Anda di halaman 1dari 4

KEBAIKAN DAN KEBURUKKAN PLAGIAT

Kebanyakkan pelajar gagal untuk mengkreditkan idea atau bahan diambil dengan betul dan
secara tidak sengaja telah menciplak. Menurut Akbulut et Al terdapat beberapa sebab kenapa
para

pelajar melakukan

plagiarisme.

Pelajar merasakan bahawa

dengan

menggunakan

beberapa sumber, petikan dan penyedutan ialah matlamat utama penulisan manakala mereka
idea
ini

asli sekunder. Mereka


kerana mereka

ini

gagal

tidak boleh

untuk

menyebut

dan

membezakan antara

memetik

sumber

pengetahuan umum

dan maklumat yang patut diberi nama. Mereka boleh jadi keliru tentang sifat dan cara yang
betul memparafrasa. Mereka juga melakukan plagiat disebabkan oleh tekanan masa. Mereka
memplagiat

disebabkan guru

atau

pensyarah

mereka menggesa mereka mengemukakan

idea asli. Akhirnya, mereka tidak mungkin secara kritis akan menganalisis semua maklumat,
yang berpangkalan dalam

sumber

internet, yang

menyebabkan

mereka untuk

fikir bahawa semua maklumat adalah sama, benar dan mudah dicapai. Antara penyebab utama
dalam kegiatan ini adalah berpunca daripada sikap malas pelajar itu sendiri.
Dalam Jurnal The Effect of Plagiarism on the Corporate Image in the Higher Education: An
Extended TPB Model yang diambil dari tulisan Teodorescu dan Andrei yang mendapati bahawa
sifat-sifat peribadi seperti jantina, umur, pencapaian akademik, pendidikan ibu bapa, dan
penyertaan dalam aktiviti luar kurikulum telah dikenalpasti sebagai antara salah satu pengaruh
penting dalam ketidakjujuran akademik. Bagaimanapu nilai gred purata dan markah ujian
kemasukan didapati tidak mempunyai hubungan kepada penipuan.

Kesan Plagiarisme kepada Pelajar


(a) Penafiaan Hak
Dalam banyak kes, pelaku plagiat hanya mempertimbangkan kesan apabila mereka tertangkap
melakukan plagiat. Walau bagaimanapun, sama ada mereka ini tertangkap atau tidak,
plagiarisme ini menyebabkan beberapa kesan kritikal. Pertama, mereka menafikan hak diri
merekan satu matlamat pembelajaran dan pengajaran yang dicadangkan bagi esei ilmiah,
proposal atau laporan dengan tidak menjalankan kajian secara telus dan terperinci dengan
menggubal dokumen asal. Pelaku plagiat ini juga boleh merosakkan hubungan dengan rakan
sebaya dan pengajar. Pelajar lain akan kecewa jika mereka membuat usaha yang bersungguhsungguh tetapi pelaku plagiat ini hanya mengambil jalan mudah untuk mendapatkan markah
yang tinggi.
(b) Kegagalan

