Anda di halaman 1dari 4

TEKS UCAPAN

PUAN PENGETUA
PUAN WONG YEE KHOON
PENGETUA SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA
SEMPENA PELANCARAAN BULAN PENGHAYATAN
KEMERDEKAAN / KARNIVAL SAINS
KEMASYARAKATAN
TAHUN 2012

Salam Sejahtera,

Yang dihormati Tn. Haji Zakaria bin


Omar, GPK Pentadbiran, En. Loh Soon Choi,

dan damai walaupun dengan kepelbagaian


kaum, agama dan budaya di negara kita.

PK Hem, Pn. Lilybu binti Abdullah, PK


Kokurikulum,

Pn.

Hajah

Faridah

binti

Mahmood, PK Tingkatan Enam, barisan


pentadbir, guru-guru serta murid-murid
yang dikasihi sekalian.

Sempena tarikh kemerdekaan negara


kita Malaysia iaitu 31 Ogos 1957, kita
semua

menyambut

ulang

tahun

kemerdekaan negara pada setiap tahun


dan

Syukur kepada Tuhan kerana kita

akan

mulai

17

Julai

2012

hingga

14

September 2012 pada tahun ini. Sambutan

dapat sama-sama berhimpun dalam majlis

bulan

Pelancaran

Bulan

akan diadakan dengan pelbagai aktiviti

Kemerdekaan

dan

Penghayatan
Karnival

Sains

Kemasyarakatan pada pagi ini.


Guru-guru dan murid-murid sekalian,
Tema Sambutan Hari Kemerdekaan
pada tahun ini ialah 55 Tahun Merdeka:

kemerdekaan

peringkat

sekolah

yang melibatkan semua murid dengan


tujuan memperkasa jati diri dan semangat
patriotisme

dalam

diri

setiap

individu

terutamanya pelajar sekalian.


Guru-guru dan murid-murid sekalian,

Janji Ditepati. Bersyukurlah kita kerana

Kemerdekaan negara telah dicapai 55

masih dapat mengecapi kehidupan aman

tahun yang lalu. Dalam tempoh masa ini,


kita

dapat

menyaksikan

negara

kita

Malaysia telah membangun dengan pesat

sama-sama mengisi kemerdekaan dengan

dari aspek ekonomi, sosial dan politik.

berusaha bersunguh-sungguh dalam setiap

Kemerdekaan yang kita kecapi sekarang

perkara yang dilakukan. Generasi hari ini

adalah hasil daripada perjuangan tokoh-

perlu

tokoh pejuang terdahulu. Maka sebagai

setiap aspek kehidupan agar negara kita

pewaris bangsa, kita seharusnya menjaga

setanding dengan negara lain.

dan mempertahankan kemerdekaan yang


kita kecapi sekarang.

memberi

dan

menerima

pendidikan dengan aman dan selesa. Kita


perlu berterima kasih kepada pemimpin
terdahulu
untuk

kerana

mencapai

membuka

ruang

negara

dalam

Saya ingin mengucapkan syabas dan


berusaha menjayakan program sambutan

Saya bersyukur kerana pada hari ini,


boleh

memajukan

terima kasih kepada semua pihak yang

Guru-guru dan murid-murid sekalian,

kita

gigih

perjuangan
kemerdekaan
kepada

kita

mereka
telah
untuk

menikmati keamanan seperti sekarang.


Apa yang perlu kita lakukan sekarang ialah

bulan

penghayatan

kemerdekaan

peringkat sekolah pada tahun ini. Saya


berharap agar aktiviti yang akan diadakan
nanti akan berjalan dengan jayanya serta
mencetuskan semangat patriotik dalam
kalangan

murid.

Saya

juga

berharap

dengan adanya program sebegini, muridmurid

sedar

terhadap

diri,

akan

tanggungjawab

keluarga

masyarakat dan agama.

sekolah

diri
,

Dengan

ini,

saya

Sambutan

Bulan

Kemerdekaan

dan

merasmikan
Penghayatan

Karnival

Sains

Kemanusiaan dan Kemasyarakatan tahun


2012.
Sekian, terima kasih.