Anda di halaman 1dari 45

Hegemoni Barat Terhadap Politik, Ekonomi dan Budaya di Malaysia

Esei ini dikarang oleh saya, Rolando Robert dengan Hari Prasad, Bennikah Sibin, Kuek
Siew Phey dan Ky Hoo untuk tugasan berkumpulan kelas Tamadun Islam dan Asia
Tenggara (TITAS) pada semester 1 sesi 2010/2011.

PENGENALAN

Abad ke-20 membawa kepada bermulanya perkembangan pesat sains dan teknologi
maklumat yang luar biasa. Kepesatan yang begitu cepat dan canggih ini berjaya
menciptakan peradaban moden yang menjanjikan pelbagai kemajuan dan kemudahan,
sekaligus memenuhi segala tuntutan arus kemodenan. Perubahan dari segi teknologi
perkomputeran, telekomunikasi, genetik dan bioteknologi ini juga membawa kepada
dilema baru dalam politik, ekonomi dan budaya di Malaysia.

Semua ini berkait rapat dengan proses globalisasi yang hangat diperkatakan semenjak
bermulanya abad ke-21. Proses persejagatan sukar untuk diungkap dengan kata-kata
kerana fenomena ini adalah sangat rumit. Dalam usaha merumuskan takrifan
globalisasi, kita perlu menekankan kepentingan[1]:

Percambahan hubungan sosial dan ekonomi.

Komunikasi dan perhubungan lain secara intensif.

Penembusan amalan ekonomi dan sosial.

Kemunculan prasarana global.

Gagasan dunia tanpa sempadan adalah sesuatu yang nyata dan dapat dirasakan.
Perkembangannya dimangkinkan kemajuan teknologi. Ia mampu memperbaiki taraf
hidup, meningkatkan persefahaman, dan menyatukan masyarakat seantero. Menurut
M. Bakri Musa, globalisasi di zaman moden ini bukan sahaja berdasarkan ideologi, ilmu
pengetahuan dan ekonomi turut menjadi pemacunya[2]. Justeru, globalisasi telah
menjadikan kita masyarakat global melalui perhubungan sejagat.

Secara kontrasnya, proses persejagatan juga menjadikan dunia kurang kepelbagaian


dan lebih homogen. Wujud dominasi oleh peneraju utama kemajuan, iaitu negaranegara utara khususnya Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah yang dapat
menangkis tekanan perubahan serta boleh secara sesuka hati memanipulasi dunia
untuk menyebarkan agenda-agenda mereka. Perihal inilah yang dikatakan sebagai
hegemoni Barat yang semakin menular di seluruh dunia termasuklah di Malaysia dan
ianya semakin jelas sejak akhir-akhir ini.Fenomena yang disebut sebagai hegemoni
Barat ini ialah apabila Barat menggunakan kuasanya sebagai kuasa terbesar dunia
untuk menguasai politik, ekonomi, dan budaya negara-negara lain. Dalam tugasan ini
kami akan membincangkan secara tuntas tentang hegemoni Barat terhadap Malaysia
dalam ketiga-tiga aspek tersebut.

HEGEMONI BARAT TERHADAP POLITIK DI MALAYSIA

Apakah maksud politik dalam konteks manusia dan tamadun? Menurut Aristotle,
manusia adalah makhluk politik secara semulajadi[3]. Manusia lebih cenderung untuk
hidup secara berkelompok. Namun, mereka mereka mempunyai sifat-sifat seperti
tamak dan cemburu yang menyebabkan konflik dan peperangan antara satu sama lain.
Walaubagaimanapun, manusia turut cenderung bekerjasama untuk merealisasikan
matlamat mereka. Semua kegiatan dan aktiviti manusia serta perhubungan manusia
bersifat politik. Sifat ini diamalkan apabila manusia mula hidup bermasyarakat. Ilmu
politik adalah ilmu mengenai:

Cara untuk mengawal dan mengurus aktiviti manusia dalam kehidupan


bermasyarakat.

Cara-cara individu atau manusia mengawal tindak-tanduk individu atau manusia


lain.

Satu kaedah menyelesaikan masalah, persengketaan, dan perbalahan yang


timbul dalam perhubungan manusia secara berkompromi, bertolak ansur, aman,
dan berkesan.

Kaedah dalam mana-mana anggota masyarakat menghujah dan mencari


penyelesaian ke atas nilai-nilai yang penting dalam masyarakat.

Definisi khusus politik adalah konsep umum yang merangkumi semua kegiatan,
institusi, dan proses menguruskan pentadbiran unit politik seperti negara, kuasa,
kerajaan, dan institusi yang berhubung dengan pemerintahan, idea-idea politik, serta
peranan pihak berkuasa, individu, kumpulan, dan masyrakat dalam proses politik
(yakni, proses pengagihan nilai-nilai terhad dalam masyarakat oleh pihak berkuasa).
Tanpa politik, sistem tamadun mungkin akan runtuh dan tidak dapat dibangunkan lagi.
Zaman kegemilangan sesebuah tamadun bergantung pada sistem politik juga dan
mekanisme pelaksanaan sistem tersebut. Terdapat pelbagai sistem politik di seluruh
dunia. Sistem tersebut boleh dikategorikan sebagai sistem feudal, monarki, republik dan
lain-lain. Tetapi, kebanyakkan sistem politik negara-negara di Asia mempunyai
pengaruh dari Barat; negara Malaysia tidak terkecuali. Malaysia mengamalkan sistem
Demokrasi Beraja. Demokrasi, adalah sistem politik yang diperkenalkan oleh negara
Yunani kuno dan ianya merupakan sistem pemerintahan paling popular dalam kalangan
negara-negara dunia pertama dan ketiga.

1.1 PERLEMBAGAAN

Sistem perlembagaan di Malaysia juga mempunyai pengaruh dari Barat. Perlembagaan


adalah undang-undang tertinggi dalam sesbuah negara. Ia menjadi panduan kepada
pentadbiran untuk mentadbir negara dengan lebih sistematik. Sistem perlembagaan
negara kita adalah Raja Berperlembagaan di mana Duli Yang Maha Mulia Yang
DiPertuan Agong memegang status sebagai ketua negara tetapi kuasa baginda masih
tertakluk di bawah perlembagaan. Perlembagaan juga diiktiraf sebagai dokumen
undang-undang bertulis berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan
Perlembagaan Kemerdekaan 1957.

Perlembagaan tersebut dirangka oleh Suruhanjaya Reid pada tahun 1956. Fakta
sejarah tersebut jelas membuktikan bahawa sistem politik Barat mula diterap ke dalam
sistem politik kita sebelum kemerdekaan. Menurut Profesor A.V. Dicey, perlembagaan
menentukan pengagihan kuasa sesebuah negara dan menunjukkan identiti negara
tersebut.

1.2 DOKTRIN PENGASINGAN KUASA

Di samping itu, sistem politik Malaysia menjadi terkenal kerana amalan doktrin
pengasingan kuasa. Doktrin pengasingan kuasa bertujuan untuk mengekalkan
pertindihan kuasa iaitu tiada pihak yang akan terlibat dalam setiap aspek pemerintahan
negara. Selain itu, pengamalan doktrin ini mengelakkan penyalah gunaan kuasa akibat
pemusatan kuasa. Namun begitu, terdapat perbezaan antara pengasingan kuasa di
Malaysia dan di Barat. Walaupun sistem ini berasal dari Barat, sistem Malaysia
mengutamakan doktrin yang menggunakan kuasa relatif antara tiga badan paling
tertinggi dalam sistem politik iaitu badan legislatif, badan eksekutif, dan badan judisiari.

Ketiga-tiga kuasa tersebut berkongsi pengurusan dan menyokong sistem saling


bergantung. Yang Dipertuan Agong (YDPA), sebagai ketua negara, mempunyai kuasa
tertinggi dalam ketiga-tiga badan tersebut. Sistem badan juga dipengaruhi oleh sistem
Barat yang menggunakan sistem yang sama. Sistem tersebut diperkenalkan oleh
seorang pemikir politik di Perancis. Perkara pokok tentang pengasingan kuasa ialah
untuk menetapkan tiada orang atau pihak yang sama akan dipertanggungjawabkan
untuk menggubal undang-undang dan melaksanakannnya. Maksudnya, jika konsep ini
diamalkan sepenuhnya, tiada sesiapapun dari ketiga-tiga cabang pemerintahan boleh
mengambil bahagian dalam fungsi cawangan lain. Pihak eksekutif sepatutnya tidak
boleh menjadi seorang ahli badan perundangan dan badan kehakiman seharusnya
bebas dari campurtangan pihak eksekutif dan legislatif.

Seperkara yang tidak boleh dipisahkan dalam membicarakan doktrin pengasingan


kuasa ialah konsep check and balance (kawalan dan imbangan). Ia membawa
maksud bahawa ketiga-tiga cabang pemerintahan itu mesti berdiri sama tinggi, duduk
sama rendah. Tiada satu pun yang lebih agung berbanding yang lain dan sebaliknya.
Hal yang sedemikian adalah untuk mengelakkan timbulnya ketidakadilan dan
ketaksamarataan akibat pemusatan kuasa oleh mana-mana satu cabang pemerintahan
tersebut. Bak kata Lao Tzu, pengasas Taoisme, kurang pemimpin melakukan atau
berkata sesuatu lebih gembiralah rakyatnya; berlebihannya pemimpin bersifat angkuh
dan bercakap besar, lebih malanglah rakyatnya. Petikan itu masuk akal jika berlaku
pemusatan kuasa akibat gagalnya implementasi doktrin pengasingan kuasa dan
konsep check and balance. Menurut perkara 4, fasal 1 Perlembagaan Persekutuan,
badan kehakiman boleh mengisytiharkan sesuatu akta yang digubal badan legislatif
bercanggah dengan perlembagaan dan akta itu akan dimansuhkan sejauh mana ia
bercanggah. Pada masa yang sama, perkara 122B Perlembagaan Persekutuan
memperuntukkan bahawa perlantikkan kehakiman ke mahkamah-mahkamah tertinggi
adalah dibuat oleh pihak eksekutif. Ini adalah testimoni bahawa terdapat campur tangan
antara badan-badan berkuasa. Pihak eksekutif pula dikawal oleh parlimen dan
bertanggungjawab ke atasnya. Oleh yang sedemikian, sistem pengasingan kuasa

beserta dengan konsep check and balance nampaknya bukanlah sistem yang
sempurna.

1.3 DEMOKRASI

Sistem pentadbiran di Malaysia adalah sistem Demokratik. Sistem demokrasi di


Malaysia adalah serupa dengan sistem Westminster di British. Demokrasi di Malaysia
ialah Demokrasi Berparlimen di mana terdapat dua dewan di parlimen; Dewan Negara
yang dianggotai Senator dan Dewan Rakyat yang dianggotai Wakil Rakyat ataupun
Member of Parliament (MP). Sistem Demokrasi berparlimen di Malaysia terletak di
bawah pentadbiran YDPA sebagai ketua negara. Perlembagaan negara telah digubal
dengan mengadakan syarat-syarat untuk pengamalan sistem ini. Salah satu syarat
dalam sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kepada tiga bahagian dalam
pemerintahan; Perundangan, judisiari dan legislatif.

Dewan Negara ialah Senat bagi Persekutuan Malaysia. Ia bertindak sebagai dewan
perwakilan rakyat yang tertinggi di Malaysia. Dewan Negara merupakan salah satu
daripada dua dewan dalam parlimen, selain Dewan Rakyat. Dewan Negara terdiri
daripada 70 orang Senat dan tugas mereka ialah mengkaji semula dan meluluskan
rang undang-undang yang dibawa naik oleh Dewan Rakyat. Kedua-dua dewan perlu
meluluskan rang undang-undang yang dibuat sebelum ianya dihantar kepada YDPA
untuk diperkenankan Baginda.

