-aktiviti seharian kita.
Subjek-subjek utama yang menjadi tumpuan para pelukis era ini ialah
landskap,figura

manusia,alam

semulajadi

dan

aktiviti-aktiviti

seharian

masyarakat setempat. Walaupun mereka berkarya secara berkumpulan namun


begitu gaya dan corak catan mereka adalah berbeza antara satu sama
lain.Setiap pelukis yang menghasilkan catan yang mempunyai Gaya Peribadi
dan pendekatan tersendiri.Pada era ini juga ketika proses penghasilan
karya,mereka lebih mementingkan penekanan dan perhatian terhadap penilaian
bentuk,(form).
Penggunaan warna yang kontras, penggunaan garisan kontur yang jelas
dan rupa dan sapuan berus yang tepat adalah antara ciri-ciri utama catan ini.
Pada era ini juga lahirlah ramai pelukis-pelukis yang tersohor di seluruh dunia
dan kemasyuran ini keka sehinggalah ke generasi hari ini. Di antara pelukis

tersebut adalah seperti Vincent Van Gogh,Paul Gauguin,Georges Seurat,Paul


Cezanne,Henri de Toulouse-Lautrec,Edward Munch dan Henri Rousseau.
Contoh karya Geoges Seurat dalam catannya ialah A Sunday on La
Grande Jatte yang menggunakan teknik Pointilism dan antara hasil karya Van
Gogh terkenal ialah The Starry Night

ERA FAUVES
Seni era Fauves ini bermula pada awal abad ke 19.Ianya bermula di
Perancis.Karya-karya daripada era ini banyak dipengaruhi oleh karya daripada
zaman

Post-Impressionisme.Ianya

merupakan

aliran

seni

yang

sangat

mementingkan aspek-aspek keindahan tanpa menitikberatkan pada makna


ataupun mesej yang ingin disampaikan.Menurut Acvirk (1994),istilah Fauves
telah diberikan oleh seorang pengkritik seni berbangsa Perancis yang bernama
Louis Vauxcelless pada satu pameran lukisan di kota Paris.
Perkataan Fauves ini berasal daripada erkataan Perancis iaitu De
Fauves yang bermaksud binatang liar.Liar yang dimaksudkan disini ialah
merujuk kepada penggunaan sapuan berus serta warna dan garisan yang
agresif pada catan yang dihasilkan.
Subjek utama pada catan era ini adalh landskap,figura,pemandangan
dalaman dan juga alam benda.Antara cirri-ciri utama yang terdapat pada karya
zaman ini ialah penggunaan warna yang tanpa batasan,warna-warna yang
digunakan adalh warna asal yang tidak campur dengan mana-man warna
sampingan yang lain,penggunaan sepuan berus yang agresif dan karya yang
dihasilkan lebih memetingkan kecantikan dan tidak mempunyai mesej.Henri
Matisse merupakan seorang pelukis yang terkenal pada era in.Beliau juga
merupakan pelopor yang utama dalam memperkenalkan era Fauves ini.Dalam
karyanya yang berjudul Joy Of Life yang dihasilkan pada tahun 1905-1906
dengan menggunakan cat minyak di atas kanvas.
Dalam catan ini Matisse menggunakan warna-warna utma dan campuran
warna kedua bagi menimbulkan suasana yang erotik dan ghairah pada subjek
utama yang digambarkan.Beliau juga tidak mengambil berat tentang unsur ruang
tetapi lebih menumpukan pada penggunaan warna serta sapuan berus yang
agresif.Di samping itu juga beliau tidak memberi penekanan yang sempurna

pada subjek figura yang digunakan.Beliau menggunakan susunan warna-warna


panas dan sejuk bagi menghasilkan komposisi yang baik.Selain daripada
Metisse seorang lagi pelukisayng terkenal pada era ini adalah Andre dreain.
Catan-catan yang dihasilkan oleh beliau adalah bertemakan landskap dan
pemandangan di pinggiran Sungai Reine di kota Paris.Karya beliau banyak
dipengaruhi oleh Vincent Van Gogh.Penggunaan sapuan berus yang agresif dan
juga penggunaan warna yang tidak terhad adalh cirri-ciri utama hasil karya
beliau.London Bridge adalah salah satu hasil karya beliau yang terkenal yang
menggunakan cat minyak di atas kanvas.