Sama ada di peringkat sekolah, peringkat universiti ataupun sektor pekerjaan, akan
menyatakan dasar yang menggariskan proses disiplin jika didapati bersalah melakukan
plagiarisme. Hukuman yang kadang-kadang berbeza-beza berdasarkan kepentingan tugasan
tersebut. Pada tugasan kerja rumah yang mudah, kemungkinan guru akan memberikan markah
rendah pada kerja itu. Pada kertas ilmiah atau projek besar, berkemungkinan akan gagal projek
atau kelas pada kesalahan pertama. Jika kesalahan pertama akan menyebabkan kegagalan
kepada projek, kesalahan yang berikutnya boleh menyebabkan kegagalan seluruh subjek
secara automatik. Pengajar sering meletakkan prosedur khas mereka dalam kelas mengikut
sukatan pelajaran.
(c) Penggantungan atau dibuang
Sekolah tinggi atau kolej biasanya terlibat jika kejadian plagiarisme diulangi atau teruk. Ini
berpunca dari satu atau lebih ramai pengajar melaporkan kejadian ini melalui formal proses
laporan disiplin sekolah. Di peringkat sekolah menengah, pendengaran pihak sekolah biasanya
diadakan untuk menentukan sama ada tingkah laku pelajar melanggar kod di mana
memerlukan perlaksanaan semula kerja ataupun pemberian markah yang rendah. Di Universiti,
lembaga kehakiman biasanya Pihak Fakulti akan melaksanakan pendengaran tatatertib pelajar
dan pensyarah jika ia sampai ke tahap kod tingkah laku yang mewajarkan penggantungan atau
pembuangan pendengaran.
(d) Catatan dalam Transkrip
Dalam artikel 2007, Middlebury College Profesor William Harris menegaskan bahawa pihak
universiti telah melaksanakan penalti untuk plagiarisme bagi membantu mencegah wabak yang
semakin meningkat. Salah satu hukuman ialah catatan rasmi pada transkrip jika didapati
bersalah atau diadili memplagiat ketika berada di universiti . Terdapat kajian yang menunjukkan
bahawa pelajar-pelajar di beberapa buah universiti mempunyai peluang yang sedikit untuk
perbicaraan yang adil walaupun dalam kes-kes "tidak sengaja" plagiarisme di mana pelajar
hanya gagal untuk memasukkan sebut harga pada frasa yang dipinjam. Namun, hukuman itu
adalah bertujuan untuk menghalang pelajar daripada dihukum kerana transkrip boleh memberi
kesan kepada keupayaan mereka untuk menamatkan pelajaran.
e) Kejatuhan Imej
Kerajaan juga mesti tegas dalam memberi amaran untuk menarik balik ijazah sarjana dan
doktor falsafah (PhD) pelajar IPT atau pensyarah yang menipu atau melakukan plagiat serta

mengupah orang lain secara profesional untuk menyiapkan tesis mereka. Perkara ini perlu demi
memelihara dan menjaga nama baik bukan sahaja universiti tempat mereka mengikuti
pengajian, malah imej negara. Ini adalah kerana ianya boleh menjejaskan imej, integriti dan
kualiti IPT, budaya ini turut mempengaruhi minda dan psikologi para pelajar universiti secara
tidak langsung di mana pelajar yang melakukan kegiatan tidak bermoral ini akan terus
dibelenggu rasa bersalah, malu dan hilang keyakinan diri. Imej pelajar ini juga akan terjejas
apabila kegiatan mereka diketahui oleh pelajar lain ataupun ditangkap oleh pensyarah kerana
melakukan plagiarisme.
PLAGIAT DARI SUDUT POSITIF
Apabila sesuatu

tulisan

ilmiah memerlukan kemahiran yang amat

khusus,

ia sering

menimbulkan masalah kepada penulis-penulis baru seperti pelajar ijazah yang


biasa dengan

cara akademik. Hal

"patchwriting"- penutupan,

tetapi

ini
kata diubah

bukan penyalinan tepat, penulisan ini masih


plagiarisme positif

".

Namun,

menyebabkan pelajar menghasilkan

bukan penyalinan tepat sumber-sumber

gaya tatabahasa dan perbendaharaan

secara

R.M

lain dengan

sedikit.

dianggap plagiarisme, atau

menurut

tidak

Walaupun

lebih

tepat "

Howard, plagiarisme positif berbeza

dengan pengertian plagiarisme. Plagiarisme positif tidak

semestinya

berkaitan

dengan pertimbangan moral atau etika, ianya bukan satu perbuatan jenayah dilakukan oleh
pelajar-pelajar tidak bermoral; ia tidak semestinya satu bentuk ketidakjujuran akademik. Plagiat
ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

kemahiran

pelajar.ia satu

bentuk strategi

pembelajaran diambil bekerja oleh pelajar yang tidak berpengalaman yang belum dimaklumkan,
atau tidak

sedar, konvensyen-konvensyen tulisan

ilmiah.Dalam intipati, plagiarisme positif ialah satu "strategi peralihan"dan satu "peluang pengaj
aran" yang digunakan oleh pelajar bagi menyediakan diri mereka untuk menjadi anggota
dalam satu komuniti wacana ilmiah.

RUJUKAN
http://community.middlebury.edu/~harris/plagiarism.html
Y. Akbulut et al, Exploring the types and reasons of Internet-triggered academic dishonesty
among Turkish undergraduate students:

Development of Internet-triggered academic

dishonesty scale (ITADS), Computers and Education, vol. 51, no. 1, 2008.

International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 2, No. 4, July 2012, (The Effect of
Plagiarism on the Corporate Image in the Higher Education: An Extended TPB Model)

Anda mungkin juga menyukai