Anda di halaman 1dari 8

SULIT

_______________________
Geografi
19 Mei 2015
1 jam

Nama

Tingkatan : _______________________

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI TANGKAK


84900 TANGKAK, JOHOR
________________________________________________________________________
UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2015
________________________________________________________________________
PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 2
________________________________________________________________________
JANGAN BUKA KERTAS INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi mengandungi 40 soalan objektif.
2. Anda dikehendaki menjawab semua soalan.
3. Anda tidak dibenarkan merujuk nota semasa peperiksaan.
Kertas ini mengandungi 6 halaman bercetak.
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Bahagian
Soalan

Markah penuh

37

74

13

26

Markah diperoleh

Jumlah
Disediakan oleh,
oleh,

Disahkan

BAHAGIAN A : SOALAN
OBJEKTIF
( 74 markah)
Arahan: Tiap- tiap soalan diikiuti
oleh empat pilihan jawapan, iaitu
A, B,C dan D. Pilih satu jawapan
yang betul
1. Apakah maksud hemah
tinggi?
A. Menghormati orang lain
berdasarkan kedudukan dan
pangkat
B. Budi pekerti dan tingkah laku
yang mulia dan sopan
C. Orang yang tidak pernah
melanggar undang-undang
D. Sikap berpura-pura dalam
pergaulan
2. Orang yang berhemah tinggi
akan selalu
A. memarahi orang lain sesuka
hati
B. mementingkan diri sendiri
C. berbudi Bahasa dengan
sesiapa sahaja
D. meninggi diri dan menunjuknunjuk
3. Orang yang _______ akan
bergaul dengan semua orang
tanpa mengira kedudukan
dan agama
A. peramah
B. pendendam
C. penakut
D. pemarah
4. Ciri-ciri berikut dimiliki orang
yang bersopan santun
kecuali

A. melindungi kesalahan diri


B. tidak bersikap pilih kasih
C. mudah meyesuaikan diri
dengan sesiapa sahaja
D. bertutur dengan lemah
lembut
5. Apakah adap yang perlu
diamalkan apabila bergaul
dengan jiran tetangga?
A. Sentiasa bermasam muka
B. Berpura-pura baik di
hadapan mereka
C. Bercakap perkara yang
menyakitkan hati
D. Bertegur sapa dengan mesra
dan sopan
6. Apakah yang dimaksudkan
dengan toleransi?
A. Bertindak mengikut perasaan
sendiri
B. Bertolak ansur, sabar, dan
dapat mengawal diri
C. Mengutamakan pendapat
sendiri dalam sesuatu
perkara
D. Melakukan sesuatu perkara
secara terburu-buru
7. Morgan telah dikritik dan
ditegur oleh rakannya
sewaktu mereka
mengadakan perbincangan.
Morgan haruslah
A. menegur dan mengkritik
rakannya semula
B. bermasam muka dengan
rakannya
C. menerima teguran dengan
hati yang terbuka
D. tidak mengendahkan teguran
tersebut

8. Amalan nilai toleransi dapat


mewujudkan _________dalam
masyarakat
A. keikhlasan
B. pertelingkahan
C. keharmonian
D. prasangka
9. Liza mahu membayar bil
telefon di pejabat pos. Tetapi,
banyak orang beratur dalam
barisan yang panjang.
Apakah yang harus dilakukan
oleh Liza?
A. Memotong barisan dengan
cepat
B. Memarahi kerani yang
lambat bekerja
C. Balik dengan perasaan
marah
D. Beratur mengikut giliran
dengan sabar
10.
Ravindran tidak
bersetuju dengan pendapat
rakannya ketika mereka
sedang mengadakan
perbincangan. Apakah
tindakan yang wajar
dilakukan oleh Ravindran?
A. Menolak pendapat tersebut
dengan baik tanpa
menyinggung perasaan
rakannya
B. Mentertawakan pendapat
rakannya itu
C. Menyuruh rakannya berdiam
diri
D. Memaksa rakannya
menerima pendapatnya