ERA EKPRESSIONISME
Menurut Orvirk (1994) Ekpressionisme adalah satu bentuk luahan
perasaan dan ketidakpuasan hati seseorang pelukis itu dan kemudiannya
perasaan itu diterjemahkan dalam bentuk visual untuk dikongsi bersama-sama
dengan masyarakat.
Pada era ini pelukis menghasilkan karya dengan meluahkan perasaan
yang terdapat dalam diri mereka.Mereka juga berkarya mewakili perasaan
masyarakat tentang ketidakpuasan hati,rasuah,penindasan, kemiski nan dan
juga keganasan.Era Ekpressionisme bermula dan berkembang secara aktif di
Jerman.Pelukis dari aliran ini terbahagi kepada du kumpulan yang pertama
kumpulan yang digelar The Bridge (die Brucke).
Pelukis Ekpressionis daripada kumpulan ini menghasilkan karya dengan
mengenetepikan dan menidakkan peraturan akademik.Mereka percaya dengan
berkarya secara demikian mereka telah Berjaya menghasilkan satu gaya dan
aliran yang baru.Di antara pelukis yang terkenal dari kumpulan ini ialah
Street,Berlin.Catan ini menggunakan susunan figura secara menegak dan
menggunakan warna-warna gelap bagi mengambarkan suasana suram dan
sedih serta penggunaan sapuan berus yang kasar menunjukkan masyarakat
pinggir bandar mewah dan berkuasa.
Kumpulan

yang

kedua

digelar

The

Blue

Rider(der

blaue

reiter).falsafah dan pegangan daripada kumpulan ini adalah menyedarkan


masyarakat tentang nilai-nilai yang murni dan mesej yang baik pada hasil
seni.Beliau percaya bahawa seni itu merupakan satu replica perasaan dalaman
seseorang.
Contoh catannya yang bertajuk Blue Mountain yang dipengaruhi oleh
catan dari era Fauves.Warna-warna utama yang tidak campur dengan sebarang

warna lain serta penggunaan sapuan berus yang agresif.Penggunaan warna


terang dan gubahan komposisi yang terancang menyebabkan catan begitu
menarik sekali.Contoh catan yang lain ialah catan yang berjudul With The Black
Arch No:154.
Catan ini adalah merupakan gambaran beliau tentang perasaan dan juga
penonton pada pentas kehidupan.Catan ini juga gabungan daripada bentuk dan
kombinasi warna panas dan warna sejuk bagi mewujudkan satu komposisi yang
menarik. Catan ini juga yang terawal yang mula mengaplikasikan gaya
abstrak.Di samping nolai estetik yang tinggi,catan ini juga merupakan satu
penggayaan baru dalam penghasilan catan.Beliau juga merupakan seorang
pelukis yang sangat berpengaruh pada era ini.Malahan beliau juga dikenali
sebagai orang pertama menggunakan pendekatan nonrepretational dan juga
pure abstaraction

ERA KUBISME
Era Kubisme ini adalah merupakan era yang banyakmempengaruhi dan
menjadi rujukan pelukis pada awal abad ke 20.dalam menghasilkan karya.Era ini
bermula pada tahun 1902.Danial Kahnweiler seorang pelukis Jerman merupakan
peneraju

utama

era

ini.Menurut

Sheppard

(1987),Kubisme

bermaksud

pemecahan imej ataupun bentuk asal kepada bentuk kiub yang dipermudahkan
kepada abstrak.
Era ini bermula selepas era Fauvism.era Kubism ini juga dikenali sebagai
iu kepada semua jenis seni abstrak.Ianya adalah penggantian kesan visual
imressionis dengan penukaran objek kea rah bentuk dan warna yang
berkonsepkan intelektual.Konsep Kubism ini adalah untuk membebaskan bentuk
daripada rupa semulajadi mengubahnya kepada satah-satah dari pelbagai sudut
pandangan.
Terdapat tiga ciri yang utama dalam konsep Kubism ini iaitu cahaya
terang,konsep permukaan atau latar belakang objek dari sudut pelbagai panda
ngan dan pengamatan dan mengambarkan bahagian yang terlindung.Era
Kubism ini terdiri juga daripada empat peringkat yang utama iaitu pertama,ProtoCiubsm (1908-1908).
Pada peringkat ini adalah peringkat awal bermulanya era Kubisme di
mana catan yang dihasilkan oleh Picasso da Georges Braque banyak
dipengaruhi oleh karya dan gaya Cezzanne dan Mattise.Bentuk dan imej yang
digunakan dalam penghasilan catan telah dipermudahkan.
Pada peringkat yang kedua ialah Analitik (analytic) Cubisme (19081911).Pada peringkat ini bentuk asal imej telah dipecahkan kepada satah-satah
berbentuk geometric.Sudut pandangan 360 darjah pada objek telah di
gambarkan di samping penggunaan warna monochromatic.Pada peringkat Kolaj
(1902-1912),iaitu peringkat ke tiga ini pelukis menjadikan alam benda sebagai

