Anda di halaman 1dari 65

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Haiwan

TOPIK
MASA

60 minit (2 waktu)

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.1.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Murid dapat:
i) Mengenalpasti dan menyatakan ciri dan tingkah laku
khas haiwan untuk melindungi diri daripada musuh.
ii) Menyenaraikan ciri dan tingkah laku khas haiwan
untuk melindungi diri daripada musuh.

KPS

Memerhati
Membuat inferens
Berkomunikasi
Meramal

AKTIVITI

Aktiviti 1

Persediaan
10 minit

1. Guru menunjukkan (menayangkan) video iklan kepada


murid.
http://www.youtube.com/watch?v=UQjR1zTAQWc
(pada saat ke-13, guru memberhentikan tayangan iklan
tersebut)
2. Murid memerhatikan tayangan dan bersoal jawab
dengan guru.
a. Mengapa budak tersebut merapatkan badannya ke
cadar yang berwarna putih?
b. Apakah tujuan perlakuan tersebut?

TP 1 & TP2

3. Guru meletakkan 4 buah kotak lutsinar di atas meja


yang mengandungi bahan maujud (haiwan).
4. Murid bersoal jawab dan dibimbing oleh guru.

Perkembangan
25minit

a. Namakan haiwan-haiwan yang terdapat dalam


kotak lutsinar tersebut?
b. Perhatikan:
i)

kotak A (sesumpah).
Kenal pasti ciri dan tingkah laku khas pada
haiwan tersebut?

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

ii)

Kotak B ( ulat gonggok )


Sentuh haiwan tersebut dan apakah yang
berlaku?

TP3

iii)

Kotak C (siput babi)


sentuh badan haiwan tersebut. Apakah yang
berlaku?

iv)

Kotak D ( lipas )
Sentuh badan haiwan tersebut dan apakah yang
berlaku?

c)

Mengapakah haiwan-haiwan tersebut bertindak


balas apabila disentuh?
(takut / diancam)

d)

Apakah tanggapan haiwan tersebut apabila ia


disentuh? ( diganggu musuh )

5. Murid dibimbing untuk membuat kesimpulan hasil


aktiviti yang telah dijalankan.
(Haiwan melindungi diri daripada musuh menggunakan
ciri dan tingkah laku khas masing-masing.)
Tindakan
TP6

Aktiviti 2
1. Guru mengedarkan satu set kad bercantum (puzzle)
gambar haiwan yang berlainan kepada setiap
kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberi masa selama 8 minit untuk
mencantum, mengenal pasti ciri dan tingkah laku khas
haiwan tersebut.
3. Setiap kumpulan dikehendaki meramalkan cara
haiwan tersebut melindungi diri berdasarkan ciri dan
tingkah laku khas haiwan.
4. Setiap kumpulan perlu menerang dan mewajarkan
dapatan setiap kumpulan.
5. Murid melakarkan haiwan imaginasi dengan
mengaplikasikan pengetahuan tentang ciri dan tingkah
laku khas.

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Bahan maujud, gambar haiwan, kad bercantum (puzzle),

PENILAIAN P&P

Menggunakan lampiran untuk melakukan penyiasatan dan


latihan kendiri.

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Nama haiwan

Cara melindungi diri daripada


musuh

Ulat gonggok,

Menggulungkan diri

Sesumpah
Cicak
Katak
Kurita
Pepijat
Sotong
Siput,
Kura-Kura
Kumbang
Tenggiling
Skunk
Mentadak
Belalang

Menggunakan ciri atau


tingkah laku

tingkah laku
ciri

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Arahan soalan.
1. Anda dikehendaki mengenal pasti jenis haiwan yang mempunyai tingkah laku khas untuk
melindungi dirinya daripada musuh.
2. Gambarajah dibawah dijadikan sampul untuk memasukan haiwan.

