Anda di halaman 1dari 52

KEDAH INDUSTRIAL SKILLS AND MANAGEMENT

DEVELOPMENT CENTRE (KISMEC)


LOT 416, JALAN PKNK 1/1
KAWASAN PERINDUSTRIAN SG PETANI
KEDAH DARUL AMAN

KERTAS PENERANGAN
( INFORMATION SHEET )
KOD DAN NAMA
PROGRAM /
PROGRAMS CODE &
NAME

EE-320-2:2012 SINGLE PHASE ELECTRICAL INSTALLATION


& MAINTAINENCE

TAHAP / LEVEL

L2

NO. DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI /
COMPETENCY UNIT
NO. AND TITLE

NO. DAN PENYATAAN


AKTIVITI KERJA /
WORK ACTIVITIES NO.
AND STATEMENT

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012 CO5 SINGLE PHASE ELECTRICAL


APPLIANCES MAINTENANCE
1. ELECTRICAL APPLIANCES MAINTENANCE
REQUIREMENT SPECCIFICATIONS AND MANUALS
2. PREPARE SINGLE PHASE ELECTRICAL
APPLIANCES MAINTENANCE TOOLS, EQUIPMENT
AND MATERIALS
3. CARRY OUT ELECTRICAL APPLIANCES
INSPECTION
4. CARRY OUT ELECTRICAL APPLIANCES
MAINTENANCE
EE-320-2:2012-C05/P(3/4)

TAJUK/TITLE :
PENGESAHAN DAN PENGUJIAN PEPASANGAN PERALATAN ELEKTRIK SATU
FASA
TUJUAN/PURPOSE :
Kertas penerangan ini akan menerangkan mengenai pengesahan dan pengujian
pepasangan elektrik satu fasa yang perlu dilakukan setelah sesuatu pemasangan
selesai dilakukan. Pepasangan satu fasa mestilah diperiksa dan diuji bagi
memastikan pemasangan mematuhi piawaian keselamatan dan menggunakan
bahan-bahan atau kelengkapan yang ditetapkan. Piawaian yang mesti dicapai

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 2


Drp / of : 52

adalah diliputi oleh Peraturan IEC, Peraturan Suruhanjaya Tenaga, Peraturan


Jabatan Kerja Raya, Piawaian British (BS) dan Piawaian Malaysia (MS).
Pemeriksaan dan pengujian pemasangan elektrik dijalankan bagi memastikan
pemasangan telah dilakukan mengikut peraturan dan pemasangan dapat berfungsi
dengan betul dan selamat digunakan.

PENERANGAN / INFORMATION :
Pemeriksaan dan pengujian ini perlu dijalankan kepada pemasangan-pemasangan
berikut :a) Pemasangan baru
b) Pemasangan penambahan atau pengubahsuaian
c) Pemasangan sedia-ada
d) Ujian di atas permintaan pengguna atau arahan. Ini biasanya apabila berlaku
kerosakan terhadap pemasangan
e) Ujian untuk proses kemasukkan borong kepada TNB
1.0 Kaedah dan Jenis Pengujian
Pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan tidak menjamin pemasangan dapat
digunakan dengan selamat sepanjang hayat. Oleh itu, ia perlu diuji dari masa
kesemasa mengikut tempoh yang ditetapkan. Sekiranya keputusan ujian tidak
mencapai atau memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki, kerja penyenggaraan
atau penggantian perlu dilakukan.
Tempoh pengujian sesuatu pemasangan bergantung kepada jenis pendawaian,
tempat pendawaian dan pembekal tenaga elektrik. Secara umumnya, tempoh
pemeriksaan sesuatu pemasangan elektrik pengguna adalah seperti berikut:Jenis Pemasangan
Pemasangan domestic
Pemasangan pertanian
Pemasangan sementara
Pemasangan penggera kebakaran
Pemasangan penggera kecemasan
Pemasangan panggung
Pemasangan stesen minyak

Tempoh Pemeriksaan
5 tahun
3 tahun
3 bulan
1 tahun
Tidak ditetapkan
1 tahun
1 tahun

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 3


Drp / of : 52

Pemasangan masjid / gereja

Setiap 2 tahun pertama

Pemasangan kedai dobi


Pemasangan industry

Setiap tahun jika melebihi 5 tahun


1 tahun
Kerap-kali

Pemeriksaan dan pengujian yang perlu dilakukan boleh dibahagikan kepada dua
kategori iaitu :
i.

Pemeriksaan penglihatan

ii.

Ujian menggunakan peralatan pengujian

1.1 Pemeriksaan Penglihatan


1.1.1 Pemeriksaan penglihatan (visual test) dilakukan bagi memastikan :i.

Bahan-bahan dan kelengkapan pemasangan dipasang mengikut


piawaian yang ditetapkan (Piawaian BS / Piawaian MS)

ii.

Pemasangan dijalankan mengikut Peraturan IEE / Suruhanjaya


Tenaga / JKR

iii.

Tiada kerosakan yang nyata pada pemasangan atau kelengkapan


elektrik

1.1.2 Diantara pemeriksaan yang dilakukan pada sesuatu pemasangan


adalah :i.

Penyambungan kabel ke alat lengkap pendawaian dilakukan betul


dan sempurna.

ii.

Tanda pengenalan kabel dilakukan dengan sempurna dan betul.

iii.

Penggunaan jenis dan saiz kabel yang sesuai.

iv. Alat pemencilan dan perlindungan yang betul digunakan.


v.

Bahagian-bahagian pemasangan dilabelkan dengan betul.

vi. Papantanda notis yang sesuai disediakan.


vii. Gambarajah dan arahan diletakkan ditempat yang sesuai.
viii. Perlindungan sentuhan terus kabel disediakan dengan betul
samada secara:a) Penebatan
b) Penutup atau penahan
c) Hadangan
d) Dipasang pada ketinggian yang sesuai dan betul
1.1.3 Pemeriksaan Penglihatan sebagaimana yang disyorkan oleh pihak
TNB adalah seperti berikut :

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 4


Drp / of : 52

Setiap sambungan pada pengalir kabel mestilah betul serta kuat dan
kukuh dari segi mekanikal dan eletrikal
i.

Setiap

pengalir

kabel

mestilah

dibuat

tanda

pengenalan

terutamanya pada pendawaian tiga fasa


ii.

Semua kabel dan peralatan mestilah dipasang di tempat-tempat


yang tidak terdedah dan yang boleh membahayakan keadaan.

iii.

Pemilihan saiz kabel, penebat, kapasiti membawa arus dan


susutan voltan hendaklah diberi perhatian.

iv. Sambungan suiz kutub tunggal ke pangalir fasa sahaja.


v.

Sambungan yang betul ke atas soket, pemegang lampu dan alatalat kawalan yang lain.

vi. Semua alat-alat yang digunakan seperti suis,soket, fius dan lainlain mestilah diluluskan oleh Pengerusi Suruhanjaya Tenaga dan
Sirim.
vii. Beban bagi sesuatu litar hendaklah diberi perhatian, contohnya
bilangan point bagi sesuatu litar.
viii. Konduktor Bumi
a) Perlindungan mekanikal
b) Perlindungan dari karat
c) Sambungan yang kuat ke elektrod bumi
d) Mengikut saiz
ix. Elektrod Bumi
a) Saiz dan ukuran panjang
b) Jenis bahan
c) Kotak bumi (kebuk bumi)
d) Label amaran
x.

Tanda-tanda amaran dan pengenalan


a) Label pada suis gear dan gear kawalan
b) Pengenalan pada konduit dan trunking dengan cat bewarna
oren
c) Tanda amaran kehadiran voltan 240V atau 415V

xi. Kaedah perlindungan daripada sentuhan terus


a) Perlindungan dengan halangan

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 5


Drp / of : 52

b) Perlindungan dengan mengelak jangkauan


c) Perlindungan dengan bahan bukan pengalir
d) Perlindungan dengan penahan dan penutup
e) Perlindungan dengan penebatan ke atas bahagian-bahagian
hidup
1.2 Ujian menggunakan peralatan pengujian
Mengikut Peraturan IEC, semua pemasangan elektrik perlulah dilakukan
ujian-ujian berikut :a) Ujian Kekutuban (Polarity Test)
b) Ujian RIntangan Penebatan (insulation Effectiveness of Earthing)
c) Ujian Keberkesanan Pembumian (Test of Effectiveness of Earthing)
d) Ujian Keberkesanan Kendalian Pemutus Litar Arus Baki (RCD)
e) Ujian Keterusan Litar Gelang (Continuity of Ring Circuit)
Ujian-ujian ini hendaklah dijalankan mengikut susun atur yang telah
dinyatakan. Ini adalah untuk mengelakkan bahaya kepada penguji litar.
Umpamanya jika ujian keberkesanan pembumian dijalankan dahulu, dan
andaikan penebatan antara pengalir fasa dengan bumi tidak baik,
bendakerja logam akan mengalirkan arus elektrik. Dengan ini apabila
penguji litar menyentuh bahagian ini, ia akan mengalami renjatan elektrik.
Selain daripada ujian-ujian ini, terdapat beberapa ujian yang boleh dilakukan
pada pemasangan elektrik (bergantung kepada keadaan dan jenis peralatan
elektrik). Diantaranya adalah Ujian Turutan Fasa (Phase Sequence Test),
Ujian Kekutupan Bekalan (Power Supply Polarity Test), Ujian Penentuan
Punca Lilitan Motor (Motor Winding Tets) dan sebagainya.
1.2.1 Ujian Kekutuban
Ujian kekutuban dilakukan bagi menentukan :a) Semua fius / MCB hanya disambungkan kepada pengalir fasa
b) Semua suis dan alat kawalan kutub tunggal dipasang pada

