Anda di halaman 1dari 4

SJKT SUNGAI GETAH

MINIT MESYUARAT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS KALI PERTAMA 2016


Tarikh

: 13 Januari 2016

Masa

: 1.30 tengah hari

Tempat

: Bilik Mesyuarat

Kehadiran

: Guru Kelas

Agenda 1: Ucapan Pengerusi


1.1 Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua guru dan mengucapkan
terima kasih.
1.2 Pengerusi memaklumkan terdapat beberapa program baru yang akan
dibincangkan bagi menambah aktiviti Unit SPBT.
1.3 Harapan pengerusi agar semua AJK dapat memberikan kerjasama agar
Unit SPBT dapat beroperasi dengan lancar dan cemerlang.
1.4 Pengerusi memaklumkan bilangan pelajar SJKT SG GETAH semasa ialah
140. Bagi pertukaran dalam negeri pelajar dibenarkan membawa
bersama-sama buku teks.
Untuk makluman: Semua AJK
Agenda 2: Pelantikan AJK 2016
2.1 Pelantikan AJK Unit SPBT bagi tahun 2016 adalah seperti berikut:
Pengerusi
Puan T.Selvarani
Naib Pengerusi
Encik.Subramaniam
Setiausaha
Cik .M.Moganambal

Ahli Jawatankuasa : Semua Guru kelas


Untuk makluman: Semua AJK

Agenda 3: Takwim Unit SPBT 2016


3.1 Takwim Unit SPBT 2016 adalah seperti berikut:
Bil.
1.

Perkara
Gotong-royong membersihkan dan

Tarikh
11 Januari 2016

Tindakan
Kelab SPBT

1.

SPBT.
Serahan fail SPBT-G kepada guru

17 Januari 2016

Guru Kelas

2.

kelas untuk dikemaskini


Mesyuarat Unit SPBT kali 1

17 Januari 2016

Setiausaha

mengemaskini sudut di dalam bilik

3.

Spot Check Buku Teks

30 Januari 2016

SPBT
AJK SPBT

4.

Pelupusan buku teks dan aktiviti

11 Februari

Setiausaha

5.

Kemaskini fail dan stok

2016
16 Februari

SPBT
Setiausaha

6.

Program Cintailah Buku Teks Kita

2016
3 Mac 2016

SPBT
Setiausaha

7.

1. Bacaan Ikrar
2. Pertandingan poster
3. Kempen membalut buku teks
Spot Check Buku Teks

29 Mac 2016

AJK SPBT

8.

Tempahan buku teks BTBTR190

9 April 2016

Setiausaha

9.

2013
Spot Check Buku Teks

8 Mei 2016

SPBT
AJK SPBT

14 Jun 2016

Setiausaha

11. Spot Check Buku Teks


12. Mesyuarat Unit SPBT kali 2

6 Julai 2016
12 Julai 2016

SPBT
AJK SPBT
Setiausaha

13. Cop dan kemaskini buku teks 2013


14. Mesyuarat Unit SPBT kali 3

25 Julai 2016
18 Oktober

SPBT
Kelab SPBT
Setiausaha

10. Kemaskini fail dan stok

SPBT

15. Memungut buku teks 2016

16. Penyediaan buku teks 2017

2016
1 November

SPBT
Setiausaha

2016

SPBT dan Guru

5 November

Kelas
Setiausaha

2016

SPBT
Untuk tindakan: Semua AJK

3.2

Pengerusi mencadangkan Kempen Membaca Buku Teks. Kempen ini akan


berjalan selama seminggu dan murid-murid akan membawa dan membaca
buku teks pada waktu persekolahan termasuklah pada waktu rehat. Tarikh
kempen akan ditetapkan kemudian.
Untuk tindakan: Setiausaha SPBT

3.3

Pengerusi juga mengesyorkan untuk diadakan sudut aktiviti Unit SPBT di


dalam BOSS tentang aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan. Laporan aktiviti
bagi sudut ini hendaklah dibuat secara laporan bergambar.
Untuk tindakan: Setiausaha SPBT
3.4
Setiausaha SPBT memaklumkan tentang Borang SPBT G yang
telah diedarkan kepada AJK haruslah dikemaskini dan dihantar kepada
Setiausaha SPBT.
Untuk tindakan: Semua AJK
3.5
Pemantauan atau Spot Check akan dilaksanakan sebanyak 4
kali tahun ini. Melibatkan semua kelas. Pengerusi telah membuat
penetapan pada jadual pemantauan. Pemantauan tahun satu dan dua
ialah pada 30 Januari 2016, tahun tiga dan empat pada 29 Mac 2016,
tahun lima dan enam pada 8 Mei 2016. Pemantauan yang keempat
adalah melibatkan pesalahlaku yang diambil namanya pada
pemantauan kali pertama.
Untuk tindakan: Semua AJK
3.6
Setiausaha SPBT memaklumkan tentang kriteria yang akan
diambil kira di dalam pemantauan: Membalut buku teks, Tiada
sebarang contengan, Menampal bahagian koyak dan menulis nama
dan kelas pada buku dan membawa buku mengikut jadual.
Untuk tindakan: Semua AJK

Agenda 4: Hal-hal Lain


1.1 En.Subramaniam bertanyakan tentang bilangan buku teks tahun
empat. Setiausaha SPBT memaklumkan terdapat 13 buah kesemuanya.
1.2 Pn. Sivasangari memaklumkan bahawa buku teks murid kelasnya
banyak yang
terkoyak. Pengerusi memaklumkan agar beliau membuat senarai dan
bilangan buku teks yang diperlukan untuk tindakan sewajarnya.
1.3 Pengerusi membuat tinjauan adakan perlunya kepada pengawas SPBT.
En.Subramaniam mengesahkan tentang perkara ini dan pengerusi
bersetuju untuk mewujudkan jawatan tersebut. Seramai 4 orang murid
tahun lima dan 2 orang murid tahun empat akan dilantik pada tahun
ini.
Untuk tindakan: Unit HEM
Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.30 petang.

Disemak oleh:

(EN.SUBRAMANIAM)
Penolong Kanan HEM,

Anda mungkin juga menyukai