Anda di halaman 1dari 18

SKSJ3153 POLITIK HUBUNGAN ETNIK

TAJUK :
TEORI PRIMORDIAL DAN TEORI PILIHAN RASIONAL:
KAJIAN KES ISU POLITIK DAN KONFLIK ETNIK DI BOSNIA HERZEGOVINA

NAMA PENSYARAH:
ENCIK MUHAMAD NADZRI BIN MOHAMED NOOR

DISEDIKAN OLEH :
MOHAMAD YATIM BIN AHMAD @ ZAKARIA (A142721)
MUHAMMAD AMIR IZZAT BIN ROSLI (A143220)
AIZUL FAHMI BIN ABDULLAH (A144762)
AZILAN BIN MOHD KHAIRAN (A145477)

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

ISI KANDUNGAN
Halaman
1.0

PENGENALAN

2.0

EPISTEMOLOGI KONFLIK

3.0

APLIKASI TEORI

3.1

Teori Primordial

3.2

Teori Pilihan Rasional

4.0

KAJIAN KES: ISU POLITIK DAN KONFLIK ETNIK BOSNIAK

4.1

Penyelesaian dan Perjanjian Damai

5.0

ANALISIS KAJIAN

6.0

KESIMPULAN

14

Rujukan

15

1.0

PENGENALAN

Negara Yugoslavia mempunyai majoriti penduduk Bosnia Herzegovina yang


beragama Islam dikenali sebagai etnik Bosniak. Walaupun etnik Bosniak menjadi
majoriti, namun akses terhadap kuasa terutamanya dalam bidang pentadbiran
didominasi oleh etnik Serb dan Croat disebabkan oleh faktor geografi wilayah tersebut
yang berada diantara Republik Serbia dan Croatia. Selain itu, wilayah Bosnia
Herzegovina ini merupakan wilayah yang sering berada dalam konflik sejak 1875
sehingga 1914. Berdasarkan sejarah, terdapat banyak kejadian pembunuhan yang
dilakukan oleh etnik-etnik lain terhadap etnik Bosnia yang beragama Islam. Sejarah
moden penghapusan etnik Islam Bosniak ini telah bermula di Montenegro pada abad
ke-18 yang dilakukan oleh Karadorde, seorang Komander Tertinggi Pemberontakan
Pertama Serbia dengan matlamat hapuskan mereka yang beragama Islam. 1 (Alijah,
1994).
Pada tahun 1941 sehingga tahun 1943, telah berlaku sebanyak tiga kali
serangan ke atas etnik Islam Bosnia. 2 Serangan ini telah dilakukan oleh golongan fasis
Chetnik Serb yang diketuai oleh Draza Mihailovic yang merupakan General
Yugoslavia Serb semasa Perang Dunia Ke-2. 3 Dalam serangan ini lebih daripada
seratus ribu orang Islam etnik Serb telah dibunuh dan ramai lagi dilaporkan hilang.4
Kekejaman terhadap etnik Bosniak Islam berulang lagi pada tahun 1992 sehingga
1995 yang dilakukan oleh etnik Serbia yang dikenali dengan nama Perang Bosnia.
Dalam penghapusan etnik ini, lebih 100 ribu orang dibunuh, 50 ribu wanita dirogol,
serta 2 million penduduk Bosnia hilang tempat tinggal dan menjadi pelarian (Rajah 1).
Kejadian pembunuhan yang paling buruk berlaku di Sarajevo dengan seramai lebih
kurang 10 ribu penduduk Islam dibunuh dalam tempoh tiga tahun perang tersebut
berlaku. Namun, Srebrenica mencatatkan detik hitam yang tersendiri apabila seramai
1

Pada November 1924, disebabkan daripada kempen itu,pembunuhan penduduk Islam telah dilakukan
di Kampung Sohavici dan Pavino yang menyebabkan seramai 600 orang penduduk Islam di
penempatan tersebut meninggal dunia. Ketika wilayah-wilayah Bosnia dibahagikan di antara Serbia
dan Croatia, dianggarkan satu daripada sepuluh warga Islam Bosnia mati akibat daripada kekejaman
yang dilakukan oleh etnik Serbia dan Croatia.
2
Arus penghapusan kaum dilakukan dari tahun 1941 sehingga Februari 1942, yang kedua berlaku pada
Ogos 1942 dan yang ketiga dalam tahun 1943 (Alijah, 1994).
3
Chetnik berasal daripada perkataan Ceta bermakna pasukan yang lebih sinonim dengan pasukan fasis
Serb
4
Serangan ini telah dilakukan di beberapa buah kampung seperti Ljubinje, Plana, Berkovici, Avtovac,
Bileca, Kulen- Vakuf, Koraj, Visegrad, Rogatica, Gorazde, Cajnice, Vlasenica, Srebrenica, Nevesinje,
Foca, Prozor, Jablanica, Plevlja, Ustikolina, Gornji Birac, dan Mali Zvornik

8 372 orang Islam lelaki dan kanak-kanak dibunuh dalam satu bulan sahaja iaitu pada
Julai 1995 yang merupakan kekejaman paling buruk di Eropah sejak Perang Dunia
Kedua. Di wilayah Travnik pula, pembunuhan ke atas etnik Bosniak dilakukan
sebanyak dua kali iaitu pada 21 Ogos 1992 yang mengorbankan 224 sementara 118
lagi hilang. Serangan kedua ke atas etnik Bosniak di wilayah yang sama pula berlaku
pada 16 April 1993 di Kampung Ahmici yang membunuh 116 orang.5
Pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh etnik Serb terhadap etnik
Bosniak ini telah mewujudkan konflik kemanusian yang terbesar mengikut etnik
selepas Perang Dunia Kedua. Walaupun etnik Bosniak hidup aman semasa
pemerintahan kerajaan Turki Othmaniah, namun setelah tumbangnya empayar
tersebut pada Perang Dunia Pertama maka kekejaman yang dilakukan ke atas mereka
bermula. Hal ini dapat disaksikan dengan rentetan peristiwa berdarah ke atas etnik
Bosniak sehingga mereka tidak dapat melarikan diri.

