Anda di halaman 1dari 3

MEMBINA BALAPAN 400M

1. Cari keluasan padang ( panjang & lebar padang )


2. Kenalpasti jenis trek yang boleh dimasukkan mengikut keluasan padang
3. Lebar padang di bahagikan kepada 3 bahagian dan memanjang padang
dibahagi kepada 5 bahagian.

M
F
J
H

K
E
P

4. HJK dan GEF adalah segitiga sama dengan sudut 60o . Anggaran panjang
segitiga adalah dicadangkan bagi trek 400m =20.0m, 300m =15.0m dan 200m =
10.0m. Segitiga hendaklah dibuat ditengah-tengah garisan padang.
5. Sekiranya untuk trek 400m. Panjang garisan lurus AB/DC= 400m tolak panjang
lengkok CMEB + DNPA bahagi 2.
Contoh : sekiranya panjang AK = 29.5m. , KJ =20.0m., JD = 29.5m
Panjang lengkok AP+ND = 60/360 x 2(3.142) x 29.5 = 30.896 + 30.896 = 61.792
Panjang lengkok PN = 60/360 x 2(3.142) x 49.5 = 51.843
Panjang lengkok APND + BEMC = 61.792 + 51.843 = 113.635 + 113.635
=227.27
Panjang garis lurus AB/DC = 400m 227.27 = 172.73. = 86.365m
6. Bagi garisan dalam yang dipasang bendul panjang KA/JD dan HP/HN ditolak
0.30m dan sekiranya tidak berbendul ditolak 0.20m. ( panjang garis segitiga
tidak perlu diubah )
7. Sekiranya ditolak 0.30m dan lebar lorong 1.22m
Lorong 1:
Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.142) x 29.20 = 30.582 x 2 = 61.164
Lengkok PN
= 60/360 x 2(3.142) x 49.20 = 51.529
Lengkok APND + BEMC = 61.164 + 51.529 = 112.693 + 112.693 = 225.386
Lorong 2 + 1.22m

Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.142) x 30.42 = 31.86 x 2 = 63.72


Lengkok PN
= 60/360 x 2(3.142) x 50.42 = 52.807
Lengkok APND + BEMC = 63.72 + 52.807 = 116.527 +116.527 = 233.054
Lorong 3 + 1.22m
Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.142) x 31.64 = 33.138 x 2 = 66.276
Lengkok PN
= 60/360 x 2(3.142) x 51.64 = 54.084
Lengkok APND + BEMC = 66.276 + 54.084 = 120.36 + 120.36 = 240.72
Lorong 4 + 1.22m
Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.142) x 32.86 = 34.415 x 2 = 68.83
Lengkok PN
= 60/360 x 2(3.142) x 52.86 = 55.362
Lengkok APND + BEMC = 68.83 + 55.362 = 124.192 + 124.192 = 248.384
Tambahan lorong seterusnya dibuat mengikut kiraan seperti jadual diatas
8. Permulaan 400m dan 4x100m
. Stagger lorong 1 = 0
Jarak lengkok APND + BEMC lorong 2 tolak jarak APND + BEMC lorong 1
Stagger lorong 2 = 233.054 225.386 = 7.67m
Jarak lengkok APND + BEMC lorong 3 tolak jarak APND + BEMC lorong 2
Stagger lorong 3 = 240.72 225.386 = 15.334m
Stagger lorong 4 dan seterusnya juga dikira sebagaimana jadual di atas.
9. Stagger 4x100m
Garis tengah flaoting
Pelari pertama
= 7.67m ( 1 stagger )
Pelari kedua
= 3.83m
Pelari ketiga
= 3.83m (1/2 stagger )
Pelari keempat
= 1.92m
Zon pertukaran baton
= tambah 10m hadapan dan 10m belakang dari tengah
Zon menunggu
= tambah 10m di belakang zon pertukaran.
Contoh:
Zon menunggu
Zon pertukaran baton
10m

10m

10m

10. Stagger 4 x 400m


Garis tengah
Pelari pertama
= 11.505m ( 1 stagger )
Pelari kedua
= 3.835m ( stagger )
Pelari ketiga
= 10m dari di belakang garis penamat
Pelari keempat
= 10m dari belakang garis penamat
Zon pertukaran baton = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis )
11. Stagger 4 x 200m
Garis tengah
Pelari pertama
Pelari kedua
Pelari ketiga
Pelari keempat
Zon pertukaran baton

= 11.505m (1 stagger )
= 7.67m ( 1 stagger )
= 3.83 ( stagger )
= 0m ( pelari pertama 200m )
= 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis )