Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Kelas

: 3 Excellent

Masa

: 10.25 11.25pg

Standard Kandungan

: 1.2 Terjemahan Surah Al- Fatihah (Hafazan)

Standard Pembelajaran

: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3

Objektif

: Murid dapat :1) Menyatakan dengan betul nama lain Surah alFatihah, maksud al-Fatihah, bilangan ayat, tempat
diturunkan dan kedudukannya dalam susunan
surah dalam al-Quran dengan betul.
2) Membaca dan menyebutkan terjemahan ayat
Surah al-Fatihah dengan betul
3) Menyebut dan menyenaraikan isi-isi penting Surah
al-Fatihah dengan betul

Aktiviti

:
1) Murid melihat dan mendengar Surah al-Fatihah
pada video yang ditunjukkan guru sambil
membacanya bersama-sama.
2) Murid disoal jawab dan diberi penerangan oleh
guru berkaitan pengenalan Surah al-Fatihah
berdasarkan video yang ditunjukkan.
3) Murid membaca ayat demi ayat Surah al-Fatihah
beserta terjemahannya.
4) Murid mendengar penerangan guru berkaitan
terjemahan surah.
5) Berpandukan video,murid bersumbang saran
mengenai isi-isi penting Surah al-Fatihah.
6) Murid menyanyi bersama-sama lagu Erti Surah alFatihah yang terdapat dalam video yang
dipaparkan.
7) Murid menghafal lirik lagu Erti Surah al-Fatihah
berpandukan video.

Bahan Bantu

: Video, Buku Teks

Nilai

: Sentiasa berdoa memohon hidayah dan petunjuk

EMK

: EK4, EK5