2.0

EPISTEMOLOGI KONFLIK

Konflik dalaman sesebuah negara akan memberi kesan kepada keamanan, kestabilan
dan sosial sesebuah negara tersebut. Sehubungan itu, kebanyakan negara moden pada
zaman ini cuba untuk mengelak kewujudan dan perkembangan konflik dengan cara
menguruskan sesuatu konflik yang mampu dan berpotensi mewujudkan krisis. Chamil
Wriya (1989) medefinisikan konflik sebagai pertentangan dan perbezaan pendapat
atau objektif atau pendirian antara dua atau lebih daripada dua negara terhadap sesuatu
perkara. Melalui konflik, krisis juga boleh berlaku antara dua atau lebih pihak yang
punyai prinsip yang berbeza. Krisis adalah satu konsep yang berbeza dengan konflik.
Ini kerana krisis boleh berlaku tanpa diduga dan ia merupakan sebahagian daripada
konflik. Thomas Hobbes (1588-1679) berpendapat bahawa konflik antara individu
adalah bersifat semula jadi. Ini kerana setiap individu akan menurut peraturan semula
jadi atau primitif. Namun melalui aspek pemuafakatan dan sifat bertoleransi akan
membentuk persetujuan dan penyelesaian yang dapat meminimumkan risiko
pertelingkahan dan menghasilkan keputusan yang dapat menjaga kepentingan
bersama. Justeru, andaian bahawa penubuhan institusi adalah dianggap sebagai
5

Antara wilayah Bosnia lain yang diserang oleh tentera Serbia ialah Zvornik, Foca, Visegrad dan
Bijeljina (Jadual 1).

penting untuk mengelakkan peperangan adalah dengan cara bekerjasama di meja


rundingan (Zarina 2006). Selain itu idealisme institusionalisme 6 turut membahaskan
bahawa peperangan boleh dielak apabila negara bergantung antara satu sama lain,
terutamanya dari segi ekonomi. Kebergantungan ini menyebabkan negara takut untuk
mencetuskan konflik kerana mereka akan rugi.

3.0

APLIKASI TEORI

Bagi tugasan ini terdapat dua teori yang digunakan iaitu teori primordial dan teori
pilihan rasional. Dua teori ini dijadikan panduan dalam tugasan ini bagi melihat lebih
mendalam akan punca tercetusnya konflik kemanusiaan antara etnik Bosniak dan
Serb. Justeru, jika dihubungkaitkan terdapat sinergi yang kuat antara kedua-dua teori
ini untuk diaplikasikan dalam kajian ini.
3.1

Teori Primordial

Berlin (1958) melihat ia sebagai usaha untuk mencari sebuah identiti dan berkehendak
kepada identiti yang dikenali secara meluas di mana menjadi sebuah sosial yang
penting di peringkat dunia.
Menurut Shils (1960) antara tujuan mereka adalah menuntut sebuah kehidupan
yang maju, keberkesanan dalam kuasa politik, pengukuhan dalam keadilan sosial dan
berperanan penting dalam pentas politik dunia dengan memiliki pengaruh yang besar.
Bagi Geertz (1963) melihat sebagai keinginan sebuah etnik untuk diiktiraf
sebagai agen yang bertanggungjawab kepada masyarakat dalam bentuk harapan,
tindakan dan pandangan kearah mewujudkan sebuah negara yang efektif dan moden.
Beliau melihat primordial sebagai attachments, sentiments dan bonds.
Secara kesimpulan dapat difahami bahawa teori ini sebagai tindakan sebuah
etnik yang memiliki sentimen dan perasaan yang sama dalam bahasa, budaya dan
agama menuju kuasa dan pemerintahan sendiri. Namun begitu, identiti nasional
dijadikan cermin terhadap hubungan sesuatu bangsa dengan yang lain dan identiti
6

Institutionalisme menghujahkan bahawa walaupun manusia itu jahat dan ego, konflik dan
peperangan pasti dapat dielakkan. Ini kerana tingkah laku manusia itu boleh dibentuk dan
diperbaiki. Seterusnya mereka menghujahkan bahawa kegagalan institusi politiklah yang
menjadi sebab kepada tercetusnya peperangan (Zarina 2006).

nasional akan lahir daripada sekurang-kurangnya hubungan antara dua kumpulan


berbeza. Perasaan berbeza atau dari kumpulan lain meningkat apabila perbezaan
linguistik, budaya dan kaum semakin ketara, lantas segera mencari identiti masingmasing. Di samping itu dunia sentiasa menghadapi masalah hubungan antara kaum
yang tegang dan hal ini menunjukkan bahawa hubungan antarabangsa yang
melibatkan kepelbagaian etnik khususnya, boleh mencorakkan pengaruh konflik etnik
dalam negeri itu sendiri. Toynbee (1963) turut berpendapat bahawa politik dunia pada
masa akan datang dibentuk atas garis-garis perkauman atau etnik. Peningkatan
kepentingan angkubah etnik dalam mencari kepentingan dapat dilihat daripada
kedudukan faktor etnik sebagai masalah dalam sesebuah negara.