Menggulungkan
diri

Berpura-pura
mati

Menggulungkan
diri

Berpura-pura
mati

Mengeluarkan
dakwat hitam

Mengeluarkan
dakwat hitam

Memasukkan
badan ke dalam
cangkerang

Memasukkan
badan ke dalam
cangkerang

Memutuskan
anggota badan

Memutuskan
anggota badan

Mengeluarkan
bau busuk

Mengeluarkan
bau busuk

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Haiwan A

Haiwan B

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Haiwan C

Haiwan D

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Haiwan E

Haiwan F

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Namakan haiwan ini dan nyatakan cara ia melindungi diri daripada musuh.

a. -------------------------------------------------

e. -----------------------------------------------------------

b. ------------------------------------------------

f. -------------------------------------------------------------

c. ---------------------------------------------------

g. ------------------------------------------------------------------

d. -----------------------------------------------------------

h. -----------------------------------------------------------

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TOPIK

Sains / Kemandirian Speises

MASA

10.00 11.00 pagi (60 minit)

KELAS

Tahun 5 Khalifah

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.3.1 , 3.3.2, 3.3.3


Di akhir p & p murid dapat:

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

KPS

1.

Menyatakan maksud kemandirian spesies ialah keupayaan


haiwan untuk mengekalkan spesiesnya bagi mengelakkan
kepupusan.

2.

Menyatakan lima jenis haiwan cara ianya memastikan


anak atau telurnya dapat terus hidup bagi kemandirian
spesiesnya.

3.

Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan


atau
lisan.

Memerhati, Membuat inferens dan Berkomunikasi,


Aktiviti 1.

AKTIVITI
PERSEDIAAN
10 MINIT

1. Guru meminta 6 orang murid tampil ke hadapan kelas.


2. Guru memberi arahan kepada murid tentang permainan
yang akan dijalankan iaitu musang dan ayam.
3. Seorang murid menjadi musang, seorang ibu ayam dan
selebihnya anak ayam.
4. Murid melakonkan permainan tersebut.
5. Guru mendapatkan respon(soal jawab) daripada murid
yang lain.
6. Guru mendapatkan respon(soal jawab) daripada murid
yang lain.

TP1

7. Murid dan guru bersoal jawab.


-

Apakah yang kamu perhatikan daripada permainan


tersebut?
( musang kejar ayam/ibu ayam jaga anak ayam)

Mengapakah ibu ayam menjaga anak ayam?


( untuk mengelakan anak ayam dimakan oleh musang)

10

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

IMIGINASI
25 MINIT
TP 1 & TP2

Aktiviti 2:
1. Guru menayangkan slaid/video tentang:
i)

Buaya menyembunyikan telurnya.

ii) Katak sedang bertelur.


iii) Ular melingkari telurnya.
iv) Burung memberi anaknya makan.
v) Ayam mengeram telurnya
2. Murid-murid diminta memerhati apakah aktiviti yang
dilakukan oleh haiwan berdasarkan slaid/video tersebut.
3. Guru dan murid bersoal jawab:
Contoh soalan:
a. Apakah yang dilakukan oleh buaya? Mengapa buaya
menyembunyikan telurnya?
b. Apakah yang dilakukan oleh katak? Mengapakah katak
bertelur banyak?
c. Apakah yang dilakukan oleh ular? Mengapakah ular
melingkari telurnya?
d. Apakah yang dilakukan oleh burung? Mengapakah burung
memberi anaknya makan?
e. Apakah yang dilakukan oleh ayam? Mengapakah ayam
mengeram telurnya?
4. Murid dijelaskan mengenai cara haiwan yang bertelur dan
melindungi anaknya dan memperkenalkan perkataan
kemandirian.

Perkembangan
25minit

Aktiviti 3:
1. Murid-murid diminta membentuk 5 kumpulan.
2. Setiap kumpulan dibekalkan satu set kad bercantum.
Kumpulan 1: kanggaru membawa anaknya dalam
kantung.
Kumpulan 2: Singa memberi anaknya makan
Kumpulan 3: ayam menyerang apabila anaknya diganggu
Kumpulan 4: Monyet sedang menyusukan anaknya.
Kumpulan 5: gajah bergerak dalam kumpulan

TINDAKAN
TP 4

3. Setiap kumpulan dikehendaki melengkapkan kad tersebut


dan membentangkan hasil dapatan masing-masing.
4. Hasil dapatan satu kelas dicatat dalam bentuk grafik
5. Murid menjelaskan cara haiwan memastikan kemandirian
spesiesnya.
11

