Anda di halaman 1dari 9

SEKOLAH KEBANGSAAN DANAU KOTA

53300 SETAPAK, KUALA LUMPUR

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL 2014

MISI
Melahirkan murid yang kritis dan kreatif
berlandaskan falsafah pendidikan negara.
Memberi pengalaman kepada murid dalam
aspek
pengetahuan
seni
visual
dan
kegunaannya dalam pelbagai kegiatan
kehidupan dari segi keindahan dan fungsi.

Melahirkan murid yang menghargai nilai baik


dalam aspek kehidupan.

SEKOLAH KEBANGSAAN DANAU KOTA


53300 SETAPAK, KUALA LUMPUR

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL 2014


CARTA ORGANISASI
PENGERUSI
PN. ZAINAB BINTI MOHAMAD
GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI
PN ROSNAH BINTI MOHD RODI
GPK TADBIR & KURIKULUM

KETUA PANITIA
PN. SITI NOORAZAH BINTI JAMIL

SETIAUSAHA
PN MALINI A/P MADHAVAN

SESI PAGI

SESI PETANG

PN MAIZATUL AUFA BT. ISMAIL


PN ROHAYA BT. HARON
PN HJH ASNAH BT. SAHUDIN
PN HAMISAH BT. MOKHTAR
PN NURUL HAIZAN BT. ABDULLAH
EN SHAMSUL IZWAN B. MOHD ARIFF
EN MOHD RAZALI BIN HARUN
PN NORINA BINTI DIN@ABD RAZAK
PN NORLIHASLINDA BINTI ABDULLAH
CIK SUZANA BINTI KAMARUDIN

EN MOHD JASNI B. DAUD


PN NORLINA BT. ABDUL RAHMAN
PN ROHIMAS BT. WAHAB
PN SUZANA BT. HASHIM
PN NORIZAH BT. ISMAIL
PN CHE ZAILANI BT. MAT YUSOF
PN NOR IDAYU BINTI MUHAMMAD NOR
PN NAZLINA BINTI MOHAMED NOOR
PN ROSLIZA BINTI RAMLI
EN MOHD FAIZAL B ABDUL GHANI

SEKOLAH KEBANGSAAN DANAU KOTA


53300 SETAPAK KUALA LUMPUR
CADANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2014
BIL

BULAN

Januari

AKTIVITI

Mesyuarat Panitia 1

TINDAKAN
Semua Guru PSV / Ketua

Edaran HSP/Rancangan Tahunan PSV

Panitia

Mengemaskini Fail Dan Stok


Mengemaskini Bilik PSV

Ketua Panitia/Setiausaha dan


Guru PSV Tahap 1

Mengemaskini Bilik PSV


Penghantaran Soalan PKSR 1

Ketua Panitia/Setiausaha dan


Penggubal Soalan

Februari

Mac

April

Pencerapan Pengajaran Dan


Pembelajaran

Ketua Panitia/Setiausaha dan


Pentadbir

Mei

Perkembangan Staf
Aktiviti Bulan PSS

Semua Guru PSV

Jun & Julai

Mengemaskini Stok
Mesyuarat Panitia 2

Ketua Panitia/Setiausaha
Semua Guru PSV/Ketua
Panitia

Ogos

Mengemaskini Bilik PSV


Perkembangan Staf

Semua Guru PSV Tahap 2


Semua Guru PSV

September

Aktiviti Selepas UPSR Bersama Tahun 6


Mesyuarat Panitia 3

Guru PSV Tahun 6, Semua


Guru PSV dan Ketua Panitia

Oktober

Pencerapan Pengajaran Dan


Pembelajaran
Penghantaran Soalan PKSR 2

Ketua Panitia/Setiausaha dan

Pemulangan HSP / Rancangan Tahunan


PSV

Semua Guru PSV/Ketua


Panitia

10

November

Penggubal Soalan

SEKOLAH KEBANGSAAN DANAU KOTA


53300 SETAPAK KUALA LUMPUR
CARTA GANTT PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2014

BI
L
1
2
3
4
5

AKTIVITI

FE
B

MA
C

AP
R

M
EI

JU
N

JU
L

O
G

SE
P

OK
T

Mesyuarat Panitia
Edaran HSP
Mengemaskini fail-fail
dan stok
Mengemaskini bilik PSV
Pencerapan PdP