Manakala, Dewan Rakyat pula terdiri daripada wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui
pilihanraya. Semua rang undang-undang perlu diluluskan oleh kedua-dua dewan
sebelum diperkenankan oleh YDPA dan kemudian diwartakan. Rang ini akan melalui
tiga bacaan dalam persidangan Dewan Rakyat:
1. Bacaan pertama ialah untuk memperkenalkan rang undang-undang tersebut.

2. Bacaan kedua ialah untuk dibincang dan dibahas oleh ahli-ahli yang berhormat.
3. Pada bacaan ketiga, menteri yang memperkenalkan rang undang-undang
tersebut akan mencadangkan dibuat satu undian ke atasnya.
Kebanyakkan undang-undang memerlukan sokongan majoriti mudah sahaja untuk
diluluskan. Namun, dalam beberapa keadaan, majoriti dua pertiga adalah diperlukan.
Seperti dalam hal pemindaan perlembagaan. Setelah diluluskan oleh Dewan rakyat,
rang undang-undang itu kemudiannya dihantar ke Dewan Negara dan proses bacaan
sebanyak tiga kali akan diadakan sekali lagi.

Jika diluluskan, rang undang-undang itu akan dipersembahkan kepada YDPA untuk
dipertimbangkan dalam tempoh 30 hari. Jika baginda tidak bersetuju, rang undangundang itu akan dikembalikan ke Parlimen bersama-sama dengan beberapa cadangan
pindaan. Parlimen kemudiannyan harus mengkaji semula rang undang-undag tersebut
dan pindaannya dan mengembalikannya semula kepada jika rang undang-undang
tersebut diluluskan semula. YDPA mempunyai 30 hari lagi untuk memberikan perkenan
diraja. Setelah tamat tempoh itu, rang undang-undang tersebut dianggap telah
diluluskan sebagai undang-undang yang boleh berkuatkuasa dan diwartakan.

1.4 PERSAMAAN SISTEM POLITIK MALAYSIA DENGAN SISTEM POLITIK BARAT

Di United Kingdom, ketua negaranya adalah Ratu Elizabeth II. Parlimen juga terdiri
daripada 2 dewan, dengan sebuah dewan atas iaitu Dewan Pertuanan, dan sebuah
dewan bawahan iaitu Dewan Rakyat. Ratu adalah komponen ketiga Parlimen. Dewan
Pertuanan mempunyai dua jenis ahli: Tuan Rohaniah (ketua biskop Gereja England)
dan Tuan Temporal (para ahli Bangsawan); ahli-ahlinya tidak dipilih oleh penduduknya
tetapi dilantik oleh kerajaan terdahulu atau kini. The House of Commons terdiri
daripada ahli yang dipilih secara demokrasi, iaitu melalui pilihanraya yang diadakan
sekali dalam 5 tahun, sama seperti sistem pilihanraya di Malaysia. Kedua Dewan

bermesyuarat dalam bilik berpisah dalam Istana Westminster (umumnya digelar


sebagai "Dewan-dewan Parlimen"), di Bandar raya Westminster di London.

Menurut teori, kuasa perundangan dipegang oleh Ratu; dalam amalan pada zaman
moden, kuasa perundangan sebenarnya dipegang oleh Dewan Rakyat. Raja biasanya
bertindak atas nasihat Perdana Menteri dan kekuasaan baginda di dalam Dewan
Pertuanan adalah terhad. Ada tiga elemen pada Parlimen: Mahkota, Dewan Pertunan,
dan Dewan Rakyat. Ketiga-tiga komponen ini adalah berpisah dari sesama sendiri;
tiada individu boleh menjadi ahli dalam lebih dari satu komponen. Ahli-ahli Dewan
Pertuanan dilarang mengundi sewaktu pilihanraya untuk memilih ahli-ahli Dewan
Rakyat; Raja, secara konvensional tidak mengundi, walaupun tanpa halangan oleh
undang-undang untuk beliau berbuat sedemikian.

Semua rang undang-undang harus diluluskan oleh Dewan Rakyat untuk menjadi
undang-undang dan ia mengawal kadar percukaian dan bekalan wang ke kerajaan.
Menteri-menteri kerajaan (termasuk Perdana Menteri) harus menjawab soalan-soalan
mengenai rang undang-undang tersebut di Dewan Rakyat dan ada sebilangan
suruhanjaya pilihan yang meneliti isu-isu dan tugas-tugas khusus kerajaan. Ada juga
mekanisme yang membenarkan Dewan Rakyat untuk membawa ke perhatian kerajaan
isu-isu khusus mengenai para pengundi mereka. Ini adalah persamaan antara sistem
politik Malaysia dengan British.

Selain itu, sistem pilihanraya di negara Malaysia turut mempunyai pengaruh Barat.
Sistem pilihanraya adalah asas untuk mewujudkan negara demokrasi. Pilihan raya
diadakan agar rakyat mempunyai kuasa mutlak dalam menguruskan negara mereka.
Kesimpulannya, kerajaan demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Untuk memastikan sistem pilihanraya adil dan saksama, Suruhanraya Pilihanraya
(SPR) ditubuhkan secara khas agar tidak berlaku penyelewengan.

Sehingga kini, sistem kerajaan Malaysia dan dasar-dasar yang dilaksanakan


mempunyai pengaruh Barat. Di dalam dunia yang saling berhubung-kait, relevan
perbezaan antara antara domestik atau tempatan, asing atau antarabangsa, semakin
terhapus[4]. Walaubagaimanapun, terdapat beberapa kesan-kesan negatif melalui
implementasi sistem kerajaan Barat oleh Malaysia. Antaranya, ialah pemusatan kuasa
oleh badan eksekutif kian menonjol. Ketiga-tiga badan tersebut tidak lagi mematuhi
Doktrin Pengasingan Kuasa. Contohnya, badan kehakiman hanya mempunyai kuasa
dalam melaksanakan dan mentasfirkan undang-undang, tidak lebih dari itu. Contoh isu
ini adlah seperti yang berlaku di Perak; badan kehakiman telah campur tangan dalam
isu Dewan Undangan Negeri yang melibatkan pemecatan speaker Dewan Undangan
Negeri. Ini bermaksud badan kehakiman lari dari bidang kuasa dan mencampuri dalam
bidang kuasa imuniti speaker. Isu tersebut dipengaruhi oleh satu peristiwa yang berlaku
di Amerika.

Selain itu, cara pemakaian di parlimen turut dipengaruhi juga Barat. Sepatutnya, ahli
parlimen harus mengekalkan identiti Malaysia dengan memakai baju tradisional. Tetapi,
apa yang berlaku adalah mereka mengikuti cara pemakaian orang Barat. Politik wang
juga semakin berleluasa dalam negara, khususnya, sewaktu pilihanraya atau semasa
berkempen. Oleh itu, ahli-ahli politik di Malaysia perlu lebih berhati-hati dengan
pengaruh-pengaruh yang datang dari barat.

HEGEMONI BARAT TERHADAP EKONOMI DI MALAYSIA

Ekonomi merujuk kepada sumber yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan
perkhidmatan yang digunakan dalam proses pengeluaran. Hegemoni barat terhadap
ekonomi bukan sahaja wujud di negara-negara dunia ketiga, tetapi juga di negara
membangun seperti Malaysia. Negara-negara membangun rata-ratanya menjadi

mangsa globalisasi dalam bentuk penjajahan baru akibat daripada perniagaan mata
wang dan manipulasi angka tertentu yang dimasukkan ke dalam komputer di bilik-bilik
transaksi perniagaan mata wang yang mampu mengkucar-kacirkan bursa saham dan
menjatuhkan nilai mata wang dunia tertentu seperti yang berlaku semasa kegawatan
ekonomi Asia pada tahun 1997[5]. Hal ini disebabkan negara kita masih bergantung
kepada Barat kerana ekonomi negara-negara di Barat lebih mapan dan penguasaan
mereka ke atas pasaran dunia sangat kukuh. Hal ini berkait rapat dengan kekalahan
blok komunis dan kebangkitan kapitalisme selepas perang dingin. Selepas itu,
penguasaan Barat terhadap ekonomi global semakin mapan kerana tiada kuasa lain
yang mampu menyaingi mereka. Kapitalisme menjadi sistem ekonomi global yang tiada
tandingan, seterusnya mengenakan tekanan terhadap negara-negara di seluruh dunia
untuk menswastakan industri-industri dan menghapuskan kawal-atur (deregulasi) untuk
perdagangan bebas dan komunikasi.

Kebangkitakitan
membolehkan

Kapitalisme
Barat

meluaskan

dan

Kejatuhan
pengaruh

mereka

Komunisme
terhadap

ekonomi negara-negara lain.

Sejak dahulu kala, negara Barat berhasrat untuk menguasai sumber ekonomi di
Malaysia. Negara kita kaya dengan sumber semulajadi seperti balak, rempah, dan hasil
galian seperti gas asli dan timah. Tidak hairanlah jika semasa era pasca-kemerdekaan,

pihak Barat sentiasa memikirkan mekanisme bagi menguatkan pengaruh mereka dalam
ekonomi Malaysia. Mereka mendesak negara-negara lain untuk menerima polisi
mereka melalui organisasi-organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Perdagangan
Antarabangsa ataupun World Trade Organization (WTO) dan Kesatuan Eropah ataupun
European Union (EU). Tujuan mereka kononnya supaya sistem ekonomi global lebih
adil dan terbuka, namun ia merupakan cara Barat untuk menindas negara-negara yang
tidak semaju mereka termasuklah Malaysia.

Selain itu, Tabung Kewangan Antarabangsa ataupun International Monetary Fund (IMF)
disediakan untuk memberi pinjaman kewangan untuk negara-negara yang dilanda krisis
kewangan. Namun, ia hanyalah suatu perangkap oleh pihak Barat untuk menakluki
ekonomi negara yang meminjam dari IMF. Rasionalnya ialah oleh kerana IMF itu
sebuah tabung, dan semestinya akan ada penderma yang meyimpan wang mereka ke
dalam tabung tersebut. Penderma tersebut tidak lain dan tidak bukan terdiri daripada
negara-negara Barat yang kaya dan berkemampuan dari segi kewangan. Jika
sesebuah negara meminjam wang daripada IMF, sudah pasti negara Barat akan
mengambil kesempatan terhadap negara tersebut. Hal ini adalah kerana wang tersebut
secara sah dimiliki mereka. Maka, mereka mempunyai hak untuk memutuskan
bagaimana wang tersebut digunakan atau dibelanjakan. Semasa kegawatan ekonomi di
Malaysia pada tahun 1997-98, negara kita didesak oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa
Bersatu (PBB) untuk meminjam wang dari IMF. Akan tetapi, negara kita di bawah
pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak berbuat sedemikian kerana beliau
menyedari helah oleh pihak Barat. kita akhirnya berjaya menyelesaikan kemelut
ekonomi tersebut atas jasa Tun Dr. Mahathir Mohamad.

Namun begitu, masih terdapat banyak cara yang dipraktikkan pihak Barat untuk
menguasai ekonomi Malaysia. Manifestasi perihal ini ialah pengenalan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelaburan Langsung Asing di Malaysia.

2.2 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

Malaysia merupakan ahli bagi Pertubuhan Perdagangan Antarabangsa. Dengan


adanya Kawasan perdagangan bebas, sama ada multilateral seperti North America
Free Trade Area (NAFTA) dan ASEAN Free Trade Area, ataupun bilateral seperti
Singapore New Zealand Free Trade Area, maka sekatan tarif yang dikenakan
terhadap produk-produk import serta eksport dikurangkan. Skop FTA di negara
membangun seperti Malaysia masih kecil dan tidak ekstensif. Malaysia masih dalam
proses rundingan dengan Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah. Mereka masih
mengkaji kesan pelaksanaan FTA terhadap perusahaan kecil sederhana di Malaysia[6].

Kajian mereka mendapati bahawa perihal barang-barang, perkhidmatan, pelaburan,


warta kerajaan dan harta intelek berkemungkinan besar akan mendatangkan kesan
buruk terhadap perusahaan kecil sederhana Malaysia. Ia juga menyatakan bahawa
perusahaan kecil sederhana di Malaysia tidak akan mendapat faedah daripada FTA
akibat kegagalan mengambil kesempatan terhadap peluang pemasaran seiring dengan
proses globalisasi. Hal ini berkait rapat dengan kekurangan kemahiran teknikal, faktor
kewangan dan kepakaran disebabkan kurangnya sumber manusia.

Oleh yang sedemikian, adalah lebih baik jika Malaysia hanya mengadakan kawasan
perdagangan bebas dengan negara-negara serantau ASEAN sahaja buat masa
sekarang. Negara kita belum mempunyai modal insan yang mencukupi dan perkara
yang merisaukan adalah jika FTA antara Amerika Syarikat/Kesatuan Eropah dan
Malaysia benar-bear dilaksanakan, ekonomi negara kita akan lebih mudah didominasi
negara-negara Barat tersebut.

2.3 PELABURAN LANGSUNG ASING

Pelaburan Langsung Asing ataupun Foreign Direct Investment (FDI) merujuk kepada
penyertaan jangka panjang sesebuah negara ke dalam negara lain yang lazimnya
melibatkan penglibatan dalam pengurusan, usahasama, pemindahan teknologi dan
kepakaran. Ia adalah pinjaman dan peminjaman yang berlaku dalam ekonomi
antarabangsa. Ia timbul apabila sesebuah syarikat memutuskan untuk untuk
memulakan suatu aktiviti ekonomi di luar negara yang terletak di bawah pengaruhnya
secara langsung. Maka, syarikat ini sebenarnya memberi pinjaman kepada negara di
mana ia melabur dan negara itu meminjam dari syarikat tersebut. Menurut Tun Dr.
Mahathir Mohamad, terdapat kemungkinan besar Malaysia tidak akan mencapai
Wawasan 2020 jika kerajaan terus bergantung kepada Pelaburan Langsung Asing
untuk memacu pertumbuhan ekonomi[7]. Sebagai seorang pemikir yang berwawasan,
kata-kata Tun Dr. Mahathir itu mempunyai asas. Wawasan 2020 ialah sebuah wawasan
kerajaan Tun Dr Mahathir Mohamad yang bertujuan untuk meningkatkan Malaysia
menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun
2020. Yang dimaksudkan sepenuhnya terangkum bukan sahaja bidang ekonomi, tetapi
juga bidang-bidang politik, sosial, kerohanian, psikologi, serta juga perpaduan nasional
dan sosial, antara lain. Kesemua ini juga melibatkan persoalan keadilan sosial,
kestabilan politik, sistem kerajaan, mutu hidup, nilai sosial dan kerohanian, maruah
bangsa, serta juga keyakinan. Akan tetapi, wawasan in tidak akan tercapai sekiranya
negara kit masih bergantung-harap dengan pihak Barat.

Rupa bentuk Kapitalisme


Semasa fasa awal implementasi FDI, negara-negara lain risau mereka akan
pengkolonisasian semula oleh pihak Barat, tetapi Malaysia tidak risau akan hal
sebegitu. Maka, negara kita mula berusaha menarik minat pelabur-pelabur asing
khasnya dari Barat untuk melabur di dalam negara kita. Perpindahan jentera,
kepakaran dan kemahiran pengurusan adalah antara kesan positif yang kita nikmati.
Namun, terdapat impak negatif apabila negara kita terlalu menekankan FDI sebagai
jentera penjana ekonomi negara.

Salah satu daripadanya ialah apabila pelabur asing membeli syarikat tempatan hanya
untuk menutup syarikat tersebut. Hal ini adalah bertujuan untuk memonopoli pasaran di
Malaysia. Tambahan pula, apabila terlalu ramai pelabur asing melabur di Malaysia,
syarikat domestik pasti akan tenggelam kerana mereka tidak dapat bersaing dengan
syarikat asing yang lebih besar. Perusahaan francais seperti Kentucky Fried Chicken
(KFC), McDonalds, Pizza Hut, dan banyak lagi cawangan makanan segera dari barat
boleh menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Akan tetapi,
perusahaan francais tersebut juga menjadi saingan sengit kepada pengusahapengusaha kedai makanan di Malaysia yang menghadapi kekurangan dari segi

pengkomersialan produk mereka di televisyen, radio dan internet. Kemasukkan pelabur


asing secara bebas ini sememangnya boleh membantu membantu rakyat tempatan
mengembangkan potensi mereka, akan tetapi terdapat juga agenda tersembunyi oleh
pihak Barat bagi menguasai ekonomi Malaysia. Maka, kerajaan perlu menggubal polisi
perlindungan (protectionism policy) untuk melindungi rakyat daripada dimanipulasi
pihak Barat. Matlamat kesembilan Wawasan 2020 adalah untuk mewujudkan
masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik, giat dan kental.
Justeru, kita seharusnya lebih berdikari dalam aspek ekonomi supaya kita tidak terus
dikongkong oleh ekonomi kapitalisme Barat yang hanya menguntungkan mereka
sahaja.

HEGEMONI BARAT TERHADAP BUDAYA DI MALAYSIA

Hegemoni barat terhadap budaya Malaysia dapat dilihat melalui beberapa aspek iaitu
dari aspek hiburan, pemikiran, fesyen dan penguasaan mereka terhadap media
tempatan. Tanpa disedari, perspektif masyarakat di Malaysia cenderung ke arah
menyokong unsur-unsur budaya dari barat yang nampaknya sangat dominan dan
relevan berbanding budaya yang sedia ada di Malaysia.

Keunikan

budaya

malaysia

yang

harus

dimapankan untuk generasi seterusnya


Penghakisan budaya oriental di Malaysia adalah paradoks kepada kesedaran tentang
betapa pentingnya memartabatkan budaya bagi mengekalkan identiti sesuatu bangsa.
Seiring dengan persejagatan dunia, proses permodenan negara turut berlaku yang
menggantikan tradisi dan memberi masyrakat kita indentiti baru. Golongan muda
khususnya sangat mudah dipengaruhi dan kebanyakkan mereka menjadi obses dengan
budaya-budaya barat sehinggakan mereka melupakan budaya mereka sendiri yang

dianggap konservatif dan anakronistik. Mereka menganggap budaya masyarakat barat


lebih sofistikated dan liberal, bertentangan sama sekali dengan budaya yang diamalkan
di Malaysia. Sehubungan dengan itu, mereka sudah tentu akan lebih terbuka dalam
menerima budaya barat yang kononnya ideal tanpa paksaan. Pengaruh barat telah
meresap ke dalam segenap kehidupan hidup masyarakat timur. Mereka telah berjaya
meluntur nilai-nilai ketimuran yang menjadi paksi dan identiti bangsa-bangsa di
Malaysia. Dominasi Barat ini telah menjadikan belia remaja tidak mengambil kisah soal
siapakah sebenarnya aku?.

Hal yang sedemikian boleh dikaitkan dengan perkembangan teknologi maklumat dan
komunikasi. Kita sedang menuju ke arah perkampungan global, di mana komunikasi
dan komuniti dibebaskan daripada sekatan geografi dan fizikal. Informasi mutakhir
diperoleh secara mudah dengan adanya enjin pencarian seperti Yahoo dan Google.
Berita terkini boleh didapati waima ianya belum disiarkan di televisyen ataupun radio.
Interaksi sesama manusia juga dapat dilakukan di dalam jaringan sejagat. Dengan
adanya laman sesawang sosial seperti Facebook dan Twitter, kita boleh berhubung
dengan sesiapa sahaja pun di seluruh pelosok dunia merentasi sempadan geografi dan
waktu. Sehubungan dengan itu, jaringan sejagat menjadi saluran penghubung antara
kita dan komuniti barat dan ia juga membawa kepada persefahaman antara kedua-dua
pihak.

Namun begitu, tidak semua perkara dari barat adalah bersifat konstruktif dan wajar
diasimilasikan ke dalam budaya kita. Dominasi barat terhadap budaya Malaysia adalah
melalui cara yang halus dan elegan. Hal ini menyebabkan budaya oriental semakin hari
semakin pupus angkara penerimaan budaya dari barat secara tidak lestari dan tanpa
pertimbangan yang bijaksana. Kita mungkin masih mengekalkan kerakyatan kita
sebagai warganegara Malaysia dari segi darah dan warna kulit, tetapi kita bersifat
kebaratan melalui citarasa, pendapat, moral dan intelek.

3.1 HIBURAN

Budaya "Hippie" di Amerika Syarikat pada era 60-an


Salah satu testimoni perihal ini ialah hiburan tanpa batasan yang sudah menjadi norma
dalam kalangan golongan muda pada masa kini. Pusat-pusat hiburan seperti disko dan
pub menjadi tumpuan bagi golongan yang inginkan keseronokan tanpa mengambil kira
konsekwensi perbuatan melampau mereka. Penyalahgunaan dadah ecstacy, ganja,
metamfetamin dan banyak lagi semuanya berasal daripada barat iaitu budaya hippie
di Amerika Syarikat pada tahun 1960-an. Semasa era hippie di Amerika Syarikat,
penyalahgunaan dadah terutama sekali narkotik jenis Lysergic Acid Diethylamide
(LSD) adalah berleluasa dan begitu juga hubungan seks secara rambang. Hal yang
sama dapat diperhatikan di Malaysia. Penyalahgunaan dan pengedaran dadah serta
pergaulan bebas menjadi kelaziman di pusat-pusat hiburan. Ia membawa kepada
peningkatan bilangan penagih dadah dan tidak kurang juga kekerapan kes
pembuangan bayi yang mendapat liputan secara meluas oleh pihak media. Hal ini
berpunca daripada golongan hedonistik yang terlalu asyik dalam memuaskan nafsu
mereka tanpa mempertimbangkan akibatnya di kemudian hari.