tema.Pelukis menggunakan teknik tempatan yang dinamakan kolaj.Keratan


akhbar dan majalah dipotong dan dijadikan bahan untuk menghasilkan
karya.Dan peringkat terakhir ialah Sintetik Cubisme(1912-1930) yang mana pada
peringkat ini pelukis mengambarkan kembali bentuk asal imej yang digambarkan
dengan menggunakan warna-warna yang cerah dan terang.
Tema yang digunakan dalam era Kubisme ini ialah berkisar pada reality
kehidupan dan fakta yang sebenar.Pelukis pada zaman ini tidak menghasilkan
karya yang bersifat revolusi,politik,propaganda ataupun mengkritik seseorang.
Mereka juga menggambarkan imej yang digunakan dalam sudut pandangan 360
darjah.Seorang pelukis yang terkenal juga dikenali sebagai bapa Kubism dan
juga Bapa Kepelbagaian(Master of Cubisme and Master of Diversiity) adalah
Pablo Picasso.Beliau dilahirkan di Malaga,Sepanyol pada tahun 1881.
Beliau juga terlibat dalam beberapa era seperti Blue Period,Rose Pink
Period,Realism dan Surelism.Di antara catan beliau yang terkenal ialah Les
Demoiselles D Avignon yang menggunakan cat minyak.Catan-catan beliau
banyak dipengaruhi oleh pelukis-pelukis dari zaman Impressionist dan zaman
Post-Impressionist.Dalam catan ini imej-imej figura manusia telah diubah oleh
Picasso dari bentuk asal kepada bentuk geometrik.Beliay cuba memecah tradisi
klasikal,gambaran figura secara realistic kepada bentuk geometric.Di samping itu
juga

beliau

Guernica.Arca

menghasilkan
daripada

mural.Contoh
bahan-bahan

mural

buangan

yang
juga

terkenal

ialah

dihasilkan.Selain

Picasso,Georges Braque juga pelukis terkenal pada zaman ini yang mana
merupakan anak didik Picasso.

ERA FUTURISME
Era Futurism adalah merupakan kesinambungan dari era Kubism.Subjek
dan tema yang digunakan oleh pelukis pada era ini adalah pergerakan manusia
dan mesin.Mereka juga menggambarkan kembali tentang keindahan dan
kecanggihan teknologi.Diantara pelukis yang terkenal pada zaman ini ialah
Giocomo Balla yang berasal dari Itali.Dalam catannya yang berjudul Dynamism
of Dog on a Leash,beliau menggambarkan pergerakan yang begitu ketara dan
terserlah sekali pada subjek yang digunakan.
Catan ini dihasilkan dengan menggunakan cat minya di atas permukaan
kanvas yang dihasilkan pada tahun 1912.Dalam catan ini Balla menghasilkan
catan yang menunjukkan pergerakan pada imej dan objek yang digunakan.Pada
era kini pelukis tidak lansung mempedulikan tentang penggunaan warna dalam
proses penghasilan catan.Bagi mereka,perkara yang paling penting adalah
gambaran pergerakan berbanding dengan elemen-elemen seni visual yang
lain.Pelukis lain yang terkenal pada era ini ialah Marcel Duchamp,Umberto
Boccioni dan Etienne-Jules Marey.
Seni abad ke 20 ini adalah merupakan kesinambungan penambahan dan
perkembangan aliran era seni daripada abad ke 19 di negara-negara Barat dan
juga negara-negara Eropah.Di abad ini jugalah pelukis,penulis,jurugambar
bergabung bagi menyuarakan bantahan dan menyalurkan ketidakpuasan hati
kepada pemerintahan.Mereka menjadi orang perantaraan di antara masyarakat
bawahan dan golongan pemerintah.Seni pada abad ke 20 ini terdiri daripada era
Dadaism,era Surrealism,era Seni Pop dan era Minimilisme.Kebanyakan catan
yang dihasilkan pada zaman ini adalah bertemakan kearah protes,kritikan serta
luahan ketidakpuasan pada
kebebasan serta demokrasi.

