Anda di halaman 1dari 1

MENAMATKAN SESI KAUNSELING

5 TAHAP DALAM KEMAHIRAN PROSES KAUNSELING


5

MEMBINA HUBUNGAN

Tahap membina asas yang kukuh


untuk
mewujudkan
satu
perkongsian bekerjasama.
Mewujudkan
suasana
yang
menggalakkan interaksi.
Menentukan
matlamat
awal
kaunseling.
Menstruktur hubungan,memberi
kefahaman
tentang
proses
kaunseling, penjelasan peranan
klien, kaunselor dan matlamat

Tahap
kaunselor
membuat
rumusan apa yang telah berlaku
dalam sesi kaunseling dan
kesannya.
Tiga perkara yang mesti dicapai:
kemajuan
selama
menjalankan sesi kaunseling ini
mesti dirumuskan kepada tiga
kesan-kesannya.
Isu-isu
yang
mesti
diselesaikan pada masa ini
hendaklah
dikemukakan.
Memikirkan
cara-cara
mengekalkan
pertumbuhan
klien
setelah
ditamatkan

PELAKSANAAN

PENEROKAAN

Tahap memahami bagimana klien


mempersepsikan masalahnya
Meneroka skop masalah yang
dialami klien.
Analisis aras perkongsian klien
berkaitan masalahnya.
Analisis Pola sejarah klien:- Adakah pernah dialami ?
- Adakah resolusi yang sama?
Mengenalpasti kekuatan dalaman
yang ada pada klien.

Tahap membentuk satu matlamat


untuk klien.
Strategi
dan
arah
mana
kesinambungan
penyelesaian
masalah klien. Persetujuan;
matlamat mesti dipersetujui
bersama .
setuju dengann pendekatan
dan
strategi
yang
digunapakai.

MEMBUAT KEPUTUSAN

Tahap
di
mana
kaunselor
berusaha
menurunkan
aras
kerisauan
klien,
atau
menyelesaikan masalahnya.
Faktor yang mempengaruhi
keberkesanan
kaunseling:Pengaruh org yg terdekat
contoh ; suami,isteri , ibubapa.
- Sumber bantuan lain contohh:
kebajikan masyarakat
Penyediaan risalah
Penderaan , Buli