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 6


Drp / of : 52

pengalir fasa
c) Sesentuh tepi pemegang lampu jenis skru disambungkan pada
pengalir neutral
d) Sambungan pada soket alir keluar betul
Kekutuban

yang

salah

boleh

mendatangkan

bahaya

kepada

pengguna kerana peralatan elektrik atau alat perlindungan tidak


dapat berfungsi dengan berkesan. Umpamanya satu pemasangan
lampu

mempunyai

kekutupan

yang

salah

(pengalir

hidup

disambungkan kepunca lampu). Dalam keadaan ini, lampu masih


dapat dikawal sedangkan pengaliran arus tidak dapat dikawal oleh
suis. Sekiranya kerja penyenggaraan lampu dilakukan dan pengalir
hidup disentuh, ia akan terkena kejutan elektrik.
Ujian kekutuban ini boleh dilakukan dengan dua kaedah iaitu:a. Kaedah litar mati
b. Kaedah litar hidup
a. Ujian Kekutuban dengan litar mati
Ujian ini dilakukan ketika litar tdak menerima bekalan elektrik.
Ujian ini dijalankan dengan menggunakan Jangka Ohm atau
lampu penguji berbateri atau penguji loceng berbateri.
Ketika melakukan ujian, semua beban elektrik hendaklah
ditanggalkan dari punca sambungannya bagi mengelakkan
kekeliruan ketika menguji dan penutup suis / soket-alir-keluar
dibuka, manakala semua suis (termasuk suis utama) berada
dalam keadaan buka (OFF). Akhirnya punca alat penguji
disambungkan ke punca keluaran fasa suis utama dengan punca
kelengkapan

yang

hendak

diuji.

Sekiranya

kekutupan

pemasangan betul, alat penguji akan berfungsi iaitu lampu penguji


menyala, loceng penguji berbunyi atau Jangka Ohm akan
menunjukkan bacaan kurang daripada 1 ohm. (jika ujian dilakukan

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 7


Drp / of : 52

pada suis dua hala / suis pertengahan, kesemua punca


sambungan hendaklah dicantumkan).

Rajah 1 : Ujian Kekutuban dengan Litar Mati


b. Ujian Kekutuban dengan Litar Hidup
Ujian ini dilakukan ketika litar mempunyai bekalan elektrik. Ujian
ini dijalankan dengan menggunakan Jangka Volt atau lampu
penguji.
Ketika melakukan ujian, semua beban elektrik hendaklah
ditanggalkan dari punca sambungannya bagi mengelakkan
kekeliruan ketika menguji dan penutup suis / soket-alir-keluar
dibuka, manakala semua suis (termasuk suis utama) berada
dalam keadaan buka (OFF).
Akhirnya punca alat penguji disambungkan ke punca keluaran
neutral suis utama dengan punca kelengkapan yang hendak diuji.
Sekiranya kekutupan pemasangan betul, lampu penguji menyala

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 8


Drp / of : 52

atau Jangka Volt akan menunjukkan bacaan kepada nilai bekalan


voltannya.

Rajah 2 : Ujian Kekutuban dengan Litar Hidup


c. Menguji sambungan pemegang lampu jenis Edison skru
Sesentuh tepi pemegang lampu ini mestilah disambungkan pada
pengalir neutral

NO. KOD / CODE NO.

Muka Surat / Page : 9


Drp / of : 52

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Rajah 3 : Menguji sambungan pemegang lampu jenis Edison skru


1.2.2 Ujian Rintangan Penebatan
Ujian ini dilakukan bagi menentukan ketahanan kabel pemasangan
ketika menerima bekalan elektrik. Dengan ini ia dapat memastikan
tiada kerosakan berlaku pada penebat kabel.
Ujian ini dijalankan secara litar mati dengan menggunakan Penguji
Penebatan Megger (Insulation Megger Tester). Saiz penguji yang
digunakan hendaklah mermpunyai kadaran voltan pengujian tidak
kurang daripada dua kali ganda voltan bekalan. Bagi pengujian pada
voltan fasa tunggal (240 V). Penguji Penebatan Megger berkadar 500
V AT hendaklah digunakan, manakala bagi pengujian pada voltan tiga
fasa (415 V), penguji berkadar 1000 V AT digunakan.
Bagi menguji pemasangan yang besar, semua punca litar hendaklah
dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dengan setiap kumpulan
mempunyai tidak lebih daripada 50 punca. Sekiranya ujian ini
dilakukan

pada

kabel

pvc,

setiap

kumpulan

mengandungi tidak kurang dari 12.5 punca.

ujian

perlulah

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 10


Drp / of : 52

Terdapat dua peringkat ujian penebatan yang perlu dijalankan pada


sesuatu pemasangan iaitu:a) Ujian rintangan penebatan antara pengalir fasa
Ujian

ini

dijalankan

pada

pengalir

mempastikan tiada kebocoran

pembawa

arus

untuk

arus berlaku antara pengalir-

pengalir fasa.
Ketika

melakukan

ujian,

semua

beban

elektrik

perlulah

ditanggalkan dari punca sambungannya manakala semua suis


(termasuk suis utama dihidupkan (ON)). Akhirnya punca alat
penguji disambungkan ke punca keluaran fasa dengan punca
neutral suis utama.

Sekiranya penebatan pemasangan baik,

penguji perlulah merekodkan bacaan tidak kurang dari 1 Megaohm


(1 M).

Rajah

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 11


Drp / of : 52

Ujian penebatan yang perlu dijalankan pada suatau pemasangan


elektrik adalah:a. Untuk system pendawaian AT tiga wayar : Antara pengalir positif dengan pengalir negative
Antara pengalir positif dengan pengalir neutral
Antara pengalir negative dengan pengalir neutral
b. Untuk system pendawaian fasa tunggal : Antara pengalir negative dengan pengalir neutral
b) Ujian rintangan penebatan antara pengalir fasa dengan bumi
Ujian

ini

dijalankan

pada

pengalir

pembawa

arus

untuk

mempastikan arus bekalan tidak bocor kepunca bumi.


Ketika

melakukan

ujian,

semua

beban

elektrik

perlulah

ditanggalkan dari punca sambungannya manakala semua suis


(termasuk suis utama dihidupkan (ON)). Akhirnya punca alat
penguji disambungkan ke punca keluaran fasa dan neutral suis
utama dengan punca bumi di peti fius agihan.

Sekiranya

penebatan pemasangan baik, penguji perlulah merekodkan bacaan


tidak kurang dari 0.5 Megaohm (0.5 M).
Ujian penebatan ke atas alat-alat elektrik mudahalih
Ujian penebatan mestilah dibuat secara berasingan daripada ujian penebatan ke
atas pemasangan elektrik
Tatacara menjalankan ujian
1. Sambungkan plambam penguji seperti Rajah 6 dibawah
2. Bacaan jangka penguji mestilah tidak kurang daripada 0.5 M

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 12


Drp / of : 52

Rajah 6 : Ujian penebatan ke atas alat-alat elektrik mudahalih


1.2.3 Ujian Keberkesanan Pembumian
Sistem bekalan elektrik pengguna diperolehi daripada system bekalan
tiga fasa dengan pengalir nuetralnya dibumikan dipencawang. Dengan
ini bui disekeliling pengguna boleh mengalirkan arus kembali
kepencawang

supaya

pengguna

dapat

dilindungi

sepenuhnya.

Pergerakan arus kepencawang hanya boleh dicapai sekiranya


rintangan bumi rendah. Bagi menentukan keadaan bumi pengguna
sentiasa berada dalam keadaan baik atau rendah, ujian keberkesanan
pembumian dijalankan.
Terdapat empat jenis ujian yang biasa dilakukan iaitu:i.

Ujian pengalir terusan bumi

ii.

Ujian galangan bumi

iii.

Ujian keberkesanan pemutus litar

iv. Ujian rintangan elektrod bumi


I. Ujian Pengalir Terusan Bumi
Ujian ini dilakukan bagi mempastikan pengalir terusan bumi telah
disambung dengan baik dan berkesan pada litar pemasangan. Ujian
ini boleh dilakukan dengan empat kaedah iaitu:-

NO. KOD / CODE NO.

i.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 13


Drp / of : 52

Ujian AU
Ujian ini biasanya dilakukan pada pemasangan AU yang
mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi bekalan.
Kadar arus menguji adalah 1.5 kali ganda arus litar-kecil-akhir
tetapi tidak melebihi 25 A.
Ujian ini dijalankan dengan mengalirkan bekalan AU tidak melebihi
40 V melalui pengalir terusan bumi yang dicantumkan bersama
salah satu pengalir pembawa arus dengan pengalir pembawa
arus dan direkodkan nilai arus dan voltan. Sekiranya pengalir
terusan bumi berada dalam keadaan baik, nilai perbezaan antara
galangan pengalir (Z = V / A) dengan rintangan pengalir ( R ),
yang diukur dengan Jangka Ohm tidak melebihi 1 ohm jika jika
pengalir tembaga / pancalogam tembaga / aluminium digunakan,
atau 0.5 ohm jika conduit keluli digunakan.
Ketika

melakukan

ujian,

semua

beban

elektrik

perlulah

ditanggalkan dari punca sambungannya manakala semua suis


dihidupkan (ON).

