Anda di halaman 1dari 16

RPT KSSR DUNIA MUZIK

TAHUN 2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA MUZIK
TAHUN 2

MINGGU

TARIKH

TOPIK/BIDANG
PEMBELAJARAN

MULANYA DI SINI

FOKUS
Tempo.

STANDARD
KANDUNGAN

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo atau
berkumpulan.

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.1.4 Menyanyi mengikut


tempo.
- cepat
- lambat

STANDARD
PRESTASI

CATATAN

B1D1E1
Mengenal pasti tempo cepat
dan lambat

- Cepat
- lambat

MULANYA DI SINI

FOKUS
Pic

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo atau
berkumpulan.

1.1.3 Mengajuk pic dengan


tepat.
- pic tinggi
- pic rendah
- pic pertengahan

B1D1E2
Mengenal pasti pic rendah
dan pic tinggi

-pic tinggi
-pic rendah

RPT KSSR DUNIA MUZIK

MULANYA DI SINI

FOKUS
Tempo.

TAHUN 2

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.4 Menyanyi mengikut


tempo.
- cepat
- lambat

B1D1E3
Mengenal pasti detik

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.5 Menyanyi dengan


dinamik.
- lembut ( p )
- kuat ( f )

B1D1E4
Mengenal pasti dinamik
kuat dan lembut

APRESIASI MUZIK
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud,


tempo, tekstur dan dinamik
daripada muzik yang didengar.
- tekstur (solo - nipis dan
kumpulan - tebal)

B1D1E5
Mengenal pasti tekstur nipis
dan tebal
B3D1E2

- cepat
- lambat

MULANYA DI SINI
FOKUS

Dinamik.
- lembut ( p )
- kuat ( f )

5
MULANYA DI SINI
FOKUS
Tekstur

Mengenal pasti tekstur nipis

RPT KSSR DUNIA MUZIK

TAHUN 2

- solo
- nipis
- kumpulan
- tebal

MULANYA DI SINI
FOKUS

dan tebal
B5D1E2
Mengenal pasti tekstur nipis
dan tebal

APRESIASI MUZIK
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

Dinamik.

3.1.2 Mengenal pasti mud,


tempo, tekstur dan dinamik
daripada muzik yang didengar.
dinamik
- lembut ( p )
- kuat ( f )

- lembut ( p )
- kuat ( f )
Tekstur
- nipis
- tebal
MULANYA DI SINI
FOKUS

Warna ton

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.1 Mendemonstrasi warna


ton suara manusia dengan
betul.
atau berkumpulan.
- suara lembut
- suara serak
- suara nyaring
- suara halus
- suara garau
- suara nasal
- suara lelaki dan
perempuan

B1D1E4
Mengenal pasti dinamik
kuat dan lembut
B3D1E2
Mengenal pasti tekstur nipis
dan tebal
B2D1E1
Mengenal pasti dinamik
kuat dan lembut
B4D1E3
Mengenal pasti dinamik
kuat dan lembut

B1D1E7
Mengenal pasti warna ton
suara dan perkusi
B3D1E8
Membezakan ton suara

RPT KSSR DUNIA MUZIK

MULANYA DI SINI

FOKUS
Detik
Postur

MULANYA DI SINI
FOKUS

Warna ton

MULANYA DI SINI

10

FOKUS
Dinamik
- kuat
- lembut

TAHUN 2

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.2 Memainkan perkusi
secara solo atau
berkumpulan daripada
pelbagai repertoir

1.2.1 Memainkan perkusi


mengikut detik.

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo atau
berkumpulan.

1.1.1 Mendemonstrasi warna


ton suara manusia dengan
betul.
- suara lembut
- suara serak
- suara nyaring
- suara halus
- suara garau
- suara nasal
- suara lelaki dan
perempuan

B2D1E6
Membezakan ton suara
B3D1E8
Membezakan ton suara

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.3 Membuat pergerakan
mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan


mengikut ruang diri dan am
berdasarkan:
Dinamik
- kuat
- lembut

B2D1E1
Mengenal pasti dinamik
kuat dan lembut

- postur

B1D1E8
Menyatakan bunyi detik
panjang dan pendek
B3D2E1
Bermain perkusi mengikut
detik

RPT KSSR DUNIA MUZIK

MULANYA DI SINI

11

FOKUS

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.3 Membuat pergerakan
mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan


mengikut ruang diri dan am
berdasarkan:
- tempo cepat/lambat

B2D1E2
Mengecam bunyi pic tinggi,
rendah dan pic tengah
B2D1E4
Melakarkan grafik
menunjukkan tempo cepat
dan lambat