Jika disingkap kehidupan sosial masyarakat Barat, sememangnya hiburan-hiburan


menjadi pilihan utama para remaja di sana. Sebagai permulaan, budaya pop (Barat)

memberi imej dan golongan terkenal yang boleh dikenali dan ditiru para audiens. Maka,
ia (budaya pop) mempunyai kesan sosial dan budaya melalui model-model contohnya
dan pelbagai subjek yang menaikkan sesetengah sikap dan membusukkan dan mengeji
jenis perlakuan lain[8]. Artis-artis hiburan diagungkan sehingga menjadi idola para
remaja. Bahkan, nyanyian dan lagu-lagu yang diperkenalkan oleh artis-artis hiburan
turut membawa kepada budaya-budaya tertentu. Dalam industri hiburan barat, budayabudaya seperti rock, hip hop, trasher, rap, punk, dan sebagainya menjadi acuan remajaremaja dan artis-artis. Mereka saling memperjuangkan budaya-budaya dan imej
mereka yang kadang kala terlalu ekstrem dan antagonistik dengan budaya di Malaysia.
Dalam bidang sosial umum pula, budaya-budaya seperti punk, hip-hop, skin head,
hippies, neo-nazi, mafia, gangster dan sebagainya tersebar meluas. Artis-artis
kontemporari dari barat seperti 50 Cent dan Akon yang menjadi kegilaan para remaja
menyanyikan lagu-lagu dengan lirik yang mengandungi unsur subversif dan provokatif
dan boleh membawa kepada pemberontakan dan keganasan oleh remaja-remaja yang
belum cukup matang. Tidak kurang juga lirik-lirik lagu yang mempunyai konotasi
seksual dan berbaur lucah yang lazimnya dinyanyikan artis-artis popular dari barat
seperti Beyonce Knowles dan Katy Perry. Di samping itu, budaya memuja syaitan juga
disebarkan kumpulan-kumpulan muzik Barat seperti Black Sabbath, Avenged
Sevenfold, AC/DC dan banyak lagi yang membawa kepada pertubuhan Black Metal di
Malaysia yang menyesatkan golongan remaja. Mesej negatif yang ingin disampaikan
para penghibur tersebut turut terdapat di dalam klip-klip video mereka yang mudah
tersebar di alam siber. Ianya boleh mendorong pendengar dan penonton untuk
melakukan perkara yang sama dan seterusnya membawa kepada gejala-gejala sosial
yang tidak sihat.

Hampir keseluruhan wayang pecah panggung yang ditayangkan di pawagam-pawagam


tempatan adalah hasil pengarah-pengarah dari barat, khasnya Hollywood. Sama seperi
industri muzik di sana, industri perfilemannya turut mengutarakan tema-tema seks dan
keganasan bagi menarik perhatian masyarakat. Sekali lagi, golongan remaja menjadi
sasaran mereka bagi menjana pendapatan. Boleh dikatakan hampir semua filem-filem

dari

barat

mengandungi

adegan-adegan

seks yang

melampau,

babak-babak

kekejaman serta aksi-aksi lasak. Ditambah lagi kesan grafik komputer, para penonton
pasti terpukau dengan sinematografi pembikin filem Barat yang kononnya berkualiti dan
futuristik. Akan tetapi, filem-filem dari barat secara amnya kurang memaparkan nilainilai murni dan mereka lebih mementingkan keuntungan berbanding usaha untuk
memupuk nilai-nilai positif dalam diri penonton mereka. Cara pembikinan filem yang
sama turut dapat dilihat di Malaysia menerusi filem-filem seperti KL Drift, Bohsia,
Rempit, Impak Maksima, Jalang dan banyak lagi. Filem-filem seperti ini memberi
inspirasi bagi generasi muda untuk melakukan jenayah kerana ianya kelihatan hebat di
dalam wayang. Walhal, ianya tanggapan yang tidak benar sama sekali. Mengimbas
kembali zaman kegemilangan industri perfileman di Malaysia yang dipelopori
allayarham Tan Sri P. Ramlee, semua wayang yang dihasilkan mempamerkan pelbagai
nilai-nilai moral seperi semangat kekitaan dan toleransi yang menjadi asas
pembangunan negara kita. Terselit juga unsur lawak jenaka yang membuatkan penoton
tidak kering gusi menyaksikan filem-filem beliau.

Elemen-elemen yang tidak senonoh serta keganasan turut terkandung di dalam


permainan-permainan video dari Barat. Para pembikin permainan video tersebut
enggan mempedulikan kesan penghasilan permainan sebegitu terhadap pemainpemain mereka yang rata-ratanya terdiri daripada golongan remaja. Unsur-unsur tahyul
di dalam permainan video juga lazimnya menjadi daya penarik bagi remaja-remaja
untuk membeli permainan tersebut. Akibatnya, mereka akan menjadi terlalu fanatik
dengan permainan tersebut dan tidak ingin berhenti bermain kerana mereka tidak mahu
permainan tersebut tamat. Mereka sanggup duduk bejam-jam di hadapan skrin
komputer ataupun televisyen semata-mata untuk menghabiskan permainan tersebut.
Hal ini akan memudaratkan kesihatan para pemain kerana mereka menghadapi risiko
menghidapi penyakit kardiovaskular, obesiti, sakit mata dan sebagainya. Kehidupan
peribadi mereka turut terjejas kerana mereka meluangkan terlalu banyak masa untuk
bermain permainan video dan mengendahkan keluarga, rakan-rakan serta pelajaran
ataupun pekerjaan mereka. Kes-kes seperti ini semakin berlaku di kebanyakkan

negara-negara Barat di mana industri permainan video mengaut keuntungan yang


lumayan sedangkan para pemain mereka menderita. Lagi merisaukan, permainan video
semakin popular dalam kalangan remaja-remaja di Malaysia dan juga para pelajar
universiti. Trend peningkatan ini adalah petanda yang tidak baik kerana ianya bole
membawa kepada pelbagai masalah sosial.

3.2 FESYEN

Cara berpakaian kebanyakan orang di Malaysia kini turut dipengaruhi cara Barat. Cara
pemakaian yang tidak sopan dan menjolok mata oleh kebanyakkan golongan remaja
bukanlah sesuatu yang mengejutkan.mereka ingin mengikuti cara berpakaian selebritiselebriti Barat yang dipaparkan di televisyen dan muka-muka depan majalah. Selebriti
terkemuka Hollywood iaitu Lady GaGa sangat terkenal dengan stailnya yang ranggi dan
luar biasa. Artis tersebut tanpa segan silu mengenakan pakaian-pakaian jelek yang
mendedahkan susuk tubuhnya di tempat awam untuk tontonan umum. Lebih teruk
lagi, media Barat suka membuat liputan tentang fesyen artis ini dan ia boleh
membuatkan golongan remaja tersalah konsep dan mengangap cara berpakaian
seperti itu adalah normal.

Ikon
yang

fesyen

Barat
sering

Lady

Gaga
menimbulkan

kontroversi
Fesyen golongan remaja di Malaysia belum lagi seteruk golongan remaja di Barat, akan
tetapi, terdapat indikasi yang menunjukkan terdapat kemungkinan ia boleh terjadi.
Sebagai contoh, pemakaian jeans yang ketat bukan sahaja oleh kaum wanita, malahan
kaum lelaki. Demi fesyen, mereka sanggup bersusah payah memakai jeans tersebut
dan menahan rasa tidak selesa sepanjang hari. Tidak lupa juga pemakaian pakaian
yang terlalu singkat sehingga mendedahkan pusat, peha dan bahagian-bahagian yang
sepatutnya dijaga oleh golongan remaja perempuan. Hal ini adalah salah satu faktor
mengapa kes-kes pencabulan dan rogol semakin kerap berlaku. Cara pemakaian yang
tidak sopan ini sudah tentu akan menarik perhatian orang-orang yang berniat jahat. Ada
juga yang menindik pusat, lidah, hidung, dan banyak lagi bahagian badan mereka
sebagai aksesori dan mencacah juga semakin popular.

Selain itu, dalam usaha mengikuti perkembangan fesyen terkini, ramai golongan remaja
sanggup berbelanja lebih untuk kelihatan lebih bergaya. Mereka terlalu mementingkan
penampilan luaran sahaja dan bagi mereka sifat dalaman tidak penting. Semua ini

berpunca daripada media Barat yang terlalu mementingkan penampilan sehingga


mempengaruhi golongan remaja di negara ini. Rukun Negara yang kedua menyatakan
kesopanan dan kesusilaan, tetapi sedihnya, sifat tersebut semakin terhakis gara-gara
pengaruh fesyen dari Barat.

3.3 MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK

Media adalah platform utama pihak Barat untuk menyebarkan pengaruh mereka.
Saluran-saluran berita seperti British Broadcasting (BBC) News dan Central News
Network (CNN) yang disiarkan di seluruh dunia mendominasi media global. Mereka
menjadi ejen dalam menyampaikan propaganda Barat dan sesiapa sahaja yang
menentang Barat ataupun enggan tunduk kepada kemahuan mereka akan dilabel
sebagai pengganas ataupun pihak berhaluan kiri. Sebagai contoh, negara Iran di mana
isu nuklearnya sedang hangat diperkatakan sejak akhir-akhir ini. Menurut sumber berita
dari BBC News (2005), pihak Amerika Syarikat mengesyaki negara Iran sedang
membina senjata nuklear dan mereka ingin Tehran untuk memberhentikan segala
aktiviti nuklearnya. Britain, Perancis dan German pula cuba memujuk Iran untuk
menggugurkan program pengayaan uraniumnya sebagai pertukaran kepada bantuan
teknologi dan kewangan[9]. Seperti biasa, pihak barat akan kelihatan seperti pihak
protagonis dan Iran pula antagonis yang degil dan tidak bertimbang rasa, setidaknya
menurut media Barat. Akan tetapi, adakah dakwaan-dakwaan oleh pihak Barat itu benar
ataupun sekadar tohmahan yang dilemparkan kerana mereka paranoid terhadap kuasa
yang ingin menandingi mereka? Mungkin jadi, sumber nuklear Iran adalah untuk
menjana tenaga dan bukannya bertujuan untuk dijadikan senjata. Tetapi, hal ini tidak
dapat disahihkan kerana kita hanya disuap berita dari satu pihak sahaja ihsan daripada
gergasi media barat yang jelas sekali berat sebelah. Malahan, kebanyakkan rancangan
berita dan akhbar-akhbar di Malaysia menjadikan media Barat sebagai sumber mereka
dan secara tidak langsung, turut menjadi ejen penyebar propaganda Barat.

Media Barat juga gemar menyiarkan berita-berita gosip dan fitnah yang boleh
menjatuhkan maruah seseorang ataupun sesuatu kumpulan. Saluran E! Entertainment,
iaitu saluran hiburan paling popular bukan sahaja dalam kalangan remaja, malahan
golongan dewasa masa kini adalah salah satu contohnya. Saluran tersebut menjadi
pilihan ramai disebabkan inti pati rancangannya yang kontroversial dan menarik. Ceritacerita hangat tentang selebriti-selebriti Barat sama ada berkaitan kehidupan peribadi
atau profesional mereka sering digembar-gemburkan. Malangnya, kebanyakkan ceritacerita tersebut bersifat negatif dan boleh menjejaskan imej seseorang. Belum tentu lagi
cerita-cerita tersebut adalah fakta dan bukannya cerita yang ditokok tambah atau
diputar belit oleh para wartawan supaya ianya mendapat perhatian umum. Tabloidtabloid di Barat juga cenderung untuk memaparkan kisah-kisah yang tidak masuk akal
dan tahyul seperti cerita tentang makhluk asing dan UFO. Namun begitu, jualan tabloidtabloid di barat tetap laris sehingga ianya menjadi bahan bacaan yang mapan dalam
kalangan masyarakat di sana. Ianya juga menjadi ikutan pihak media di Malaysia.
Pengaruh buruk ini boleh menyebabkan media di negara kita dipersoalkan kredibilitinya.
Cuba bayangkan, jualan majalah-majalah berkaitan gosip artis dan berita sensasi jauh
lebih laris berbanding jualan majalah-majalah santai dan akademik.

Salah

satu

contoh

pengeksploitasian

wanita oleh media Barat


Pengeksploitasian oleh media Barat yang sangat berleluasa menjadi suatu paradoks
kerana mereka sangat lantang dalam memperjuangkan hak asasi manusia.
Pengeksploitasian kaum wanita adalah yang paling serius. Menurut Chineze J.
Onyejekwe iaitu seorang pakar sosiologi, pengiklanan seks bukanlah perkara baharu
tetapi ianya telah wujud sejak dahulu lagi. Pemaparan wanita sebagai objek untuk
dilihat dan diidam sering digunakan sesetengah majalah untuk memaksimumkan jualan.
Contohnya, majalah Playboy, Penthouse dan Hustler. Seiring dengan kemajuan
teknologi, pengiklanan berada di mana-mana sahaja; di dada akhbar, majalah, papan
iklan, kaki lima, di tepi bas, radio, televisyen, dan di internet[10]. Eksploitasi seksualiti
wanita oleh media sudah tentu mempunyai kesan negatif. Imej model-model yang
sangat kurus sering terpampang di kaca televisyen dan muka depan majalah.
Disebabkan adanya pertandingan ratu cantik seperti Miss Universe dan Miss World,
kaum remaja perempuan kini mendefinisikan kecantikan melalui bentuk dan saiz tubuh
badan. Penekanan yang tidak realistik serta homogenisasi imej wanita ini juga menjadi
teknik pemasaran oleh media di Malaysia. Remaja-remaja yang terdedah kepada trend
ini akan memupuk sentimen tentang imej mereka yang akan membuatkan mereka
kurang keyakinan diri. Mereka merasakan sifat fizikal mereka tidak sempurna seperti
peragawati-peragawati yang diiklankan. Rancangan televisyen seperti Desperate
Housewives dan Sex and the City pula memaparkan cara hidup wanita Amerika yang
tidak bermoral. Kebebasan yang dinikmati wanita-wanita Amerika ini tidak boleh
diterima di Malaysia, namun rancangan-rancangan ini masih juga disiarkan kerana ia
mendapat kadar penonton yang tinggi dan mereka terdiri daripada golongan muda yang
bersifat ingin tahu terhadap cara hidup di negara-negara Barat. Pengaliran masuk
maklumat tidak bermanfaat secara tidak lestari ini akan membawa kepada keruntuhan
akhlak dalam kalangan masyarakat Malaysia.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, negara kita belum lagi merdeka sepenuhnya daripada penjajahan
negara Barat. Ia mungkin kedengaran klise, tetapi ia adalah hakikat yang tidak dapat
dinafikan. Kita dijajah bukan dengan cara fizikal, tetapi mental. Disebabkan hal ini,
negara Malaysia semakin berpaksikan negara-negara Barat. Identiti kita semakin hilang
dan terhakis. Fenomena ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, akan tetapi di seluruh
dunia.

Proses globalisasi bukannya membawa kepada proses asimilasi pelbagai budaya di


seluruh dunia supaya menjadi satu, sebaliknya ia adalah proses pembaratan dan
homogenisasi dalam aspek politik, ekonomi dan budaya sesebuah negara. Secara
ringkasnya, globalisasi menyebabkan kedaulatan dan autonomi sesebuah negara itu
semakin pupus. Menurut Asma Abdullah, proses pembaratan ialah penggabungan
warisan budaya, intelektual dan Institusi tamadun Barat supaya kita menjadi seperti
mereka (homogen)[11]. Akhir sekali, kami mengharapkan proses hegemoni ini dapat
dibendung secepat mungkin sebelum ianya menjadi suatu bentuk neo-imperialisme
terhadap negara kita.

BIBLIOGRAFI

1. Asma Abdullah. (2009). Ke arah glokal: dimensi budaya dalam pengurusan


Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Institut terjemahan Negara Malaysia Berhad.
2. David Held, Allan Cochrane, Kathy Pain, Hugh Mackay, Grahame Thompson dan
Anthony McGrew. (2000). A globalizing world? culture, economics, politics. New
York: Routledge.
3. Ismail Ibrahim, (2004), Isu islam semasa, Kuala Lumpur: Utusan Publications
and Distributors Sdn Bhd.
4. Lash, S., & Friedman, J. (Eds.) (1992). Modernity and identity. Massachusetts:
Blackwell Publishers.

5. M. Bakri Musa, (2002), Malaysia: in the era of globalization, United States of


America: iUniverse, hlm.147.
6. Derbyshire, J., Derbyshire, I. (1989) Political system of the world. United
Kingdom: Helicon Publishing Ltd.
7. BBC News. (01 Mac, 2005). Viewpoints: Irans nuclear crisis. Diperoleh pada 08
Ogos, 2010 dari http://news.bbc.co.uk
8. FTA Malaysia Organisation. (11 Julai, 2008). Likely impacts of US/EU FTAs on
Malaysia SMEs. Diperoleh pada 30 Ogos, 2010 dari http://www.ftamalaysia.org
9. Onyejekwe, C. (2005). Advertising and the Exploitation of Female Sexuality.
Diperoleh

pada

13

Ogos,

2010

dari

http://www.quietmountainessays.org/Onyejekwe.html
10. The Malaysian Insider. (29 September, 2010). Dr M says fears Vision 2020 will
not

happen.

Diperoleh

pada

29

september,

2010

dari

http://www.themalaysianinsider.com

[1] Held, D., Cochrane, A., Pain, K., Mackay, H., Thompson, G., & McGrew, A., (2000), A
globalizing world? culture, economics, politics, New York: Routledge, hlm.42.
[2] M. Bakri Musa, (2002), Malaysia: in the era of globalization, United States of
America: iUniverse, hlm.147.
[3] Derbyshire, J.D., & Derbyshire, I, (1989), Political system of the world, United
Kingdom: Helicon Publishing, hlm.3.
[4] Held, D, Cochrane, A, Pain, K, Mackay, H, Thompson, G, & McGrew, A, (2000), A
globalizing world? culture, economics, politics, New York: Routledge, hlm.131.
[5] Ismail Ibrahim, (2004), Isu islam semasa, Kuala Lumpur: Utusan Publications and
Distributors Sdn Bhd, Hlm.63.
[6] FTA Malaysia Organisation, (2008), Likely impacts of US/EU FTAs on
MalaysiaSMEs, Diperoleh pada 30 Ogos, 2010 dari http://www.ftamalaysia.org

[7] Held, D, Cochrane, A, Pain, K, Mackay, H, Thompson, G, & McGrew, A, (2000), A


globalizing world? culture, economics, politics, New York: Routledge, hlm.102.
[8] Lash, S., & Friedman, J. (Eds.), (1992), Modernity and identity, Massachusetts:
Blackwell Publishers, hlm.150.
[9] BBC News, (01 Mac, 2005), Viewpoints: Irans nuclear crisis, diperoleh pada 25
September, 2010 dari http://news.bbc.co.uk
[10] Onyejekwe, C.J., (2005), Advertising and the Exploitation of Female Sexuality,
diperoleh

pada

27

September,

2010

dari

http://www.quietmountainessays.org/Onyejekwe.html
[11] Asma Abdullah, (2009), Ke arah glokal: dimensi budaya dalam pengurusan
Malaysia, Selangor Darul Ehsan: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad, hlm.167.

Kesan penguasaan dan dominasi Barat terdapat pelbagai implikasi yang dapat kita
perolehi sama ada dari aspek negatif mahupun positif. Namun begitu, kesan negatif
lebih banyak berbanding dengan kesan positif. Seperti yang kita sedia maklum, negara
Barat telah menguasai pelbagai aspek kehidupan masyarakat dunia kini seperti dari
segi ekonomi, politik, sosial, budaya, media serta pemikiran. Implikasinya dari aspek
ekonomi ialah negara-negara membangun akan sentiasa bergantung kepada Negara
Barat kerana mereka kurang mahir dari segi teknologi dan juga kekurangan tenaga
buruh yang mahir. Selain itu, setiap urusan yang dilakukan akan menguntungkan pihak
Barat sahaja. Hal ini menjadikan negara-negara membangun sukar untuk mendapat
keuntungan yang lebih yang akan digunakan untuk membangunkan negara masingmasing dan juga untuk menampung keperluan rakyat mereka. Implikasinya dari aspek
politik ialah politik menjadi tidak stabil memyebabkan sistem pentadbiran negara
menjadi kucar-kacir. Selain itu juga suasana politik menjadi tidak telus dan kotor dengan

rasuah. Oleh itu keadaan ini akan menjadikan negara pincang dan lemah. Di samping
itu, negara tidak dapat untuk membuat sesuatu keputusan melainkan mereka mendapat
persetujuan

daripada

kuasa

Barat.

Ini

menunjukkan

bahawa

negara-negara

membangun akan sentiasa ditindas diberi layanan yang tidak adil oleh kuasa besar.
Implikasi dari aspek media pula, masyarakat Islam di seluruh dunia menghadapi
kesulitan untuk menonjolkan diri kerana pihak media Barat sentiasa memburukburukkan rakyat Islam dengan pelbagai gelaran yang tidak sepatutnya seperti
pengganas, pemberontak dan sering menimbulkan kekecohan. Hal ini akan
menyebabkan negara-negara lain memandang serong terhadap bangsa Islam dan ini
akan menjejaskan hubungan politik yang terbina pada sebelum ini. Jika hubungan yang
dibina itu terputus, maka hal ini akan menjejaskan sumber ekonomi negara tersebut.
Ekonomi sesebuah negara amat penting untuk pembangunan dan kemajuan sesebuah
negara. Negara yang mundur akan ditindas oleh kuasa-kuasa besar seperti negara
Barat. Negara Barat menggunakan media sebagai senjata utama untuk menguasai
dunia. Tamadun Barat juga mempengaruhi dunia dari aspek budaya. Pelbagai hiburan
yang dibawa dari Barat menyebabkan masyarakat dunia mendewa-dewakan penghibur
dari Barat sebagai idola mereka. Mereka meniru cara pemakaian dan perangai artisartis tersebut tanpa menghiraukan pegangan agama. Hal ini dapat menarik diri mereka
ke kancah maksiat kerana kebanyakan artis dari Barat mempunyai tingkah laku dan
akhlak yang buruk seperti minum arak, merokok, seks rambang, homoseksual dan
sebagainya. Apabila mereka terjebak di dalam kehidupan sebegini, nilai moral tidak ada
lagi dalam diri mereka. Gejala-gejala sosial semakin meningkat dengan kes
pembuangan bayi yang berleluasa kini. Kesannya juga dapat dilihat dengan apabila
ramai penagih-penagih dadah dari kalangan remaja bagai cendawan tumbuh selepas
hujan apabila gejala ini tidak dapat dibendung. Remaja merupakan tonggak dan
harapan bangsa, jika budaya Barat menjadi ikutan mereka maka punah ranahlah
harapan negara. Jadi pelbagai pihak mestilah mengambil tindakan yang sewajarnya
untuk membendung budaya dari Barat ini dari terus menguasai dunia. Kebebasan
bertingkahlaku juga amat hangat dipromosikan di media-media dan telah berjaya
melahirkan amalan hedonisme, individualistik dan sikap mementingkan diri sendiri pada
masyarakat kita termasuk golongan remaja. Budaya gotong royong, bantu-membantu,

bertegur sapa serta mengambil berat antara satu sama lain di dalam sesebuah
masyarakat telah semakin sirna. Keadaan seperti ini telah melahirkan masyarakat yang
mengagungkan hawa nafsu mengatasi hukum dan Syariat Allah. Kebebasan pemilikan
telah memaksa pemerintah atau penguasa membiarkan sumber-sumber alam penjana
ekonomi dikelolakan oleh pihak swasta dan termasuk negara asing. Akibatnya, Negara
kehilangan kemampuan dan keupayaan untuk memenuhi keperluan-keperluan asas
rakyat seperti makanan, pakaian, kesihatan serta pendidikan. Negara juga terpaksa
menanggung hutang yang tidak pernah surut, kos sara hidup menjadi sangat tinggi
sehingga membebankan rakyat. Bebanan dan kesempitan hidup ini telah memaksa
sesebuah

keluarga

menggadai

maruah

dan

institusi

kekeluargaannya

demi

mendapatkan sesuap nasi dan bagi memenuhi keperluan hidup yang lain. Kaum wanita
terpaksa bekerja malah para ibu terpaksa mengharungi keperitan dan kepayahan
mengimbangi antara tanggungjawab sebagai seorang ibu (ummun), menguruskan
keluarga (rabbatul bait) dan membantu suami mencari nafkah. Natijahnya, anak-anak
diabaikan dan kurang mendapat perhatian serta didikan ibubapa dan seterusnya
menyalurkan anak-anak yang berharga ini ke kancah kemaksiatan dan terjebak dalam
gejala sosial. Implikasi dominasi Barat terhadap sosial ialah masyarakat dunia kini lebih
mengenali tamadun barat berbanding tamadun mereka sendiri lalu pincanglah
penghormatan diri seseorang individu. Kehidupan sosial mereka turut terjejas kerana
mereka

terlalu

membelakangkan

taksub
agama

mengejar
mereka

kemewahan
sendiri.