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 14


Drp / of : 52

Rajah 7
Galangan pengalir, Z = V / A
Rintangan pengalir = Z R
ii.

Ujian pengurangan AU
Ujian ini biasanya dilakukan pada pemasangan AU yang
mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi bekalan.
Kadar arus menguji adalah kurang daripada nilai arus litar-kecilakhir.
Ujian ini dijalankan dengan mengalirkan bekalan AU tidak melebihi
40 V melalui pengalir terusan bumi yang dicantumkan bersama
salah satu pengalir pembawa arus dengan pengalir pembawa
arus dan direkodkan nilai arus dan voltan. Sekiranya pengalir
terusan bumi berada dalam keadaan baik, nilai perbezaan antara

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 15


Drp / of : 52

galangan pengalir (Z = V / A) dengan rintangan pengalir ( R ),


yang diukur dengan Jangka Ohm tidak melebihi 1 ohm jika jika
pengalir tembaga / pancalogam tembaga / aluminium digunakan,
atau 0.5 ohm jika conduit keluli digunakan.
Ketika

melakukan

ujian,

semua

beban

elektrik

perlulah

ditanggalkan dari punca sambungannya manakala semua suis


dihidupkan (ON).
iii.

Ujian AT pada pemasangan Au


Ujian ini dilakukan jika keputusan ujian pengalir terusan bumi dari
ujian AU diperolehi tidak memuaskan. Ujian ini hanya boleh
dijalankan jika tiada pearuh dalam litar.
Ujian ini dijalankan dengan mengalirkan bekalan AT tidak melebihi
40 V melalui pengalir terusan bumi yang dicantumkan bersama
salah satu pengalir pembawa arus dengan pengalir pembawa
arus dan direkodkan nilai arus dan voltan. Sekiranya pengalir
terusan bumi berada dalam keadaan baik, nilai perbezaan antara
galangan pengalir (Z = V / A) dengan rintangan pengalir ( R ),
yang diukur dengan Jangka Ohm tidak melebihi 1 ohm jika jika
pengalir tembaga / pancalogam tembaga / aluminium digunakan,
atau 0.5 ohm jika conduit keluli digunakan.
Ketika

melakukan

ujian,

semua

beban

elektrik

perlulah

ditanggalkan dari punca sambungannya manakala semua suis


dihidupkan (ON).
iv. Ujian At pada pemasangan AT
Ujian ini biasanya dilakukan pada pemasangan AT dengan
mengalirkan arus menguji 1.5 kali kadaran arus litar-kecil-akhir
tetapi tidak melebihi 25 A, atau menggunakan penguji tangan
yang kadar arusnya tidak melebihi nilai arus yang diuji.

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 16


Drp / of : 52

Ujian ini dijalankan dengan mengalirkan bekalan AT tidak melebihi


40 V melalui pengalir terusan bumi yang dicantumkan bersama
salah satu pengalir pembawa arus dengan pengalir pembawa
arus dan direkodkan nilai arus dan voltan. Sekiranya pengalir
terusan bumi berada dalam keadaan baik, nilai perbezaan antara
galangan pengalir (Z = V / A) dengan rintangan pengalir ( R ),
yang diukur dengan Jangka Ohm tidak melebihi 1 ohm jika jika
pengalir tembaga / pancalogam tembaga / aluminium digunakan,
atau 0.5 ohm jika conduit keluli digunakan.
Ketika

melakukan

ujian,

semua

beban

elektrik

perlulah

ditanggalkan dari punca sambungannya manakala semua suis


dihidupkan (ON).
II. Ujian Galangan Gelung Rosakk ke Bumi
Ujian ini dilakukan bagi tujuan menentukan nilai galangan gelung
rosak ke bumi dan peranti perlindungan kebocoran arus ke bumi
dapat ditentukan. Nilai galangan mestilah tidak terlalu tinggi sehingga
menyebabkan peranti pelindung gagal berfungsi semasa berlakunya
aru bocor ke bumi.
Alat Penguji

Rajah 8 : Pengujian Galangan Gelung Fasa Bumi

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 17


Drp / of : 52

Alat penguji yang digunakan ialah Penguji Gelung Fasa-Bumi. Alat ini
berkendali pada voltan bekalan 240V a.u, di mana 3 pin disambung
kepada soket alir keluar 13A bagi mendapatkan bekalan. Pada alat
penguji ini terdapat lampu penunjuk untuk kekutuban dan keterusan
yang betul atau salah.
Semasa suis penguji ditekan, arus gelung rosak ke bumi akan
bermula pada punca bekalan dan berakhir pada elektrod bumi. Arus
akan mengalir melalui bahagian-bahagian berikut :
1) Pengalir hidup
2) Pengalir pelindung litar
3) Punca bumi pengguna dan dawai bumi pengguna
4) Bahagian bahagian logam yang di bumikan
5) Elektrod bumi
Jangka penguji akan mencatitkan bacannya. Pengukuran galangan
ini dilakukan dengan mengalirkan arus ke dalam gelung rosak ke
bumi. Sustan voltan akan diukur pada perintang tetap untuk
memberikan bacaan galangan. Berdasarkan hokum ohm, formulanya
adalah seperti berikut :

Galangan sebenar (Za) = Z R Nilai R dan Vs (bekalan) telah diketahui


Langkah-langkah Pengujian
1) Sambungkan palam 3 pin alat penguji pada soket alir keluar dan
sambungkan (ON) suis soket tersebut.
2) Periksa sambungan pendawaian adalah betul dengan melihat
lampu penunjuk neon. Keterangan lampu penunjuk neon adalah

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 18


Drp / of : 52

seperti berikut :

Rajah 9 : Menunjukkan keputusan lampu penunjuk neon


3) Setkan jarum penunjuk pada kedudukan infiniti () dengan
memusingkan nob di belakang alat penguji.
4) Pastikan lampu penunjuk pada kedudukan L-E dan L-N menyala
dimana ujian boleh dijalankan. Tekan butang penguji dan ambilkan
bacaannya.
5) Bacaan yang diambil tadi hendaklah dikira nilai galangan sebenar
dengan mengunakan formula yang telah dinyatakan diatas.
6) Sebelum menjalankan ujian, jika jarum penunjuk berada pada
kedudukan angka O kurang tepat, ianya boleh dilaraskan
dengan memusingkan pelaras O dibelakang alat penguji
tersebut. Kedudukan jarum penunjuk pada angka O yang kurang
tepat akan memberikan nilai bacaan yang kurang tepat dan
pengiraan nilai galangan juga menjadi tidak tepat

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Kadaran Arus (Ampere)


Pemutus Litar
Fius
30
15
60

30

Muka Surat / Page : 19


Drp / of : 52

200V
4.4

Voltan Litar (Bekalan)


220V
4.9

240V
5.3

2.2

2.5

2.6

120
60
1.1
1.2
1.3
Jadual 1 : Jadual nilai gelung fasa-bumi maksima yang dibenarkan
III. Ujian Rintangan Elektrod Bumi
Ujian rintangan elektrod bumi dijalankan bagi mengukur galangan
elektrod yang ditanam mempunyai nilai rintangan yang rendah dan
mengetahui keberkesanan pembumian sesuatu pemasangan serta
menjamin keselamatan pengguna dan peralatan elektrik. Ianya juga
bagi mengetahui kedudukan elektrod yang ditanam itu bersesuaian
atau tidak. Terdapat tiga peringkat apabila melakukan pengujian ini.
Alat penguji yang digunakan ialah Penguji Bumi.
Langkah-langkah Pengujian

Rajah 9 : Menunjukkan cara sambungan pacing elektrod

1) Pengujian Peringkat Pertama

NO. KOD / CODE NO.


i.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 20


Drp / of : 52

Sambung alat penguji dengan mengunakan kabel bumi pada elektrod bumi
sebenar yang hendak diuji (ditanda X), dua elektrod tambahan dimana kabel
berwarna kuning disambung pada elektrod tambahan 1 (ditanda Z) dan kabel
berwarna merah, pada elektrod tambahan 2 (ditanda Y).

ii.

Jarak di antara elektrod sebenar dengan elektrod tambahan 1 dan 2 adalah


mengikut alat penguji yang digunakan.
a. Periksa bateri alat penguji- Setkan suis pada kedudukan B , tekan
butang uji. Jarum penunjuk mestilah pada kedudukan garisan biru, jika
tidak ia menandakan bateri sudah lemah dan perlu diganti.
b. Periksa voltan pembumian - Setkan suis pada kedudukan V dan
jarum penunjuk mestilah menunjukkan nilai voltan kurang dari 10V
(jangan tekan butang uji).
c. Pengukuran () - Tekan butang uji dan pusingkan pelaras ohm
sehingga jangka menunjukkan bacaan 0. Ambilkan (catitkan) bacaan
rintangan yang ditunjukkan oleh pelaras ohm.

iii.

Bagi memastikan bacaan rintangan pertama yang dilakukan tepat atau


memastikan tiada pertindihan rintangan pada X, Y dan Z, ujian peringkat
kedua dan ketiga hendaklah dilakukan.

Rajah 10 : Menunjukkan jarak penambahan elektrod tambahan

2) Pengujian Peringkat Kedua

NO. KOD / CODE NO.


i.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 21


Drp / of : 52

Ubah jarak pancang elektrod tambahan Z dari jarak asalnya ke elektrod bumi
(X) dan elektrod tambahan Z akan menjadi Z 1.

ii.

Tekan butang uji dan pusingkan pelaras ohm sehingga jangka menunjukkan
angka 0 dan ambilkan bacaan rintangan yang ditunjukkan olleh pelaras
ohm.

Rajah 11 : Menunjukkan jarak elektrod tambahan Z2 untuk yang diubah


3) Pengujian Peringkat Ketiga
i.

Ubah jarak pancang Z1 dari jarak asalnya (Z) berhampiran ke elektrod


tambahan Y dan elektrod tambahan (Z1) akan menjadi Z2

ii.

Tekan butang uji dan pusingkan pelaras ohm sehingga jangka menunjukkan
angka 0 dan ambilkan bacaan rintangan yang ditunjukkan oleh pelaras ohm.

Bacaan peringkat kedua dan peringkat ketiga mestilah sama dengan bacaan
peringkat pertama. Sekiranya berbeza bacaannya, ujian perlu dilakukan semula
dimana jarak elektrod bumi X dan elektrod tambahan Y dijauhkan lagi.
Nilai rintangan elektrod bumi
1. Catitkan bacaan peringkat pertama, kedua dan ketiga
2. Campurkan semua nilai bacaan tersebut dan bahagikan dengan tiga.
3. Nilai yang didapati adalah nilai rintangan yang sebenar.
4. Nilai rintangan yang didapati mestilah tidak melebihi 10

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 22


Drp / of : 52

B1 Bacaan peringkat pertama


B2 Bacaan peringkat kedua
B3 Bacaan peringkat ketiga
1.2.4 Ujian Kendalian Peranti Bocor ke Bumi, Kendalian Arus Baki
Ujian kendalian peranti bocor ke bumi kendalian arus baki ini
dijalankan bagi memastikan pemutus litar bocor ke bumi kendalian
arus baki dapat berkendali dalam masa yang ditetapkan apabila arus
bocor ke bumi mengalir dalam gelung rosak ke bumi pada kadar
tertentu. Masa yang diambil oleh sesuatu peranti arus baki untuk
berkendali ialah 0.2 saat (200 ms) iaitu masa berkendali bukan masa
belantik. Bagi peranti arus baki yang tidak melebihi 30 mA yang
dipasang bagi tujuan mengelak renjatan secara langsung, penguji
peranti arus baki ini hendaklah disetkan agar arus rosaknya pada julat
250 mA (belantik cepat) dan peranti arus baki boleh berkendali dalam
tempoh 40 ms.

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 23


Drp / of : 52

Rajah 12 : Menunjukkan penguji pemutus litar arus baki


Terdapat tiga langkah membuat pengujian ini, seperti berikut :
i.

Pengujian peranti pelindung arus tidak terbelantik

ii.

Pengujian peranti pelindung arus terbelantik

iii.

Pengujian pemutus litar arus baki terbelantik pantas

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 24


Drp / of : 52

Rajah 13 : Menunjukkan pengujian peranti perlindung arus terbelantik pantas


a) Pengujian peranti Pelindung Arus Tidak Terbelantik
Ujian yang dilakukan semasa alat penguji sedang berkendali, pemutus litar arus
baki tidak terbelantik
Langkah-langkah pengujian
1. Setkan suis fungsi pada kedudukan NO TRIP/ rated mA dan setkan
kadaran arus belantik mengikut arus belantik pemutus litar arus baki.
2. Tekan butang uji berterusan. Separuh (50%) kadaran dari arus belantik
pemutus litar arus baki akan mengalir melalui pemutus litar tersebut dalam
masa 200 ms. Pemutus litar bocor arus baki tidak akan terbelantik dan
lampu penunjuk P-P dan P-E akan terus menyala. Kepekaan arus tidak
belantik pada pemutus litar yang diuji adalah berkeadaan baik
3. Jika pemutus litar bocor ke bumi terbelantik disebabkan sebarang
kerosakan, lampu penunjuk P-N, P-E dan lampu penguji akan terpadam.

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 25


Drp / of : 52

Masa yang diambil oleh alat alat penguji untuk berkendali akan ditunjukkan
lebih kurang 10 saat selepas butang uji dilepaskan.
4. Tukarkan suis pemilih sudut pada kedudukan 0/180 dan ulang langkah no.
2 (sambungkan semula pemutus litar arus baki sebelum menekan butang
uji)
b) Pengujian Peranti Pelindung Arus Terbelantik
Ujian yang dilakukan semasa alat penguji sedang berkendali, peranti arus baki
akan terbelantik
Langkah-langkah pengujian
1. Setkan suis fungsi pada kedudukan TRIP dan setkan kadaran arus mA
mengikut

arus belantik peranti arus baki. Contohnya 100mA jika arus

belantik peranti pelindung arus baki ialah 100mA.


2. Tekan butang uji berterusan. Kadaran arus belantik (100%) akan melalui
peranti pelindung arus baki dan akan mengambil masa maksima 200 ms
bagi ianya berkendali. Setelah alat penguji berkendali, peranti pelindung
arus baki akan terbelantik dan lampu penunjuk akan terpadam.
3. Masa yang diambil oleh alat penguji untuk berkendali akan ditunjukkan lebih
kurang 10 saat selepas butang uji dilepaskan.
4. Tukarkan suis pemilih sudut pada kedudukan 0/180 untuk melakukanujian
semula ( sambungkan semua pemutus litar arus baki sebelum menekan
butang uji). Masa bagi alat penguji berkendali adalah berbeza dari pengujian
asal.
5. Jika peranti pelindung arus baki tidak terbelantik, penunjuk lampu lampu P-N
dan P-E akan terus menyala.
c) Pengujian Pemutus Litar Arus Baki Terbelantik Pantas
Ujian yang dijalankan pada pemutus litar arus baki yang mempunyai kadaran
arus belantik tidak melebihi 30mA yang dipasang bagi tujuan mengelakkan
renjatan sentuhan langsng
Langkah-langkah pengujian
1. Setkan suis fungsi pada kedudukan FAST TRIP 250mA. Ianya disetkan

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 26


Drp / of : 52

dengan arus rosaknya menjadi 250mA dan pemutus litar arus baki dapat
berkendali dalam tempoh 40 ms.
2. Tekan butang uji berterusan. Arus 250 mA akan mengalir melalui pemutus
litar arus baki dan akan terbelantik. Lampu penunjukakan terpadam. Masa
yang diambil oleh alat penguji untuk berkendali akan ditunjukkan lebih
kurang 10 saat selepas butang uji dilepaskan.
3. Tukarkan suis pemilih sudut pada kedudukan 0/180 bagi melakukan ujian
semula ( sambungkan semula pemutus litar arus baki sebelum menekan
butang uji). Pemutus litar mestilah terbelantik pada kedua-dua ujian
dilakukan dengan masa diantara 40 ms. Jika tidak pemutus litar
berkemungkinan berlaku kerosakan.

Rajah 14 : Menunjukkan ujian pemutus litar bocor ke bumi kendalian arus baki
Kendalian Alat Penguji
Voltan bekalan yang masuk pada belitan primer pengubah penguji ialah 220V~240V.

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 27


Drp / of : 52

Penguji pemutus litar arus baki berkendali dengan mengunakan voltan 45V a.u yang
diperolehi dari belitan sekunder pengubah penurun pada alat penguji tersebut. Arus
bocor juga diperolehi daripada bahagian sekunder pengubah penurun tersebut. Arus
ini akan menyebabkan pengubah arus pada pemutus litar arus baki menjadi tidak
seimbang dan seterusnya mengaruhkan voltan dibelitan belantik. Voltan ini cukup
kuat untuk menarik suis pemutus litar ke kedudukan terpelantik.
1.2.5 Ujian Keterusan Litar Gelang
Ujian ini dilakukan bagi menentukan keterusan semua pengalir pada
litar gelang. Ia dijalankan dengan menggunakan Jangka Ohm.
Ujian ini dilakukan dengan mengukur nilai rintangan pengalir-pengalir
yang membentuk litar gelang. Terdapat dua kaedah pengujian yang
boleh dilakukan iaitu:Kaedah 1
Sebelum menyambungkan litar ke unit pengguna, ukur nilai rintangan
setiap pengalir litar. Kemudian sambungkan pengalir-pengalir nya ke
unit pengguna dan tutup (OFF) alat pelindungan litar. Ukur nilai
rintangan antara pangkal unit pengguna dengan titik tengah litar gelang
bagi setiap pengalir (titik tengah diambil berdasarkan panjang litar
pendawaian). Akhirnya sambungkan semua pengalir-pengalir litar bagi
membentuk sambungan selari pada satu daripada soket-alir-keluar.
Keterusan pengalir dikatakan baik sekiranya nilai rintangan pengalir
yang disambungkan selari adalah separoh (1 / 2)

daripada nilai

rintangan pada titik tengah.


Kaedah 2
Sebelum menyambungkan litar ke unit pengguna, ukur nilai rintangan
setiap pengalir litar. Kemudian sambungkan pengalir-pengalir nya ke
unit pengguna dan tutup (OFF) alat pelindungan litar. Ukur nilai
rintangan antara pangkal unit pengguna dengan titik tengah litar gelang
bagi setiap pengalir (titik tengah diambil berdasarkan panjang litar

NO. KOD / CODE NO.


pendawaian).

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 28


Drp / of : 52

Akhirnya sambungkan semua pengalir-pengalir litar

pada titik tengah bagi membentuk sambungan selari. Keterusan


pengalir dikatakan baik sekiranya nilai rintangan pengalir yang
disambungkan selari adalah separoh (1 / 2) daripada nilai rintangan
pada titik tengah. Ketika ujian dijalankan, semua perkakasan elektrik
perlulah ditanggalkan dari soket-alir-keluar.

Rajah 15 : Langkah 1

Rajah 16 : Langkah 2

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 29


Drp / of : 52

Rajah 17 : Langkah 3
2.0 PENGESAHAN PENGUJIAN
Kesempurnaan Pemasangan
Setelah kerja-kerja pemeriksaan dan ujian selesai dijalankan, sijil dan jadual
rekabentuk mesti dikeluarkan bagi menunjukkan prosedur pemasangan telah
dijalankan.
Bagi pemasangan baru, dua jenis sijil dikeluarkan iaitu :i.

Sijil Penyempurnaan
Sijil Penyempurnaan dikeluarkan oleh kontraktor pemasangan elektrik bagi
mengesahkan pemasangan telah diperiksa dan diuji berpandukan kepada
peraturan-peraturan serta merekodkan maklumat mengenai pemasangan yang
telah dilakukan seperti bilangan alat, kaedah pembumian, rekod pengujian dan
sebagainya.

ii.

Sijil Pemeriksaan
Sijil Pemeriksaan dikeluarkan oleh Pihak Pembekal elektrik bagi menyediakan
maklumat lengkap mengenai ujian-ujian pemasangan ini.

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 30


Drp / of : 52

2.1 Peraturan IEE Mengenai Pemeriksaan dan Ujian


Bahagian 7 Peraturan IEE Edisi 16 telah menyediakan peraturan-peraturan
yang perlu dipatuhi bagi sesuatu pemasangan elektrik.
2.1.1 BAB 71 PENGESAHAN AWAL
i.

711 AM
711-01-01 Setiap pemasangan hendaklah semasa pembinaan
dan / atau penyiapan sebelum diguna untuk perkhidmatan
diperiksa dan diuji untuk mengesahkan, sejauh yang praktik
bahawa kehendak Peraturan dipatuhi. Kaedah menguji hendaklah
yang sedemikian supaya tidak ada bahaya kepada manusia,
binatang ternakan atau harta benda atau kerosakan kepada
peralatan boleh berlaku walaupun jika litarnya yang diuji itu rosak.
711-01-02 Hasil dari penilaian cirri-ciri am yang dikehendaki oleh
Bahagian 211, 312 dan 313 bersama dengan maklumat yang
dikehendaki oleh Peraturan 514-09-01 hendaklah boleh didapati
oleh orang atau orang-orang yang menjalankan pemeriksaan dan
ujian.

ii.

712 PEMERIKSAAN
712-01-01 Pemeriksaan terperinci hendaklah mendahului ujian
dan

hendaklah

dijalankan

(biasanya)

dengan

bahagian

pemasangan diputuskan dari bekalan.


712-01-02

Pemeriksaan

terperinci

hendaklah

dibuat

untuk

mengesahkan bahawa peralatan elektrik yang dipasang adalah:


a. Mengikut Bahagian 511 ( ini hendaklah dipastikan melalui
tanda atau melalui sijil yang ditunjukkan oleh pemasang
atau pengilang), dan
b. Dipilih dengan betul dan dibina mengikut Peraturan, dan,
c. Tidak kelihatan rosak sehingga mencacatkan keselamatan.

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 31


Drp / of : 52

712-01-03 Perincian pemeriksaan hendaklah termasuk sekurangkurangnya penyemakan item-item berikut dimana yang relevan
dengan pemasangan dan dimana perlu semasa pembinaan:a. Sambungan konduktor.
b. Pengenalan konduktor.
c. Penghalaan

kabel

dalam

zon

keselamatan

atau

perlindungan mekanikal, mengikut Bahagian 522.pemilihan


konduktor untuk keupayaan membawa arus dan kejatuhan
voltan mengikut reka bentuk.
d. Sambungan peranti berkutub tunggal untuk perlindungan
atau pensuisan dalam konduktor fasa sahaja.
e. Sambungan yang betul soket-alir-keluar dan pemegang
lampu.
f. Kehadiran rintangan api dan perlindungan terhadap kesan
haba.
g. Kaedah

perlindungan

terhadap

sentuhan

langsung

(termasuk ukuran jarak dimana sesuai) iaitu : Perlindungan melalui penebatan bahagian hidup
Perlindungan melalui halangan atau kepungan
Perlindungan melalui rintangan
Perlindungan dengan meetak jauh dari jangkauan
h. Kaedah perlindungan terhadap sentuhan tak langsung.
Kehadiran konduktor pelindung
Kehadiran konduktor bumi
Kehadiran konduktor ikatan sama upaya utama.
Susunan pembumian bagi gabungan perlindungan
dan tujuan berfungsi
Penggunaan peralatan kelas II atau penebatan yang
bersamaan
Lokasi bukan konduktor (termasuk ukuran jarak
dimana yang sesuai)
Ikatan sama upaya tepatan beban bumi

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 32


Drp / of : 52

Pemisahan elektrik
i. Pencegahan daripada pengaruh bahaya bersama
j. Kehadiran

peranti

bersesuaian

untuk

pemencilan

pensuisan
k. Kehadiran peranti perlindungan bervoltan kurang
l. Pemilihan

dan

susunatur

peranti

pengawasan

dan

perlindungan
m. Melabelkan litar, fius, suis dan terminal
n. Pemilihan peralatan dan langkah perlindungan yang
bersesuaian kepada pengaruh luaran
o. Mempamerkan papan tanda bahaya dan lain-lain papan
tanda amaran
p. Mengadakan gambarajah, arahan dan maklumat yang
serupa
q. Kaedah pembinaan
iii.

713 UJIAN
713-01 Am
713-01-01 Ujian Peraturan 713-02 hingga 713-09 dimana relevan
hendaklah dijalankan dalam urutan.
Dalam keadaan sebarang ujian yang menunjukkan kagagalan
mematuhi, ujian itu dan yang sebelumnya, yang mana hasil atau
keputusannya telah dipengaruhi oleh kerosakan yang ditunjukkan,
hendaklah diulangi setelah kerosakan itu dibetulkan.
Kaedah rujukan ujian adalah diterangkan dalam Nota Panduan
mengenai Peraturan Pendawaian yang dicetak oleh Institut
Jurutera Elektrik, tetapi penggunaan lain-lain kaedah yang membri
hasil yang tidak kurang berkesannya tidaklah boleh ditolak.
713-02 Kesinambungan konduktor pelindung
713-02-01 Setiap konduktor pelindung hendaklah diuji untuk

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 33


Drp / of : 52

mengesahkan bahawa ianya baik dari segi aliran arus elektriknya


dan disambung dengan betul.
713-03 Kesinambungan konduktor litar gelang akhir
713-03-01 Suatu ujian hendaklah dijalankan untuk mengesahkan
kesinambungan setiap konduktor termasuk konduktor pelindung
setiap gelang litar akhir.
713-04 Rintangan penebatan
713-04-01

Rintangan

penebatan

antara

konduktor

hidup

hendaklah diukur sebelum pemasangan disambung kepada


bekalan.
713-04-02 Perhatian tertentu hendaklah diberi kepada kehadiran
alat elektrik yang disambung kepada pemasangan dan dimana
perlu, peranti sedemikian hendaklah dipencilkan supaya ianya
tidak dirosakkan oleh ujian voltan dan selepas itu diuji mengikut
Peraturan 713-04-06.
713-04-03 Rintangan penebatan hendaklah juga diukur antara
setiap konduktor hidup dan bumi, konduktor PEN dalam system
TN-C dikira sebagai sebahagian bumi. Dimana sesuai, semasa
pengukuran ini, konduktor fasa dan konduktor nuteral bolehlah
disambung.
713-04-04 Rintangan penebatan yang diukur dengan pengagihan
ujian voltan AT yang ditunjukkan dalam jadual 71A hendaklah
dikira memuaskan jika kotak suis dan setiap litar diuji secara
berasingan dengan semua litar

akhirnya disambung tetapi

dengan peralatan yang menggunakan arus diputuskan, dan


mempunyai rintangan penebatan tidak kurang daripada nilai
bersesuaian yang diberi pada jadual 71A.

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

713-04-05

Peralatan

untuk

ujian

Muka Surat / Page : 34


Drp / of : 52

hendaklah

berkeupayaan

membekalkan voltan ujian yang ditunjukkan pada Jadual 71A


apabila dibebankan dengan 1 mA.
JADUAL 71A
Nilai minimum rintangan penebatan
Rintangan

Voltan ujian AT

Voltan litar terendah (Volt)

penebatan min

(Volt)

(Megaohm)

Litar bervoltan lebih rendah apabila litar


dibekalkan dari suatu transformer
penebatan keselamatan (Peraturan 411-

250

0.25

500

0.5

1000

1.0

500

5.0

02-02 item (i) dan juga memenuhi


kehendak Peraturan 411-02-04
Hingga keadaan termasuk 500V dengan
pengecualian kes-kes diatas.
Melepasi 500V hingga ke 1000V
Antara litar SELV dan litar LV yang
berkaitan
Dengan tambahan tahan ujian dimana

3750rms AT untuk 60s

dikehendaki contoh 240V

713-04-06 Dimana peralatan seperti peranti elektronik diputuskan


untuk ujian yang diterangkan dalam Peraturan 713-04-01 ke 05,
dan peralatan itu mempunyai bahagian-bahagian konduktif
terdedah yang dikehendaki oleh Peraturan untuk disambung
kepada

konduktor

bahagian-bahagian

pelindung,
konduktor

rintangan
yang

penebatan

terdedah

dan

antara
semua

bahagian yang hidup dari peralatan yang diputuskan (arusnya)


hendaklah diukur berasingan dan hendaklah mematuhi kehendakkehendak Piawaian British yang bersesuaian untuk peralatan. Jika
tiada

Piawaian

British

yang

sesuai,

rintangan

hendaklah tidak kurang daripada 0.5 megaohm.

penebatan

NO. KOD / CODE NO.

Muka Surat / Page : 35


Drp / of : 52

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

713-05 Penebatan yang dipakai ditapak binaan


713-05-01 Dimana penebatan dipakai ditempat binaan mengikut
Peraturan 412-02 dimaksudkan untuk memberi perlindungan
terhadap sentuhan langsung, ia hendaklah disahkan bahawa
penebatan itu berupaya untuk menahan, tanpa kerosakan atau
lampau kilat, suatu ujian voltan kenaan bersamaan dengan yang
dijelaskan dalam Piawaian British bagi peralatan jenis yang diuji
yang serupa.
713-05-02 Dimana perlindungan terhadap sentuhan tak langsung
disediakan oleh penebatan tambahan yang dikenakan kepada
peralatan semasa pembinaan mengikut Peraturan 413-03, ia
hendaklah disahkan oleh ujian:
i.

bahawa kepungan penebatan memberi tahap perlindungan

tidak kurang daripada IP2X (BS 5490), dan


ii. bahawa kepungan penebatan berkeupayaan menahan tanpa
kerosakan atau lampau kilat (flashover), ujian voltan kenaan
bersamaan dengan yang dijelaskan dalam Piawaian British bagi
peralatan yang diuji jenis yang serupa.
713-06 Perlindungan dengan pengasingan litar
713-06-01

Dimana

perlindungan

terhadap

kejutan

elektrik

disediakan oleh SELV, pematuhan dengan kehendak-kehendak


Peraturan 411092 dan 471-02 hendaklah disahkan melalui
pemeriksaan ujian.
713-06-02

Dimana

perlindungan

disediakan

melalui

pengasing

kehendak

Peraturan

pemeriksaan ujian.

413-06

terhadap

elektrik,
hendaklah

kejutan

elektrik

pematuhan

dengan

disahkan

melalui

NO. KOD / CODE NO.

Muka Surat / Page : 36


Drp / of : 52

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

713-07

Perlindungan

terhadap

sentuhan

langsung

melalui

halangan, atau kepungan yang disediakan semasa pembinaan


713-07-01 Dimana perlindungan terhadap sentuhan langsung
dimaksudkan untuk diberi oleh halangan / sekatan atau kepungan
yang disediakan semasa pembinaan mengikut Peraturan 412-03
ia hendaklah disahkan melalui ujian bahawa setiap kepungan atau
halangan menanggung tahap perlindungan tidak kurang daripada
IP2X atau IP4X mengikut kesesuaian dimana Peraturan itu
mengkehendakinya demikian.
713-08 Penebatan lantai dan dinding bukan konduksi
713-08-01 Dimana perlindungan terhadap sentuhan langsung
hendaklah

disediakan

oleh

lokasi

bukan

konduksi

yang

dimaksudkan untuk mematuhi Peraturan 413-04 dan 471-10,


rintangan lantai dan dinding lokasi kepada konduktor pelindung
utama pemasangan hendaklah disukat / ukur tidak kurang tiga
takat pada setiap permukaan yang relevan, yang mana satu
daripadanya hendaklah tidak kurang 1 m dan tidak lebih 1.2 m
dari mana-mana bahagian konduktor luar lokasi tersebut. Ukuran
dua yang lain hendaklah dibuat pada jarak yang lebih jauh.
713-08-02
bahagian

Sebarang
konduktor

penebatan

atau

susunan

penebatan

berlebihan

yang

dimaksudkan

untuk

memenuhi Peraturan 413-04-07 (iii):a. Apabila diuji pada 500 V AT hendaklah tidak kurang dari 0.5
megaohm, dan
b. Hendaklah mampu menahan suatu ujian voltan sekurangkurangnya 2kV rms AT dan
c. Hendaklah tidak meluluskan kebocoran arus melebihi 1 mA
dalam keadaan penggunaan biasa.

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 37


Drp / of : 52

713-09 Kekutuban
713-09-01 Ujian kekutuban hendaklah dibuat dan ia hendaklah
mengesahkan bahawa:d. Setiap fius dan kawalan kutub tunggal dan peranti
pelindung disambung dalam konduktor fasa sahaja.
e. Bayonet sentuhan pusat dan pemegang lampu skru Edison
kepada BS 6776 didalam litar yang mempunyai konduktor
nuteral terbumi mempunyai kontak luaran atau yang diskru
kepada konduktor nuteral.
f. Pendawaian telah disambung dengan betul kepada soketalir-keluar dan aksesori yang serupa.
713-10 Impedans gelong kerosakan bumi
713-10-01 Dimana langkah-langkah perlindungan digunakan yang
memerlukan pengetahuan tentang impedans gelong kerosakan
bumi,

impedans

yang

relevan

hendaklah

disukat

untuk

menentukan kaedah alternative. Dimana kaedah alternative yang


diterangkan dalam Peraturan 413-02-12 (lihat Jadual 41C)
digunakan, impedans litar konduktor pelindung yang berkenaan
hendaklah disukat / ukur.
713-11 Rintangan elektrod bumi
713-11-01 Dimana langkah-langkag perlindungan digunakan yang
memerlukan pengetahuan tentang rintangan elektrod bumi, ini
hendaklah di sukat / ukur.
713-12 Operasi peranti kendalian arus bumi
713-12-01 Dimana perlindungan terhadap sentuhan tak langsung

NO. KOD / CODE NO.

Muka Surat / Page : 38


Drp / of : 52

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

hendak disediakan

oleh

peranti

arus baki, kekesanannya

hendaklah disahkan melalui ujian yang menyerupai keadaan


kerosakan

yang

sesuai

dan

beban

daripada

mana-mana

kemudahan ujian yang digabungkan didalam peranti.


2.1.2 BAB 72 PINDAAN DAN TAMBAHAN KEPADA PEMASANGAN
721 AM
721-01-01 Kehendak-kehendak relevan Ban 71 hendaklah dipakai
kepada pindaan dan tambahan.
721-01-02 Ia hendaklah disatukan bahawa setiap pindaan dan
tambahan mematuhi Peraturan dan tidak merosakan keselamatan
yang sedia ada.
2.1.3 BAB 73 PEMERIKSAAN DAN UJIAN BERKLA
731 AM
731-01-01 Pemriksaan dan ujian berkala setiap pemasangan dimana
diperlukan hendaklah dijalankan mengikut kehendak-kehendak bab ini.
731-01-02

Pemeriksaan

yang

terdiri

daripada

pengawasan

pemasangan yang cermat hendaklah dijalankan tanpa membuka atau


membuka sebahagian seperti yang diperlukan, ditambah dengan ujian
untuk mengesahkan pematuhan dengan Bahagian 731 dan 732 dan
sejauh mungkin untuk menyediakan:
i.

keselamatan orang dan binatang ternakan terhadap kesan kejutan


elektrik dan kebakaran, mengikut Peraturan 120-01, dan

ii.

perlindungan terhadap kerosakan kepada harta benda oleh


kebakaran dan haba ekoran kerosakan pemasangan, dan

iii.

mengenalpasti yang pemasangan tidak rosak atau merosot


hingga boleh menjejaskan keselamatan, dan

iv. mengenalpasti

yang

kerosakan

pada

pemasangan

atau

ketidakpatuhan kepada kehendak-kehendak Peraturan yang boleh


meningkatkan bahaya.

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 39


Drp / of : 52

732 Pemeriksaan dan Ujian


732-01-01 Kekerapan pemeriksaan berkala dan ujian sesuatu
pemasangan

hendaklah

kegunaannya

dan

ditentukan

operasinya,

oleh

kekerapan

jenis

pemasangan,

penjagaannya,

dan

pengaruh luaran yang ianya tertakluk.


732-01-02

Pemeriksaan

dan

ujian

hendaklah

yang

tidak

mendatangkan bahaya kepada manusia atau binatang ternakan dan


yang tidak menyebabkan kerosakan kepada harta-benda dan
peralatan walaupun litarnya luar.
732-01-03 Hasil pemeriksaan dan ujian berkala hendaklah dicatat
pada satu laporan, dan ditandatangani mereka yang menjalankannya
atau orang - orang yang diberi kuasa berbuat demikian yang
bertindak bagi pihak dan disampaikan kepada pemula yang
memohon pemeriksaan pengikut seksyen 774 Peraturan yang
berkaitan.
2.1.4 BAB 74 PERSIJILAN DAN LAPORAN
741 AM
741-01-01 Berikutan pengesahan awal yang dikehendaki oleh Bab 71
atau Bab 72. Sijil Penyempurnaan dan Pemeriksaan dalam bentuk
borang yang dikemukakan dalam Lampiran 6 hendaklah diberi kepada
orang yang mengarahkan kerja.
741-01-02 Berikutan Pemeriksaan dan Ujian Berkala yang diterangkan
dalam Bab 73, suatu laporan keatas dapatan pemeriksaan dan ujian
berkala hendaklah diberi oleh orang yang menjalankan pemeriksaan
atau orang yang diberi kuasa bertindak bagi pihaknya kepada orang
yang mengarahkan kerja.

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 40


Drp / of : 52

742 Pengesahan Awal


742-01-01 Pemeriksaan hendaklah mematuhi dengan kehendakkehendak Bab 71 dan sebarang kerosakan atau tinggalan yang
didedahkan oleh pemeriksaan hendaklah dibetulkan sebelum Sijil
Penyempurnaan dan Pemeriksaan dikeluarkan.
742-01-02

Sijil

Penyempurnaan

dan

Pemeriksaan

hendaklah

ditandatangani oleh orang atau orang-orang yang cekap yang


menyatakan bahawa pemasangan telah direkabentuk, dibina dan
diperiksa dan diuji mengikut Peraturan.
743 Pindaan Dan Tambahan
743-01-01 Kehendak-kehendak Bahagian 742 bagi pengeluaran Sijil
Penyempurnaan dan pemeriksaan hendaklah meliputi semua kerja
pindaan dan tambahan. Apa-apa kerosakan ataupun tinggalan yang
didedahkan dalam kerja itu hendaklah dibaiki atau dibetulkan sebelum
laporan Penyempurnaan kerja dikeluarkan. Kontraktor atau orang orang lain yang bertanggung-jawap bagi kerja-kerja baru itu, atau
orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihaknya, hendaklah
melaporkan secara bertulis kepada orang yang mengarahkan kerja
pembaikan atau pembetulan akan sebarang kecacatan yang didapati
berkaitan dengan bahagian-bahagian pemasangan yang ada.
744 Pemeriksaan Dan Ujian Berkala
744-01-01 Hasil dan tempoh Pemeriksaan dan Ujian Berkala mengikut
Bab 73, sesuatu pemasangan atau mana-mana bahagian darinya,
hendaklah direkodkan dan diberi kepada orang yang membuat
pemeriksaan atau kepada orang yang diberi kuasa untuk bertindak
bagi pihaknya, atau orang yang mengarah pemeriksaan itu dijalankan.

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 41


Drp / of : 52

744-01-02 Keadaan merbahaya yang timbul dari ketidakpatuhan


Peraturan bersama dengan sebarang penghadan Pemeriksaan dan
Ujian mengikut Bahagian 732 hendaklah direkodkan.
2.2 AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 MENGENAI PEMERIKSAAN DAN
UJIAN
2.2.1 Peratuan 11
(1) Tiada pendawaian atau pendawaian semula sesuatu pemasangan
atau Tambahan pada pepasangan yang sedia ada boleh dijalankan
oleh Kontraktor Elektrik atau Unit Pendawaian Persendirian tanpa
mendapat kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada pemegang lesen
atau pihak berkuasa bekalan, mengikut mana-mana yang berkenaan:
Dengan syarat bahawa tiada kelulusan diperlukan bagi tambahan pada
pendawaian yang sedia ada bagi pepasangan domestik jika jumlah
arus yang digunakan pada satu-satu masa oleh pepasangan itu,
disebabkan tambahan itu, tidak melebihi permintaan arus maksimum
seperti yang dipersetujui dalam kontrak bekalan antara pemunya
dengan pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan.
(2). Cara menghitung permintaan arus maksimum bagi pepasangan
domestik dalam sub-peraturan (1) hendaklah yang ditetapkan dalam
Jadual Ketiga.
2.2.2 Peraturan 12
(1) Mana-mana pendawaian elektrik dalam sesuatu pemasangan yang
menerima bekalan fasa tunggal daripada pemegang lesen atau pihak
berkuasa bekalan, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah
dibawah penyeliaan langsung Pendawai dengan Sekatan Fasa
Tunggal atau Sekatan Tiga Fasa, dan apabila siap pepasangan itu,
Pendawai

tersebut

hendaklah

Penyeliaan dan penyiapan.

memperakukan

suatu

Perakuan

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 42


Drp / of : 52

(2) Mana-mana pendawaian elektrik dalam sesuatu pepasangan,


dikendalikan pada voltan rendah yang menerima bekalan tiga fasa
daripada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan mengikut
mana-mana yang berkenaan, hendaklah dibawah penyeliaan langsung
Pendawai dengan Sekatan Tiga Fasa, dan apabila siap pepasangan
itu, Pendawai tersebut hendaklah memperakukan suatu Perakuan
Penyeliaan dan Penyiapan.
(3) Bagi maksud peraturan ini dan sub-peraturan 13 (1) dan (2),
Pendawai dengan Sekatan Fasa Tunggal atau Sekatan Tiga fasa,
mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah diambil kerja
sepenuh masa oleh Kontraktor Elektrik atau Unit Pendawaian
Persendirian.
2.2.3 Peraturan 13
(1) Apabila siap pendawaian atau pendawaian semula sesuatu
pepasangan atau tambahan pada pepasangan yang sedia ada seperti
dalam sub-peraturan 12 (1) itu, pepasangan itu hendaklah diuji oleh
Pendawai dengan Sekatan Fasa Tunggal atau oleh Pendawai dengan
Sekatan Tiga Fasa yang diberikuasa untuk menguji mana-mana
pepasangan, dan yang hendaklah mengesahkan Perakuan bagi
pepasangan itu.
(2) Apabila siap pendawaian atau pendawaian semula pepasangan
atau tambahan kepada pepasangan yang sedia ada seperti dalam subperaturan 12 (2), pepasangan itu hendaklah diuji oleh Pendawai
dengan Sekatan Tiga Fasa yang diberikuasa untuk menguji manamana pepasangan, dan yang hendaklah mengesahkan Perakuan bagi
pepasangan itu.
(3) Apabila siap pemasangan atau tambahan kepada pepasangan
yang sedia yang dikendalikan pada voltan yang lebih tinggi daripada

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 43


Drp / of : 52

voltan rendah itu, pepasangan itu hendaklah diuji oleh Jurutera


Perkhidmatan Elektrik, yang diambil kerja sepenuh masa oleh
Kontraktor Perkhidmatan Elektrik dan yang hendaklah mengesahkan
Perakuan Ujian bagi pepasangan itu.
2.2.4 Peraturan 14
(1) Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan dan Perakuan Ujian dalam
Peraturan 12 dan 13 hendaklah masing-masing dalam Borang G dan
H, yang ditetapkan dalam Jadual Pertama.
(2) Tiada pepasangan, selain daripada dalam pereaturan 11, boleh
menerima bekalan tenaga daripada atau diberi bekalan tenaga oleh
pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan sehingga Perakuan
Penyeliaan dan Penyiapan dan Perakuan Ujian dikemukakan oleh
pemunya atau pengurusan pepasangan itu kepada pemegang lesen
atau pihak berkuasa bekalan, mengikut mana-mana yang berkenaan.

BORANG G

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 44


Drp / of : 52

(peraturan 14)

KERAJAAN MALAYSIA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN PENYELIAAN DAN PENYIAPAN


Kepada: .
(Nama dan alamat pemunya / pengurusan pepasangan) (lihat nota sebelah)

BAHAGIAN I: PERINCIAN PEPASANGAN

Klien:

Alamat:

Pepasangan ini ialah suatu Pepasangan Baru / Tambahan / Pengubahan kepada Pepasangan yang
sedia ada*

BAHAGIAN 2: PENYELIAAN DAN PENYIAPAN


Saya, orang kompeten yang bertanggungjawap (sebagaimana yang ditunjukkan oleh tandatangan
saya dibawah) bagi penyeliaan dan penyiapan kerja elektrik dalam pepasangan di atas dalam
Bahagian I, yang butir-butirnya seperti yang diperihalkan dalam Jadual Lukisan dalam Bahagian 3,
MEMPERAKUI bahawa kerja tersebut yang baginya saya bertanggungjawap adalah sepanjang yang
saya ketahui dan percayai mengikut Peraturan-Peraturan Elektrik 1994.
Takat liabiliti penandatangan adalah terhad kepada kerja elektrik yang diperihalkan di atas dalam
Bahagian 1 sebagai subjek Perakuan ini.
Bagi penyeliaan dan penyiapan kerja elektrik:

NO. KOD / CODE NO.