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.3 Membuat pergerakan
mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan


mengikut ruang diri dan am
berdasarkan:

B2D1E5
Mengenal pasti detik
panjang dan pendek

Tempo.
- cepat
- lambat

MULANYA DI SINI

12

TAHUN 2

FOKUS
Bunyi

- bunyi panjang/pendek
-panjang
-pendek

MULANYA DI SINI
FOKUS

13

Warna ton

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.1 Mendemonstrasi warna


ton suara manusia dengan
betul.
- suara lembut
- suara serak
- suara nyaring
- suara halus
- suara garau
- suara nasal
- suara lelaki dan
perempuan

B2D1E6
Membezakan ton suara
B3D1E8
Membezakan ton suara
B2D1E1
Mengenal pasti dinamik
kuat dan lembut

RPT KSSR DUNIA MUZIK

MULANYA DI SINI
FOKUS

14

TAHUN 2

APRESIASI MUZIK
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

3.1.1 Mengenal pasti muzik


vokal dan muzik instrumental
serta warna ton daripada
muzik yang didengar.
- muzik vokal (solo dan
kumpulan)
- muzik instrumental (solo dan
kumpulan)
- warna ton (suara dan alat
muzik)

B2D1E3
Mengenal pasti warna ton
suara dan perkusi
B2D1E6
Membezakan ton suara

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.3 Membuat pergerakan
mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan


mengikut ruang diri dan am
berdasarkan:
- bunyi panjang/pendek

B2D1E5
Mengenal pasti detik
panjang dan pendek

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.3 Membuat pergerakan
mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan


mengikut ruang diri dan am
berdasarkan:
- tempo cepat/lambat

B2D1E4
Melakarkan grafik
menunjukkan tempo cepat
dan lambat
B3D1E6
Melakarkan grafik
menunjukkan tempo cepat
dan lambat

Muzik vokal dan muzik


instrumental
Warna ton

15

MULANYA DI SINI
FOKUS
Muzik dan gerakan

MULANYA DI SINI

16

FOKUS
Muzik dan gerakan

RPT KSSR DUNIA MUZIK


MULANYA DI SINI

17

FOKUS
Dinamik.

TAHUN 2
PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.5 Menyanyi dengan


dinamik.
- lembut ( p )
- kuat ( f )

B3D2E3
Bermain perkusi atau
menyanyi dinamik kuat dan
lembut

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.6 Menyanyi dengan


sebutan huruf vokal a,e,i,o,u
yang betul.

B3D2E4
Menyebut lirik dengan jelas

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.2 Memainkan perkusi
secara solo atau
berkumpulan daripada
pelbagai repertoir

1.2.1 Memainkan perkusi


mengikut detik.
- postur
- cara memainkan

B3D2E1
Bermain perkusi mengikut
detik

- lembut ( p )
- kuat ( f )

MULANYA DI SINI

18

FOKUS
Teknik dalam nyanyian

MULANYA DI SINI

19

FOKUS
Detik
Postur

RPT KSSR DUNIA MUZIK

MULANYA DI SINI

20

FOKUS
Tempo
- cepat
- lambat

MULANYA DI SINI

21

FOKUS
Dinamik.

TAHUN 2

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.2 Memainkan perkusi
secara solo atau
berkumpulan daripada
pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi


mengikut tempo.
- cepat
- lambat

B3D1E7
Mengenal pasti detik
panjang dan pendek
B3D2E1
Bermain perkusi mengikut
detik

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.2 Memainkan perkusi
secara solo atau
berkumpulan daripada
pelbagai repertoir

1.2.3 Memainkan perkusi


dengan dinamik.
- lembut ( p )
- kuat ( f )

B3D2E2
Bermain alat perkusi
dengan dinamik
B4D2E5
Bernafas dengan betul pada
frasa lagu yang ditetapkan

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.2 Menyanyi dengan


pernafasan yang betul.