3.2

Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional adalah menjurus kepada realiti sosial dengan cara melihat
pilihan tingkah laku manusia di peringkat individu dan kumpulan. Teori ini
dipopularkan oleh Thomas Sowell (1975), Thomas Schelling (1978), Michael Banton
(1983) dan Mansor Mohd.Noor (2000). Teori pilihan rasional tidak terkait dengan
posisi ideologi tertentu.
Jika dilihat secara metodologi, teori pilihan rasional ini berdiri dengan posisi
metodologi individualism. Hal ini bererti pilihan rasional melihat bahawa pemahaman
terhadap fenomena sosial dibentuk daripada pemahaman terhadap refleksi, keyakinan,
dan strategi individu. Tetapi dalam keadaan lain, teori ini tidak digunakan sepenuhnya
oleh para penganut fahaman individualism liberal. Prinsip dasar teori pilihan rasional
berasal dari ekonomi neoklasik atau juga utilitarianisme dan teori permainan (Levietal
1990). Berdasarkan berbagai jenis model yang berlainan, Friedman dan Hechter
(1988) menterjemahkan apa yang mereka lihat sebagai model kerangka teori pilihan
rasional.
Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dilihat sebagai
manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud iaitu aktor mempunyai
tujuan dan tindakannya berfokus pada keupayaan untuk mencapai matlamat mereka.
Aktor dipandang mempunyai pilihan nilai atau keperluan. Teori pilihan rasional tidak
menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor.

Yang paling utama adalah kenyataan bahawa tindakan dilakukan untuk mencapai
tujuan yang sesuai dengan keupayaan pilihan aktor. Hal ini, teori pilihan rasional
awalnya daripada tujuan atau maksud aktor, namun teori ini memperlihatkan
sekurang-kurangnya dua penggerak utama tindakan. Pertama adalah keterbatasan
sumber. Aktor mempunyai sumber yang berbeza mahupun akses yang berbeza
terhadap sumber daya yang lain. Bagi aktor yang mempunyai sumber daya yang besar,
pencapaian bertujuan mungkin relatif mudah.
Teori pilihan rasional umumnya berada di

aliran utama teori sosiologi

(Hechter & Kanazawa 1997). Melalui upaya James S. Coleman, teori ini menjadi
salah satu teori hebat dalam bidang sosiologi. Namun demikian, pada 1989 Coleman
menerbitkan jurnal Rationality and Society yang bertujuan menyebarkan pemikiran
yang berasal dari perspektif pilihan rasional. Selain itu, Coleman (1990) menerbitkan
buku yang sangat berpengaruh, Foundations of Social Theory berdasarkan perspektif
pilihan rasional itu. Akhirnya Coleman menjadi Presiden the American Sociological
Association tahun 1992 dan memanfaatkan forum itu untuk mendorong kemajuan
teori pilihan rasional dan menamainya The Rasional Reconstruction of Society. Teori
pilihan rasional adalah satu-satunya teori yang mungkin menghasilkan intergrasi
berbagai paradigma sosiologi. Coleman dengan yakin menyatakan bahawa
pendekatannya dimulai dari dasar metodologi individualisme dan dapat menggunakan
teori pilihan rasional sebagai landasan tingkat mikro untuk menjelaskan fenomena
tingkat makro.

Teori pilihan rasional tentang hubungan etnik mengandaikan individu


mempunyai matlamat dan kecenderungan yang berbeza dan bertindak untuk
memaksimumkan ganjaran material dan kedudukan sosial. Manakala tingkah laku
individu

merupakan

fungsi

sentimen

peribadi

dan

kepercayaan

terhadap

kelompoknya. Apabila individu membuat satu pilihan untuk bertindak, pilihan yang
lain akan tertutup. Seterusnya, semasa individu bertindak ke atas pilihan terhadap
tingkah laku yang dibuat, individu berkenaan akan mewujudkan ikatan sosial yang
lebih erat dengan individu lain yang terlibat sehingga membina ikatan sosial antara
individu. Namun, apabila individu gagal memaksimumkan kepuasan melalui pelbagai
dimensi kumpulan sosial yang wujud dalam masyarakat, ia akan berpaling kepada

soal-soal keagamaan dan ketuhanan. Pada dasarnya, manusia adalah mempunyai sikap
kepentingan diri sendiri

4.0

KAJIAN KES: ISU POLITIK DAN KONFLIK ETNIK BOSNIAK


Istilah etnik merujuk kepada satu kumpulan sosial yang secara sedarnya

berkongsi beberapa aspek kebudayaan yang sama dan didefinisikan secara asasnya
menurut keturunan. Ia adalah sebahagian daripada satu rumpun keturunan atau satu
rumpun istilah yang mempunyai makna yang sama iaitu berkaitan dengan kumpulan
minoriti, bangsa, atau kaum (Nor Azizan 2005). Etnisiti merupakan satu istilah
yang sesuai bagi menerangkan kesedaran sebagai satu kaum. Dalam kajian ini, ia akan
dirujuk sebagai beberapa buah etnik (etnik bosniak, etnik serb). Ia juga boleh
didefinisikan sebagai etnik atau bangsa yang berasakan kepada kaum, agama atau
berakar umbi dari fahaman kebangsaan atau kombinasi beberapa kategori ini. Namun
ini tidak bermakna ketiga-tiga konsep ini adalah satu perkara yang sama, iaitu secara
amnya kesemua kumpulan ini mempunyai matlamat untuk membentuk kesedaran
sebagai satu bangsa melalui warisan persejarahan kaum mereka.
Konflik di Bosnia Herzegovina telah berlaku sejak tahun 1875-1878. Bosnia
Herzegovina merupakan salah sebuah negeri di Semenanjung Balkan yang berada di
bawah pemerintahan kerajaan Uthmaniah sejak tahun 1463. Sebelum itu, Bosnia
Herzegovina telah diperintah oleh beberapa kerajaan Kristian Katholik dan Ortodok.
Di antaranya adalah kerajaan Byzantin, Hungary dan Serbia. Perbezaan mazhab di
kalangan kerajaan-kerajaan Kristian yang memerintah telah mewujudkan dua lagi
aliran penganut Kristian di Bosnia Herzegovina iaitu Kristian Katholik dan Kristian
Ortodok selain daripada ajaran Kristian Bogomil yang telah dianuti oleh orang-orang
Kristian di negeri tersebut (Azlizan 2006). Pemberontakan dan konflik yang berlaku
pada tahun 1875 merupakan pemberontakan yang dicetuskan oleh orang-orang
Kristian di Bosnia Herzegovina. Tujuan pemberontakan tersebut pada dasarnya adalah
untuk menggulingkan kerajaan Islam Ottoman dan menggantikannya dengan kerjaan
Kristian. Mereka menggunakan alasan kelemahan pentadbiran kerjaan Ottoman untuk
memberi fokus perkhidmatan sosial dan ekonomi yang baik kepada mereka sebagai
faktor pemberontakan tersebut. Pada 1876, pemberontakan bertukar kepada

peperangan antara Kristian dan Muslim. Walaupun kerajaan berusaha untuk


menyelesaikan pemberontakan tersebut, mereka tidak memberi kerjasama kepada
kerajaan Ottoman. Ini memberi peluang kepada kuasa-kuasa Eropah untuk
campurtangan dalam masalah dalaman kerajaan Ottoman.
Konflik kembali memuncak sebaik berakhirnya rejim pemerintahan Marshall
Tito di Yugoslavia pada tahun 1980, sentimen komunis yang mendominasi rakyat
Yugoslavia telah diganti dengan ideologi nasionalisme dan kesetiaan terhadap etnik.
Pada masa yang sama, krisis ekonomi yang menekan rakyat Yugoslavia pada waktu
itu telah menjadi punca berlakunya ketegangan etnik dan mengakibatkan pembubaran
republik tersebut (Hirsch 2012). Menurut data yang dikeluarkan oleh Women Under
Siege, pada awal tahun 1990-an, populasi Bosnia-Herzegovina terdiri daripada 43%
etnik Serbia, 17% etnik Croatia dan lebih kurang 7% pula mewakili etnik-etnik
minoriti lain. Walaupun orang-orang etnik Bosniak merupakan kumpulan majoriti di
wilayah tersebut, tetapi akses terhadap kuasa didominasi oleh golongan Serbia dan
Croatia disebabkan oleh faktor geografi wilayah tersebut yang berada diantara
Republik Serbia dan Croatia. Perang menuntut kemeredekaan rakyat Bosniak yang
berlangsung hampir lima tahun tersebut telah mengakibatkan siri pembunuhan
beramai-ramai orang awam dan pemerkosaan golongan wanita Bosniak.
Keganasan terus meletus sehingga pada April 1992 apabila kaum Bosnian
Serbs

bertindak ekoran daripada undian Bosnia untuk mencapai kemerdekaan.

Mereka ini bertindak dengan menyerang Sarajevo dan kawasan lain (kebanyakannya
terdiri daripada bandar bermajoriti kaum Muslim) yang dituntut oleh mereka untuk
digabungkan bersama Serbia. Peperangan secara pantas meletus dan mengambil
bentuk bersifatkan etnisiti membabitkan kaum Muslim, Serbs dan Croats berkonflik
sesama mereka untuk menakluki wilayah Bosnia tersebut. Rentetan daripada peristiwa
tersebut, beribu-ribu penduduk Muslim lelaki dikeluarkan secara paksaan dan
kemudiannya dibunuh (Malone 2004). Pemberontak Serbia menyerang dan
membunuh penduduk di penempatan Islam dengan cara yang begitu kejam dengan
merompak, membakar dan memusnahkan seluruh perkampungan dan bandar.

Istilah Bosnian Serbs ini merujuk kepada rakyat Bosnia berketurunan Serbia, Bosnian Croats merujuk
kepada rakyat Bosnia berketurunan Croatia dan Bosnian Muslims merujuk kepada rakyat Bosnia
berketurunan Muslim.