pihak pemerintah dan perjuangan kepada

ERA DADAISM E
Era Dadaisme ini adalah merupakan permulaan kepada catan yang
dihasilkan untuk tujuan memprotes secara terbuka terhadap kekejaman yang
berlaku semasa perang dunia pertama. Da,Da bermaksud Ya,Ya (yes,yes).
Pelukis pada era ini meluahkan apa yang mereka rasa bukannya gaya individu
seperti era sebelumnya.Menurut Janco,M Dadasime ini bukannya satu tempat di
mana para pengkarya belajar untuk menghasilkan catan,tetapi ianya adalah satu
era yang memberikan amaran yang tegas di sampingmenidakkan unsur-unsur
nilai yang menidakkan kebiasaan serta spekulasi.Ianya adalah satu bentuk
luahan protes yang digambarkan melalui semua bentuk seni.Pada era Dadaisme
ini juga pelukisnya menolak semua unsur-unsur di sekeliling.Mereka cuma
menerima nilai-nilai estetik sahaja.Di antara subjek yang digunakan bagi
menghasilkan karya pada era ini adalah figura manusia dan alam benda.Di
antara pelukis yang terkenal pada zaman ini ialah Marchel Duchamp.Karya yang
berjudul L.H.O.O.Q.,dihasilkan berdasarkan pada catan Monalisa yang
dihasilkan oleh Leonardo Da Vinci.
Catan ini merupakan pandangan dan luahan rasa beliau terhadap hasil
seni.Beliau menghasilkan karya tersebut seolah mempersendakan potret
Monalisa dengan menambahkan misaim dan janggut pada potret tersebut
seolah-olah ia satu penghinaan terhadap karya agung Leonardo.Duchamp
berpendapatbahawa itulah cara baginya untuk menghargai sebuah potret yang
teragung.Teknik photomontage yang dicetuskan pada era Kubism telah
diterokai dan dikembangkangkan dengan kreatif sekali oleh Hannah Hoch dalam
catan-catannya kemudian.Beliau adalah merupakan seorang pelukis yang
terkenal dengan karya yang bertemakan pada sindiran terhadap isu-isu
masyarakat sekeliling.Teknik ini adalah merupakan gabungan di antara gambar
foto dengan penambahan objek lain pada gambar tersebut.

ERA SURREALISM
Era ini merupakan pecahan serta lanjutan daripada era Dadaism.Pada
tahun 1920 sekumpulan penulis dan pelukis telah berkumpul serta mengadakan
satu seminar tentang minda dan pemikiran di bawah sedar.Bertolak dari situlah
wujudnya era Surrelisme ini.Mereka mengadakan satu perdebatan tentang
minda di bawah sedar dan imaginasi.
Mereka telah mengambil kira pendapat Singmund Freud,seorang ahli
psikologi dan falsafah yang menulis berkenaan minda bawah sedar ini.Bertolak
daripada situlah pada tahun 1942 mereka telah bersetuju untuk melancarkan era
Surrelisme ini di Paris.Manifesto era ini adalah setiap catan yang dihasilkan
adalah berdasarkan pada idea dan pemikiran di bawah sedar di alam mimpi dan
juga di alam fantasi.
Di antara pelukis yang terkenal pada era ini ialah Salvador Dali dan Joan
Miro.Kedua pelukis ini berasal dari Sepanyol.Kedua-dua orang pelukis ini
mempunyai pendekatan dan gaya individu yang berbeza.Di antara catan yang
terkenal pada era ini ialah berjudul The Persistence of Memory yang dihasilkan
oleh Salvador Dali.
Ianya dihasilkan pada tahun 1931 dengan menggunakan cat minyak di
atas kanvas.Catan ini adalah gambaran Dali tentang ruang dalaman dan ruang
ilusi beliau tentang pentingnya masa dan nostalgia masa lampaunya.Imej jam
lembut dan hampir cair mewakili masa dan juga pengalaman lampaunya.Beliau
juga menggambarkan alam semula jadi di bahagian belakang nagi menunjukkan
ruang dalaman yang jelas dalam catan ini.
Di samping itu juga menggunakan gabungan warna panas di bahagian
latar belakang dan warna sejuk di bahagian latar depan bagi menunjukkan
perbezaan ruang hadapan dan ruang belakang.

Dali juga menggunakan pendekatan secra realisme pada setiap objek


yang digambarkan dalam catan ini.Pendekatan beliau ini dikenali sebagai
representasi Surrelisme,berbeza pula dengan catan yang dihasilkan oleh Joan
Miro.Beliau

menggunakan

pendekatan

yang

dikenali

sebagai

abstraj

Surrelisme.Di antara catannnya yang terkenal ialah Women Haunted by the


Passage of the Dragon-Fly,Bird of Bad Omen(juga dikenali sebagai Nusery
Decoration yang dihasilkan pada tahun 1938.