B3D2E5
Bernafas dengan betul pada
frasa lagu yang ditetapkan
B4D2E5
Bernafas dengan betul pada
frasa lagu yang ditetapkan

- lembut ( p )
- kuat ( f )

MULANYA DI SINI

22

FOKUS
Nyanyian

- pengambilan nafas
- pengeluaran nafas

- pernafasan

RPT KSSR DUNIA MUZIK

MULANYA DI SINI
FOKUS

23

Pic

TAHUN 2

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.3 Mengajuk pic dengan


tepat.
- pic tinggi
- pic rendah
- pic pertengahan

- pic tinggi
- pic rendah
- pic pertengahan

MULANYA DI SINI

24

FOKUS
Nyanyian
-sebutan vokal

MULANYA DI SINI

25

FOKUS
Tempo
- cepat
- lambat

B3D2E6
Menyanyikan pic tinggi,
rendah dan pic tengah
B3D1E4
Mengecam bunyi pic tinggi,
rendah dan pic tengah

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.6 Menyanyi dengan


sebutan huruf vokal a,e,i,o,u
yang betul.

B3D2E4
Menyebut lirik dengan jelas
B4D2E4
Menyebut lirik dengan jelas

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.2 Memainkan perkusi
secara solo atau
berkumpulan daripada
pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi


mengikut tempo.
- cepat
- lambat

B3D1E1
Mengenal pasti mud sedih,
riang dan takut
B3D1E7
Mengenal pasti detik
panjang dan pendek

RPT KSSR DUNIA MUZIK

MULANYA DI SINI

26

FOKUS

TAHUN 2

APRESIASI MUZIK
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud,


tempo, tekstur dan dinamik
daripada muzik yang
didengar.

Mud,
- mud (riang, sedih, cemas,
tenang dan takut)

MULANYA DI SINI

27

FOKUS

APRESIASI MUZIK
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud,


tempo, tekstur dan dinamik
daripada muzik yang
didengar.

Tekstur
- tekstur (solo - nipis dan
kumpulan - tebal)

B4D1E1
Mengenal pasti mud sedih,
riang dan takut
B3D1E1
Mengenal pasti mud sedih,
riang dan takut
B5D1E1
Mengenal pasti mud sedih,
riang dan takut

B4D1E2
Mengenal pasti tekstur nipis
dan tebal
B5D1E2
Mengenal pasti tekstur nipis
dan tebal
B3D1E2
Mengenal pasti tekstur nipis
dan tebal

28
MULANYA DI SINI
FOKUS

APRESIASI MUZIK
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud,


tempo, tekstur dan dinamik
daripada muzik yang
didengar.

Dinamik
- dinamik (kuat-lembut)

B4D1E3
Mengenal pasti dinamik
kuat dan lembut
B5D1E3
Mengenal pasti dinamik
kuat dan lembut
B3D1E2

10

RPT KSSR DUNIA MUZIK

TAHUN 2
Mengenal pasti tekstur nipis
dan tebal
B2D1E1
Mengenal pasti dinamik
kuat dan lembut

MULANYA DI SINI
FOKUS

29

APRESIASI MUZIK
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

3.1.1 Mengenal pasti muzik


vokal dan m uzik instrumental
serta warna ton
daripada m uzik yang
didengar.
- muzik vokal (solo dan
kumpulan)
- Muzik instrumental (solo dan
kumpulan)
- warna ton (suara dan alat
muzik)

B4D1E5
Mengenal pasti warna ton
suara dan perkusi

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.3 Membuat pergerakan
mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan


mengikut ruang diri dan am
berdasarkan:
- dinamik kuat/lembut
- pic tinggi/rendah
- tempo cepat/lambat
- bunyi panjang/pendek

B4D1E6

Warna ton

30
MULANYA DI SINI
FOKUS
Gerakan

Melakarkan grafik
menunjukkan tempo cepat
dan lambat
B3D1E6
Melakarkan grafik
menunjukkan tempo cepat
dan lambat
B5D1E6

11

RPT KSSR DUNIA MUZIK

TAHUN 2
Melakarkan grafik
menunjukkan tempo cepat
dan lambat
B2D1E4
Melakarkan grafik
menunjukkan tempo cepat
dan lambat

MULANYA DI SINI
FOKUS

31

Tempo

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.2 Memainkan perkusi
secara solo atau
berkumpulan daripada
pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi


mengikut tempo.

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

Mendemonstrasi warna ton


suara manusia dengan betul.
atau berkumpulan.
- suara lembut
- suara serak
- suara nyaring
- suara halus
- suara garau
- suara nasal
- suara lelaki dan perempuan

- cepat
- lambat

B4D1E7
Mengenal pasti bunyi detik
panjang dan pendek
B4D1E1
Mengenal pasti mud sedih,
riang dan takut

- cepat
- lambat

MULANYA DI SINI
FOKUS

32

Warna ton

B4D1E8
Membezakan ton suara
B5D1E8
Membezakan ton suara

12

RPT KSSR DUNIA MUZIK

MULANYA DI SINI

33

FOKUS
Dinamik.
- lembut ( p )
- kuat ( f )

MULANYA DI SINI

34

FOKUS
Dinamik.