PKSR 1

PKSR 2

Perkembangan Staf

Projek Tahun 6

1
0
1
1

JA
N

Aktiviti Bulan PSS


Pemulangan HSP PSV
SEKOLAH KEBANGSAAN DANAU KOTA, SETAPAK KUALA LUMPUR

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

ALIRAN

GRED

TAHUN 1

A
(60)

(246)
TAHUN 2
(237)

SASARAN PKSR 1 2014


GRED GRED LULUS
B
(85)

C
(78)

24.29% 34.41% 31.58%


(70)

(75)

(70)

GAGAL

(222)

(24)

90.28%

9.72%

(214)

(23)

29.41% 31.52% 29.41% 90.34%

9.66%

NO
V

TAHUN 3
(237)

(50)

(80)

(58)

(190)

21.30% 34.00% 24.70% 80.00%

(47)
20.00%

TAHUN 4

(95)

(75)

(53)

(200)

(22)

(222)

38.40%

30.4%

21.5%

90.30%

9.70%

TAHUN 5

(52)

(95)

(87)

(205)

(25)

(230)
TAHUN 6
(260)

20.08% 36.68% 33.59% 90.35%


(45)

(95)

(63)

(238)

20.00% 42.20% 28.00% 90.20%

9.65%
(22)
9.80%

SEKOLAH KEBANGSAAN DANAU KOTA


53300, SETAPAK KUALA LUMPUR
PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL 2014
SENARAI GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL MENGIKUT KELAS MENGAJAR
BIL
NAMA GURU
TAHUN 1
1.
PN NORLINA BT ABDUL RAHMAN
2.
PN NOR IDAYU BT MUHAMMAD NOOR
3.
PN ROHIMAS BT. WAHAB
TAHUN 2
1.
PN SUZANA BT. HASHIM
2.
EN MOHD JASNI B. DAUD
3.
PN NAZLINA BT MOHAMED NOOR
4.
PN ROSLIZA BT RAMLI
5.
EN MOHD FAIZAL B ABDUL GHANI
TAHUN 3

KELAS
1G, 1C, 1K
1B, 1M
1J, 1A, 1D
2G, 2B, 2P, 2K
2C
2J
2A
2D

1.
PN NORIZAH BT ISMAIL
2.
PN CHE ZAILANI BT. MAT YUSOF
3.
PN SUZANA BT. HASHIM
TAHUN 4
1.
PN MAIZATUL AUFA BT. ISMAIL
2.
PN HAMISAH BT. MOKHTAR
3.
EN MOHD RAZALI B HARUN
4.
PN SITI NOORAZAH BT JAMIL
TAHUN 5
1.
PN NORINA BT DIN / PN ZAINAB BT MOHAMAD
2.
PN NORLIHASLINDA BT ABDULLAH
3.
PN MALINI A/P MADHAVAN
4.
PN HJH ASNAH BT SAHUDIN
TAHUN 6
1.
CIK SUZANA BT KAMARUDIN
2.
PN ROHAYA BT HARON
3.
PN NURUL HAIZAN BT ABDULLAH
4.
EN SHAMSUL IZWAN B MOHD ARIFF
5.
PN HJH ASNAH BT SAHUDIN
6.
EN MOHD RAZALI B HARUN

GEMILANG

CEMERLANG

BESTARI

PINTAR

JAUHARI

ARIF

DINAMIK

KEPUJIAN

MAJU

3G, 3P, 3A
3C, 3B, 3D
3J
4G, 4C, 4D
4B, 4A
4P
4J
5G
5C
5P, 5J, 5A, 5K
5D
6G, 6B
6C, 6P
6J
6A
6D
6K

SEKOLAH KEBANGSAAN DANAU KOTA


53300, SETAPAK KUALA LUMPUR
PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL 2014

SENARAI NAMA GURU MATA PELAJARAN DAN KELAS

TAHAP 1

TAHAP 2

TAHUN 1

TAHUN 4

1. Pn Norlina bt Abdul Rahman


3. Pn Rohimas bt Wahab
4. Pn Siti Zawiyah bt Harun

1. Pn Maizatul Aufa bt Ismail


2. Pn Haslinda bt Mansor
3. Pn Siti Noorazah bt Jamil

TAHUN 2
1.
2.
3.
4.
5.