dan

Dominasi

kesenangan
terhadap

dunia

pemikiran

lantas
pula

memberikan kesan yang besar terhadap pembangunan manusia dan seterusnya


membantutkan proses pembentukan modal insan. Penjajahan dari segi pemikiran juga
amat bahaya dan sukar diatasi kerana penjajahan ini tidak dapat dilihat oleh mata kasar
tetapi meresap secara halus dan membawa natijah yang besar kepada diri, agama dan
bangsa. Jadi umat Islam perlu yakin terhadap Islam kerana ia adalah kurnia terbesar
Allah berikan kepada manusia. Hakikatnya adalah Islam merupakan identiti utama umat
Islam yang perlu dibanggakan dan bukan disembunyikan. Sikap percaya diri sangat
penting sebelum sesebuah bangsa atau umat dapat bangkit dan bersaing dengan yang
lain. Kita perlu tegas terhadap golongan yang mempersoalkan kerelevanan Islam dan
mempertikaikan ajaran Islam untuk menyambung lidah para orientalis yang didorong

rasa kebencian terhadap Islam. Golongan liberal ini lebih berbahaya kerana ibarat
musuh dalam selimut atau parasit yang merosakkan Islam dari dalam tubuh umat Islam
sendiri. Banyaknya kajian-kajianyang membuktikan keunggulan dan keutuhan Islam
sudah cukup untuk memberi keyakinan kepada umat Islam melangkah ke hadapan
bersama Islam dan bukan dengan falsafah-falsafah Barat yang mengelirukan. Copy the
BEST

Traders

and

Make

Money

http://bit.ly/fxzulu

Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu

Bab 7 : Isu-isu kotemporari Tamadun Islam dan Tamadun Barat

1.1

Sinopsis.

Tajuk-tajuk yang akan dibincangkan merangkumi Hagemoni Barat dan Globalisasi iaitu
takrif Hagemoni, globalisasi dan barat. Seterusnya pelajar akan didedahkan dengan
isu-isu kontemporari yang antara lain berkenaan dengan media, ekonomi, politik
,sosIal,hak asasi manusia, krisis alam sekitar, persepsi jihad, etika dalam sains dan
kesan perkembangan kontemporari kepada masyarakat dan negara

1.2

Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

dan Barat

i.

Menghuraikan takrif hegemoni, globalisasi dan Barat

ii.

Menganalisis dan menghuraikan isu-isu kontemporari Tamadun islam

iii.

Menggariskan kesan perkembangan isu-isu kontemporari kepada

masyarakat dan Negara

1.3

Pengenalan

Kebanyakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada hari ini berpunca
daripada proses globalisasi yang melanda seluruh dunia. Globalisasi adalah satu arus
perubahan yang berlaku akibat proses interaksi yang berlaku antara negara-negara di
dunia ini. Pada masa yang sama globalisasi membuatkan pengaruh, idea, barangan
dan nilai-nilai baru dari luar masuk ke dalam masyarakat tempatan dengan kadar yang
cepat dan dengan pengubahsuaian yang amat sedikit. Apabila perkara-perkara baharu
ini boleh mempengaruhi (atau diterima) , ia berkemungkinan mengubah budaya dan
nilai-nilai masyarakat tempatan.
Perubahan yang berlaku akibat arus globalisasi menimbulkan banyak masalah,
terutama sekali apabila perubahan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai budaya
Timur. Perubahan nilai-nilai budaya secara tidak terkawal boleh membawa keruntuhan
kepada sesuatu kebudayaan oleh sebab perubahan yang terlalu cepat dan tidak
terkawal akan mengakibatkan sebahagian daripada ahli dalam sesuatu budaya
ketinggalan. Perubahan-perubahan akibat globalisasi ini mengambil perhatian ramai
apabila didapati bahawa sebahagian besar daripada perubahan ini berkaitan dengan
budaya dan hegemoni Barat. Kita tidak dapat menafikan bahawa sebahagian besar
daripada perubahan yang terdapat pada hari ini adalah hasil usaha kebudayaan Barat.

1.4

Hegemoni Barat dan Globalisasi

Sebelum kita meneruskan perbincangan tentang hegemoni Barat dan globalisasi , kita
perlu mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksudkan dengan
konsep-konsep hegemoni , Barat dan globalisasi terlebih dahulu.

1.4.1

Maksud Hegemoni

Hegemoni ialah satu konsep yang datangnya daripada pemikiran Barat. Konsep
itu merujuk kepada penguasaan menyeluruh (domination) ataupun kepimpinan satu
Negara ataupun kumpulan dan sebagainya ke atas Negara atau kumpulan yang lain.
Apabila kita mengambil kira takrif hegemoni seperti yang difahamkan oleh masyarakat
Barat, kita perlu memahami bahawa hegemoni adalah penguasaan sesuatu kumpulan
manusia ke atas suatu kumpulan manusia yang lain.

1.4.2

Maksud Globalisasi

Istilah global dan globalisasi merujuk kepada idea tentang dunia tanpa sempadan
seolah-olahnya ia menjadi satu walaupun penduduk berada pada tempat yang
berlainan atau jauh. Menurut Anthony Giddens, globalisasi boleh didefinisikan sebagai
hubungan sosial serata dunia secara intensif yang mana tindakan pihak tempatan
ditentukan oleh peristiwa yang berlaku berbatu-batu jauhnya dan juga perkara
disebaliknya (Giddens,A.2000). Menurut Martin Albrow pula, Globalisasi sebagai
proses penduduk dunia diperbadankan di bawah satu masyarakat dunia, masyarakat
global

1.4.3

Maksud Barat

Selalunya kita menganggap Barat sebagai masyarakat Barat dan tamadun Barat . Kita
perlu faham bahawa tanggapan ini amat dipermudah. Masyarakat Barat terdiri daripada
pelbagai kumpulan manusia yang menetap pada mulanya di Eropah dan selepas itu
berhijrah ke merata-rata tempat di dunia ini. Pada umumnya , masyarakat Barat terdiri

daripada kumpulan manusia yang tinggal dalam entiti politik yang sekarang ini kita
kenali sebagai Negara-negara Eropah.

1.5 Isu-Isu Kontemporari

1.5.1

Media

Media massa memainkan peranan yang penting dalam penyebaran maklumat dan
informasi khususnya dalam konteks pembangunan tamadun sesebuah bangsa.Kesan
revolusi teknologi maklumat dan komunikasi memberi kesan yang besar terhadap cara
hidup masyarakat dunia. Pihak Barat telah berjaya mendominasi penyebaran
maklumat dan berita antarabangsa melalui kemajuan dan perkembangan teknologi
mereka. Agensi berita Barat mempunyai pengaruh yang besar dan mereka bebas untuk
mengolah sesuatu berita dan maklumat tentang sesuatu peristiwa mengikut kaca mata
mereka.
Pihak Barat juga menggunakan media mereka untuk melemparkan pelbagai tuduhan
palsu pada negara-negara Islam bertujuan untuk mengekalkan,menjamin dan
memenuhi segala kepentingan mereka. Pertubuhan-pertubuhan Islam yang aktif dalam
bidang dakwah juga menjadi mangsa media Barat. Mereka sering dikaitkan dengan
kegiatan terorisme dan subversif yang menggugat keamanan dunia.Oleh sebab
itu,kegiatan mereka diharamkan seperti,Tabligh,Toliban,Mujahidin dan Ikhwa-nul
Muslimin.

1.5.2

Ekonomi

Sistem ekonomi Marx, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi komunis semuanya
hasil pemikiran bijak pandai Barat yang menolak sistem ekonomi kapitalis ataupun

pasaran bebas . Sistem ekonomi pasaran bebas juga berasal daripada pemikiran Barat.
Terdapat banyak sistem ekonomi yang bukannya hasil ciptaan masyarakat Barat.
Sungguhpun demikian , semua daripada sistem ekonomi yang lain ini telah pupus
akibat penggunaan sistem ekonomi pasaran bebas ciptaan Barat yang telah berjaya
dilaksanakan di seluruh dunia.

Sistem ekonomi pasaran bebas pada mulanya merupakan satu usaha oleh masyarakat
Eropah untuk mengubah sistem ekonomi feudal yang terdapat di Eropah pada awal
zaman kebangkitan semula (atau renaissance). Sistem ekonomi feudal hancur apabila
diperkenalkan sistem ekonomi pasaran bebas.

1.5.3

Politik

Perkembangan politik oleh Barat telah lama berlaku,bermula dengan penjajahan


negara-negara kecil dan yang baru membangun. Ini memberi impak secara langsung
dalam politik,struktur ekonomi dan nilai sosio-budaya negara-negara terbabit. Pada
akhir penjajahan mereka menggunakan pendekatan baru untuk terus mendominasi
politik dunia melalui pendekatan globalisasi. Bagi negara Islam pula,kebanyakkannya
telah

mendapat

kemerdekaan

daripada

mana-mana

pengaruh.Sungguhpun

begitu,pengaruh dan dominasi barat tidak hilang,contohnya dalam konteks kebebasan


dan hak untuk membuat keputusan terutama dalam hal politik dan keselamatan
antarabangsa.
Terdapat banyak isu-isu yang berkaitan antara tamadun Barat dan tamadun Islam yang
menunjukkan ketidakadilan yang berlaku antara dua tamadun ini,bagaimana umat Islam
ditindak dan sebagainya. Selain itu,juga terdapat pengaruh barat dalam badan dunia
seperti PBB. Melalui pengaruh barat dalam badan dunia ini kita dapat mengetahui
banyak negara Islam yang teraniaya dan dikenakan pelbagai tindakan seperti sekatan

ekonomi,perang,pencabulan hak asasi serta penguasaan mereka dalam hal politik


negara-negara Islam.

1.5.4

Sosial

Apabila kita membincangkan sosial dalam konteks kursus ini , kita lebih melihat kepada
sosial sebagai satu konsep yang diketengahkan dalam bidang pengajian sosiologi.
Pada asalnya sosial adalah satu perkataan yang dipinjam daripada Bahasa Inggeris ,
iaitu social. Terdapat dua makna umum bagi penggunaan biasa perkataan sosial dalam
bahasa Inggeris ; social atau socialable Dalam kebudayaan dan masyarakat Inggeris,
socialable membawa maksud seseorang yang cuba membuat baik dan membuat
kawan dengan sesiapa sahaja, orang tersebut dianggap sebagai baik dalam
masyakatan Inggeris
Perbuatan ini mempunyai nilai yang agak berbeza dalam masyarakat Melayu yang
menganggap orang yang sosial selalunya melampaui batasan-batasan kebudayaan
dan oleh yang demikian , orang tersebut dikatakan tidak baik.