Nama (Dengan Huruf Besar):

Bagi Pihak:

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Perakuan Kekompetenan:
Pendawai Sekatan Fasa
Tunggal / Fasa Tiga

Perakuan Kekompetenan No.:

Alamat:

Tandatangan:

BAHAGIAN 3: JADUAL LUKISAN

Muka Surat / Page : 45


Drp / of : 52

Tarikh:

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 46


Drp / of : 52

Setiap lukisan yang disenaraikan dibawah hendaklah mengandungi akujanji yang berikut:

Saya, dengan ini, mengesahkan bahawa kerja elektrik yang disenaraikan dalam lukisan ini telah
saya selia dan siapkan mengikut Peraturan-Peraturan Elektrik 1994.
Nama:

Pendawai Sekatan Fasa Tunggal / Fasa Tiga*

Perakuan Kekompetenan:

Perakuan kekompetenan No.:

Bagi Pihak:

Alamat:

Tandatangan:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Tarikh:

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 47


Drp / of : 52

NOTA:
1. Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan yang dikehendaki oleh peraturan 12 Peraturan-Peraturan
Eletrrik 1994 hendaklah dibuat dan ditandatangani oleh orang kompeten berkenaan dengan
penyeliaan dan penyaiapan kerja elektrikl.
2. Perakuan ini akan menunjukkan tanggungjawap bagi penyeliaan dan penyiapan kerja elektrik,
sama ada yang berhubungan dengan pepasangan baru atau kerja selanjutnya pada
pepasangan yang sedia ada.
3. Apabila membuat dan menandatangani perakuan bagi pihak syarikat atau entity perniagaan
yang lain, individu hendaklah menyatakan orang yang diwakilinya.
4. Perakuan tambahan mungkin dikehendaki sebagai penjelasan bagi kerja elektrik yang lebih
besar atau rumit.
5. Tandatangan yang diturunkan ialah tandatangan orang kompeten yang diberikuasa oleh syarikat
yang melaksanakan kerja penyeliaan dan penyiapan kerja elektrik.
6. Nombor mukasurat bagi setiap helaian hendaklah ditunjukkan bersama-sama dengan jumlah
bilangan mukasurat yang terlibat.
7. Pemunya atau pengurusan pepasangan hendaklah mengemukakan Perakuan penyeliaan dan
Penyiapan dan perakuan Ujian (Borang G dan H Jadual pertama) kepada pemegang lesen atau
pihak berkuasa bekalan, mengikut mana-mana yang berkenaan, bagi menerima tenaga
daripada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan.
8. Apabila diterima Perakuan tersebut dalam perenggan (7) diatas, pemegang lessen atau pihak
berkuasa bekalan hendaklah mulai dari itu membekalkan tenaga seperti yang di minta oleh
pemunya atau pengurusan pepasangan.

* Potong mana-mana yang tidak berkenaan

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 48


Drp / of : 52

BORANG H
(peraturan 14)

KERAJAAN MALAYSIA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN PENYELIAAN DAN PENYIAPAN


Kepada: .
(Nama dan alamat pemunya / pengurusan pepasangan) (lihat nota sebelah)

BAHAGIAN I: PERINCIAN PEPASANGAN

Klien:

Alamat:

Pepasangan ini ialah suatu Pepasangan Baru / Tambahan / Pengubahan kepada Pepasangan yang
sedia ada*

BAHAGIAN 2: UJIAN

Saya, orang kompeten yang bertanggungjawap (sebagaimana yang ditunjukkan oleh tandatangan
saya dibawah) bagi ujian pepasangan dalam Bahagian I, yang butir-butirnya seperti yang diperihalkan
dalam Jadual Lukisan dalam Bahagian 3 dan Jadual Keputusan Ujian dalam Bahagian 4,
MEMPERAKUI bahawa pepasangan di atas yang baginya saya bertanggungjawap, adalah
sepanjang yang saya ketahui dan percayai mengikut Peraturan-Peraturan Elektrik 1994, dan bahawa
pepasangan tersebut di atas telah siap dan selamat untuk menerima tenaga daripada atau diberi
tenaga oleh pemegangh lessen atau pihak berkuasa bekalan, mengikut mana-mana yang berkenaan.
Takat liabiliti penandatangan adalah terhad kepada pepasangan yang diperihalkan di atas dalam
Bahagian 1 sebagai subjek Perakuan ini.
Bagi Ujian Pepasangan:

NO. KOD / CODE NO.

Nama (Dengan Huruf Besar):

Bagi Pihak:

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Perakuan Kekompetenan:

Perakuan Kekompetenan No.:

Alamat:

Tandatangan:

Muka Surat / Page : 49


Drp / of : 52

Tarikh:

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 50


Drp / of : 52

BAHAGIAN 3: JADUAL LUKISAN

Setiap lukisan yang disenaraikan dibawah hendaklah mengandungi akujanji yang berikut:

Saya, dengan ini, mengesahkan bahawa kerja elektrik yang disenaraikan dalam lukisan ini telah
saya selia dan siapkan mengikut Peraturan-Peraturan Elektrik 1994.
Nama:

Pendawai Sekatan Fasa Tunggal / Fasa Tiga*

Perakuan Kekompetenan:

Perakuan kekompetenan No.:

Bagi Pihak:

Alamat:

Tandatangan:
(a)
(b)
(c)
(d)

Tarikh:

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 51


Drp / of : 52

BAHAGIAN 4: JADUAL KEPUTUSAN UJIAN

(a)

(b)

(c)

(d)

NOTA:
1. Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan yang dikehendaki oleh peraturan 12 Peraturan-Peraturan
Eletrrik 1994 hendaklah dibuat dan ditandatangani oleh orang kompeten berkenaan dengan
penyeliaan dan penyaiapan kerja elektrikl.
2. Perakuan ini akan menunjukkan tanggungjawap bagi penyeliaan dan penyiapan kerja elektrik,
sama ada yang berhubungan dengan pepasangan baru atau kerja selanjutnya pada
pepasangan yang sedia ada.
3. Apabila membuat dan menandatangani perakuan bagi pihak syarikat atau entity perniagaan
yang lain, individu hendaklah menyatakan orang yang diwakilinya.
4. Perakuan tambahan mungkin dikehendaki sebagai penjelasan bagi kerja elektrik yang lebih
besar atau rumit.
5. Tandatangan yang diturunkan ialah tandatangan orang kompeten yang diberikuasa oleh syarikat
yang melaksanakan kerja penyeliaan dan penyiapan kerja elektrik.
6. Nombor mukasurat bagi setiap helaian hendaklah ditunjukkan bersama-sama dengan jumlah
bilangan mukasurat yang terlibat.
7. Pemunya atau pengurusan pepasangan hendaklah mengemukakan Perakuan penyeliaan dan
Penyiapan dan perakuan Ujian (Borang G dan H Jadual pertama) kepada pemegang lesen atau
pihak berkuasa bekalan, mengikut mana-mana yang berkenaan, bagi menerima tenaga
daripada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan.
8. Apabila diterima Perakuan tersebut dalam perenggan (7) diatas, pemegang lessen atau pihak
berkuasa bekalan hendaklah mulai dari itu membekalkan tenaga seperti yang di minta oleh
pemunya atau pengurusan pepasangan.

NO. KOD / CODE NO.

EE-320-2:2012-C05/P(2/4)

Muka Surat / Page : 52


Drp / of : 52

* Potong mana-mana yang tidak berkenaan

SOALAN :
1. Nyataka 5 perkara yang perlu dipreksa semasa menjalankan ujian pemeriksaan
penglihatan pada pendawaian satu fasa.
2. Nyataka 5 jenis ujian yang perlu dilakukan dengan menggunakan peralatan
pengujian pada pendawaian satu fasa.
3. Apakah tujuan Ujian Kendalian Peranti Bocor ke Bumi dilakukan?.
4. Setelah kerja-kerja pemeriksaan dan ujian selesai dijalankan, sijil dan jadual
rekabentuk mesti dikeluarkan bagi menunjukkan prosedur pemasangan telah
dijalankan. Namakan 2 jenis borang yang biasa dikeluarkan untuk tujuan seperti
diatas.
5. Apakah kelayakan minima bagi seseorang berkelayakan mengikut PeraturanPeraturan Elektrik yang layak mengisi borang seperti diatas bagi pepasangan
pendawaian satu fasa?

RUJUKAN/REFERENCE:
1. ABD SAMAD HANIF(2000), Pemasangan Dan Penyelenggaraan ELEKTRIK,
Edisi Kedua, Dewan Bahasa Dan Pustaka, ISBN 983-62-4063-2.
2. HAJI MD. NASIR HAJI ABD. MANAN(2005), PANDUAN PENDAWAIAN
ELEKTRIK DOMESTIK I.E.E EDISI 16 BS 7671 : 1992 PINDAAN 2 1997,
EDISI KEDUA, IBS BUKU SDN. BHD., ISBN 967-950-181-7

Anda mungkin juga menyukai