ERA SENI POP


Era seni pop ini adalah merupakan satu era yang menggunakan imej dan
subjek yang popular dan terkini.Perkataan Pop itu adalah merupakan singkatan
bagi perkataan popular.Era ini sangat terkenal dari dahulu sehinggalah sekarang
ianya masih lagi menjadi rujukan pelukis generasi sekarang.Catan yang
dihasilkan pada era ini kebanyakannya lebih menjurus kepada bentuk periklanan
dan komersial.Pada era ini pelukis menggunakan cetakan sutera da air-brush
sebagai media untuk menghasilkan karya.Era ini sangat popular di London dan
Amerika Syarikat di sekitar tahun 1950an.Richard Hamilton seorang pelukis yang
popular pada era ini mengatakan bahawa seni Pop itu selaunya akan dikaitkan
dengan perkara-perkara berikut iaitu

popular,Transient,Expendable,Low-

cost,Mass-Produced,Yong,Witty,Sexy,Gimmicky,Glamorous

dan

Big

Bussiness.
Dalam catannya yang berjudul Just What Is It That Make Todays Home
So Different,So Appealing? Yang dihasilkan dengan menggunakan teknik
collage.Catan ini menggunakan imej-imej yang diambil dari budaya popular
dalam masyarakat seharian.Penggunaan imej figura manusia lelaki serta wanita
yang berkeadaan seksi dengan gaya fesyen semasa,tanda-tanda iklan dan
potret presiden Amerika yang tergantung di situ.Keseluruhan imej yang
digunakan adalah merupakan gambaran terhadap masyarakat dan corak
kehidupan social masyarakat Amerika ketika itu.Penggunaan ski warna-warna
yang cerah juga merupakan ciri-ciri lain yang terdapat pada catan era seni pop
ini.Di samping itu seni pop ini juga merangkumi hasil karya berbentuk
komik,jenama barangan yang terkenal,papan tanda iklan,surat khabar,wayang
dan juga televisyen lagi pelukis yang terkenal pada zaman kemuncak
kegemilangan era ini ialh Andy Warthol.
Hasil karya yang dihasilkan oleh beliau masih lagi popular

sehingga

kini.Imej popular yang digunakan pada catannya termasuklah gambar selebriti

terkenal Elvis Presley dan Merilyn Monroe.Penggunaan jenama makanan seperti


Campbell Soup dan juga pakaian Levis menjadi pilihan beliau dalam
menghasilkan karya.Karyanya yang berjudul Marilyn dihasilkan beliau pada
tahun 1967 dengan menggunakan teknik cetakan Serigraph di atas kertas.
Dalam catan ini Warhol menggunakan imej Marilyn Monroe sebagai imej
utama.Pada masa itu Marilyn adalah merupakan seorang pelakon dan penari
yang sangat popular dan Berjaya.Beliau menggunakan skim warna feminine
seperti warna merah cerah dan hijau muda bagi mencerminkan sifat-sifat
kewanitaan yang lembut dan cantik.Pelukis pop yang lain pada masa ini ialah
Jasper Johns dan Roy Lichenstein.

ERA MINIMILISME
Era seni minilisme ini adalah merupakan era di mana penggiat seni
menghasilkan karya mereka dengan mengurangkan dan mengecilkan saiz imej
utama yang mereka gambarkan.Kebanyakan catan yang dihasilkan tidak
memetingkan imej yang digunakan sebaliknya mereka lebih memetingkan unsur
psikologi dan symbol.Era ini pada awal tahun 1960an.Penggunaan skim warna
juga sangat terhad pada era ini.Di antara pelukis yang popular pada zaman ini
ialah Frank Stella,Donald Judd dan Kasmir Malevich.Malevich adalah di antara
pelukis yang Berjaya mencipta nama standing dengan Van Gogh dan juga
Jackson Pollock.Di antara karyanya

yang terkenal ialah Suprementist

Composition: White on white yang menggunakan cat minyak atas kanvas.


Dalam catan ini beliau menggunakan pendekatan yang dipanggil minimal
value di mana dia menggunakan tone putih sahaja sebagai nilai pada catannya.
Uniknya tentang catan ini ialah beliau menggunakan dua bentuk saja iaitu bentuk
segi empat segi sebagai latar belakang pada catan itu manakala bentuk empat
segi kecil sedikit saiznya daripada latar belakang diletak di bahagian hadapan.
Bagi menampakkan kontras dua bentuk ini Malavich menggunakan tone
putih yang sedikit gelap pada bentuk diatasnya.Pertukaran nilai tone pada
bentuki yang digunakan itu adalah merupakan konsep utama yang ingin
ditonjolkan oleh beliau.