Anda di halaman 1dari 1

2.

0 PENGURUSAN GRAFIK

Sekolah tidak prihatin


akan kepentingan
melaksanakan
pembelajaran berasaskan
teknologi

Terdapat murid yang


tidak tahu mengguna
dan memahami bahasa
komputer

Tahap kemahiran guru


dalam bidang teknologi
maklumat rendah
Sumber kewangan sekolah
yang tidak mencukupi

Cabaran yang dihadapi


Tiada kepakaran dari
segi penyelenggaraan

Menyediakan juruteknik
bagi setiap sekolah

Pengintegrasian
Teknologi Maklumat
Dalam Pengajaran dan
Pembelajaran (PdP)

Cadangan Penambahbaikan
Kerajaan memberi
pendedahan kepada
seua warga sekolah
tentang kelebihan
menggunakan teknologi
dalam pdp

Guru enggan mengubahsuai corak


pdp dan tidak bersedia melaksanakan
pembelajaran dinamik dalam konteks
penggunaan teknologi.

Pihak sekolah
menganjurkan kelas
komputer kepada
murid-murid
terutamanya murid
yang tidak
berkemampuan.

Memberikan kursus
tentang teknologi
maklumat kepada guru

Pemikiran guru mesti bersifat


keterbukaan dalam menerima
perubahan baru dan membuat
perkaitan yang eksplisit antara
teknologi dan pengetahuan
professional mereka

Peruntukan dari
Kerajaan kepada
sekolah