11.
Mengapakah orang
yang berdikari boleh
melakukan sendiri sesuatu
pekerjaan?
A. Kerana dia tidak
mempercayai orang lain
B. Kerana dia yakin akan
keupayaan diri sendiri
C. Kerana dia mahu mendapat
pujian daripada orang lain
D. Kerana orang lain akan
menyusahkan dirinya
12.
Antara berikut,
pernyataan yang manakah
menunjukkan sikap orang
yang berdikari?
A. Mudah bosan apabila
melakukan sesuatu tugas
B. Suka meminta bantuan
daripada rakan untuk
menyelesaikan sesuatu
perkara
C. Tidak mudah berputus asa
dalam melakukan sesuatu
tugas
D. Suka menyusahkan orang
lain
13.
Apabila diberi sesuatu
tugas, orang yang berdikari
akan
A. mengabaikan tugas tersebut
B. menyempurnakan tugas
tersebut
C. mengagihkan tugas tersebut
kepada orang lain
D. menolak tugasan tersebut
14.
Yang berikut merupakn
sikap orang yang berdikari
kecuali

A.
B.
C.
D.

sombong
jaya diri
bertanggungjawab
yakin diri

15.
Mazni ingin membeli
sepasang kasut tetapi dia
tidak mempunya wang yang
mencukupi. Sebaai seorang
yang berupaya bertindak
sendiri, apakah tindakan
Mazni?
A. Mencuri wang rakan-rakan di
sekolah
B. Memujuk ayahnya agar
membelikan kasut tersebut
C. Berjimat dan mengumpulkan
wang saku sehingga
mencukupi
D. Meminjam wang daripada
orang
16.
Antara berikut,
pernyataan yang manakah
merujuk kepada nilai
kerajinan?
A. Suka bergantung kepada
orang lain
B. Suka mengampu dan
menunjuk-nunjuk
C. Suka mementingkan
kebajikan diri sendiri
D. Suka berusaha tanpa
mengenal erti jemu
17.
Rosli berasal daripada
keluarga yang miskin. Dia
akan menduduki peperiksaan
PMR tahun ini. Rosli
sepatutnya
A. berhenti belajar dan mencari
pekerjaan

B. ponteng sekolah kerana tiada


wang belanja
C. belajar bersungguh sungguh
tanpa berputus asa
D. menyesali keadaan
keluarganya yang miskin
18.
Peribahasa yang
manakan menunjukkan nilai
kerajinan?
A. Malu bertanya sesat jalan
B. Ada sampan hendak
berenang
C. Ukur bau di badan sendiri
D. Hendak seribu daya, tak
hendak seribu dalih
19.
Antara berikut, sikap
yang manakah menunjukkan
amalan kasih sayang ?
A. Membuang sampah di
merata-rata tempat
B. Membantu orang tua
melintas jalan
C. Mempermainkan pengemis
yang cacat
D. Melastik burung yang sedang
bertelur
20.
Rizan terjumpa seekor
anak kambing yang cedera
dan kehilangan ibunya. Rizan
haruslah
A. tidak mempedulikan anak
kambing itu
B. membaling batu kea rah
anak kambing itu
C. menjaga dan merawat
kecederaan anak kambing itu
D. menyuruh rakan
menyembelih anak kambing
itu

21.
Jiran Shah selalu
mendera dan memukul
anaknya. Apakah tindakan
yang perlu Shah lakukan?
A. Melaporkan perkara tersebut
kepada pihak berkuasa
B. Mediamkan diri dan berpurapura tidak tahu
C. Membantu anak jirannya lari
dari rumah
D. Memarahi jirannya dengan
kasar
22.
Jika anda menghargai
nyawa, anda akan
A. menyertai perlumbaan motor
secara haram
B. merokok dengan lebih kerap
C. makan makanan yang tidak
berzat
D. mendapatkan rawatan
dengan segera sekiranya
jatuh sakit
23.
Orang yang cinta akan
keindahan alam semula jadi
akan
A. memburu binatang yang
dilindungi pihak berkuasa
B. membuang sisas kumbahan
ke dalam sungai
C. menentang aktiviti
pembalakan haram
D. membakar sampah secara
terbuka