1.5.5

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia seperti yang difahami dan dimaksudkan pada hari ini datangnya
daripada warisan sejarah dan kebudayaan masyarakat Eropah. Pemikiran tentang hakhak asasi manusia bermula akibat daripada penindasan masyarakat Eropah dari segi
ekonomi, politik dan agama oleh golongan diraja dan gereja Khatolik Rom pada suatu
masa dahulu. Perlu difahami bahawa mengikut pemikiran masyarakat Amerika Syarikat
(yang juga diikuti oleh sebahagian daripada masyarakat Barat) , tiga hak asasi manusia
yang penting ialah kehidupan, kebebasan dan mengejar kebahagiaan. Hak-hak ini
begitu penting dari sudut pandangan mereka dan merupakan hak yang dianugerahkan
kepada mereka oleh tuhan.

1.

Hak yang pertama: kehidupan, membawa maksud bahawa setiap manusia berhak

untuk hidup dan hak ini tidak boleh diambil daripadanya.Kemunculan hak asasi ini
mungkin daripada masalah penindasan yang berlaku di Eropah pada satu masa dahulu
di mana pihak raja dan Gereja mempunyai hak untuk membunuh sesiapa sahaja
mengikut kehendak mereka tanpa sebarang pembicaraan
2.

Hak yang kedua: kebebasan,bermakna setiap manusia bebas untuk melakukan

apa sahaja asalkan dia tidak menghalang hak asasi mana-mana orang lain
3.

Hak yang ketiga: mengejar kebahagiaan , sebenarnya adalah kebebasan untuk

mengumpul harta. Masyarakat Barat pada waktu dahulu tidak bersetuju dengan kuasa
Raja dan kerajaan mereka yang boleh mengenakan sebarang cukai terhadap mereka
tanpa mendapat persetujuan mereka terlebih dahulu.

Ketiga-tiga hak asasi yang dibincangkan lebih menjurus kepada hak individu . Ini berkait
rapat dengan pemikiran masyarakat Barat terhadap kepentingan individu. Kepentingan
ini menjadi penting hasil daripada penolakan masyarakat Barat terhadap pemikiran
kepentingan kumpulan lebih penting daripada kepentingan individu yang diamalkan
oleh masyarakat Eropah pada zaman pertengahan Eropah.

1.5.6

Krisis Alam Sekitar

Krisis alam sekitar yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada waktu kini ada kaitannya
dengan dua pemikiran barat yang penting, penguasaan manusia terhadap dunia dan
alam sekitar ( humans dominance over nature) dan manusia yang terbaik akan terus
kekal (survival of the fittest). Kedua-dua pemikiran ini muncul daripada satu tafsiran
masyarakat Barat terhadap kitab Injil berkenaan manusia dan peranannya di dunia ini.
Keadaan yang kita hadapi pada hari ini adalah berpunca daripada keengganan
sebahagian daripada masyarakat Barat untuk mengurangkan kegiatan ekonomi mereka

ke atas bumi yang membinasakan alam sekitar atas dasar mereka berhak
melakukannya.
Pemikiran kedua masyarakat Barat yang mempengaruhi krisis alam sekitar adalah
pemikiran mereka terhadap survival of the fittest. Mengikut pandangan ini,kita tidak
sepatutnya cuba menghalang sesuatu yang sepatutnya ditentukan oleh alam semula
jadi. Kejayaan manusia mengatasi alam semula jadi akan membentuk sebuah alam
yang lebih sempurna untuk kehidupan manusia. Alam semula jadi yang tidak mampu
menandingi pencapaian manusia dianggap tidak cukup kuat dan tidak perlu
diselamatkan.
Kedua-dua pemikiran Barat terhadap dunia semula jadi dan alam sekitar merupakan
sebahagiaan daripada satu pemikiran asas yang menonjolkan manusia sebagai
makhluk yang dipilih oleh tuhan untuk menguasai dunia ini. Alam persekitaran dan
makhluk-makhluk lain yang mendiaminya tidak penting bagi masyarakat Barat.

1.5.7

Persepsi Jihad

Jihad adalah satu konsep agama Islam yang murni. Ia merupakan satu cara bagaimana
agama Islam mampu dipertahankan daripada kemusnahan akibat serangan daripada
musuh. Malangnya , jihad kurang difahami oleh masyarakat Barat.Mereka menganggap
bahawa jihad sebagai perbuatan pengganas yang cuba mendapatkan sesuatu yang
bertentangan dengan undang-undang. Masyarakat Barat menekankan nilai menjaga
kehidupan anggota masyarakatnya daripada terkorban. Nilai ini menekankan
kepentingan kehidupan di dunia ini. Ia berbeza daripada nilai agama Islam terhadap
kehidupan di dunia ini untuk hidup di dunia akhirat. Masyarakat barat sukar menerima
nilai agama Islam terhadap kehidupan di dunia ini.
Masyarakat

Barat

juga

tidak

menerima

pemikiran

agama

Islam

yang

bersifatdogmatic (iaitu percaya kepada sesuatu dan mengikuti kepercayaan itu tanpa
menyoalkan kebenarannya). Kesanggupan berjihad merupakan satu kesanggupan

yang berdasarkan kepercayaan tanpa bukti nyata. Masyarat Barat kini lebih senang
menerima falsafah sains di mana mereka hanya percaya kepada perkara-perkara yang
boleh dibuktikan secara nyata. Kesanggupan berjihad dilihat oleh masyarakat Barat
sebagai sesuatu yang tidak boleh dibuktikan kebenaran dan oleh yang demikian tidak
benar.
Masyarakat Barat menganggap jihad sebagai perbuatan orang fanatik. Masyarakat
umum di Barat menolak pemikiran bahawa jihad adalah satu cara penyelesaian yang
bertamadun (civilized) bagi mereka cara yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu
masalah adalah melalui proses pendamaian diplomasi.

1.5.8

Etika Dalam sains

Etika dalam penyelidikan sains berkaitan rapat dengan pemikiran Barat terhadap sains
dan peranannya untuk menolong manusia memahami dunia di sekeliling mereka. Etika
dalam sains berasaskan kepada satu falsafaah teras , iaitu kaedah kajian sistematik
yang menggunakan sukatan mutlak. Falsafah ini menganggap bahawa semua perkara
mampu dikaji oleh manusia menggunakan sukatan mutlak.
Untuk membolehkan pengetahuan sains terus berkembang , etika dalam penyelidikan
sains tertumpu kepada kaedah-kaedah dalam sesuatu kajian tersebut. Semua kajian
perlu dijalankan di dalam keadaan yang terkawal. Seorang pengkaji mempunyai satu
idea bagaimana sesuatu perkara itu berlaku dan membuat kajian untuk membuktikan
sama ada idea tersebut
( dikenali dengan nama hipotisis) benar atau tidak.
Etika dalam penyelidikan sains bertujuan untuk memastikan kajian-kajian tersebut
berjalan tanpa gangguan yang boleh memudaratkan kesahihan hasil penyelidikan
itu. Etika dalam penyelidikan sains bertujuan untuk memastikan kajian-kajian tersebut
berjalan tanpa gangguan yang boleh memudaratkan kesahihan hasil penyelidikan itu.

1.6 Kesan Perkembangan Kontemporari Kepada Masyarakat dan Negara.

Masalah terbesar yang dihadapi oleh Malaysia ataupun mana-mana Negara lain di
dunia ini akibat proses globalisasi adalah perkembangan kontemporari yang secara
langsung dan tidak langsung memasukkan nilai-nilai masyarakat Barat ke dalam sistem
nilai masyarakat tempatan. Kita perlu faham bahawa tidak semua nilai maasyarakat
Barat elok untuk kita, dikhuatiri adalah kemasukan sebahagian daripada nilai
masyarakat Barat yang mungkin tidak sesuai untuk masyarakat tempatan.
Semua nilai yang terdapat di dalam sesuatu kebudayaan itu merupakan satu sistem
yang memberitahu manusia bagaimana untuk berinteraksi di dunia ini. Nilai-nilai ini
boleh

berubah-ubah

mengikut

peralihan

zaman.

Setiap

kumpulan

dan

kebudayaannya) yang wujud pada hari ini adalah hasil daripada penurunan (atau
warisan) sistem nilai daripada generasi yang sebelumnya kepada generasi yang
seterusnya dan telah mengalami proses perubahan sedikit demi sedikit untuk terus
mengekalkan kesesuaiannya dalam kehidupan kita pada hari ini.
Proses globalisasi yang berlaku pada hari ini mendedahkan kita kepada bermacammacam nilai dalam masa yang begitu singkat. Ini adalah kerana maklumat dan ideaidea baru bergerak hamper tanpa halangan dari satu tempat ke satu tempat yang lain
yang membolehkan kita berhadapan dengan maklumat dan idea baru yang tidak ditapis
ataupun diubahsuai dengan nilai-nilai kebudayaan tempatan. Keadaan globalisasi pada
hari ini memaksa kita melakukan perubahan dengan cepat untuk mengekalkan
kesesuaian ( relevancy) sistem nilai (kebudayaan) kita dengan dunia luar. Perkara ini
membuatkan kita menyerap nilai-nilai yang berkemungkinan tidak sesuai dan
bertentangan dengan sistem nilai yang sedia ada.
Masalah yang perlu tetapi sukar untuk dihadapi adalah mengubah sistem nilai yang
sedia ada supaya ia sentiasa relevan dengan keadaan dunia sekarang dan pada waktu
yang sama memastikan semua anggota dalam masyarakat dapat mengikuti perubahanperubahan yang berlaku. Inilah masalah yang dihadapi bukan hanya oleh masyarakat
Malaysia, tetapi juga oleh semua masyarakat di dunia ini.

KESIMPULAN

Kebangkitan tamadun Barat selepas kejatuhan kerajaan Islam Sepanyol telah


membuka era baru kepada dasar penguasaan Barat terhadap negara lain terutamanya
negara Islam. Kebangkitan yang diiringi dengan pelbagai kemajuan ketenteraan,
ekonomi dan kewangan telah menjadikan Barat sebuah kuasa yang menggunakan
kuasanya untuk kepentingan diri sendiri. Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat
menjalankan pelbagai dasar luar yang kononnya untuk menegakkan keadilan namun
semuanya ternyata hanya retorika mereka sahaja.
Bagi mereka, sesiapa sahaja yang tidak menyokong mereka akan dikenakan pelbagai
tindakan antaranya: sekatan bekalan makanan, perubatan, ekonomi dan lainlain. Inilah
yang dialami oleh negara-negara Islam yang cuba mencari keadilan sebenar yang
diperkatakan oleh Barat. Negara-negara miskin dunia tidak ketinggalan ditindas "melalui
bantuan Tabung Mata Wang Dunia namun sebenarnya di sebalik bantuan itu, negara
tersebut terus ditindas.
Inilah senario semasa yang dialami oleh dunia lebih-Iebih lagi selepas berakhirnya
Perang Dingin di mana kuasa Amerika Syarikat semakin melampaui batasan. LebihIebih lagi apabila globalisasi yang mereka cipta dan war-warkan telah mula meresap
dalam setiap inci kehidupan manusia di dunia hari ini

Kesan Positif Hegemoni Barat dan Globalisasi.


