Anda di halaman 1dari 1

1

GELOMBANG

Melaksanakan inovasi ICT


untuk sekolah pedalaman,
sekolah kurang guru dan
sekolah kurang murid untuk
menangani isu
kapasiti

KEDUA PPPM
(2016- 2020)

Mengukuhkan program untuk


kumpulan berkeperluan khusus
seperti Orang Asli dan kumpulan
minoriti lain, pintar cerdas dan
berkeperluan khas

Menyediakan
kemajuan
berdasarkan kompetensi
dan prestasi serta
menambah baik latihan
pra-perkhidmatan
untuk memugarkan
profesion keguruan

7
Mengukuhkan
Bahagian utama KPM,
menyusun semula
peranan Kementerian,
JPN dan PPD untuk
meningkatkan
kebolehan dan
keupayaan
pelaksanaan

Menghentikan kelas peralihan,


menjalankan rintis bagi pilihan untuk
immersion BI dan mengukuhkan
penyediaan pendidikan bahasa ketiga
untuk meningkatkan penguasaan
pelbagai bahasa

Menambah
baik kurikulum
peringkat rendah dan
melaksanakan kurikulum baharu
peringkat menengah bagi
meningkatkan standard kandungan
dan pembelajaran setanding
dengan standard
antarabangsa

Memperluas bimbingan
dan sokongan untuk
membantu guru bagi
menambah
pengetahuan dalam
semua mata pelajaran,
pemikiran, kepimpinan,
etika/kerohanian dan
identiti nasional.

Memperluas
tawaran pendidikan
vokasional melalui perjanjian
pelaksanaan dengan pembekal
pendidikan vokasional swasta

Anda mungkin juga menyukai