Oleh kerana perang di Bosnia-Herzergovina adalah kebarangkalian daripada


ketidakstabilan etnik yang besar dalam Yugoslavia pada masa itu, dan berikutan
daripada campurtangan negara jiran, Croatia, Serbia dan Montenegro, ia telah
menyebabkan perbahasan yang berpanjangan samada konflik ini adalah perang
saudara atau perang pencerobohan. Kebanyakan orang Bosnia dan Croat, ahli politik
barat dan organisasi hak asasi manusia menyatakan bahawa perang itu adalah perang
pencerobohan oleh pihak Serbia, manakala orang Serb pula menganggapnya sebagai
perang saudara. Pendekatan realis melihat bahawa politik antarabangsa merupakan
matlamat akhir setiap orang atau negarawan dan ini beranggapan bahawa negarawan
sering kali bertindak berdasarkan konsep kepentingan yang berbeza. Dengan itu,
adalah penting sesuatu negara menentukan apakah dia kepentingan nasional yang
terlibat. Kepentingan nasional ini ditentukan oleh tiga pilihan yang ada dalam sesuatu
dasar luar iaitu sama ada pergelutan untuk mengekalkan kuasa, meningkatkan kuasa
atau mempamerkan kuasa (Grieves 1977)
Sebuah perbicaraan telah diadakan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa,
berikutan daripada pengeluaran saman daripada Bosnia-Herzegovina pada tahun 1993
menentang Serbia dan Montenegro mendakwa berlakunya pembunuhan kaum di sana.
Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) membuat keputusan pada 26 Februari 2007
dan menentukan bahawa perang itu bersifat antarabangsa, meskipun Serbia
bertanggungjawab untuk pembunuhan kaum yang dilakukan oleh tentera Serb
daripada Republik Srpska. ICJ juga menyimpulkan lagi bahawa, pihak Serbia telah
gagal untuk mengelakkan pembunuhan kaum yang dilakukan oleh tentera Serb
daripada berlaku dan mereka juga gagal untuk menghukum mereka yang
melakukannya, terutamanya Jeneral Ratko Mladic, dan membawa mereka ke muka
pengadilan. Walaupun terdapat bukti pembunuhan, pengepungan bandar, aktiviti
perogolan besar-besaran, pemusnahan etnik dan penderaan di kem dan pusat tahanan
yang dikendalikan oleh tentera Serb yang berlainan terutama sekali Prijedor, Zvornik,
Banja Luka dan Foa, hakim mengatakan bahawa kriteria pembunuhan beramai-ramai
dengan niat tertentu untuk memusnahkan orang Islam di Bosnia hanya berlaku di
Srebrenica ataupun di Timur Bosnia sahaja pada tahun 1995. Mahkamah juga
menyifatkan bahawa jenayah yang dilakukan sepanjang tahun 1992 hingga 1995

sebagai Perang Kemanusiaan mengikut undang-undang antarabangsa, akan tetapi akta


ini tidak membentuk akta berkaitan pembunuhan kaum.
4.1

Penyelesaian Dan Perjanjian Damai


Penyertaan NATO, semasa Operasi Ketenteraan Terancang pada tahun 1995

menentang kedudukan Tentera Republik Srpska telah mengantarabangsakan konflik


ini, namun ia hanya berlaku pada peringkat akhir konflik sahaja. Konflik ini telah
ditamatkan secara rasmi selepas menandatangani Perjanjian Umum Rangka Untuk
Keamanan di Bosnia-Herzegovina di Paris pada 14 Disember 1995. Rundingan
keamanan telah diadakan di Dayton, Ohio, dan mencapai kata putus pada 21 Disember
1995. Perjanjian ini dikenali sebagai Perjanjian Dayton. Kusas-kuasa besar dunia pada
ketika ini (terutama Amerika dan Rusia) telah berkumpul dan mendesak pemimpin
bagi ketiga-tiga buah negara yang berkonflik untuk menghadiri rundingan di Dyton,
Ohio. Para peserta utama dari rantau ini ialah Presiden Republik Persekutuan
Yugoslavia Slobodan Milosevic (mewakili kepentingan Serb Bosnia kerana ketiadaan
Karadzic), Presiden Croatia Franjo Tudman, dan Presiden Bosnia dan Herzegovina
Alija Izetbegovic dengan Menteri Luar beliau Muhamed Sacirbeg.
Perjanjian Dayton ditandatangani bagi mewujudkan keamanan di rantau
Balkan melalui pembangunan serta kerjasama ekonomi dan sosial, memandangkan
Croatia dan Bosnia Herzegovina berjiran. Selain tujuan utama untuk menggalakkan
keamanan dan kestabilan di Bosnia Herzegovina dan untuk menyokong keseimbangan
wilayah dan di sekitar wilayah-wilayah bekas Yugoslavia (Dyton Peace Agreement
1995).

5.0

ANALISIS KAJIAN

Konflik kemanusiaan 1992-1995 antara etnik Bosniak dengan etnik Serb disifatkan
bercampur baur antara mengerikan, menakutkan dan membinggungkan pelbagai pihak
(Boyce 2006). Ia dianggap seolah-olah tiada nokhtah penyelesaiannya kerana kuasakuasa besar dunia seperti lesu dan tidak proaktif dalam menyelesaikan konflik ini.
Malah terdapat juga negara-negara tertentu menyokong dan terus melaga-lagakan
etnik ini seperti Serbia, Croatia dan Russia.