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

EMK
PENILAIAN

Nilai, TMK

Pemulihan
Pengayaan
Pengukuhan

12

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

NAMA HAIWAN

KEMANDIRIAN SPESEISNYA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

13

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

SLAID

SLAID 1

SLAID 2

14

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

SLAID 3

SLAID 4

15

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

SLAID 5

16

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

KAD BERCANTUM
KAD 1

KAD
1

KAD 2

KAD
2

17

KAD 3

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

KAD
3

KAD 4

KAD
4

18

KAD 5

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

KAD
5

19

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Hasil dapatan kumpulan


KUMPULAN

KUMPULAN

KUMPULAN

20

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

KUMPULAN

KUMPULAN

21

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

14

DRAF KSSR SAINS TAHUN4

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Proses Hidup Tumbuhan

TEMA/TAJUK
KELAS

Tahun 5 Ibnu Sina

MASA

60 minit (2 waktu)

STANDARD
PEMBELAJARAN

4.1. 1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Di akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat:


1. Mengenal pasti 5 ciri khas tumbuhan bagi melindungi
diri seperti:
Duri contoh tumbuhan kaktus;
Getah contoh tumbuhan nangka;
Bulu halus contoh tumbuhan tebu;
Racun contoh tumbuhan buah pong pong;
Bau contoh tumbuhan daun sireh.
2. Murid dapat membezakan cara tumbuhan
melindungi diri dari musuh.

KPS

Memerhati, Membuat inferens dan Berkomunikasi

AKTIVITI
Persediaan
10 minit

Aktiviti 1.
1. Guru menunjukkan sepasu pokok kaktus.
2. Murid membuat pemerhatian
3. Cadangan komunikasi :
a) Pernahkah kamu tersentuh batang tumbuhan ini?
Mengapa.
b) Apakah ciri pada tumbuhan ini membuat kamu buat.
sedemikian ?
c) Apakah kegunaan ciri ini?
d) Cuba bayangkan jika tumbuhan ini tidak mempunyai
ciri ini?
4. Murid diminta membentuk kumpulan dengan 4 orang
ahlinya.

Imaginasi
25 minit

Aktiviti 2

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

1. Guru memberi penerangan tentang tugasan setiap


kumpulan.
2. Murid- Murid dikehendaki membuat pemerhatian di
Taman Sains Sekolah bagi mengenal pasti contoh
tumbuhan yang mempunyai ciri khas untuk melindungi
dirinya. ( 5 stesen ditetapkan oleh guru)
3. Murid diminta mengumpulkan maklumat beberapa
sampel tumbuhan dan merekodkannya (lembaran
penyiasatan).
4. Murid dibenarkan mengumpul 3 sampel sahaja di
stesen yang ditetapkan. (daun atau ranting)
5. Setiap kumpulan diminta melengkapkan lembaran
penyiasatan dengan berbincang dengan ahli
kumpulan.( Lampiran 1 )
6. Murid diminta berhati-hati semasa mengendalikan
tumbuhan tersebut dengan memastikan murid
menggunakan sarung tangan dan tidak merasa dengan
lidah.

Perkembangan
25minit

Aktiviti 3:
1. Murid kembali ke makmal setelah selesai pemerhatian
bersama dengan sampel.
2. Kesemua murid dikehendaki mengumpul semua
maklumat hasil pembentangan dan menlengkapkan
lembaran yang diberi.
3. Guru bertindak sebagai pemudahcara pada setiap
kumpulan bagi menambahbaik hasil dapatan kumpulan.
Komunikasi guru dan murid:
a. Apakah ciri-ciri pada tumbuhan untuk melindungi dirinya?
b. Mengapakah tumbuhan perlu mempunyai ciri khas ini?
c. Apakah kesimpulan hasil dapatan tentang semua
tumbuhan ini?

Tindakan

Guru membuat ulasan tambahan :


Tumbuhan ini ada ciri khas untuk melindungi diri daripada
musuh,mengapakah dan berikan inferens kamu?
(Tumbuhan tidak boleh bergerak seperti haiwan. Oleh itu
tumbuhan perlu mempunyai ciri khas untuk melindungi diri

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

dari musuh.)

