Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

HARI : ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
MINGGU : 6
TINGKATAN : 3 CEMERLANG
FOKUS UTAMA : 7.0
FOKUS SAMPINGAN : 7.1

TARIKH : 4 FEBRUARI 2014


MASA : 0845-0925
TAJUK : PEMAHAMAN/RINGKASAN
HASIL HURAIAN PEMBELAJARAN:
Aras 1 : (ii)
HASIL HURAIAN PEMBELAJARAN :
Aras 1 : (ii)

OBJEKTIF :
Pada akhir pelajaran ini pelajar dapat:
1. Mengemukakan isi-isi penting.
2. Menjawab sekurang-kurangnya tiga
soalan pemahaman.

AKTIVITI :
1. Menggariskan isi-isi penting.
2. Perbincangan dan mencari isi-isi
penting.
3. Membuat ringkasan.

SISTEM BAHASA : PEMAHAMAN

KEM. BAHASA : MENDENGAR, BERTUTUR,


MEMBACA, MENULIS

KEM. BERNILAI TAMBAH : BCB, KMD,


KONSTRUKTIVISME, KECERGASAN
PELBAGAI
[VL, LM, MZ, VR, INTER-INTRA NATURALIS]
PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

KEM. BERFIKIR : MENCIRIKAN,


MENGELASKAN, MENGUMPULKAN,
MENGHUBUNGKAIT, MEMBANDINGKAN,
MENYUSUN, MENGENAL PASTI,
MENGANALISIS, MERAMALKAN,
MENSINTESISKAN, MENGITLAK,
MENGANALOGIKAN, MENJANA IDEA,
MERINGKASKAN, MEMBUAT KESIMPULAN,
MEMBUAT INFERENS, MENILAI

NILAI : BAIK HATI, BERDIKARI, HEMAH,


MENGHORMATI, KASIH SAYANG, KEADILAN,
KEBEBASAN, KEBERANIAN, KEBERSIHAN
FIZIKAL & MENTAL, KEJUJURAN, KERAJINAN,
KERJASAMA, KESEDERHANAAN,
KESYUKURAN, PATRIOTISME, RASIONAL,
SEMANGAT BERMASYARAKAT.

ILMU : BAHASA, SASTERA, SEJARAH,


GEOGRAFI, SAINS, IT, MATEMATIK,
KEMASYARAKATAN, SAINS PERTANIAN,
MUZIK, KESENIAN, KESUKANAN, ALAM
SEKITAR, KESIHATAN, SAINS SOSIAL,
PERTUKANGAN, KRAFTANGAN,
KEMANUSIAAN, KEBUDAYAAN, ERT.

BBM :

REFLEKSI :
1. BUKU RUJUKAN
2. LEMBARAN KERJA

TINDAKAN SUSULAN :
KERJA RUMAH, AKTIVITI PEMULIHAN,
AKTIVITI PENGAYAAN, AKTIVITI
PENGUKUHAN, BIMBINGAN.