10

Melihat kepada teori primordial, elemen-elemen seperti perasaan, sentimen


dan harapan dalam sesebuah etnik dalam membina kehidupan yang lebih selamat dan
terjamin amat berperanan sekali. Salah satu unsur yang penting dalam menggerakkan
kekuatan dan kebersamaaan sesama etnik ini seperti yang dijelaskan Geertz (1963)
adalah pertalian darah. Selain menetap di Bosnia-Herzegovina, etnik Serb turut
menetap di Serbia sebagai etnik yang dominan di mana memiliki pemerintahan
sendiri. Atas hubungan darah yang sama, etnik Serb di Serbia telah membantu saudara
mereka sepanjang konflik ini berlangsung. Pertalian darah ini menjadi semakin kuat
sehingga sanggup membekalkan senjata untuk memerangi etnik Bosniak dengan lebih
radikal. Menurut penilaian Mahkamah Keadilan Antarabangsa (2007), beberapa
institusi penting seperti Tentera Rakyat Yugoslav, Tentera Republik Srpska,
Kementerian Dalaman Serbia, Kementerian Dalaman Srpska dan Angkatan
Pertahanan Kawasan Serb telah terlibat dibelakang etnik Serb dari segi bantuan
kewangan dan ketenteraan. Malah pemimpin Serbia secara terbuka menyatakan
sokongan yang kuat dengan menyeru etnik Serb untuk bersatu dalam menghadapi
musuh.
Semangat kebangsaan atau nasionalisme turut mempengaruhi sentimen etnik
Serb untuk berperang secara terbuka dengan etnik Bosniak. Mereka memiliki perasaan
yang sama iaitu bimbang dengan kebangkitan etnik Bosniak yang dikatakan
merancang untuk menubuhkan kerajaan sendiri. Ini boleh mengakibatkan hak etnik
Serb dalam aspek politik, ekonomi dan sosial terancam yang akhirnya mereka
terpaksa berpindah ke negara lain. Presiden Serbia, Slobodan Milosevic juga menyeru
kepada semangat kebangsaan dengan menguatkan Tentera Nasional Yugoslavia dari
sudut latihan ketenteraan dan pembelian senjata. Malah diimbas kembali sejarah,
peperangan mula tercetus apabila etnik Bosniak membuat keputusan mahu merdeka
dan bebas dari cengkaman Serbia. Namun pada Serbia, Bosnia perlu menjadi
sebahagian daripada kawasan jajahannya. Ini secara tidak langsung, berjaya
menaikkan imej beliau sebagai pejuang kebangsaan di mata etnik Serb.
Selain itu, etnik Serb mahu menguasai semua etnik di wilayah Yogoslavia
menerusi bahasa. Bahasa merupakan salah satu elemen yang terkandung dalam teori
primordial oleh Geertz (1963). Justeru, perluasan bahasa juga mempengaruhi
sentimen etnik Serb untuk menguasai wilayah Bosnia-Herzegovina. Etnik Serb telah

11

memaksa etnik lain seperti Bosniak dan Croat untuk menggunakan bahasa mereka
dalam kehidupan seharian. Melalui bahasa ia dapat meluaskan pengaruh dan peranan
etnik Serb dalam lanskap politik terutamanya dalam kalangan generasi muda. Bahasa
juga berperanan dalam membina identiti sesebuah masyarakat sama seperti yang
diusahakan etnik Serb supaya dihormati oleh etnik lain.
Salah satu impian Presiden Serbia Slobodan Milosevic, adalah mahu
mewujudkan sebuah wilayah khas untuk etnik Serb dikenali sebagai Negara Serbia
Raya atau Greater Serbia (Petkovic 2009). Sentimen wilayah ini membolehkan etnik
Serb lebih bersemangat dalam menentukan masa depan mereka. Rancangan beliau ini
meliputi sebahagian besar kawasan kerajaan Bosnia-Herzegovina di mana majoritinya
didiami oleh etnik Bosniak. Kawasan yang diimpikan beliau ini subur dengan hasil
bumi seperti pertanian dan perladangan. Ia amat strategik dan penting untuk
kelangsungan masa depan etnik Serb dalam aspek keselamatan makanan atau food
security. Untuk mewujudkan impian yang menyatukan etnik Serb ini, etnik selainnya
seperti etnik Bosniak perlu dihapuskan bagi menjadikan projek mega ini berjaya.
Agama turut mempengaruhi sentimen etnik Serb dalam berhadapan dengan
etnik Bosniak. Etnik Serb yang menetap di Bosnia-Herzegovina berasa bimbang akan
usaha penubuhan sebuah kerajaan Islam oleh etnik Bosniak di mana turut mengancam
seluruh Eropah yang beragama Kristian (Anderson 1995). Etnik Serb majoritinya
beragama Kristian Orthodoks menolak kewujudan kerajaan yang berlandaskan syariah
Islam sama sebagaimana yang dialami moyang mereka ketika pemerintahan Kerajaan
Turki Othmaniyah untuk tempoh yang lama. Kebimbangan yang sama turut dirasai
etnik Croat yang beragama Kristian Katolik. Justeru atas sentimen agama inilah Rusia,
Serbia dan Croatia menyokong dan membantu etnik yang beragama Kristian bagi
menghalang usaha etnik Bosniak ini.
Asasnya dapat difahami bahawa etnik Serb yang berada di BosniaHerzegovina dan Serbia saling bersatu dan bekerjasama atas talian persaudaraan,
emosi, sentimen dan perasaan yang sama apabila berasa kehidupan mereka mula
diancam dengan etnik Bosniak dan Croat. Ini sama dinyatakan McKay (1982) bahawa
primordialisme sebagai focuses our attention on the great emotional strength of
ethnic bonds. Emosi yang sama lahir dari kalangan etnik Serb di Serbia apabila
memikirkan nasib dan masa depan saudara mereka di Bosnia-Herzegovia jika etnik

