Anda di halaman 1dari 4

LEARNING WALKS

Jejak Pembelajaran
Berjalan di sekeliling sekolah dan memerhatikan pengajaran guru lain dan aktiviti
bilik darjah dengan menggunakan protocol atau fokus yang spesifik.

CIRI-CIRI LEARNING WALKS

berfokus kepada hasil pembelajaran pelajar


membuka peluang kepada guru untuk mengembangkan pengetahuan dan
kemahiran pengajaran
berasaskan penyelesaian masalah berkolaborasi
berasaskan sekolah (school-based)
memerlukan sokongan berterusan serta on-going

KITARAN LEARNING WALKS

Penetapan fokus untuk pemerhatian


Pengumpulan bahan bukti melalui pemerhatian terhadap kelas-kelas
Perkongsian dapatan dengan semua guru di sekolah

BORANG LEARNING WALKS

Borang Sarana LW1


Borang Sarana LW2
Borang Sarana LW3

BORANG SARANA LW1

BORANG PENETAPAN FOKUS LEARNING WALKS

Nama Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA REDONG, SEGAMAT

2.

Nama Ketua Panitia / Penyelaras PLC :

3.

Nama Ketua ( Lead Walker ) :

4.

Senarai Peserta Learning Walks :


1.
2.
3.
4.
5.

Tarikh Perbincangan :

6.

Fokus yang telah dipilih dan disetujui bersama :

.....................................................
( NAMA :
)

.....................................................
( NAMA :
)

Tandatangan Ketua ( Lead Walker )

Tandatangan Penyelaras PLC

BORANG SARANA LW2


BORANG PEMERHATIAN LEARNING WALKS

KELAS 1

1.

Fokus yang telah dipilih dan dipersetujui bersama :


Berdasarkan FOKUS yang disetujui, senaraikan pemerhatian anda.
1.
2.
3.

KELAS 2

Berdasarkan FOKUS yang disetujui, senaraikan pemerhatian anda.


1.
2.
3.

KELAS 3

Berdasarkan FOKUS yang disetujui, senaraikan pemerhatian anda.

2.

1.
2.
3.
Catatan Tambahan ( Jika ada ) :
i.
ii.
iii.

3.

Tarikh Pemerhatian :

.................................................
Tandatangan Peserta Learning Walk

Nama : ___________________________
Sekolah Kebangsaan Felda Redong
Segamat

.................................................
Tandatangan Ketua ( Lead Walker )

Nama : ___________________________
Sekolah Kebangsaan Felda Redong
Segamat

BORANG SARANA LW3


BORANG PEMERHATIAN LEARNING WALKS
BORANG DAPATAN KESELURUHAN LEARNING WALKS
1.

Sila lengkapkan borang berdasarkan refleksi yang telah dijalankan


Fokus yang telah dipilih dan dipersetujui bersama :

2.

Aspek yang telah dipelajari :


i.
ii.
iii.
iv.

3.

Senaraikan bukti pengajaran dan pembelajaran yang telah diperhatikan :


i.
ii.
iii.
iv.
v.

4.

Tindakan seterusnya yang akan dilaksanakan :


i.
ii.

.................................................
Tandatangan Peserta Learning Walk

.................................................
Tandatangan Ketua ( Lead Walker )

Nama : ___________________________
Sekolah Kebangsaan Felda Redong
Segamat

Nama : ___________________________
Sekolah Kebangsaan Felda Redong
Segamat