Anda di halaman 1dari 17

KEMAHIRAN KOMUNIKASI

INTERPERSONAL
ILMU PENDIDIKAN
1.
Membina
Perhubungan

6.
2.
Memberi Maklum
Memberikan
Balas Yang
Perhatian
Sesuai

Kemahiran
Komunikasi
Interpersonal

5.
3.
Memahami
Mendengar
Pergerakan
4. Secara Aktif
Badan
Menggunakan
Bahasa Yang
Sesuai
1.
Halangan
Fizikal

5. Halangan 2.
Halangan Dalam Halangan
Bahasa Komunikasi Psikologi

4. 3.
Halangan Halangan
Sosial Persekitaran
Kemahiran Komunikasi Interpersonal
Kebolehan individu untuk berhubung dengan orang lain dalam
komunikasi bertulis dan lisan
ciri-ciri:
 Komunikasi semuka
 Boleh berlaku dalam persekitaran spesifik atau kumpulan
Fungsi:
 Mendengar
 Bercakap
 Menyelesaikan konflik
Komunikasi interpersonal berbeza daripada komunikasi verbal dan
bukan verbal
 Verbal: bertulis dan komunikasi lisan
 Bukan verbal: ekspresi muka, pergerakan badan terkawal, warna dan bunyi
 Komunikasi interpersonal: kontak mata, pergerakan badan dan pergerakan
tangan
Kemahiran Komunikasi Interpersonal
Juga bermaksud kebolehan kaunselor untuk mengendalikan individu
yang dalam situasi berlainan dan membuat meraka berasa tenang
dan selesa
Kemahiran komunikasi yang penting:
 Corak perbualan positif lisan dan bukan lisan
 Mendengar secara aktif
 Beri semangat dan motivasi
 Membenarkan klien melafazkan diri mereka secara bebas dan terbuka
Keberkesanan sesuatu komunikasi interpersonal bergantung pada:
 Kadar kelajuan kaunseling
 Bahasa, nada dan pic
 Corak perbualan: formal atau tidak formal
 Cara kaunselor mengelak daripada menggangu semasa klien sedang
becakap
 Cara kaunselor mengelak sebarang salah faham yang timbul
 Bahasa badan yang sesuai
 Persekitaran yang kondusif untuk memberi bimbingan
1. Membina perhubungan
Hubungan sihat antara kounselor & klien
 ekspresi keindividuan yang baik
 mempromosikan pertumbuhan kendiri
Kaunselor perlu empati (memahami dan memikirkan perspektif
klien)
 Kounselor berada dalam kedudukan klien
 Lebih memahami implikasi
Kaunselor perlu ikhlas (kapasiti untuk berhubung secara personal)
 Bersifat terbuka supaya klien akan bersifat terbuka juga
 Bantu membina hubungan yang positif dengan klien
 Kaunselor juga mesti mendedahkan pandangan klien sendiri dan berkongsi
perasaan
 Dapat menjalin hubungan yang saling percaya
Kaunselor tunjuk rasa hormat dan terima seperti yang sedia ada
 Murid bermasalah akan rasa selamat, dapat membina hubungan dan
penerimaan yang sihat
 Beri perhatian kepada perasaan
2. Memberikan perhatian
Mesti memberikan perhatian yang penuh semasa sesi kaunseling
 Boleh dilakukan dengan melihat masalah klien dalam perspektif klien
Menunjuk minat secara “peramah”
 Kebolehan menunjukan kemesraan dan perhatian serta perasaan autentik
 Senyuman mesra kepada klien
 Mendengar secara aktif dan prihatin kepada masalah dan perasaan klien:
Berkomunikasi respon klien dengan empati
Kongsi perasaan dan pengalaman klien
Menilai perasaan dan pendapat orang lain
Kaunselor perlu ada ciri-ciri/tret berikut:
 Selalu jelas dan spesifik
 Ambil masa dan buat refleksi masalah klien
 Fokus pada tindakan, perasaan dan sikap klien
 Rela dan bertolak ansur dan cari jalan penyelesaian yang paling
memuaskan antara kaunselor dan klien
Kaunselor dengar secara aktif dan bincang isu-isu klien
3. Mendengar secara aktif
Terbuka
Kemahiran yang perlu ada
 Bersedia
 Tidak memberi pemikiran terhadap masalah orang lain
 Mencari makna dalam apa yang dikatakan oleh klien
Kaunselor perlu beri perhatian kepada:
 Verbal – pesanan
 Non verbal – tingkah laku
Penting untuk berurusan dengan klien yang marah
Kaunselor perlu galakkan klien bercakap – bertujuan untuk klien meluahkan
perasaan marah
Penting untuk menjalin hubungan positif dengan klien
Kaunselor menunjukkan bahawa dia sangat berminat dalam apa yang
dikatakan klien
Kaunselor tanya pelbagai soalan untuk menggalakan klien mengulangi apa
yang dikatakan
Tunjukkan perasaan minat dan guna bahasa badan, suara, bahasa dan
ekspresi muka yang sesuai.
4. Menggunakan bahasa yang sesuai
Bahasa yang “konsisten” atau “kongruen”
Juga pastikan pergerakan badan yang sesuai
5. Memahami pergerakan badan
Kesedaran visual penting dalam gerakan badan
Membaca pergerakan badan klien dengan gunakan
 “isyarat”bukan “verbal” seperti ekspresi muka dan postur
 Pandangan
 Kekeliruan/anggukan kepala
 Tingkah laku
 Ekspresi muka
 Kontak mata
 Orientasi
 Sentuhan
 Kedekatan
Kaunselor perlu selesa dan gunakan kontak mata dengan kerap
Kaunselor muka serius atau ekspresi bosan, mengganggu klien untuk
teruskan
Gerakan tidak senonoh oleh kaunselor:
 Badan bongkok
 Bunyi dari tanggan dan kaki
 Bermain dengan tangan atau rambut
6. Memberikan maklum balas yang sesuai

Cerminkan klien
Tanpa maklum balas, komunikasi hanya sehala
Kebolehan untuk mengulang balik dapat
menampakkan bahawa seseorang itu faham
ataupun tidak.
Tujuan maklum balas;
 Mendapatkan maklumat untuk memberi eloborasi kepada
respon-respon
 Menolong mencadangkan tindakan alternatif untuk
memfokuskan kepada perasaan mereka
 Menyemak persepsi dan meringkaskan apa yang telah di
pelapori
1. Halangan fizikal
Benda-benda fizikal yang boleh menhalang
komunikasi
Persekitaran yang menggangu komunikasi dan
menyebabkan maklumat penting hilang atau
tidak boleh diakses ataupun pesanan asal hilang
Contoh halangan fizikal:
 Telefon
 Meja
 Tempat perjumpaan yang tidak selesa
 Bunyi seperti bunyi trafik, bunyi kuat, laluan keretapi
2. Halangan psikologi
Halangan dalam komunikasi yang disebabkan oleh faktor-faktor:
 Emosi
 Persepsi
 Pemilihan
Sebab-sebab halangan emosi:
 Tekanan emosi
 Tidak bersedia untuk berkongsi masalah
 Tidak dapat menginterpretasi apa yang dikatakan kerana tidak dapat
memfokus
 Mendengar dengan minda kosong
 Jawapan yang tidak jelas atau salah
Persepsi setiap orang berbeza dan cara menginterpretasi
berserta respon adalah juga berbeza.
“stereotaiping” – melabel orang, kejadian atau sesuatu situasi
3. Halangan persekitaran
Aktiviti-aktiviti atau simulasi dalam persekitaran
yang berubah
Faktor-faktor halangan persekitaran:
 Persekitaran yang bising
 Persekitaran yang tidak membenarkan kejayaan
 Persekitaran yang menghalang komunikasi
 Pesekitaran yang mengalakkan tingkah laku sosial pasif
 Peruntukan masa yang tidak mencukupi untuk
menjalankan aktiviti
 Dikritik
 Diarah untuk membuat kerja yang susah
4. Halangan sosial dan budaya
Kumpulan sosial yang lain mempunyai keperluan
sosial dan corak komunikasi yang berlainan kerana
norma-norma sosial, adat, peraturan, kepercayaan,
latar belakang dan pendidikan berbeza
Perlu peka terhadap adat resam, perkataan,
ekspresi dan lawak jenaka yang boleh menjadi isu
sensitif
5. Halangan bahasa
Kelancaran bahasa membantu dalam pemindahan maklumat
yang tepat dan jelas
Maklum balas yang positif memastikan bahawa seseorang itu
mendapat pesanan yang tepat dan jelas
Pelbagaikan kaedah komunikasi;
 Bahan tulisan dan visual; poster, risalah dan brosur
 Respon kepada pandangan dan pendapat klien
Teknik-teknik menghalang halangan bahasa:
 Gunakan bahasa yang sesuai
 Elakkan menggunakan bahasa pasar dan bercakap mengenai sesuatu
yang tidak berkaitan
 Gunakan ayat-ayat yang mudah dan ulang pesanan penting sekiranya
perlu
 Tanya semula klien poin-poin utama untuk menyemak kefahaman
 Sentiasa tanya penerangan sebelum membuat andaian sekiranya tidak
pasti apa yang diperkatakan oleh klien
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH TERIMA KASIH
TERIMA KASIH