Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNGAN

MISI PANITIA
CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

2014
CADANGAN AKTIVITI PANITIA
CARTA GANTT AKTIVITI PANITIA
PELAN STRATEGIK PANITIA SENI VISUAL 2014 2018
KOD FAIL PANITIA
SENARAI NAMA GURU & KELAS YANG DIAJAR
SENARAI BUKU MURID
PENGGUBAL SOALAN PKSR
JADUAL TUGAS MENGEMASKINI BILIK PSV
JADUAL TUGASAN GURU PENYELARAS AKTIVITI PANITIA
AKTIVITI BULAN PUSAT SUMBER
MINIT MESYUARAT PANITIA KALI PERTAMA