Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BANDARAYA

ALAMAT : JALAN BANGKUNG ,59100,BANGSAR


: WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR
PENILAIAN : JANUARI 2016
MATA PELAJARAN

NAMA GURU MATA PELAJARAN: SITI SARAH BINTI AHMAD

SAINS

KELAS: 6 UPM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

NORAZMAN BIN ABD RAHMAN


GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BANDARAYA

Nilai

11.1

12.1, 12.2,
12.3

10.1

9.1

8.1

7.1

6.1, 6.2

5.1, 5.2

4.2

4.1

3.2, 3.3

3.1

2.1

1.2

1.1.12

1.1.11

1.1.10

1.1.9

1.1.8

1.1.7

1.1.6

1.1.5

1.1.4

JANTINA

1.1.3

NO. MY KID / NO. KAD


PENGENALAN

1.1.2

NAMA MURID

1.1.1

TAHAP PENGUASAAN BAGI SETIAP STANDARD KANDUNGAN


BIL.

TAHAP PENGUASAAN
KESELURUHAN

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BANDARAYA


JALAN BANGKUNG ,59100,BANGSAR
WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR
JANUARI 2016

NOTA : JANGAN PADAM DATA INI!

SAINS

##
##

Nama Murid
No. MY KID

##
##

000000-00-0000

Jantina

##

Kelas

6 UPM

##

Nama Guru

SITI SARAH BINTI AHMAD

##

Tarikh Pelaporan

04 JANUARI 2016

##
##

Tahap Penguasaan Keseluruhan


SAINS

Berikut adalah pernyataan bagi


Tahap Penguasaan keseluruhan

#N/A

MATA PELAJARAN

##
#
#
#

KEMAHIRAN

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1.1.1

#N/A

1.1.2

#N/A

1.1.3

#N/A

1.1.4

#N/A

1.1.5

#N/A

1.1.6

#N/A

1.1.7

#N/A

1.1.8

#N/A

1.1.9

#N/A

1.1.10

#N/A

1.1.11

#N/A

1.1.12

#N/A

1.2

#N/A

2.1

#N/A

3.1

#N/A

3.2, 3.3

#N/A

4.1

#N/A

4.2

#N/A

5.1, 5.2

#N/A

6.1, 6.2

#N/A

7.1

#N/A

8.1

#N/A

9.1

#N/A

10.1

#N/A

11.1

#N/A

SAINS

12.1, 12.2, 12.3

#N/A

Nilai

#N/A

#
#
#
#
#
#

SITI SARAH BINTI AHMAD


GURU MATA PELAJARAN
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BANDARAYA

NORAZMAN BIN ABD RAHMAN


GURU BESAR

#
#

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BANDARAYA

#
#
#

DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN SAINS TAHUN 6

TAHAP PENGUASAAN
1

MEMERHATI
TAFSIRAN

Menyatakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena yang berlaku.

Memerihalkan penggunaan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang berlaku.

Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang berlaku.

Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku
Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk membantu pemerhatian.

SAINS

1.1.1

1.1.2

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

60

60

50

50

40

40
30

30

20

20

10

10

TP0 1

TP0 2

TP
03

TP0 4

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

1.1.3

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

1.1.4

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

BIL. MURID

1.1.5

1.1.6

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

TP0 5

JUMLAH

TP0 6

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP04

MURID

1.1.7

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

1.1.8

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

BIL. MURID

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

TP0 5

JUMLAH

TP06

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

MURID

1.1.9

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

1.1.10

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

BIL. MURID

60

60

50

50

40

40
30

30

20

20

10

10

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

TP0 5

JUMLAH

TP0 6

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

MURID

1.1.11

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

1.1.12

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

TP0 5

TP06

JUMLAH

MURID

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

BIL. MURID

1.2

2.1

60

60

50

50

40

40
30

30

20

20

10

10

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

TP0 2

03
TP

TP0 4

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

BIL. MURID

3.2, 3.3

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10
0

10
TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

TP0 5

JUMLAH

TP0 6

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

60
50
40
30

30

20

20

10

10

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

TP0 5

JUMLAH

TP0 1

TP06

TP0 2

TP
03

TP0 4

MURID

5.1, 5.2

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

6.1, 6.2

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

60

60

50

50

40

40

30

30

20

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

20

10

10
TP0 1

TP0 2

TP
03

TP0 4

TP0 5

JUMLAH

TP0 6

TP0 1

TP0 2

TP
03

TP0 4

MURID

7.1

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

8.1
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

60

60

50

50

40

40

30

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

30

20

20

10

10
TP0 1

TP0 2

TP
03

TP0 4

TP0 5

JUMLAH

TP0 6

TP0 1

TP02

TP
03

TP0 4

MURID

9.1

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

10.1
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

BIL. MURID

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10
TP0 1

TP0 2

TP
03

TP0 4

TP0 5

JUMLAH

TP0 6

TP0 1

TP02

TP
03

TP0 4

MURID

11.1

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

12.1, 12.2, 12.3


TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

60

60

50

50

40

40

30

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

30

20

20

10
0

TP0 4

BIL. MURID

40

03
TP

TAHAP PENGUASAAN

50

TP0 2

4.2

60

TP0 1

MURID

4.1

10
TP0 1

TP0 2

TP
03

TP0 4

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

Nilai

TP0 1

TP0 2

TP
03

TP0 4

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

60

60

50

50

40

40

30

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

30

20

20

10
0

TP0 1

TAHAP PENGUASAAN

3.1

10
TP0 1

TP0 2

TP
03

TP0 4

TP0 5

JUMLAH

TP06

MURID

TP0 1

TP0 2

TP
03

TP0 4

TP0 5

JUMLAH

TP0 6

MURID