24.
Rakan sekelas anda
telah melanggar peraturan
sekolah. Sebagai seorang
pengawas yang adil, anda
haruslah

A. membiarkan sahaja
perbuatan rakan anda
B. mengambil tindakan yang
sewajarnya
C. meminta wang sogokan
daripada rakan
D. berpura-pura tidak melihat
perbuatannya
25.
Sebagai ketua pelajar,
anda harus
A. Menghukum rakan yang
dibenci
B. Memilih kawan baik sebagai
penolong
C. Mengampu dan bermukamuka dengan guru pengawas
D. Adil terhadap semua rakan
pelajar
26.
Sebagai seorang yang
adil, apakah tindakan anda
sekiranya anda melakukan
sesuatu kesilapan?
A. Menuduh orang lain
melakukannya
B. Mengakui kesalahan yang
anda lakukan
C. Berpura-pura tidak
mengetahui perkara tersebut
D. Melarikan diri ke tempat lain
27.
Sikap saksama dapat
mewujudkan keadaan Negara
yang
A. kucar-kacir
B. tidak stabil
C. aman damai
D. berpecah belah
28.
Orang yang bersifat
adil tidak akan _____ orang

A.
B.
C.
D.

lain sebelum menyiasat


sesuatu perkara itu
mengecewakan
menyalahkan
menggembirakan
membahagiakan

29.
Orang yang rasional
mempunyai sifat-sifat berikut
kecuali
A. tenang
B. sabar
C. berhati-hati
D. terburu-buru
30.
Anda telah melihat satu
pergaduhan. Sebagai
seorang yang bersikap
rasional, anda perlu
A. Menyertai pergaduhan
tersebut
B. Menyokong pihak yang kuat
C. Mencari jalan penyelesaian
D. Bertindak sebagai pengadil
31.
Anda telah kehilangan
jam tangan yang dihadiahkan
oleh ayah anda. Apakah yang
akan anda lakukan?
A. Mendiamkan diri sahaja
B. Menuduh adik mencurinya
C. Memarahi semua ahli
keluarga
D. Mencari dengan tenang dan
sabar
32.
Apakah panduan utama
amalan kesederhanaan
ketika membeli-belah?
A. Membeli sebanyak mungkin
B. Membeli mengikut keperluan
C. Membeli menggunakan wang
tunai

D. Membeli barangan yang


paling murah
33.
Hubungan dengan
orang lain sebaik-baiknya
hendaklah
A. bebas bergaul
B. sederhana dalam apa jua
keadaan
C. sombong dan berlagak
D. dapat mengambil
kesempatan
34.
Mengapakah sikap
kasih sayang terhadap
keluarga perlu diamalkan?
A. Agar mereka mudah
diperdaya oleh kita
B. Agar ahli keluarga mudah
mengikut arahan kita
C. Agar hubungan yang erat
dan mesra akan terjalin
D. Agar tidak timbul sebarang
prasangka
35.
Bagaimanakah sikap
yang harus kita tunjukkan
sewaktu bertutur sesama ahli
keluarga?
A. Meninggikan nada suara
B. Menggunakan kata-kata yang
baik dan sopan
C. Memandang ke arah lain
D. Menunding jari kea rah orang
yang dilawan bercakap
36.
Nenek Mira sedang
sakit dan dirawat di hospital.
Mira sepatutnya
A. Berasa lega kerana neneknya
tiada di rumah
B. Melawat neneknya sambil
membawa buah tangan

C. Mendokannya supaya

D. Mentertawakan neneknya

Bidang
Pembelajaran

Nilai

Bidang
Pembelajaran 5 :
Nilai berkaitan
dengan
hak asasi manusia

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Bidang
Pembelajaran 2 :
Nilai berkaitan
dengan
demokrasi

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Bidang
Pembelajaran 7 :
Nilai berkaitan
dengan
keamanan dan
keharmonian

7.1
7.2
7.3

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

dirawat lebih lama di hospital

yang tidak berdaya


37.
Mengapakah kita wajib
menyayangi ibu?
A. Kerana ibu melahirkan kita
B. Kerana ibu memanjakan kita
C. Kerana ibu berbelanja untuk
kita
D. Kerana ibu memarahi kita

BAHAGIAN B : SOALAN SUBJEKTIF


[ 26 MARKAH ]
Tuliskan semua nilai dalam bidang pembelajaran 5 hingga bidang pembelajaran 7.

-Kertas soalan tamat-

Disediakan oleh,

Disediakan oleh,