EMK

Keusahawanan

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Gambar slaid , Kertas mahjong, plastik beg, double side tape


, gunting bunga, pen marker, taman sumber sains tumbuhan
berbunga dan tak berbunga.

PENILAIAN P&P

PENGUKUHAN
PENGAYAAN- penghasilan buku skrap/ persembahan slaid
PEMULIHAN- lembaran aktiviti

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Mengenal pasti ciri khas tumbuhan


1. Anda dibahagikan kepada kumpulan kecil.
2. Setiap kumpulan dikehendaki mencari 5 jenis sampel tumbuhan.
3 Potong sampel tumbuhan dengan berhati-hati pada bahagian dahan pokok.
(gunakan sarung tangan untuk mengelakkan radang kulit.)
4 Saiz pokok hanya perlu mengikut saiz beg plastik yang disediakan.
5 Setiap kumpulan dikehendaki menyusun dengan kemas bersama dengan maklumat
berdasarkan ciri khas tumbuhan.

contoh:
Tumbuhan A
Ciri khas

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

TUMBUHAN
Ciri khas

TUMBUHAN
Ciri khas

TUMBUHAN
Ciri khas

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Tumbuhan ini mempunyai ciri khas melindungi diri daripada musuh.


Nyatakan ciri khas tumbuhan ini dan kelaskan berdasarkan ciri khasnya.

Cendawan

buluh

Rafflesia

pokok pisang

Semalu

pokok ros

Kaktus

lalang

betik

tebu

keladi

nangka

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

CIRI KHAS TUMBUHAN

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Arahan:
1. Padankan yang benar antara jenis tumbuhan dengan cara tumbuhan ini melindungi dirinya.
Gunakan pensil warna yang berlainan bagi setiap tumbuhan apabila dipadankan.
Getah= merah

bulu halus= hijau

Bau= Kuning

Duri= jingga

Racun= biru
Bunga tahi

Pokok
keembung

ayam

Getah

Bulu halus *
bambu

Bau

Serai

Duri

betik
Racun *
tuba

Buah pong
pong
Cempedak

cendawan

2. Tumbuhan manakah memastikan kemandirian spesies dengan cara mengeluarkan getah?

3. Tumbuhan yang manakah mempunyai lebih daripada satu cara ia melindungi diri?
Tumbuhan tersebut ialah ..

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Buah
C

1. Buah C ialah sejenis buahan. Apabila cukup matang kulit dan


isinya berwarna kuning. Kita manusia, tupai dan burung amat
meminati isinya yang sedap dan manis. Apabila buah ini di
potong, sejenis cecair akan keluar dan melekat di jari.
Apakah nama buah ini?
____________________________________________________
Apakah ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan untuk
melindungi diri?
_____________________________________________________

Buah
J

Pokok J di tanam secara meluas di ladang-ladang. Buahnya


berwarna kuning dan sangat disukai oleh ulat buah, tikus, burung,
dan lembu. Akarnya berserabut, batang mudah melentur,daunnya
tajam serta berbulu.
Apakah nama buah ini?
____________________________________________________
Apakah ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan ini untuk
melindungi diri?
_____________________________________________________

Rajah 3
Rajah 3. Pokok ini daun dan buahnya selalu digunakan dalam
masakan. Kulit buahnya berwarna hijau tua, tidak manarik dan
mengerutu. Serangga bersayap dan burung-burung tidak suka
mendekati pokok ini.
Apakah nama buah ini?
____________________________________________________
Apakah ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan ini untuk
melindungi diri?

__________________________________________________

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Arahan :

Murid dikehendaki menyediakan sebuah buku skrap yang mengandungi maklumat seperti
berikut:
1. (a)Pilih satu jenis tumbuhan.
(b) Perihalkan ciri khas tumbuhan tersebut cara ia melindungi diri daripada
musuh.

DAN
2.(a) Pilih satu jenis tumbuhan.
(b) Perihalkan ciri khas tumbuhan tersebut cara melindungi diri daripada cuaca
Melampau.

