Anda di halaman 1dari 1

Tarikh : 22.01.

2016

Hari : Jumaat

Pengajian Am
Tingkatan 6 Atas ( Kumpulan 1 )
Tajuk : PEMILIHAN TAJUK KERJA KURSUS PENGAJIAN AM
PENGGAL 2 (Sambungan)

Objektif : Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran semua pelajar dapat :


1. Mengenal pasti tema kerja kursus yang perlu dibuat
2. Mengenal pasti sub tema berdasarkan tema yang dipilih.
3. Mendapat manual perlaksanaan kerja kursus .

Aktiviti :
1. Taklimat diberikan kepada semua pelajar.
2. Tema Kerja Kursus
3. Tema 1
Ekonomi: Pendapatan dan perbelanjaan
4. Tema 2
Prasarana: Kemudahan Asas
5. Penerangan secara umum kerja kursus serta syarat-syarat yang perlu
dipatuhi oleh pelajar.
6. Penerangan kepada manual kerja kursus dan jadual kerja kursus

Refleksi :

Anda mungkin juga menyukai