12

Bosniak berkuasa kelak. Ia memberi gambaran bahawa penindasan, kekejaman dan


ketidakadilan akan berlaku dalam pemerintahan yang didominasi etnik Bosniak sama
seperti yang dialami mereka sewaktu pemerintahan kerajaan Turki Othmaniyah
dahalu. Kebimbangan ini menambahkan lagi perasaan etnik Serb supaya tidak lega
dan mengambil sikap berjaga-jaga atau curiga dengan setiap tindak tanduk etnik Serb.
Perbezaan negara tidak menjadi penghalang kepada etnik Serb untuk membina
kekuatan dari segi sokongan moral, kewangan dan ketenteraan walaupun terpaksa
menggunakan jalan kekerasan seperti pembunuhan beramai-ramai ke atas etnik
Bosniak. Ini dikuatkan lagi dengan penglibatan beberapa institusi strategik dalam
kerajaan Serbia di mana memiliki sumber kewangan dan kekuatan ketenteraan yang
berskala besar. Ini dapat dilihat menerusi operasi ketenteraan Serbia telah melibatkan
laluan darat dan udara dengan membunuh etnik Bosniak tanpa mengenal umur dan
jantina. Perbezaan etnik dari aspek bahasa, budaya dan agama menjadikan etnik Serb
semakin rancak menjalankan operasi mereka walaupun membatasi nilai kemanusiaan
dan norma undang-undang antarabangsa. Matlamat tidak menghalang etnik Serb
untuk melakukan tindakan diluar logik akal demi menuntut sebuah kuasa untuk jangka
masa yang panjang.
Konflik kemanusiaan antara etnik ini dari prespektif teori pilihan rasional pula
dilihat menerusi individu atau kelompok kaum yang kuat mempunyai matlamat dan
kecenderungan yang berbeza dan bertindak untuk memaksimumkan ganjaran material
dan kedudukan sosial. Konflik di Bosnia Herzegovina disebabkan oleh pengisytiharan
kemerdekaan oleh Croatia dan Bosnia daripada Serbia, pengiktirafan Eropah ke atas
kedua-dua buah Negara tersebut, dan perang Croatia-Serbia. Walaupun peperangan
singkat tetapi bersifat ganas dan kejam. Keganasan telah meletus pada April 1992
apabila etnik Serb bertindak ekoran daripada undian Bosniak untuk mencapai
kemerdekaan. Hal ini menyebabkan etnik Bosniak bertindak dengan menyerang
Sarajevo dan kawasan lain di mana kebanyakannya terdiri daripada bandar yang
majoritinya didiami etnik Bosniak. Pihak Serb menuntut supaya Bosnia Herzegovina
digabungkan bersama Serbia. Peperangan secara pantas meletus dan mengambil
tindakan yang bersifat etnisiti dan membabitkan agama, Serbs dan Croats berkonflik
sesama mereka untuk menakluki wilayah Bosnia tersebut. Akibat daripada rentetan

13

daripada peristiwa tersebut, beribu-ribu penduduk muslim lelaki dikeluarkan secara


paksaan dan kemudiaanya dibunuh.
Sikap etnik Serb yang berhasrat menguasai semua etnik di Yugoslavia telah
mencetuskan konflik. Etnik Serb memaksa etnik di Yugoslavia supaya menggunakan
bahasa Serb dan menganut Kristian Orthodoks. Etnik Serb juga menyebarkan
propaganda yang mana etnik Serb akan menjadi mangsa penindasan Pope, umat islam,
keturunan Croat dan Albania. Hal ini bertujuan etnik Bosniak hendak menubuhkan
sebuah negara Islam fundamentalist di Bosnia. Perdana Menteri Serbia iaitu Slobodan
Milosevic adalah orang yang bertanggungjawab mencetuskan konflik dengan
menyebarkan dakyah kononnya mereka akan dimusnahkan oleh pihak musuh. Para
pemimpin etnik Serb telah berjaya menanamkan perasaan ketakutan dalam kalangan
etnik Serb keseluruhannya. Dakyah-dakyah tersebut telah menyakinkan etnik Serb
bahawa mereka terpaksa mempertahankan diri. Etnik Bosniak juga tidak pernah
bercita-cita menubuhkan Negara Islam Fundamentalis. Pendekatan teori pilihan
rasional ialah apabila individu gagal memaksimumkan kepuasan melalui pelbagai
dimensi kumpulan sosial yang wujud dalam masyarakat, ia akan berpaling kepada
soal-soal keagamaan dan ketuhanan.
Slobodan Milosevic dikenali sebagai pemimpin nasionalis Serbia yang mahu
mewujudkan Negara Serbia Raya (Greater Serbia) juga bercita-cita tinggi untuk
menjadikan etnik Serb sebagai satu bangsa yang kuat dan berkuasa.. Beliau bermain
dengan sentimen nasionalisme dan perkauman Serbia. Milosevic telah berjaya
menawan hati rakyat Serbia dengan wawasannya untuk mewujudkan gagasan Serbia
Raya, suatu wawasan politik yang menggabungkan semua wilayah tradisi Serbia,
bukan sahaja di Serbia malah di Croatia dan Bosnia- Herzegovina. Wawasan inilah
yang membawa perang di Bosnia. Pendekatan dalam hal ini menjadikan kerangka
teori pilihan rasional iaitu tingkah laku individu merupakan fungsi sentimen peribadi
dan kepercayaan terhadap kelompoknya lebih kuat berbanding kelompok lain.

