Anda di halaman 1dari 6

PERANAN MASYARAKAT MENANGANI ISU PONTENG

4.1 PERANAN IBUBAPA


Sebagai ibu dan bapa, adalah sangat penting memberikan kasih sayang dan perhatian
yang tidak berbelah bagi serta pengiktirafan kepada anak remaja mereka. Ibubapa perlu sedar
dan tahu bahawa anak-anak adalah anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Ibubapa perlu peka
terhadap keperluan dan kehendak anak remaja mereka agar sentiasa berada dilandasan yang
betul. Ibubapa perlu mengimbangi kepentingan keluarga dan kerjaya mereka.
Emosi seorang remaja sukar ditelah. Mereka mempunyai pelbagai konflik diri.
Contohnya mereka inginkan kebebasan, tetapi pada masa yang sama bergantung kepada ibubapa
untuk keperluan kewangan, kasih sayang dan sebagainya. Satu lagi konflik diri ialah tentang
tanggapan samada mereka masih lagi kanak-kanak ataupun sudah dewasa. Oleh itu perhubungan
remaja dengan ibubapa perlulah bersifat terbuka dan demokratik. Ini adalah untuk mewujudkan
perhubungan yang mesra, sentiasa mendengar masalah dan kehendak anak remajanya dengan
tujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Remaja akan lebih mempercayai ibubapanya daripada
rakan sebaya sekiranya mengalami sebarang konflik. Ibubapa harus menjadi teladan atau idola
kepada anak remaja mereka. Segala tingkah laku dan pertuturan adalah menjadi perhatian dan
ditiru oleh mereka. Segala kelemahan yang timbul perlu diatasi dengan segera dan seabaik
mungkin.
Komunikasi berkesan dikalangan ahli keluarga memberi impak yang besar terhadap
keharmonian keluarga dan perkembangan sahsiah remaja. Ibubapa juga perlu bertanggungjawab
terhadap perkembangan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak remaja mereka di
sekolah. Seterusnya, adalah menjadi tanggungjawab utama ibubapa memberikan didikan agama
yang sempurna bagi mengelakkan anak remaja mereka daripada terlibat dengan gejala ponteng

sekolah ini. Anak-anak yang mempunyai didikan agama yang sempurna akan dapat membezakan
perkara yang baik dan buruk, mengawal tingkahlaku mereka dan mempunyai daya tahan yang
tinggi dalam menjalani kehidupan mereka.

4.2 PERANAN GURU


Menurut (Ahmad Mohd Salleh, 2004) antara sifat-sifat guru yang disukai murid menurut
Atan Long (1993) ialah mempunyai emosi yang stabil dan mental yang sihat, badan yang sihat
dan sahsiah yang dinamik, mempunyai kecerdasan otak yang tinggi, kreatif, imaginasi dan
ikhtiar, mempunyai suara dan tingkahlaku beradab, bertata tertib, bertimbang rasa, mempunyai
simpati dan bijaksana dalam menghadapi masalah, sabar, jujur dan ikhlas, tegas, menepati masa
dan berkebolehan mengurus, mempunyai sikap positif dan menggalakkan, memberi bimbingan
yang demokratik dan menjaga ikhtisas perguruan.
Dalam penyelesaian isu ponteng sekolah ini, guru perlu memainkan peranan penting
kerana salah satu alasan yang diberikan oleh pelajar ialah kelas yang membosankan. Cabaran
inilah yang perlu dilihat oleh guru secara positif, dan berusaha melakukan sesuatu agar proses
pengajaran dan pembelajaran berjalan dengna baik dan menarik. Proses pengajaran dan
pembelajaran yang menarik akan membuatkan pelajar berminat datang ke sekolah disamping
memudahkan pemahaman mereka terhadap pelajaran.
Bagi memenuhi keperluan kasih sayang dan penghargaan kendiri seorang pelajar, guru
perlu menerima setiap pelajarnya tanpa syarat, tidak membandingkan seorang pelajar dengan
pelajar yang lain. Sebaliknya pencapaian pelajar yang sama dibandingkan dengan pencapaiannya
yang sebelum ini. Sekiranya terdapat peningkatan atau kemajuan, maka pujian atau ganjaran
hendaklah diberikan. Bantu mereka mendapatkan esteem diri yang positif. Wujudkan situasi

dimana pelajar boleh mengalami kejayaan. Berikan mereka peluang, galakkan persaingan untuk
mereka menyertai pertandingan, sukan dan permainan.
Rasa kejayaan yang dialami akan meningkatkan lagi keyakinan diri pelajar. Kenal pasti kekuatan
dan kelemahan diri pelajar.
Perasaan marah mudah timbul dikalangan pelajar yang berada peringkat remaja ini
kerana berbagai konflik yang berlaku. Selain itu, guru juga perlu meluangkan masa untuk
mengambil tahu tentang masalah pelajar, memerhatikan perwatakan dan tingkah laku pelajarpelajarnya. Maka guru akan dapat mengesan awal pelajar yang bermasalah, menunjukkan sifat
memahami, mengambil tindakan bersesuaian dengan merujuk kes-kes yang serius kepada guru
kaunseling di sekolah supaya pelajar yang bermasalah ini tidak dibiarkan bersendirian.
Ada pelajar yang kurang sabar dan sentiasa berpegang teguh pada prinsipnya. Pendapat
orang lain sukar diterima. Guru perlu memberi galakan dan nasihat bahawa bertukar-tukar fikiran
merupakan suatu perlakuan yang baik. Guru perlu mewujudkan kelucuan dan jenaka untuk
melegakan emosi pelajar yang tertekan. Tanda-tanda pemberontakan hendaklah dikendalikan
dengan baik. Jauhi paksaan dan sikap autotarian guru dalam kes-kes pemberontakan. Remaja
atau pelajar memerlukan pelbagai peluang untuk meluahkan perasaan atau emosi secara positif.
Guru hendaklah menyediakan peluang dan menggalakkan mereka melibatkan diri dalam bidang
kokurikulum berdasarkan minat dan kecenderungan masing-masing. Kendalikan kerja-kerja
projek yang boleh mencungkil bakat kreatif dan inovatif serta dapat memenuhi keperluan
penghargaan diri yang tinggi. Aktiviti-aktiviti luar seperti mendaki bukit, perkhemahan, lawatan
dan gotong- royong boleh dikendalikan dari semasa ke semasa untuk memenuhi keperluan
remaja. Melalui aktiviti-aktiviti ini pelajar-pelajar lelaki dan perempuan dapat mempelajari cara
berinteraksi yang sihat, bertukar-tukar pendapat atau kemahiran berkomunikasi.

