Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh

27 Ogos 2012

Masa

8.00 pagi 9.00 pagi (60 minit)

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Kelas

5 Hibiscus

Bilangan Murid

39 orang

Tema

Patriotisme

Tajuk

Hari Kemerdekaan

Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama :
5.2

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Aras 1
(ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

Fokus Sampingan :
8.1

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.


Aras 2
(ii). Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk.

Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
membaca petikan bertajuk `Hari Kemerdekaan dengan sebutan dan intonasi
yang betul serta lancar
Menjawab lima soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca dengan betul.
Sistem Bahasa :
Tatabahasa : ayat tunggal, sebutan dan intonasi.
Muhama
d
PPGBM2

Kosa kata : perayaan, kebangsaan, meriah, pertunjukan, perarakan.


Pengisian kurikulum :
Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Pendidikan Muzik, Pendidikan Seni
Nilai : Sayang akan negara, kesyukuran, kerjasama
Kemahiran Bernilai Tambah (KBT):
1. Kemahiran belajar cara belajar
2. Kecerdasan Pelbagai : Verbal-linguistik, muzik
Pengetahuan sedia ada :
Murid pernah menyertai atau menonton perarakan Hari Kebangsaan/Kemerdekaan.

Bahan Bantu mengajar :


Komputer, LCD, Alat pembesar suara, klip video pengisytiharan kemerdekaan Malaysia,
5 keping gambar berkaitan dengan kemerdekaan, teks petikan, lembaran kerja, lirik
lagu Tanggal 31 Ogos, gambar Jalur Gemilang

Langkah/
masa
Set
Induksi
(5 minit)

Muhama
d
PPGBM2

Isi pelajaran
Tayangan klip
audio
perisytiharan
kemerdekaan
oleh Bapa
Kemerdekaan
Malaysia Tuanku
Abdul Rahman
Putra Al-Haj.
Soalan:

Aktiviti pengajaran
dan pembelajaran
1)
Muriddiperdengarkan
dengan klip audio
perisytiharan
kemerdekaan
Malaysia.
2) Guru menyoal murid
tentang klip audio yang
diperdengarkan.
3) Guru mengaitkan

Catatan
BBM:
Komputer riba, LCD

Ilmu :
Pendidikan Sivik dan
kewarganegaraan

Nilai :

Langkah
1
(15 Minit)

a) Apakah yang
kamu telah
dengarkan
sebentar tadi?
b) Siapakah yang
melaungkan
perisytiharan
kemerdekaan?
c) Bilakah tarikh
kemerdekaan
Malaysia?
Petikan `Hari
Kemerdekaan

Penilaian :
Guru
membetulkan
sebutan dan
intonasi pelajar.

tayangan klip video


Sayang akan negara,
dengan tajuk pelajaran kesyukuran
pada hari ini iaitu: `Hari
Kemerdekaan.
Rujukan Web
Video Kemerdekaan
http://youtu.be/xV8ZRSq94_
U

1) Guru mengedarkan
lembaran petikan yang
bertajuk Hari
Kemerdekaan kepada
murid.
2) Murid membaca
lembaran petikan
secara luncuran dan
senyap.
3) Murid kumpulan a,
dan b membaca
petikan berkenaan
dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
lancar.
4) Kemudian, guru
mengarahkan
kumpulan c, dan d
membaca petikan
berkenaan dengan
sebutan dan intonasi
yang betul dan lancar.
8) Guru membetulkan
sebutan dan intonasi

Muhama
d
PPGBM2

BBM:
Lembaran petikan,
KBT :
Kemahiran belajar cara
belajar- kemahiran
membaca
Laman Web Petikan
Kemerdekaan:

http://merdeka1957.tripod.com/latarbelaka
ng.html

murid .
Langkah
2
(20 minit)

Soalan
pemahaman
petikan Hari
Kemerdekaan
Kosa kata:
perayaan,
kebangsaan,
meriah,
pertunjukan,
perarakan

Langkah
3
(15 minit)

Penutup
(5 minit)

Muhama
d
PPGBM2

Ayat tunggal:
Contoh:
1. Bapa
kemerdekaan
Malaysia ialah
Tuanku Abdul
Rahman.
2. Malaysia
mencapai
kemerdekaan
pada tanggal 31
Ogos , 1957
1. Rumusan isi
pelajaran dan nilai
2. Nyanyian lagu
Tanggal 31
Ogos.

1)Murid-murid dan
guru membincangkan
isi-isi penting dan kosa
kata yang terdapat
dalam petikan dengan
pelajar.
2) Murid dikehendaki
menjawab lima soalan
pemahaman dengan
merujuk lembaran
petikan Hari
Kemerdekaan di
dalam buku tulis

1) Guru menerang dan


memberikan beberapa
contoh tentang kata
tunggal kepada murid.
2) Murid
menggunakan/mengiku
ti persembahan
powerpoint berkaitan
ayat tunggal
3) Murid menyalin
semua ayat tunggal di
dalam buku latihan.
1)Murid mewarnakan
Jalur Gemilang yang
diedarkan.
2)Guru merumuskan
nilai yang dipelajari
pada hari ini.
3) Murid dan guru
menyanyikan lagu
Tanggal 31

BBM:
Lembaran kerja,
buku latihan
KBT:
1. Kecerdasan pelbagai
verbal linguistik
2. Kemahiran belajar cara
belajar kemahiran menulis

BBM:
Perisian multimedia, buku
latihan
Sistem bahasa:
Tatabahasa:- ayat tunggal
Nilai :
Kerjasama

BBM:
Lirik lagu Tanggal 31Ogos,
komputer riba, LCD
KBT:
Kecerdasan pelbagai
muzik

Ogosdengan penuh
semangat.

Muhama
d
PPGBM2