Simpan Kira [2

]
SIMPAN KIRA [2]
Imbangan Duga Akaun Penamat Kunci Kira-kira

Akaun Perdagangan

Akaun Untung Rugi

Imbangan Duga 

 

Senarai baki dt & kt dpd buku lejar pd tarikh ttt. ttt. BUKAN sejenis akaun. Jumlah baki dt = kt. Tujuan: 

[biasanya pd akhir tempoh perakaunan]

Uji ketepatan kiraan lejar. Uji ketepatan Catatan Bergu Menyedia akaun penamat & kunci kirakira-kira

Langkah Menyedia Imb.Duga: 
 

Imbang ak2 berkaitan Jumlahkan Ak Nominal Masukkan baki2 ak lejar ke dlm Imb.Duga 

Dt

ruang dt, Kt

ruang Kt ruang Dt ruang Dt 

Ak yg tiada baki:
Jumlah Dt dlm lejar Jumlah Kt dlm lejar 

Jumlah Imb.Duga

Dt = Kt

Akaun2 berkaitan:  

Akaun Aset Premis, Kenderaan, Tunai, Bank, Penghutang Akaun Liabiliti Pemiutang & Pinjaman Akaun Ekuiti Pemilik Akaun Modal

Akaun Nominal: 
  

Akaun Belian Akaun Jualan Akaun Ambilan Akaun Belanja Insurans, Kadar Bayaran, Komisen Diberi Akaun Hasil Komisen Diterima, Sewa Diterima, Diskaun Diterima

Catatan Baki Imb.Duga
Debit Akaun: Tunai Bank Aset Belanja Penghutang Belian Ambilan Kredit Akaun: Modal Jualan Bank [Overdraf] Hasil Pemiutang Pinjaman

Jika Imb.Duga tdk seimbang: 


Tdpt kesilapan catatan @ kiraan Semak utk k/pasti kesilapan: kesilapan:
Silap kira mana2 akaun Tertinggal catatan Dt @ Kt Silap menjumlah baki2 dlm Imb.Duga Mbuat catatan di sebelah yg salah dlm mana2 akaun 

W/pun Imb.Duga Seimbang, tdk bermakna tiada kesilapan Kesilapan tidak ketara

Format Imb.Duga BentukµT¶
Dt. Belian Aset Bukan Semasa: Bangunan Perabot Mesin Alatan Pejabat Kenderaan Aset Semasa: Stok Awal Bank Tunai Penghutang Belanja: Gaji Tambang Komisen Dibayar Sewa Insurans Belanja Pos Perniagaan... Perniagaan... Imbangan Duga Pada... Pada... X X X X X X X X X X X X X X X X xx xx Jualan Modal Liabiliti: Overdraf Pemiutang Hasil: Sewa diterima Faedah diterima Komisen diterima Kt. X X X X X X X 

Stok Akhir TIDAK disenaraikan dlm Imb.Duga stok akhir dinilai selepas Imb.Duga disediakan. Contoh Imbangan Duga 

Akaun Penamat Ak yg merekod kedudukan kewangan pd akhir tempoh perakaunan. Tujuan: utk tahu untung/rugi. Terdiri dpd:
Ak Perdagangan Ak Untung Rugi 

Butiran diperolehi dpd Imb.Duga.

Akaun Penamat 

Disediakan mengikut tempoh perakaunan: 6 bln @ 1 tahun. Bukan semua baki dlm Imb.Duga blh dimasukkan dlm Ak Penamat.
Hanya baki yg berkaitan dgn jualan & belian Baki aset & liabiliti tidak boleh dimasukkan. 

