Anda di halaman 1dari 8

MENDEFINISIKAN

MENGIKUT KONTEKS
Menjelaskan ciri sesuatu perkara
Dikaitkan dengan pengetahuan
sedia ada
Meneroka maklumat tentang
sesuatu perkara / objek

SEBAB DAN AKIBAT

Menyatakan sebab dan akibat


berkaitan sesuatu keadaan atau
fenomena

MEMBANDING BEZA

Membanding beza ciri di antara A


dan B.

ANALOGI ( mencari faktor


penghubung )

Mengenalpasti perkaitan dan


kesetaraan

HUBUNGAN BAHAGIAN KESELURUHAN

Mengenalpasti struktur , komponen


fizikal dan anatomi.

MEMBUAT PENGELASAN

Mengelaskan idea utama yang


diperolehi.

MENERANGKAN KUALITI

Menggunakan 5 deria untuk


menerangkan sesuatu ciri, sifat dan
kualiti.

MEMBINA URUTAN

Menyusun kejadian atau cerita


mengikut urutan / aturan yang betul.