Peluang-peluang mewujudkan kejayaan seperti ini akan mengekalkan penghargaan


kendiri yang positif serta kebebasan emosi. Pembelajaran yang optimum serta bermakna akan
tercapai sekiranya guru mengambil kira aspek-aspek perkembangan pelajar dalam pelaksanaan
proses pengajaran dan pembelajaran. Secara tidak langsung ini akan menggalakkan pelajarpelajar untuk hadir ke sekolah seterusnya dapat menggelakkan gejala ponteng sekolah. Pihak
sekolah juga perlu mewujudkan suasana persekolahan yang kondusif, dinamik,
memberangsangkan dan menarik minat pelajar-pelajar datang ke sekolah setiap hari.

4.3 PERANAN MASYARAKAT


Isu ponteng sekolah ini dapat di atasi sekiranya semua pihak memainkan peranan dan
bekerjasama bagi menanganinya. Penglibatan semua pihak diperlukan seperti ibubapa, jiranjiran, guru-guru, Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) , Jabatan Pelajaran, Kementerian Pelajaran,
Polis, Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK), Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA),
Jabatan-Jabatan Kerajaan dan Swasta, Pihak Berkuasa Tempatan, Parti-Parti Politik dan BadanBadan Bukan Kerajaan (NGO) dan lain-lain lagi.
Masyarakat perlu peka, proaktif dan memandang serius dalam menangani isu ponteng
ini. Walaupun terdapat beberapa program seperti Kempen Sifar Ponteng namun, sekiranya tiada
penglibatan maksimum masyarakat, ia tidak akan memberi sebarang kesan kepada pelajarpelajar. Semua pihak perlu bertekad menghentikan aktiviti ponteng sekolah di kalangan pelajar
ini dan ia akan lebih berjaya dengan bantuan daripada anggota- anggota keselamatan.
Kementerian Pelajaran boleh bekerjasama dengan polis dan agensi-agensi lain bagi membenteras
gejala ponteng sekolah ini. Pelajar-pelajar ponteng sekolah ini perlu di tangkap dan dikenakan
tindakan yang sewajarnya kerana ada diantara mereka yang mungkin terlibat dengan kes-kes

jenayah. Pihak sekolah perlu menjalankan pemantauan terhadap pelajar-pelajar yang dianggap
bermasalah dan diberikan bimbingan dan kaunseling. Kementerian Pelajaran juga diharap dapat
membantu guru mengurangkan beban kerja sampingan supaya guru dapat fokus kepada
pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif dan dapat membimbing pelajar dengan lebih
baik lagi.
Kaunseling di peringkat sekolah sangat penting dalam membantu pelajar mengatasi
masalah mereka. Kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman perlu dilantik
untuk memantapkan perlaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. Kaunselor ynag
berpengalaman dan disenangi dapat membantu pelajar mengurangkan tekanan dan konflik yang
dialami dan boleh berkongsi masalahnya. Secara tidak langsung ini akan mendekatkan dirinya
dengan pihak sekolah khususnya kaunselor. Melalui bimbingan dan kaunseling pelajar-pelajar
dapat memahami diri, menerima diri, melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti sosial dan
seterusnya menentukan arah hidup dan masa depan sendiri yang tertinggi.
Pihak berkuasa tempatan perlu agresif menangani pusat-pusat hiburan, kafe siber, pusat
snooker yang beroperasi secara haram kerana inilah yang menjadi punca kepada isu ini.
Pengusaha-pengusaha pusat hiburan menyalahgunakan lesen hanya untuk mengaut keuntungan
cara mudah walaupun ia melanggar undang-undang. Pusat-pusat hiburan seperti ini sepatutnya
tidak dibenarkan beroperasi.
Badan-badan kerajaan dan swasta yang lain termasuk NGO diharap dapat merangka
program-program yang sesuai dan menyeluruh berkaitan isu ponteng ini, bukan sekadar memberi
faedah kepada segelintir pihak sahaja dan bersifat komersial.
Walaubagaimanapun, ketika ini terdapat pelbagai program seperti Sekolah Selamat,
Kelab Pencegahan Jenayah, Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan, Bulan Patriotisme,

Sisitem Salahlaku Disiplin Murid dan sebarang sebaran kepada masyarakat melalui media seperti
TV dan akhbar, namun semua ini masih belum cukup untuk mengatasi isu ponteng sekolah ini.
Langkah pihak polis Kuala Lumpur untuk manahan pelajar sekolah yang didapati ponteng
sekolah dan merayau-rayau di pusat-pusat membeli belah antara langkah untuk membendung
gejala ponteng. Tetapi sejauh mana kejayaannya?

Anda mungkin juga menyukai