14

6.0

KESIMPULAN

Konflik antara etnik Bosniak dan Serb selama empat tahun telah mengakibatkan
banyak kemusnahan harta benda dan mengorbankan ratusan ribu nyawa orang awam
yang tidak bersalah. Persengketaan antara kedua-dua etnik ini menunjukkan bahawa
mereka tidak mampu menerima kewujudan antara satu dengan yang lain walaupun
pernah dianggap sebagai model negara berbilang etnik yang paling harmoni di dunia
ketika itu. Justeru kajian ini menyimpulkan bahawa kumpulan etnik dilihat sebagai
kumpulan individu yang mempunyai perasaan kekitaan yang berasaskan kepada trend
kebudayaan seperti agama, bahasa dan sosial mereka dan dari satu rumpun bangsa
yang mempunyai keturunan yang sama disamping matlamat bertindak dalam konflik
dengan merasakan dirinya tidak terikat dengan negara lain, bersiap sedia untuk
menghalakan sumber-sumbernya sendiri untuk kepuasan sendiri dan bersedia
menerima faedah atau menanggung kesusahan akibat daripada tindakan-tindakannya
melalui kriteria kepentingan nasional. Kebangkitan terhadap rasa kesedaran inilah
yang akan memberi implikasi kepada tingkah laku atau tindak tanduk politik
kumpulan tersebut.
Kekejaman yang dilakukan oleh golongan pelampau etnik Serb terhadap etnik
Bosniak merupakan kejadian dan peristiwa tragis kepada penduduk tempatan yang
terpaksa mengharungi peristiwa pahit berkenaan. Kehadiran badan pengaman
daripada luar dan dalam, badan kerajaan, bukan kerajaan serta individu dan pemimpin
masyarakat yang mahukan keamanan telah berjaya menghentikan kekejaman daripada
terus berlaku. Campur tangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang telah
menghantar pasukan pengaman di bawah United Nation Protected Force
(UNPROFOR) pada Mac 1992 bagi menghentikan kekejaman yang dilakukan
pengganas Serb sedikit sebanyak memberikan jaminan keselamatan kepada penduduk
Bosnia.8

Pasukan ini mempunyai kekuatan seramai 23 549 orang anggota daripada seluruh dunia termasuklah
daripada Malaysia.

15

RUJUKAN
Alijah Gordon. 1994. Bosnia: Saksian Sah Jenayah-Jenayah Perang Dari Mulut
Mereka Yang Pernah Menjadi Mangsa. Terjemah oleh Noor Khairiyati
Mohd Ali. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd dan
Badan Penyelidikan Kemasyarakatan Malaysia.
Anderson, D. 1995. The Collapse of Yugoslavia: Background and Summary.
Commonwealth of Australia: Department of the Parliamentary Library.
Azlizan Mat Enh. 2006. Reaksi Kuasa Besar dalam Konflik di Bosnia Herzegovina
1875-1878. Jurnal Sejarah, Politik dan Strategi. Bil. 33. Bangi: Universiti
Kebangsaan Malaysia.
_____. 2009. Bosnia- Herzegovina: Konflik 1875-1878 Dan Reaksi KuasaKuasa Besar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Berlin, I. 1958. Two Concepts of Liberty. New York: University Press.
Boyce, S. 2006. Bosnia: War, History and Nationality. Center for Russian and East
European Studies: University of Michigan.
Chamil Wariya. 1989. Dasar Luar Era Mahathir. Kuala Lumpur: Fajar Bakti,
Coleman JS. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University.
Press
Downs, Anthony, 1957. An Economic Theory of Democracy. Harper and Row, New
York,
Friedman dan Hechter. 1988. The Constribution Of Ration Choice Theory to
macrosociolical Research. Sociol.Thoery
Geertz, C. 1963. Old Societies and New States. New York: Free Press.
General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina. 1995
Hechter and Kanazawa. 1993. Group Solidarity And Social order in Japan
.J.Theor.Polit.
Hirsch,

M.L.
8
Februari
2012.
Women
Under
Siege:
Bosnia.
http//www.womenundersiegeproject.org/conflicts/profile/bosnia (Diakses pada
11 Disember 2015)

ICJ. 2007. Summary of the Judgement: Application of the Convention on the


Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. The Hague:
International Court of Justice
Malcom, Noel. 1996. Bosnia: A Short History. London: Papermac

16

Malone, D.M (ed.). 2004. The UN Security Council From the Cold War to the 21st
Century. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
McKay, J. 1982. An Exploratory Synthesis of Primordial and Mobilizationist
Approaches to Ethnic Phenomena. Ethnic and Racial Studies 5 (4): 397.
Michael Banton. 1985. Racial and Ethnic. Cristopher Bagley American Journal Of
Sociology,University Of Chicago Press
Nor Azizan Idris. 2005. Etnisiti dan Ideologi dalam Hubungan Malaysia-China. Dlm.
Sity Daud dan Zarina Othman (pnyt). Politik dan Keselamatan. Bangi:
Universiti Kebangsaan Malaysia.
Petkovic, T. 2009. Fight for Great Serbia: Myth and Reality. Center for Southeast
Europe Working Paper Series 3.
Ronald L. Watts, Federalism. 1981. Regionalism and Political Integration, Dalam
David Cameron (Ed). Regionalism and Supra Nationalism. (Montreal : The
Institute For Research and Public Policy
Shils, E. 1960. Political Development in the New States. Comparative Studies in
Society and History 2: 265-292, 379-411.
Theodore A. Couloumbis and James H. Wolfe. 1978. Introduction To Onternational
Relations.Power and Justice. New Jersey
Thomas c. Schelling. 1979. Micromotives and Macrobehavior. Johnson Gradute
School Of Management,Corneel University, sage Publications,inc
Thomas Hobbes. 1968. Leviathan. Harmondsworth: Penguin Books
Ward, Hugh, David dan Gerry Stokker.2002. Theory and Methods in Political
Science. Palgrave McMillan,
Zarina Othman. 2006. Neorealisme dan Institusionalisme dalam Perang dan
Keamanan. Dlm. Ghazali Mayudin, Jamaie Hamil, Sity Daud dan Zaini
Othman (pnyt). Demokrasi Kepimpinan dan Keselamatan dalam Politik
Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia