Anda di halaman 1dari 6

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SAINS SUKAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM
Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Jasmani (KSSR)

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani


Tarikh : 18.02.2016
Masa : 8.00 pagi 8.30 pagi
Tahun : 4 Ceria
Bilangan Murid : 30 orang (10
L / 20 P)

Standard Kandungan : 1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak dan arah menggunakan alatan dan anggota badan yang
dibenarkan.
2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya semasa menghantar dan menerima bola pada pelbagai jarak.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
1

Standard Pembelajaran : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid murid dapat:
Psikomotor : menghantar objek di jarak dan arah yang berbeza dalam 3 daripada 5 percubaan.
Kognitif

: mengenal pasti aplikasi daya semasa menghantar dan menerima bola pada pelbagai jarak.

Afektif

: menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti menghantar bola.

Elemen merentasi Kurikulum (EMK) :


1.

Keusahawanan : Berani mengambil risiko semasa menerima bola.

2.

Kreativiti : Menghasilkan bola kertas dalam masa yang ditetapkan.

3.

TMK : Melayari laman web untuk mencari video menghantar bola.

Pengalaman Lepas : Murid murid pernah membaling pelbagai objek dalam kehidupan seharian.
Penerapan Nilai

: Keberanian dan bekerjasama.

Penggabungjalinan :
Bahan Bantu Mengajar (BBM) : Pundi Kacang ( 19), Surat Khabar, Masking Tape.
2

Bahagian

Aktiviti

Organisasi

Bahan Bantu Mengajar


(BBM)
Radio
Kon
SDP : Muzik
Tanya Sama Pokok

1) Iringan lagu dan suara dimainkan.


2) Murid diarahkan untuk mengikut iringan
Memanaskan Badan
(5 minit)

muzik dan suara tersebut serta


melakukan gerakan yang diberitahu oleh
suara tersebut.
Guru
murid
kon

Perkembangan
(5 min)

Pundi kacang
1) Murid diarahkan berdiri secara
berpasangan dalam jarak 5 meter.
2) Salah seorang daripada pasangan
3

tersebut diberi sebuah pundi kacang.


3) Mengarahkan murid mambaling pundi

Kon

kacang kepada pasangan mereka


dengan sebelah tangan di aras atas
kepela.
4) Pasangan yang berhadapan perlu
menerima pundi kacang dengan dua
belah tangan.
5) Mengarahkan pasangan tersebut
melangkah 2 langkah ke belakang.
6) Mengarahkan murid mambaling pundi
kacang kepada pasangan mereka
dengan sebelah tangan di aras atas
kepela.
7) Pasangan yang berhadapan perlu
menerima pundi kacang dengan dua
belah tangan.
Langkah 2
(3 min)

1) Murid dibahagikan dalam 4 kumpulan.


2) Setiap kumpulan akan diberi satu
masking tape dan beberapa helai surat
khabar.
3) Mengarahkan mereka menghasilkan

Masking tape,
Surat khabar
Nilai : berkerjasama
SDP : Seni Visual

sebiji bola dengan menggunakan alatan


4

yang diberi.
1) Mengarahkan murid-murid berdiri dalam
bulatan dalam kumpulan tersebut.
2) Seorang murid dari setiap kumpulan

Bola Kertas
Skitel

bermula membaling bola dalam aras atas


kepala kepada rakan yang berdiri di arah

Langkah 3
(6 min)

kanan.
3) Murid yang berdiri bersebelahan kanan
tersebut menerima bola dengan keduadua belah tangan dan membaling bola
tersebut pada aras atas kepala kepada
rakan berdiri di sebelah kanan.
4) Mengarahkan murid melangkah 1
langkah ke belakang dalam kumpulan.
5) Mereka diarahkan terus melakukan

Kemuncak

balingan.
Permainan Kecil

Bola Getah,

(6 min)

Mini Bola Baling

Tilam Gymnastik

1) Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.


2) Kumpulan A berlawan Kumpulan B,
Kumpulan C berlawan Kumpulan D.
3) Murid kumpulan A perlu menghantar bola
pada aras atas kepala kepada rakan
sekumpulan dan menjaring gol dengan
5

membaling bola pada aras atas kepala ke


tiang gol.
4) Murid kumpulan B berada di tiang gol
perlu menghalang pihak lawan daripada
menjaring gol dengan menerima bola
tersebut dengan kedua-dua belah
tangan.
5) Pemenang ditentukan dengan jaringan

Menyejukan badan

gol.
1. Murid mengikuti guru melakukan aktiviti
menyejukan badan dengan iringan muzik
.

(3 min)

Radio
SDP : Muzik
Tanya Sama Pokok

Guru memberi lembaran kerja.

Contohnya :
1. Apakah bahan yang digunakan untuk
Penutup

membuat bola kertas ?

(2 min)

Murid akan menjawab soalan dengan

berbincang dalam kumpulan.


Guru akan bincang jawapan soalan.