TAHUN 2

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.2 Memainkan perkusi
secara solo atau
berkumpulan daripada
pelbagai repertoir

1.2.3 Memainkan perkusi


dengan dinamik.
- lembut ( p )
- kuat ( f )

B4D2E1
Bermain perkusi mengikut
detik
B4D2E2
Bermain alat perkusi
dengan dinamik

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.5 Menyanyi dengan


dinamik.

B4D2E3
Bermain perkusi atau
menyanyi dinamik kuat dan
lembut
B5D1E2
Mengenal pasti tekstur nipis
dan tebal

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.6 Menyanyi dengan


sebutan huruf vokal a,e,i,o,u
yang betul.

- lembut ( p )
- kuat ( f )

- lembut ( p )
- kuat ( f )

MULANYA DI SINI

35

FOKUS
Nyanyian

B4D2E4
Menyebut lirik dengan jelas
B5D2E4
Menyebut lirik dengan jelas

-sebutan vokal

13

RPT KSSR DUNIA MUZIK

MULANYA DI SINI
FOKUS
Pic

TAHUN 2

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

- pic tinggi
- pic rendah
- pic pertengahan

1.1.3 Mengajuk pic dengan


tepat.
- pic tinggi

B4D2E6
Menyanyi bunyi pic tinggi,
rendah dan pic tengah
B5D2E6

- pic rendah
- pic pertengahan

36

Menyanyi bunyi pic tinggi,


rendah dan pic tengah
B4D3E1
Menunjukkan penghayatan
6 hingga 7 nilai
daripada nilai-nilai berikut:
jujur, rajin, bersyukur,
kerjasama, kasih sayang,
bertolak ansur, hormat
menghormati,
menyanjung budaya,
menghargai alam sekitar,
tolong menolong,
kebersihan dan berdisiplin

37
MULANYA DI SINI
FOKUS
Kreativiti

PENGHASILAN
MUZIKAL
2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

2.1.1 Menghasilkan pelbagai


bunyi menggunakan perkusi
badan dan perkusi mulut.

B6D3E2
Menghasilkan pelbagai
bunyi menggunakan perkusi
badan atau mulut

Aktiviti perkusi badan:


- bertepuk tangan

14

RPT KSSR DUNIA MUZIK

TAHUN 2
- menepuk peha
- memetik jari
Aktiviti perkusi mulut:
- klik lidah

MULANYA DI SINI

38

FOKUS

2.1.2 Mencipta corak irama


mudah.

PENGHASILAN
MUZIKAL
2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

2.1.3 Mencipta melodi mudah


menggunakan vokal.

Kreativiti

MULANYA DI SINI
FOKUS

39

PENGHASILAN
MUZIKAL
2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

Kreativiti

- mengajuk corak irama


- mencipta jawapan
kepada soalan irama yang
diberikan

- mengajuk melodi
- mengimprovisasi
jawapan kepada soalan
melodi yang diberikan

B6D3E1
Mencipta melodi So dan Mi.
B6D3E3
Mencipta dan memainkan
corak irama

B6D3E1
Mencipta melodi So dan Mi.
B6D3E2
Menghasilkan pelbagai
bunyi menggunakan perkusi
badan atau mulut
B6D3E3
Mencipta dan memainkan
corak irama

15

RPT KSSR DUNIA MUZIK

MULANYA DI SINI
FOKUS

40

Menghayati elemen
muzik

TAHUN 2

APRESIASI MUZIK
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

3.1.1 Mengenal pasti muzik


vokal dan m uzik instrumental
serta warna ton daripada
muzik yang didengar.
- muzik vokal (solo dan
kumpulan)
- muzik instrumental (solo dan
kumpulan)
- warna ton (suara dan alat
muzik)

B6D4E1
Menunjukkan penghayatan
10 hingga 12 nilai
daripada nilai-nilai berikut:
jujur, rajin, bersyukur,
kerjasama, kasih sayang,
bertolak ansur, hormat
menghormati,
menyanjung budaya,
menghargai alam sekitar,
tolong menolong,
kebersihan dan berdisiplin

16