Pn Suzana bt Hashim
Cik Ooi Sien Nee
Pn Rosliza bt Ramli
Pn Norizah bt Ismail
Pn Norjihan bt Johari

TAHUN 5
1. Pn Wan Norizan bt Wan Rahmat
2. Cik Lim Ju Veen
3. Pn Rohaya bt Haron
4. En Masnawi b Abdul Rahman
5. Pn Hurul Aini bt Abas / Pn Norlida
bt Daud
6. Pn Haslinda bt Mansor
7. Pn Hjh Asnah bt Sahudin
8. Pn Siti Nora bt Hashim

TAHUN 3
1. Pn Mas Zarina bt Zainal Abidin
2. Pn Norizah bt Ismail
3. Pn Che Zailani bt Mat Yusof

TAHUN 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En Masnawi b Abdul Rahman


Pn Maizatul Aufa bt Ismail
Pn Rohaya bt Haron
Pn hamisah bt Mokhtar
Pn Nurul Haizan bt Abdullah
En Shamsul Izwan b Mohd Ariff/
Pn Norlida Daud
7. Pn Hjh Asnah bt Sahudin
8. Ustaz saiful Azli b Mohamed

JADUAL TUGAS MENGEMASKINI BILIK PSV

BULAN
JANUARI
FEBRUARI
MAC
APRIL
MEI
JUN
JULAI

TAHAP 2 (BULAN OGOS)

TAHAP 1 (BULAN FEBRUARI)

PN MAIZATUL AUFA BT. ISMAIL


PN HASLINDA BT. MANSOR
PN WAN NORIZAN BT. WAN RAHMAT
CIK LIM JU VEEN
PN ROHAYA BT. HARON
PN HURUL AINI BT. ABAS
PN HJH ASNAH BT. SAHUDIN
PN SITI NORA BT. HASHIM
PN HAMISAH BT. MOKHTAR
PN NURUL HAIZAN BT. ABDULLAH
EN SHAMSUL IZWAN B. MOHD ARIFF
EN SAIFUL AZLI B. MOHAMED

EN MOHD JASNI B. DAUD


PN NORLINA BT. ABDUL RAHMAN
PN ROHIMAS BT. WAHAB
PN SITI ZAWIYAH BT. HARUN
PN SUZANA BT. HASHIM
CIK OOI SIEN NEE
PN NORIZAH BT. ISMAIL
PN NORJIHAN BT. JOHARI
PN CHE ZAILANI BT. MAT YUSOF

SESI PAGI
SITI NOORAZAH
HASLINDA
ROHAYA
WAN NORIZAN
LIM JU VEEN
HJH ASNAH
SITI NORA
NURUL HAIZAN
SHAMSUL IZWAN
HURUL AINI
HAMISAH
SAIFUL AZLI
SITI NOORAZAH
HASLINDA
ROHAYA
WAN NORIZAN
LIM JU VEEN
HJH ASNAH
SITI NORA
NURUL HAIZAN
SHAMSUL IZWAN

SESI PETANG
JASNI
NORLINA
ROHIMAS
SITI ZAWIYAH
SUZANA
OOI SIEN NEE
NORIZAH
NORJIHAN
CHE ZAILANI

SITI ZAWIYAH
SUZANA
OOI SIEN NEE
NORIZAH
NORJIHAN
CHE ZAILANI

ALIRAN
TAHUN

JUDUL BUKU

1
TAHUN
2
TAHUN

TIADA BUKU TEKS

3
TAHUN
BUKU TEKS PENDIDIKAN SENI VISUAL
4
TAHUN
5
TAHUN
6

TIADA BUKU