Anda di halaman 1dari 5

KERTAS KERJA PROGRAM

BULAN BAHASA INGGERIS


PANITIA BAHASA INGGERIS

KERTAS KERJA PROGRAM BULAN BAHASA INGGERIS 2016

SK TAMAN PRIMA SELAYANG


NAMA PROGRAM
Program Bulan Bahasa Inggeris 2016, SK taman Prima Selayang.

ANJURAN
Panitia Bahasa Inggeris

PENGENALAN
Program ini bertujuan untuk menggalakkan penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan murid samada
dalam bentuk bertulis mahupun secara lisan. Seterusnya, diharapkan melalui program ini murid akan
lebih menguasai Bahasa Inggeris seterusnya dapat membantu mereka untuk meningkatkan tahap
pencapaian mereka dalam Bahasa Inggeris dan menyediakan mereka menghadapi masa hadapan yang
lebih mencabar seiring dengan era globalisasi.

MATLAMAT
Menyebar dan memupuk minat murid terhadap Bahasa Inggeris ke arah meningkatkan kecemerlangan
pendidikan sekolah dalam kalangan murid .

OBJEKTIF
1. Menanamkan minat murid dalam menguasai kemahiran Bahasa Inggeris.
2. Menggalakkan murid mempunyai semangat daya saing secara sihat di dalam aktiviti yang disertai.
3. Menerapkan semangat ingin mencuba dan meningkatkan keyakinan diri murid-murid.

SUMBER
1.
2.

Tenaga Guru-guru matapelajaran Bahasa Inggeris


Kewangan- Teras Bahasa Inggeris

KUMPULAN SASARAN
Guru-guru dan murid-murid

AKTIVITI/PROGRAM

Program ini akan berlangsung sepanjang tahun. Aktiviti yang akan dijalankan sepanjang program ini adalah seperti
berikut:BIL.
1.

AKTIVITI

TARIKH/MASA

Speaking Buddy Programme Setiap minggu


satu dialog perbualan
seminggu
(Anggaran Belanjawan seperti
di Lampiran 1)

SASARAN
Semua murid
Semua guru

2.

English Speech

Perhimpunan Rasmi setiap


Semua murid
pagi Isnin sepanjang bulan Semua guru
Bahasa Inggeris.

3.

Big Book- satu salinan Big


Book akan dipamerkan di
English Corner

Setiap hari Selasa (English


Day)

4.

English Week Competition 11 25 April 2016


Level 1
Colouring Contest (Year 1 and
Year 2)
Word Maze (Year 3)

Semua murid

Semua murid

Level 2
Crossword Puzzle (Year 4)
Essay Writing (Year 5)
Cooking Competition (Year 6)

RASIONAL
Untuk menggalakkan murid
bertutur Bahasa Inggeris dengan
baik. Seorang murid dari setiap
kelas akan dipilih sebagai
Speaking Buddy dan menjadi
mentor kepada rakan-rakan yang
lain. Pemilihan Speaking Buddy
akan di pilih dari masa ke semasa
mengikut prestasi dan kemahiran
murid dalam bertutur di dalam
Bahasa Inggeris.
Semua guru juga digalakkan
bertutur dalam Bahasa Inggeris
sebagai model kepada murid
untuk bertutur dalam Bahasa
Inggeris dan seorang guru yang
sentiasa bertutur dengan baik
akan dipilih sebagai pemenang
setiap bulan
Menggalakkan dan membina
keyakinan diri murid untuk bertutur
dan berucap dalam Bahasa
Inggeris di khalayak ramai. Setiap
pengawas akan menjadi model
kepada murid yang lain untuk
membuat pengucapan awam di
samping membantu meningkatkan
prestasi murid dalam Bahasa
Inggeris.
Untuk menanam minat murid
membaca bahan bacaan Bahasa
Inggeris dan menguji pemahaman
mereka dalam Bahasa Inggeris.
Menarik minat murid untuk
menyertai aktiviti Bahasa
Inggeris selain meningkatkan
keyakinan mereka dalam
bertutur dan berkomunikasi
dalam Bahasa Inggeris.

Pra Sekolah
Making a mask
(Anggaran Belanjawan seperti
di Lampiran 1)

PENUTUP
Adalah di harapkan semoga program dapat berjalan dengan lancar.
Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

_________________________

__________________________

(SUHAILA SAMSUDDIN)
Ketua Panitia Bahasa Inggeris

(PN. ZAIMAH SAID)


Penolong Kanan 1

SK TMN PRIMA SELAYANG

SK TMN PRIMA SELAYANG

______________________________
(EN. AZMAN B. AHMAD)
Guru Besar
SK TMN PRIMA SELAYANG

LAMPIRAN 1
TAHAP
AKTIVITI
Level 1 & Speaking
2
Buddy
Programme

ANGGARAN PERBELANJAAN
Button Badge
100 pcs

JUMLAH
RM130.00

Pelancaran
Bunting
Balloons

RM54.00
RM10.00
JUMLAH RM194.00

ENGLISH WEEK
Level 1
Coloring
Contest (Year
1 & Year 2)

Level 1

Level 1

Level 2

Level 2

Level 2

Word Maze
(Year 3)

Making a
mask (Pra
Sekolah)

Johan : RM8.00 x 6
Naib Johan : RM6.00 x 6
Ketiga
:
RM4.00 x 6

RM48.00
RM36.00
RM24.00

JUMLAH
Johan : RM8.00 x 3
Naib Johan : RM6.00 x 3
Ketiga
:
RM4.00 x 3

RM108.00
RM24.00
RM18.00
RM12.00

JUMLAH RM54.00
Johan : RM8.00 x 2
RM16.00
Naib Johan : RM6.00 x 2
RM12.00
Ketiga
:
RM4.00 x 2
RM8.00

JUMLAH RM36.00
Crossword
Johan : RM8.00 x 3
RM24.00
Puzzle
(Year Naib Johan : RM6.00 x 3
RM18.00
4)
Ketiga
:
RM4.00 x 3
RM12.00

Essay Writing
(Year 5)

Cooking

JUMLAH
Johan : RM8.00 x 3
Naib Johan : RM6.00 x 3
Ketiga
:
RM4.00 x 3

Johan : RM30.00 x 3

RM54.00
RM24.00
RM18.00
RM12.00

JUMLAH RM54.00
RM90.00

Competition
(Year 6
Group of 4)

Naib Johan : RM24.00 x 3


Ketiga
:
RM16.00 x 3

RM72.00
RM48.00

JUMLAH RM210.00
JUMLAH BESAR RM710.00

Anda mungkin juga menyukai