Akaun Perdagangan 

Utk kira untung kasar @ rugi kasar Untung kasar 

Jualan > Kos Jualan Jualan < Kos Jualan 

Rugi kasar 

Akaun Perdagangan 

Tujuan:
Membanding untung sebenar dgn untung yg dijangka Sbg doku. sokongan utk mendpt pinjaman dpd inst.kewangan Utk menunjukkan kedudukan kewangan dlm satu tempoh perakaunan Utk pengiraan cukai pendapatan 

Menyedia Ak Perdagangan 

Rekod butiran berkaitan barang niaga sahaja: sahaja:
Belian Jualan Stok Belanja atas belian 

2 cara:
Bentuk µT¶ Bentuk penyata 

Format Ak Perdagangan BentukµT¶
Perniagaan« Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir« Stok Awal Belian Tambah: Angkutan masuk Duti atas belian Insurans atas belian RM X X X X X Jualan RM XX

Kos Barang Belian Kos Barang untuk Dijual Tolak: Stok Akhir Kos Jualan Untung Kasar

X X X X X XX XX

Stok 
 

Barang yang dimiliki oleh peniaga utk diniagakan. Tdiri dpd stok awal & stok akhir. akhir. Stok akhir
barang yg tdk habis dijual @ stok dlm tangan pd akhir tempoh perakaunan. Dinilai ikut harga kos @ harga pasaran yg mana lebih rendah supaya untung kasar tdk terlebih catat. 

Stok 

Stok akhir
Tdk disenarai dlm Imb.Duga krn hanya dikira selepas Imb.Duga disediakan. disediakan. Mengikut sist.cttn bergu, stok akhir ditunjukkan sbg cttn kt & perlu ditambah kpd jualan. 

Dlm amalan penyimpanan rekod masa kini, stok akhir ditunjukkan di sebelah Dt sbg penolakan dpd belian, utk perolehi kos jualan. Kos Jualan = Belian ± Stok Akhir 

Stok 

Stok awal
Stok yg tdpt dlm pniagaan pd awal j/masa perakaunan. perakaunan. Barang niaga yg blm habis dijual pd akhir j/masa perakaunan sebelumnya. sebelumnya. Ditambah kpd belian utk mjd kos barang utk dijual. 

Akaun Untung Rugi 

Utk cari untung bersih @ rugi bersih. bersih. Untung bersih:
untung sebenar Untung bersih (U/kasar + Pdptn) > Belanja Pendptn > (Belanja + Rugi Bersih) (U/kasar + Pdptn) < Belanja Pendptn < (Belanja + Rugi Kasar) 

Rugi bersih 


Menyedia Ak Untung Rugi 
  

Butiran berkaitan hasil (pdpatan) & belanja (pbelanjaan) direkod. U/Kasar dlm Ak Pdgn dipindah ke sebelah kt Ak U/Rugi. Rugi Kasar dlm Ak Pdgn dipindah ke sebelah Dt Ak U/Rugi. U/bersih ditunjukkan dlm Kunci Kira-kira Kirasbg penambahan kpd modal. R/bersih ditunjukkan dlm Kunci Kira-kira Kirasbg pengurangan kpd modal. 2 format: µT¶ & penyata

Format Ak Untung Rugi BentukµT¶
Perniagaan... Perniagaan... Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir... berakhir... Rugi Kasar Perbelanjaan: Upah dan gaji Insurans Tambang Angkutan keluar Diskaun dibayar Faedah dibayar Komisen dibayar Kadar bayaran Belanja Am Untung Bersih X X X X X X X X X X xx xx Untung Kasar Pendapatan: Sewa diterima Diskaun diterima Faedah diterima Komisen diterima Rugi Bersih X X X X X

Ak Perdagangan + Untung Rugi

Ak Perdagangan & Ak U/Rugi blh digabung utk memudahkan kerja2 merekod. 2 format: µT¶ & penyata Ak Perdagangan & Ak U/Rugi yg digabung dlm btk penyata Penyata Pendapatan 

Format Bentuk µT¶
Perniagaan... Akaun Perdagangan dan Untung Rugi bagi tahun berakhir...
Stok Awal Belian Tambah: Angkutan masuk Duti atas belian Insurans atas belian Kos Barang Belian Kos Barang untuk Dijual Tolak: Stok Akhir Kos Jualan Untung Kasar h/b RM X X X X X X X X X X XX Perbelanjaan: Upah dan gaji Insurans Tambang Angkutan keluar Diskaun dibayar Faedah dibayar Komisen dibayar Kadar bayaran Belanja Am Untung Bersih X X X X X X X X X X XX Untung Kasar b/b Pendapatan: Sewa diterima Diskaun diterima Faedah diterima Komisen diterima XX X X X X X Jualan RM XX

XX

Format bentuk penyata

Perniagaan Perniagaan...

Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir... RM Jualan Stok Awal Belian Tambah: Angkutan masuk Duti atas belian Insurans atas belian Kos Barang Belian Kos Barang untuk Dijual Tolak: Stok Akhir Kos Jualan Untung Kasar Tambah Pendapatan: Sewa diterima Diskaun diterima Faedah diterima Komisen diterima Tolak Perbelanjaan: Upah dan gaji Insurans Tambang Angkutan keluar Diskaun dibayar Faedah dibayar Komisen dibayar Kadar bayaran Belanja Am Untung Bersih (atau Rugi Bersih) RM X X X X X X X X X X X X X X RM X

X X

X X X X X X X X X

X X

Kunci Kira-kira Kira

Akaun penamat menctt baki2 bkaitan dgn belian, jualan, stok, belanja & hasil. 

Kunci Kira-kira KiraAk Aset Penghutang Pemiutang Modal Ambilan Liabiliti. 

Maklumat2 diperolehi dpd Imb.Duga

Kunci Kira-kira Kira

kedudukan ekuiti pemilik, aset & liabiliti
Penyata yg menunjukkan pniagaan pd akhir tempoh perakaunan TIADA Dt & Kt - bukan akaun Utk tahu kedudukan @ prestasi kewangan: kewangan:
Jumlah modal Untung @ Rugi Jumlah aset & liabiliti 

Pengelasan Aset & Liabiliti 

Aset - harta pniagaan & blh dinilai dlm unit wang. 

Aset bukan semasa Aset semasa 

Liabiliti - hutang pniagaan
Liabiliti bukan semasa Liabiliti semasa 

Pengelasan Aset & Liabiliti 

Aset bukan semasa 
  

Tdk mudah btukar mjd wang tunai & kekal utk bbp tempoh. Nilai tetap & tdk mudah berubah Utk hasilkan pdptn - bukan utk dijual Blh dijual semula jika tdk dpt dguna/ diperlu lg.
Cth: 
   

Kenderaan Premis Perabot Jentera Mesin kelengkapan peralatan

Pengelasan Aset & Liabiliti 

Aset semasa
Sentiasa berubah dari segi jumlah. Cth: 

Stok Penghutang Tunai

di bank Tunai di tangan

Pengelasan Aset & Liabiliti 

Liabiliti bukan semasa 

Tanggungan @ hutang j/masa panjang (lebih dr 1 tempoh perakaunan,
biasany lebih 1 thn) 

Cth:
Pinjaman bercagaran Gadai janji 

Pengelasan Aset & Liabiliti 

Liabiliti semasa
Tanggungan @ hutang j/masa pendek (kurang 1 thn) Cth: 

Pemiutang Overdraf bank 

Pengelasan Aset & Liabiliti 

Ekuiti Pemilik [EP] 


Modal yg dilabur Õ pemilik & untung
pniagaan

Cara mengira: 
 

EP = Modal awal + Untung bersih EP = Modal awal - Rugi bersih EP = Modal awal + Untung bersih - Ambilan EP = Modal awal - Rugi bersih - Ambilan

Penyediaan Kunci Kira-kira Kira 

Disediakan selepas Ak Penamat Untung/Rugi bersih perlu ditunjukkan 

diperolehi dpd ak U/Rugi

BtkµT¶& Penyata

Format Kunci Kira-kira BentukµT¶ KiraPerniagaan... Kunci Kira-kira pada... Aset Aset Bukan Semasa Premis Kenderaan Alat Pejabat Perabot Aset Semasa Stok Akhir Penghutang Bank Tunai RM X X X X RM Liabiliti Ekuiti Pemilik Modal Awal (+) Untung bersih
RM RM

X X X X X

X

(-) Ambilan Modal Akhir

X X X X

X

Liabiliti Bukan Semasa Gadai Janji Pinjaman Liabiliti Semasa Pemiutang Overdraf Bank

X X

X

X X

X xx

xx