Anda di halaman 1dari 5

SAJAK

SANG GEMBALA KUDA

SAJAK SANG GEMBALA KUDA


Dia lelaki bergelar perkasa
dengan ___________ keberanian di
tangan
rembat angkuhnya memacu takut
menghalau kuda-kuda di padang
berebutan memburu kandang.
Rumput dan ___________ terhidang
adalah kanun janji kesetiaan
dimamah rakus kala lapar
________ peduli nasib diri setelah
kenyang
jadi tunggangan memburu rakan.

Dia lelaki punya kuasa


sesekali suaranya lebih gempita
daripada __________________ sekandang
pacuannya diiring seribu keberanian
meredah onak di ____________________
_________ lumpur di ____________________
sambil melibas ____________________
dia melampar muslihat
aku penyelamat maruah
berjuang atas dasar kebenaran
menentang semua kebobrokan

________ lelaki _______________ kuda


hanya mengenal pantas tunggangan
tanpa membaca keletihannya
______ lelaki _______________ kuda
hanya tahu mengejar kehebatan
tanpa menghitung kesakitannya
dan kuda-kuda itu ______________
ditunggangi dan _____________

RANGKAP 1 MAKSUD SAJAK SANG


GEMBALA
KUDA
Seorang
lelaki gagah/penjaga
kuda sedang
___________ kuda-kuda yang ada di padang dengan
cemeti supaya segera masuk ke dalam ____________.
Dia bertindak dengan berani dan angkuhnya. Kuda
yang berada di padang bersegera balik ke kandang.
RANGKAP 2
Di dalam kandang telah tersedia rumput dan
_________ sebagai makanan dan akan dimakan oleh
kuda ketika lapar. Setelah kenyang,_____________ ini
tidak mengendahkan keadaan diri dan sanggup
ditunggangi untuk tujuan memburu binatang lain.
RANGKAP 3
Dengan kuasa yang ada pada Sang Gembala Kuda,
apabila sesekali bersuara nyaring dan begitu
___________ serta yakin menunggang kuda-kuda itu
untuk menempuh segala rintangan dan kepayahan
yang berlaku. Dia juga bijak menggunakan
________________ dengan berpura-pura sebagai
penyelamat maruah yang kononnya berjuang atas
dasar ______________ dan menentang segala
penipuan. Namun ada juga yang berani menentang
kekejaman dan menghalang penindasan penguasa.
RANGKAP 4
_________________ hanya mahu kudanya berlari
dengan pantas tanpa mempedulikan kepenatan kuda
yang ditunggangnya. Dia juga hanya mahu kuda
yang dapat membawa ________________ dan tidak
menghiraukan penderitaan kuda yang
ditunggangnya. Semua kudanya terus ditunggangi
berulang kali tanpa belas kasihan.

BENTUK SAJAK
Bilangan
rangkap

Rima akhir
R1

Bentuk
sajak

Rima akhir
R2

Bilangan
perkataan
sebaris
Bilangan
suku kata
sebaris

Rima akhir
R3
Rima akhir
R4

LATIHAN PEMAHAMAN : SAJAK SANG


GEMBALAmaksud
KUDA dimamah rakus kala lapar.
i)Berikan

(2 markah)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
i)Pada pendapat anda, apakah langkahlangkah yang boleh dilaksanakan untuk
mencapai kejayaan yang dihajati?
Berikan dua langkah.
(KBAT)
(3 markah)
__________________________________________
____
__________________________________________
____
__________________________________________
____
__________________________________________
____
__________________________________________
____
i)

Nyatakan dua gaya bahasa yang terdapat


dalam sajak ini.
(4 markah)
______________________________________________