Anda di halaman 1dari 3

TEKS UCAPAN PENGACARA MAJLIS PERASMIAN PENUTUP KEM 1M

1S
Mengumumkan ketibaan .
Lagu Negaraku dimainkan.........
Assalamualaikum ...................................................
Bismillah .................................................................
Selamat Petang, Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia
Yang Berusaha;
Pn Ee Hong
Pengarah Bhg Sukan KPM
Yang Berusaha;
Pn Latifah
Penolong Pengarah Bhg Sukan KPM
Yang Berusaha;
En Murally
KPP Unit Dasar MSSM Bhg Sukan KPM
Yang Berusaha;
En Effendi Tan Abdullah
Ketua Unit Bhg Sukan KPM
Yang Berusaha;
En Tajudin Abdullah
Penyelaras Bhg Sukan KPM
Yang Berusaha;
Pn Salina
Pnyelaras Bhg Sukan KPM
Barisan Fesilitator
KEM 1M 1S
Dan
Peserta
KEM 1M 1S
Burung tempua hinggap merata
Sayang merbah dipohon cemara
Assalamualaikum mulanya kata
Awal bismillah pembuka bicara.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya kita dapat
berkumpul di majlis perasmian penutup kem 1m1s. (laporan kem...cth jumlah peserta,
fasilitator dan jurulatih, laporan aktiviti)
Tetak buluh kejang sepuluh
Mai jolok sarang penyengat
Angkat tangan jemari sepuluh
Doa dipohon biar berkat
Untuk itu majlis dengan sukacitanya
Mempersilakan ustaz .....................................
Untuk membacakan doa
Terima kasih diucapkan atas bacaan doa itu tadi.
Hadiri sekalian,
Seterusnya majlis dengan sukacitanya ingin mempersembahkan
Sebuah tayangan slide untuk tatapan umum.
Perjalanan Kem sepanjang 25 hingga 27 Mac 2011
Majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan,
Yang saya hormati,
En .............................................
Wakil Peserta Kem 1M 1S
Untuk memberikan ucapan.
Dipersilakan.
Hadirin yang dihormati,
Hadirin sekalian,
Buah langsat ditepi busut,
Mari dimuat di atas peti,
Besar hajat kami menjemput
Besar niat di dalam hati.
Bukan rumput sebarang rumput
Rumput penghias tepi halaman
Bukan jemput sebarang jemput
Jemput mohon beri ucapan
Tenun benang menjadi sari,
Di atas papan batang jerami
Kepada tuan sembah diberi
Mohon rasmikan majlis kami.
Tanpa membuang masa, majlis dengan berbesar hati mempersilakan
Yang berusaha,
Pn ................................................

Bhg Sukan KPM


Untuk menyampaikan ucapan
Dan seterusnya merasmikan Kem 1murid 1sukan ini.
Dengan hormatnya dipersilakan.
Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada
Yang berusaha, Pn .....................................
Di atas ucapan perasmian itu tadi.
Tidak sempurna majlis jika tidak ada penyampaian sijil, di akhirnya.
Dengan itu majlis menjemput Pn................................. dengan diiringi oleh ....................
sekali lagi ke pentas untuk penyampaian sijil.
Dipersilakan.
Baiklah hadirin sekalian,
Dengan itu maka berakhirlah sudah majlis kita pada kali ini, saya bagi pihak
jawatankuasa pelaksana memohon maaf di atas sebarang kelemahan. Terima kasih
kepada semua yang terlibat, secara langsung mahupun tidak.
Dengan itu,
Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum .................
Sesi bergambar...........................