Anda di halaman 1dari 2

BERIMAN DENGAN KITAB SUCI

KANDUNGAN AL-QURAN
-Mengandungi 30 juzu
-114 surah
-6236 ayat
Antara kandungan al-Quran ialah:
-Akidah: contoh beriman kepada Allah
-Ibadat: contoh menunaikan solat
-Akhlak: contoh berbuat baik kepada ibu bapa
-Jinayah : contoh hokum hudud
-Siyasah: contoh syura
-Sejarah: contoh kisah umat terdahulu
-Perkara ghaib: contoh syurga dan neraka
-Perubatan: contoh keistimewaan lebah
TUJUAN AL-QURAN DITURUNKAN
-Menjadi mukjizat yang menunjukkan kebenaran
rasulullah SAW
-Sebagai petunjuk dan panduan serta peraturan dalam
seluruh kehidupan manusia
-Untuk menjadi bacaan yang diberi pahala dengan
membacanya
KESAN BERIMAN DENGAN AL-QURAN
-Mendapat rahmat dan keredaan Allah
-Mendapat ketenteraman jiwa
-Menjamin keamanan dan kesejahteraan manusia
sejagat

-Melahirkan masyarakat yang berilmuyang mampu


membangunkan diri, masyarakat dan Negara.