10

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

TENAGA

TEMA/TAJUK
KELAS

5 IKHLAS ( 38 orang murid)

MASA

60 minit (2 waktu)

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.1.3
5.1.4

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

1. Murid dapat menyatakan tenaga boleh berubah


dari satu bentuk ke bentuk lain melalui
pemerhatian pelbagai peristiwa.
2. Murid dapat menyatakan perubahan bentuk
tenaga berdasarkan contoh peralatan.

KPS

Pemerhatian
Membuat inferens
Meramal
Berkomunikasi
Aktiviti 1:

AKTIVITI
Persediaan
5 minit

1. Murid membuat pemerhatian apabila


menayangkan beberapa tayangan video.

guru

Pompa Kincir Angin.mp4

Imaginasi
15 minit
TP1

2. Soal jawab guru dan murid. Cadangan


komunikasi :
a) Adakah kamu kenal gambar ini? Namakan.
(Kincir angin)
b) Apakah yang dapat kamu terangkan tentang
gambar
tersebut.(kincir
angin
bergerak/berpusing)
c) Murid membuat hubungkait sumber tenaga
dengan bentuk tenaga.(kincir air bergerak
tenaga kinetik)
3. Murid menyatakan bentuk-bentuk tenaga yang
boleh didapati daripada sumber tenaga yang lain.
Contoh : matahari tenaga suria, tenaga haba,
tenaga cahaya

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Perkembangan
20 minit
TP2

Aktiviti 2:
1. Murid membuat pemerhatian beberapa contoh
perubahan bentuk tenaga distesen yang ditetapkan:
Stesyen 1 menghidupkan kipas siling
Stesyen 2 : Menghidupkan dapur gas
Stesyen 3 : Menyalakan lampu suluh
Stesyen 4 : Menyalakan lilin
Stesyen 5 : Memanaskan air.
2. Murid dikehendaki bergerak secara kumpulan ke
stesen yang ditetapkan.
3. Murid-murid diminta berbincang sesama ahli
kumpulan tentang perubahan tenaga dan
membentangkan perubahan bentuk tenaga terlibat.

Perkembangan
25minit

Aktiviti 3:
1. Setelah selesai pembentangan, setiap kumpulan
menyediakan satu soalan untuk ditujukan kepada
kumpulan pembentang.

Tindakan
15 minit

2. Murid diminta mengeluarkan gambar brosur dari


sebuah pasaraya.

TP3

3. Pilih 10 jenis peralatan dalam brosur tersebut.


4. Nyatakan perubahan bentuk tenaga apabila alat
itu berfungsi dengan menampalkan gambar
peralatan dalam buku latihan.

EMK

Keusahawanan dan TMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Gambar slaid , lampu suluh , lampu lektrik , kipas angin


elektrik , dapur gas , lilin , air , mancis , brosur dari
pasaraya

PENILAIAN P&P

Melengkapkan lembaran kerja

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku apabila peralatan ini digunakan.


1.

2.

3.

4.

5.

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Lengkapkan perubahan bentuk tenaga bagi peralatan berikut.


Televisyen menayang sebuah drama.

1.
tenaga

elektrik

tenaga

tenaga

______________

______________

2.
Mengayuh basikal
tenaga

______________

tenaga

______________

3.

tenaga
______________

Kereta mainan kawalan jauh

tenaga

_____________

tenaga

tenaga

elektrik

4.

______________

tenaga
______________

Mendaki bukit dengan motosikal


tenaga
kimia

tenaga
____________
__

tenaga
____________
__

tenaga
____________
__

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SUMBER AIR

TOPIK
MASA

60 minit (2 waktu)

KELAS

5 BAIDURI (40 orang murid)

STANDARD
PEMBELAJARAN

10.4.1 dan 10.4.2


Setelah pdp dijalankan murid dapat:

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

KPS

1. menyatakan sumber air semulajadi.


2. Memerihalkan kitar air semulajadi secara lisan.
3. menyatakan kepentingan mengekal kebersihan
sumber air.
Pemerhatian
Membuat inferens
Meramal
Berkomunikasi
A

AKTIVITI
Persediaan
10 minit

1. Guru menayangkan air paip mengalir ke dalam singki.


Rajah 1.
2. Bersoal jawab dengan murid mengenai sumber dan
dari mana datangnya air.
Contoh
i Adakah air ini boleh diminum?
ii. Dari manakah datangnya air itu?
3. Murid diminta menyenaraikan pelbagai jenis sumber
air di dalam kertas A4 (melalui kaedah pertandingan).

TP 1 & TP2

4. Murid menukar hasil kerja kumpulan dengan kumpulan


yang lain untuk menyemak maklumat mengenai
sumber air daripada tayangan gambar.
5. Guru menayangkan pelbagai jenis sumber air.

Perkembangan
25minit

6. Pemenang daripada kalangan kumpulan yang dapat


menyenaraikan sumber air yang paling banyak.
7. Murid dipertontonkan dengan video pendek mengenai
kepentingan air kepada hidupan.(pausekan pada dialong
dalam video yang ada menyatakan tentang kepentingan sumber
air)

8. Secara berkumpulan murid diminta memberi pendapat


dan cadangan kepentingan sumber air (cadangan
dituliskan di dalam kertas A4).

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

1. Pembentangan hasil perbincangan dalam kumpulan.


2. Guru meminta murid menjawab lembaran kerja yang
diberikan (lampiran 1)
3. Murid memberi kesimpulan kepentingan sumber air
kepada hidupan.
4. Murid-murid menyanyikan lagu pencemaran sungai.
BAHAN BANTU
MENGAJAR

Video, Lembaran kerja

PENILAIAN P&P

KPS 4

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

RAJAH 1

AnimasiPencemaran
ikhsan daripada Kem
Alam Sekitar

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

SUMBER AIR SEMULAJADI

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

SUMBER AIR SEMULAJADI

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

SUMBER AIR SEMULAJADI

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

1. Namakan 4 sumber air semuajadi.


(i) ..............................................................................
(ii) .............................................................................
(iii) ............................................................................
(iv) ...........................................................................
2. Mengapakah kita memerlukan sumber air yang bersih?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3. Bagaimanakah kita menjaga sumber air supaya tidak tercemar?
i) ...........................................................................................................................................
ii)...........................................................................................................................................
4. Apakah kepentingan air kepada hidupan?
i) )............................................................................................................................................
ii) )............................................................................................................................................
iii)............................................................................................................................................
5. Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya air tercemar?
...............................................................................................................................................

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Jawab dan lengkapkan


BAHAGIAN A
1

SUMBER AIR

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

BAHAGIAN B
Jawab soalan BAHAGIAN B dan lengkapkan pernyataan berikut.
Jawapan dituliskan dalam kotak peta minda di atas mengikut nombor soalan (Bahagian A)
kesan buruk
mengelakan penyakit

Kepentingan Air Bersih

benda hidup

penguatkuasaan undangundang

Mengamal kehidupan
lestari

Air merupakan salah satu keperluan asas kepada ____________ .

2
Sumber air yang bersih dapat ______________
seperti sakit kulit, cirit-birit, kolera, kanser.
mengelak

__________________ merupakan tanggungjawab yang mesti diwarisi dari satu generasi ke


satu generasi.

_________________ dapat menjamin kesihatan kita.

Pencemaran air dan udara akan memberi _______________ terhadap kehidupan manusia,
hidupan daratan dan akuatik.

6
Kempen dan ____________dapat
membantu aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan spesies
yang hampir pupus.

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TOPIK

Putaran Bumi Pada Paksinya

MASA

60 minit (2 waktu)

KELAS

5 ZUHAL (40 orang murid)

STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

11.1.2, 11.1.3 dan 11.1.5


Setelah pembelajaran dan pengajaran dijalankan murid
dapat:
1. Menyatakan putaran bumi pada paksinya dari aspek
arah dan tempoh putaran.
2. Memerihalkan kejadian siang dan malam apabila bumi
berputar pada paksinya.
3. Menjelaskan pemerhatian dengan melakar, menulis
dan secara lisan.