Di samping kesan-kesan negatif, Globalisasi juga mempunyai kesan positif. Antaranya
ialah teknologi maklumat. Dengan wujudnya teknologi ini, manusia dapatberhubung
dengan mudah dan pantas. Dunia dirasakan seolah-olah satu kampung.Perkara yang
berlaku beribu batu daripada diketahui dalam masa yang sangatsingkat dan dengan
cara yang sangat mudah. Justeru, ini semua boleh diguna pakaioleh semua penduduk

dunia untuk memudahkan urusan mereka. Bahkan lebihdaripada itu, ia boleh digunakan
oleh umat Islam untuk menyampaikan dakwahdengan lebih mantap di era yang penuh
cabaran ini.
Teknologi Maklumat
Mengikut satu definisi, secara ringkasnya teknologi maklumat boleh dianggapsebagai "
cara baru penyimpan, memproses dan menyalurkan maklumat yang dihasilkan oleh
pembangunan yang pantas dalam bidang elektronik, pengkomputeran dan
telekomunikasi
".Satu lagi definisi teknologi maklumat yang lebih luas pengertiannya ialah:"
...teknologi maklumat bermaksud pengumpulan, penyimpanan, pemprosesan,
penyebaran dan penggunaan maklumat. Ia tidak terkongkong kepada perkakasan atau
perisian, tetapi mengiktiraf kepentingan manusiaserta matlamat yang diletakkannya
bagi teknologi tersebut, nilai-nilai yang digunakan untuk membuat pilihan, penilaian
kriteria yang digunakan untuk memutuskan sama ada ia yang mengawal teknologi itu
dan diperkayakanolehnya.
"Di dalam Ensiklopedia bebas, teknologi maklumat ditakrifkan sebagai:
"teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Ia merupakan satu tajuk yang
sangat luas berkenaan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat.
Secara tepatnya menggunakan komputer digital dan perisian komputer untuk
mengubah, menyimpan, melindungi, memproses,memindah, melihat dan mendapatkan
maklumat tanpa mengira tempat danwaktu."

Berdasarkan tafsiran-tafsiran tersebut dapatlah difahami bahawa teknologimaklumat


bukanlah perkara yang terlalu baru. Ia telah wujud dengan wujudnyakomputer. Bahkan
sebelum kewujudan komputer sekalipun ia boleh dikatakan telahwujud
juga.KekeluargaanTerdapat pelbagai kesan yang dapat dilihat daripada globalisasi.

Kesan tersebutterdiri daripada kesan positif dan kesan negatif. Salah satu kesan positif
yang dapatdilihat ialah lebih ramai wanita yang sudah berkeluarga ataupun yang
belumberkeluarga terlibat dalam pelbagai lapangan kerjaya. Kesan ini dilihat positif
keranadapat mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Selain itu,
peningkatanbilangan wanita yang berpendidikan tinggi dapat memenuhi permintaan
dalampasaran kerja di Malaysia seterusnya mengurangkan kadar
kebergantunganterhadap tenaga mahir asing. Namun begitu, terdapat juga kesan
negatif. Salah satukesan negatif tersebut ialah perceraian serta gejala sosial serta
budaya kuning yangsemakin menular. Kesan tersebut dapat dilihat daripada
peningkatan kes perceraiansejak akhir-akhir ini.PemakananSeperti mana yang kita lihat
sekarang ini, makanan Jepun sudah ada di mana-mana.Restoran serta francais yang
mengedarkan makanan Jepun juga tumbuh bakcendawan. Makanan Amerika pula
semakin popular di Jepun serta serata negaralain. Mc Donald misalnya, mempunyai
10,500 buah restoran di 50 buah negara didunia manakala Kentucky Fried Chicken
mempunyai lebih daripada 7,750 restorandi 58 buah negara. Fenomena yang berlaku
ini merupakan salah satu daripadaglobalisasi yang melanda bidang pemakanan.
Malaysia juga tidak terkecuali sebagaisalah sebuah negara penyumbang kepada
kemajuan francais makanan tersebut.Dengan kewujudan restoran serta francais
makanan tersebut, rakyat Malaysia bolehmenikmati hidangan yang enak serta tempat
yang selesa yang disediakan pihakrestoran walaupun hagranya mahal.

Perkhidmatan yang ditawarkan jugaamat memuaskan memandangkan mereka telah


menetapkan piawaian yang tinggiatau cara kerja yang positif dalam organisasi bermula
daripada pekerja biasahinggalah kepada pihak atasan.Tidak hairanlah, perniagaan
makanan ringantersebut dapat bertapak dengan kukuh serta berkembang hingga ke
hari ini.Kemasukan perniagaan makanan ringan daripada barat ini sebenarnya
telahmembuka banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Hal ini seterusnya

akan

mengurangkan

kadar

pengangguran

serta

mengurangkan

gejala

social

dalamkalangan belia. Selain itu, proses penyediaan makanan yang disediakan juga

telahmendapat pengesahan status halal daripada pihak berkuasaJika dilihat dari


perspektif dunia dalam era globilisasi banyak kesan yang baik danburuk yang bakal
diterima oleh negara. Pembuat polisi dan dasar kerajaanseharusnya menstruktur
terlebih dahulu sistem dan strategi pendidikan sebelumberhadapan dengan dunia
globalisasi. Berikut adalah beberapa perkara yang perlukita berikan perhatian tentang
kebaikan globalisasi terhadap kaum:a)Berdaya saing: Aspek daya saing ini jika berlaku
dalam di peringkat antarabangsaboleh menyerlahkan lagi mutu pendidikan dan
seterusnya membina satupertandingan yang sihat.b)Wujudnya hubungan sumber
pendidikan dan kemudahan penyelidikan di peringkatyang lebih luas. Keadaan ini akan
memberi

faedah

yang

besar

terhadap

programpengajaran

dan

pembelajaran.c)Komunikasi merentasi budaya boleh menyebabkan pelajar lebih


bersedia untukmenghadapi pasaran buruh antarabangsa. Hal ini bermakna kemahiran
sepertibahasa dan komunikasi yang akan digunakan lebih menjurus ke arah
perdaganganatau

pemiagaan

antarabangsa.d)Kesedaran

tentang

kepentingan

pendidikan dalam dunia globalisasi akanmenyebabkan pendidik dan pelajar lebih


bersedia menghasilkan produk danperkhidmatan yang bersesuaian dengan kehendak
atau permintaan secara global.e)Kefahaman nilai antarabangsa akan meningkatkan lagi
keupayaan memahaminilai-nilai manusia sejagat dan ini boleh menyebabkan dunia
menjadi

aman.f)Peningkatan

bilangan

institusi

pendidikan

swasta

yang

memanfaatnya.g)Penyebaran teknologi maklumat akan berlaku dan ini dilihat


berupayamenyediakan peluang-peluang pendidikan sepenuhnya.h)Kewujudan sistem
pendidikan yang sangat bergantung kepada cita rasa global.Pengaruh Positif
GlobalisasiProses

globalisasi

telahmemperkayakan

sudah

membawa

kehidupanmanusia.

banyak

Kekayaan

kesan-kesan
dunia

yang
sudah

bertambah.Perjalanan sudah menjadi mudah dan pelancunganhari ini adalah salah


satuindustri terbesar didunia.Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi
kehidupan suatunegara termasuk Malaysia. Pengaruh globalisasi di berbagaibidang
kehidupanseperti

kehidupan politik,

ekonomi,

ideologi,

sosial

budaya

dan lain-

lainakanmempengaruhi nilai- nilai nasionalisme terhadap bangsa.Banyak jenis penyakit


yangdahulunya bahaya seperti tibi kini sudah menjadipenyakit yang senang diubati dan
diatasi. Padamasa dahulu kebanyakanpenyakit tidak ada ubat dan tidak dapat diubati .

Dengan adanyaglobalisasiperubatan masaalah serta panyakit yang dulunya merupakan


ancaman kini tidaklagi, justeru itu ianya akan mempertingkatkan taraf hidup masyarakat
sihat

diNegara

ini.Pengetahuan

yang

diperolehi

dari

globalisasi

juga

telah

dapatmenambah pengetahuan danteknologi sudah meningkat sehingga manusiasudah


sampai ke bulan.Usaha memberipertolongan dan bantuan dapat disampaikan kepada
mangsa-mangsa bencana alam sebagaibanjir, gempa bumi dan gunung berapi dan lainlain

dengan

cepat.

kebaikanglobalisasi

Ketika

bencana

yang

ada

lam

melandadunia

dapat

pada

masa

kini

membenarkangegara

luar

mengetahuiserta,mengulurkan tangan untuk membantu sesame manusia. Kebolehan


ini jugadapatmengurangkan kesengsaraan mangsa-mangsa bencana alam ini.Dilihat
dari globalisasipolitik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dandemokrasi. Kerana
pemerintahan adalahsebahagian dari suatu negara, jikapemerintahan djalankan secara
jujur dan bersih tentunya akanmendapatpandangan positif dari rakyat.Tanggapan positif
tersebut berupa rasanasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Politikyang
sihat

akan

dapatmenambahkan

dalammya.Dariaspek
luas,meningkatkan

globalisasi
peluang

Denganadanya

hal

tersebut

yangmenjamin

kehidupan

keharmonian
ekonomi,
kerjadan

Negara

serta

perdagangan

intarabangsa

meningkatkan pendapatan

akan meningkatkankehidupan
rakyat.

masyarakat

Dengan

ekonomi

pendapatan

di

yang
negara.
bangsa

yangbertambah

sesebuahkeluarga dapat memenuhi keperluan harian serta menyimpan untuk


masadepanini dapat mengelakkan kejadian jenayah yang sering berlaku akibat
kekuranganmatapencarian serta sumber makanan. Rakyat yang

bekerja

dan

mempunyaipendapatan akanmengurangkan gejala sosial.Dari globalisasi sosial budaya


kita dapat meniru cara berfikir yang baik sepertipenghasilan kerjayang tinggi serta
disiplin dari bangsa lain yang sudah majuuntuk meningkatkan kemajuan bangsayang
pada akhirnya memajukan bangsadan akan meningkatkan rasa kecintaan kita
terhadapbangsa.Dalam

bidang

teknologimaklumat,komunikasi,
berhubunganmelepasi

globalisasi,
ataupun

teknologi

pengangkutan.

berkembang
Sehingga

pesat.
orang

Baik
dapat

batas-batas negara. Ikatan kekeluargaan akan sentiasa terjalin eratwalaupun sedang


berjauhan ,kecanggihan teknologi komunikasi pada masa kinitelah memberi ruang
untuk anak yang beradadi luar negeri menghubungi sertabercakap dengan keluarga
yang berada jauh di kampung.Keakraban dan ikatankekeluargan akan sentiasa terjalin
dan mengukuhkan lagi ikatan yang sediaada.Urusan perdagangan, perkembangan
industri membolehkan proses dalam satunegara tidaklagi dibatasi dengan penghasilan
produk yang sama, melainkandapat mengimport komponen lainyang diperlukan.Pada
bidang industri dan perniagaan, setiap negara terbuka untuk membukapeluang
sehinggasemua rakyat dapat bekerja di negara lain. Pada bidang politik,Negara berhak
ataskedaulatannya, namun Negara-negara lain turut menuntutsikap keterbukaan,
demokrasi danmenghargai hak asasi manusia.Pandangan ini sesuai dengan teori
Keuntungan Komparatifdari David Ricardo.Melalui spesialisasi dan perdagangan
faktor-faktor pengeluaran duniadapatdigunakan dengan lebih efesien, output dunia
bertambah

dan

masyarakat

perdagangan dalam bentuk.

akanmemperolehkeuntungan

dari

pengeluaran dan