KPS
Pemerhatian
Membuat inferens
Meramal
Berkomunikasi
AKTIVITI
Persediaan
10 minit

AKTIVITI 1
1. Murid dikehendaki membuat pemerhatian dari
sebuah tayangan video yang disediakan oleh guru.
Video 1

TP 1 dan TP 2

2. Semasa tayangan sesetengah bahagian dihentikan


seketika bagi guru bersoal jawab dengan murid.
a) Apakah yang dapat kamu perhatikan?
b) Apa yang sedang berlaku pada bumi?
c) Dari arah manakah bumi berputar?
3. Murid menjalankan simulasi untuk mengukuhkan
fakta pada 2 (c).

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Imaginasi
15 minit

4. Murid dibahagikan beberapa kumpulan. Setiap


kumpulan menyediakan beberapa soalan berdasarkan
video dan petikan yang diberi
5. Murid kumpulan A menyoal murid kumpulan B.
Contoh soalan:
a. Perhatikan bahagian bumi yang gelap dan cerah.
b. Jelaskan berapakah luas kawasan gelap dan
cerah?
c.

Berapa jumlah masa bumi terang dan gelap?

d. Berapa lamakah Bumi membuat satu putaran


lengkap?

Perkembangan
20 minit

e. Murid membuat kesimpulan tentang hasil dapatan


dari aktiviti.
Guru mengedar Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid.

TP 3 dan TP 4
6. Murid diminta melakarkan arah putaran Bumi.
Penutup
15 minit

7. Murid diminta menunjukkan hasil lakaran mereka


dihadapan kelas dan membuat ulasan mengenai
lakaran mereka.

EMK

TMK dan keusahawanan

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Video, gambar, lampiran 1, gunting

PENILAIAN P&P

PENGUKUHAN lembaran Kerja 2,3 dan 4


PENGAYAAN
PEMULIHAN

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Siapakah kamu?
Saya ialah bumi. Badan saya berbentuk sfera. Saya berputar pada
paksi dari Barat ke Timur. Saya mengambil masa selama 24 jam
untuk membuat satu putaran lengkap. Apabila saya berputar,
akan berlakulah beberapa kejadian seperti Matahari akan
kelihatan
terbit1 dari Timur dan terbenam di sebelah Barat,
Lampiran
perubahan kedudukan dan panjang bayang-bayang.
Apabila menghadap ke matahari, saya siang dan pada masa yang
sama sebelah belakang menjadi gelap iaitu malam.
Posisi bahagian atas ialah kutub utara. Manakala posisi di
bahagian bawah bumi ialah kutub selatan.

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Arahan:
Catat maklumat yang di perolehi daripada pembentangan rakan kamu

Dari pemerhatian saya,

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Arahan:
Rajah menunjukkan Bumi.
Labelkan Kutub Utara, Kutub Selatan, Arah Anak Panah Berputar dan
Paksi Bumi.

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Arahan:
Rajah ialah rakaman Bumi sedang berputar atas paksinya.
a)

Potong kad P, Q, R, S dan T

b) Susun kad-kad mengikut urutan yang menunjukkan bumi ini berputar.

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Jawab semua soalan ini.

1.
Berdasarkan Lembaran Kerja 3, lengkapkan kotak ini dengan huruf kad P, Q,
R, S dan T. Susun huruf P, Q, R, S dan T mengikut urutan yang menunjukkan bumi ini
berputar.

2.

Susunan mengikut urutan kad ini memerlukan petunjuk, apakah tanda petunjuk
kamu?
___________________________________________________________

3.

Rajah yang kamu susun ini menunjukkan waktu Bumi samada menjelang
malam atau siangkah?
_____________________________________________________________________

4.

Berapakah jumlah jam bagi Bumi membuat 1 putaran lengkap?

_____________________________________________________________________

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Teknologi dan kehidupan Lestari / Kestabilan

TOPIK
TAHUN

5 Dahlia (35 orang murid)

MASA

2 jam

STANDARD
PEMBELAJARAN

12.1.1 12.1.4 12.1.5


Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

KPS
AKTIVITI
Persediaan
10 minit

1. Mengenal pasti struktur yang stabil dan kukuh.


2. Membina satu binaan yang mudah, stabil dan kukuh.
3. Memerihalkan kepentingan binaan yang stabil dan kukuh.
Memerhati ,
Membuat inferens
Berkomunikasi
AKTIVITI 1
1. Murid diminta membuat pemerhatian apabila guru
menayangkan beberapa slaid.
2. Guru bersoal jawab dengan murid:
a) Apakah yang dapat kamu perhatikan pada slaid 1?
b) Adakah kamu pernah alami?
c) Siapakah ingin berkongsi pengalaman ini?
(Jika tiada, jalan aktiviti meletakkan beberapa butir batu ke atas
speaker beralaskan dengan kain. Tinggikan volum bunyinya.)
AKTIVITI 2
1. Murid diminta fokus kepada bahan runtuhan dan bentuk
binaan d islaid 2 dan 3.
a) Apakah inferens kamu tentang slaid 2 ini?
(Terima semua jawapan murid dan bimbing jawapan ke
arah bahan-bahan runtuhan binaan tersebut)
b) Apakah inferens kamu tentang bentuk di slaid 3?
(struktur reka bentuk yang stabil dan tidak stabil)
c) Mengapa kamu katakan demikian?
d) Apakah yang menpengaruhi kestabilan dan kekuatan
struktur binaan tersebut.

Perkembangan
25minit

Aktiviti 3.
1. Murid dibekalkan dengan bahan-bahan , seperti blok bentuk
asas surat khabar, straw minuman, plastik, getah bulat, gunting,
pin dan lidi.

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

2. Murid dikehendaki membina binaan jejantas seperti slaid 2.


3. Semua murid dibekalkan dengan bahan-bahan seperti surat
khabar, straw minuman, plastik, getah bulat, gunting, pin,seloptap,
plastesin dan lidi.
4. Setiap murid diberi masa 15 minit sahaja.
Imaginasi
10 minit

5. Murid dan guru berbincang berdasarkan soalan berikut:


a. Adakah mudah untuk kamu membina binaan tersebut?
b. Adakah yang kamu bina itu serupa dengan binaan dalam
slaid 2?
c. Apakah kesukaran yang di alami?
d. Apakah cadangan kamu supaya binaan itu stabil?
e. Adakah cadangan lain supaya binaan itu lebih kukuh?
f. Adakah semua yang dicadangkan itu benar?
6. Murid dibimbing oleh guru menggunakan jawapan untuk
membina satu hipotesis.
7. Guru menjelaskan murid-murid perlu membuktikan faktor yang
dinyatakan ialah faktor kestabilan dan kekuatan binaan.
8. Murid dikehendaki menjalankan satu penyiasatan bagi membukti
hipotesis yang dibina ?
(menggunakan sesi yang lain yang menjalankan penyiasatan)
9. Murid dikehendaki membuat kesimpulan hasil daripada aktiviti
ini.

Tindakan
Aktiviti 4
1. Murid diminta melengkapkan lembaran kerja untuk persediaan
penyiastan di sesi kedua.
EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN P&P

Kreativiti, keushawanan, TMK


Gambar slaid , blok bentuk-bentuk asas , surat khabar , lidi, straw
minuman, gunting, gelung getah, plastik dan pin
Melengkapkan lembaran kerja.

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

SLAID 1

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

SLAID 2

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

SLAID 3
STRUKTUR

STRUKTUR

STRUKTUR

STRUKTUR

STRUKTUR

STRUKTUR

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

STRUKTUR

STRUKTUR

STRUKTUR

STRUKTUR

STRUKTUR

STRUKTUR

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

BENTUK-BENTUK ASAS

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

a.

Adakah mudah untuk kamu membina binaan tersebut?

b. Adakah yang kamu bina itu serupa dengan binaan dalam slaid 2?

c. Apakah kesukaran yang di alami?

d. Apakah cadangan kamu supaya binaan itu stabil?

e. Adakah cadangan lain supaya binaan itu lebih kukuh?

f.

Bentuk yang manakah stabil dan jelaskan?(Rujuk Slaid 3)

g. Bentuk yang manakah yang tidak stabil dan jelaskan(Rujuk Slaid 3.

Beri Nilai